Головна » Зарубіжна література

Ґабріель Ґарсіа Маркес „Стариган із крилами”. Проблематика та система образів твору

Мета уроку: висвітлити основні проблеми твору, допомогти учням збагнути ідею оповідання «Стариган з крилами», мотиви поведінки персонажів, їхні характери; з’ясувати особливості зображення людського суспільства у творі; розвивати образне мислення учнів,вміння висловлювати свою думку; виховувати здатність розуміти іншу людину,людяність та співчуття.

Обладнання: епіграфи, опорні схеми,таблиці, презентація,малюнки, текст оповідання. 

Тип уроку: аналіз художнього тексту.

Форма уроку: урок-роздум.
                                                                                       

                                                                                                        Хід уроку

І. Організаційний момент

 

ІІ. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності

 

 1.Вправа «Квітка»

 

-Чого я очікую від уроку?(квітка обростає пелюстками)

 

  ІІІ. Актуалізація опорних знань (методом бесіди через проблемні питання)

 До сьогоднішнього уроку я підібрала такий епіграф. Зверніть на нього увагу.                                

Треба прагнути бути людиною, незважаючи на всю  жорстокість навколишнього світу, і це можливо!

                                                                                                                                                       О. Генрі

1. Скажіть, що означає, на вашу думку, вислів «бути людиною»?

 (Мати такі якості як співчуття, милосердя, доброзичливість, розуміння, жалість,

  лагідність, бажання допомогти…)

      2. Як ви вважаєте, чи всі люди мають такі моральні цінності?  (Ні)

      3. До речі, що таке мораль і, як ви її розумієте? (певні норми поведінки, чи взаємовідносин у суспільстві, які засновані на ідеалах добра, справедливості…)

                                                                    

   ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу

                                                                   
         10 грудня 1982 року король Швеції Карл-Густав вручив колумбійському письменникові Габріелю Гарсіа Маркесу відзнаку Нобелівської премії «за романи й оповідання, в яких фантастичні й реалістичні елементи поєднані заради створення щедрого світу, в якому відбито життя й супереч­ності Латиноамериканського континенту». Особливості світобачення письменника виявилися у творі «Стариган із крилами», який увійшов до збірки «Не­звичайна й сумна історія про довірливу Ерендиру та її жор­стоку бабку» (1972).
 


Запитання для бесіди. 


1. Чи з цікавістю ви прочитали твір і чому?

2. Розкажіть про те, що ви відчуваєте, звертаючи увагу на суперечливі почуття, що викликані прочитаним твором.

3. Що переживає? Що думає? До чого прагне автор?

4. Які запитання виникли у вас, коли ви читали твір?

5. Назвіть найважливіші, на ваш розсуд, ко­рисні думки.

6. Чим збагатив і що відкрив для вас цей твір?Проблемне запитання: «Стариган із крилами: хто він такий?»

Учитель разом з учнями будує «ланцюжок» відповідей.

Ось один із варіантів: стариган із крилами — страховисько — людина, що потерпіла під час аварії іноземного паропла­ва — янгол — диявол, що дурить необережних людей — неприродне створіння (інопланетянин) — безпорадний ста­рий дід.
 


Запитання для бесіди


1. За кого ви приймаєте старигана із крилами і чому?

2. Зачитайте опис портрета старого. Що в нього звичай­не, а що дивне?

3. Назвіть головні чесноти героя.

4. Чи зустрічали ви в житті подібних людей?

     Стариган із крилами: янгол чи дивак? 

Слово «янгол» у перекладі з грецької означає «вісник». Подібний до Гермеса, він — «зв'язок» між живими та мерт­вими, між Богом та людьми, між Небом та Землею. Його ча­сто зображують як крилату істоту, що поєднує в собі антро­поморфні та тваринні форми. Мойсей Маймонід