Головна » Зарубіжна література

Жанрово-тематичне розмаїття лірики О. Пушкіна

Мета:

Практична: формувати знання учнів про життя та творчість О.С.Пушкіна; удосконалювати виразне читання, зв’язне мовлення; визначити головні мотиви лірики видатного російського поета,  проаналізувати окремі вірші О. Пушкіна, визначити ідейний зміст, охарактеризувати поетику творів;

Освітня: вдосконалювати та поглиблювати знання учнів про літературу інших країн, поезію, розширювати літературний кругозір;

Виховна: виховувати естетичний смак, культуру читача; виховувати інтерес до поетичного слова;

Розвиваюча: розвивати уміння та навички роботи з критичною літературою; розвивати навички аналізу ліричного твору, вміння знаходити художньо-виражальні засоби та визначати їхню роль у творі;

 

Обладнання:  портрет О.С.Пушкіна, виставка творів поета, художньої та критичної літератури про нього; тексти віршів «Я вас любив...», «Я мить чудову пам’ятаю...», «Я пам’ятник собі поставив незотлінний...», мініатюра «А.П. Керн»

 

Епіграф:

И долго буду тем любезен я народу.

Что чувства добрые я лирой пробуждал...

                    О. Пушкін

 

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

В: Доброго дня, учні! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати поезію видатного російського митця Олексвндра Сергійовича Пушкіна.

 

ІІ. Повідомлення теми, мети та завдань уроку.

(Тема уроку разом з епіграфом записана на дошці)

В: Сьогодні ми звернемося до лірики О.С.Пушкіна, якого вдячні сучасники назвали “сонцем російської поезії”. (Учні записують у зошити тему та епіграф до уроку.)

 

ІІ. Актуалізація опорних знань

Етап: повторення вивченого матеріалу.

Прийом: літературна вікторина

 

В: Давайте повторимо пройдений на попередньому уроці матеріал. Для цього поділіться на дві команди. Поведемо коротку літературну вікторину. Кожна команда отримує по запитанню. Правила: за кожну правильнувідповідь ви отримуєте 1 бал; для відповіді необхідно підняти руку; якщо хтось із учасників викрикує, право відповіді переходить іншій команді, якщо ви ще раз порушуєте правила – відмінусовується 1 бал за кожне наступне порушення. Я думаю вам все зрозуміло. Отже, розпочинаємо.

 

Питання для вікторини:

Коли і де народився О.С.Пушкін? (1799 року в Москві)
З якого роду походив поет? (З боку батька – із старовинного, але збіднілого роду, а з боку матері був правнуком військового діяча Абрама Ганнібала – «арапа Петра Великого»)
Де навчався Пушкін? (У Царскосільському ліцеї, колегії закордонних справ.)
Що означає фраза “Переможцю учню від переможеного вчителя…” і де вона була написана? (На портреті подарованому російським поетом Василем Жуковським після прочитання поеми «Руслан і Людмила»)
Під час якого заслання Пушкін подорожує Україною? (Під час Південного заслання)
Хто такий Жорж Дантес? І як він повязаний із долею Пушкіна?
Коли помер О.С. Пушкін? (1837 р.)
До якого періоду творчості відносяться поеми «Кавказький бранець» (1821), «Бахчисарайський фонтан» (1823), «Цигани» (1824)? (Петербурзького)
Якого відомого поета наслідував Пушкін у своїй творчості? (Байрона)
Що означає «Болдінська осінь»? (Болдінська осінь у 1830 р. стала надзвичайно плідною. За три місяці поет написав близько 50 творів різних жанрів.)

 

ІV. Формування нових знань, умінь, навичок     

Етап: робота з епіграфом.

Прийом: бесіда

—    Як ви розумієте вислів «...добрі почуття»?

—    Чи кожна поезія здатна «плекати добрі почуття»?

—    Якою має бути така поезія'?

 

Етап: повідомлення нового матеріалу.

Прийом: повідомлення вчителя.

 

В: Лірика Пушкіна — це його поетична біографія і водночас художній літопис духовного життя його епохи. Війна 1812 р.   і повстання декабристів 1825 р., кріпосне право і мрії про «вольність святу», кохані, друзі і вороги, «чудові миттєвості» життя і «печаль минулих днів» — усе це знайшло відображення н пушкінгьких віршах, посланнях, елегіях, стан сах, епіграмах. І все це розмаїття — вияв тієї внутрішньої  єдності, пафос якої надзвичайно влучно і точно визначив В. Бєлінський: «Загальний колорит поезії Пушкіна, і особливо ліричної, — внутрішня краса людини і гуманність, що зігріває душу».

 

В ліриці Пушкіна можна виділити такі головні теми —

любовна лірика,
пейзажна лірика,
громадянська та
філософська лірика,

кожній з яких притаманне відповідне коло сюжетних мотивів.

 

Любовну лірику Пушкіна справедливо називають «енциклопедією любовних переживань». Вона вміщує широку палітру почуттів: від чудової миті першого побачення, щастя взаємності до мук нерозділеного кохання, розчарування та самотності в спустошеній шалом пристрастей душі. Кохання в ліриці Пушкіна різне: ідеальне почуття, яке звеличує душу людини; випадкове захоплення, яке швидко минає; пекуча пристрасть, що супроводжується спалахами ревнощів та образ.

Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

Пейзажна лірика. Природа незмінно була невичерпним джерелом натхнення для Пушкіна. У його віршах — численні образи картин природи та природних стихій, різні пори року, з яких поет найбільше любив осінь. Пушкін виявив себе справжнім майстром пейзажної деталі, співцем російських краєвидів, мальовничих пейзажів Криму та Кавказу. Природа мислиться поетом як самостійна естетична цінність, яка викликає захоплення, однак переважна більшість пейзажних віршів Пушкіна побудована у формі зіставлення картин природи і ситуацій людського життя. Природні образи часто служать контрастним або, навпаки, співзвучним думкам і вчинкам ліричного героя тлом і виступають у ролі поетичних символів його мрій, прагнень, обстоюваних ним духовних цінностей.

 

Громадянська та філософська лірика. Філософська лірика Пушкіна відображає осмислення поетом вічних тем людського існування: сенсу життя, смерті і вічності, добра і зла, природи і цивілізації, людини і суспільства, суспільства та історії тощо. Важливе місце у філософській ліриці поета належить темам дружби (особливо у віршах, присвячених ліцейським товаришам), відданості ідеалам добра та справедливості (у посланнях до колишніх ліцеїстів і друзів-декабристів), щирості й людяності моральних стосунків (у віршах-роздумах про сенс життя, про рідних 'та близьких поетові людей).

 

Громадянська тематика в ліриці Пушкіна розкривається через мотиви любові до батьківщини, почуття національної гордості за її історичне минуле, рішучого протесту проти самодержавства та кріпосного права. Провідним мотивом громадянської лірики поета є мотив свободи — як політичної, що полягає в служінні високим суспільним ідеалам, заснованим на засадах рівності, справедливості, братерства, засудженні тиранії та будь-яких форм закріпачення людини, І так і свободи внутрішньої, особистісної, яка виявляє себе у чіткій та принциповій моральній позиції, почутті власної гідності та незаплямованого сумління.

 

Етап: Аналіз та обговорення вірша «Я мить чудову пам'ятаю...».

Прийом: еврестична бесіда

В: Уважно вслухайтеся у вірш «Я мить чудову пам'ятаю». (Читання вірша вголос)

— Які почуття викликав у вас цей вірш "Я пам'ятаю мить чудову..."? Про що в ньому оповідається?

— Які події життя Пушкіна лягли в основу цієї поезії? Кому вона присвячена?

— На які частини можна поділити вірш? Прослідкуйте за зміною настрою ліричного героя.

— Якими художніми засобами створено портрет коханої?

— Які зміни відбулися в житті й душі ліричного героя?

— Як зустріч із давньою коханою допомогла відродитися душі ліричного героя? Які почуття він пережив?

— Які художньо-зображувальні засоби слугують передачі емоційної піднесеності і схвильованості ліричного героя?

— Чому поет не змальовує детального портрета коханої, а створює узагальнений жіночий образ, що стає джерелом високого поетичного натхнення?

 

В: Вірш «Я мить чудову пам'ятаю...» (1825) Пушкін написав у період михайлівського заслання. Він присвячений Анні Петрівні Керн. Уперше Пушкін побачив її в Петербурзі 1819 р. і захопився нею. Через шість років він знову зустрів її у сусідів, поміщиків села Тригорського, куди Анна приїхала в гості до своєї тітки. Любовне почуття в душі поета спалахнуло з новою силою. Перед від'їздом Анни з Тригорського Пушкін подарував їй згорнутий вчетверо клаптик поштового паперу. Розгорнувши його, Анна побачила поетичні рядки, які стануть шедевром російської лірики і навічно уславлять її ім'я

Ліричний сюжет твору відображає основні біографічні віхи стосунків Пушкіна та Керн і композиційно розпадається на три частини, кожна з яких складається з двох чотиривіршів (катренів). У першій частині ліричний герой згадує «мить чудову», коли побачив красуню і покохав її. В другій частині описуються роки розставання — час «без божества і без палання». В третій частині змальовується нова зустріч закоханих, новий спалах почуттів, у яких «і божество, й натхнення чисте, й життя, і сльози, і любов». Для ліричного героя вірша кохання — це як чудесне диво, божественне одкровення.

 

Етап: Аналіз та обговорення вірша «Я Вас любив...».

Прийом: мікрофон (робота в групах)

В: Зараз виразно прочитаємо вірш «Я вас любив...» (Учень читає вірш)

 

Вірш «Я вас любив...» Пушкін написав у 1829 р. і 5 січня 1830 р. (разом із ще одним своїм шедевром —«Що в імені тобі моїм?..») вписав до альбому Кароліни Собанської, в яку поет довго і безнадійно був закоханий. Прикметною ознакою вірша «Я вас любив...» є те, що ліричне почуття в ньому передається надзвичайно небагатослівно, але напрочуд афористично і виразно. У вірші майже немає складних образів, метафор, епітетів, якими зазвичай поети змальовують свої почуття, адресовані коханій, проте образ кохання, що постає з рядків вірша, сповнений чарівної поетичності та принадності, незвичайного — світлого — смутку, кульмінацією якого є два заключні рядки, чи не найпоетичніші в усій російській любовній ліриці XIX ст

 

В: Тепер поділіться на групи по 4 чоловіки. Кожна група отримає по запитанню із номером. Відповідно один із представників вашої групи має обрати аркуш паперу із цифрою. Цифра відповідає номеру питання. Питання задає та група, у якої відповідний номер запитання.

Запитання:

Які почуття охоплюють ліричного героя? Як він ставиться до дівчини?
Як повтор слова "любив" у кожній з трьох частин вірша допомагає передати почуття й переживання закоханого в минулому, теперіш­ньому і майбутньому часі?
Чи є в цьому сповненому глибоких почуттів вірші емоційно забарвлена лексика?
Чи можна назвати цю любов без взаємності нещасливою?
Як цей монолог характеризує особистість ліричного героя?

 

Етап: Аналіз та обговорення вірша «Я памятник собі поставив незотлінний...».

Прийом: бесіда

В: Вершиною пушкінської лірики, присвяченої темі поета і поезії, став вірш «Я пам'ятник собі поставив незотлінний...». Давайте його послухаємо.

 

Вірш «Я пам'ятник собі поставив незотлінний...» був написаний у 1836 р. і за життя Пушкіна не друкувався. Тематика й окремі сюжетні мотиви пушкінського вірша беруть початок від знаменитої оди давньоримського поета Горація «До Мельпомени» («Мій пам'ятник стоїть, триваліший від міді...»). Звідти ж Пушкін узяв епіграф до свого твору: «Exegi топитепідіт» («Я спорудив пам'ятник»).

За змістом пушкінський вірш представляє собою своєрідний поетичний заповіт, який містить самооцінку творчості поета, його заслуг перед суспільством і нащадками. Значення, яке матиме його поезія для прийдешніх поколінь, Пушкін символічно співвідносить із пам'ятником, який здійнявся вище від «Александрійського стовпа». Александрійський стовп — це пам'ятник давньоримському полководцю Помпею в єгипетській Александрії, але для тогочасного читача він насамперед асоціювався із пам'ятником імператору Олександру І у Петербурзі у вигляді стовпа.

 

V. Підсумки уроку. Оцінювання

В: Отже сьогодні у нас було досить інтенсивне заняття. Ви уміло справилися зі всіма завданнями. Молодці! Що нового ви взяли для себе? Що цікавого дізналися? (Самостійні відповіді учнів.)

 

VІ. Домашнє завдання.

1. Вивчити напам’ять вірш на вибір.

2.    Прочитати І—III глави роману О. Пушкіна «Євгеній Онєгін”


Теги: Пушкін, Списак Н.А.
Навчальний предмет: Зарубіжна література
Переглядів/завантажень: 906/393


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar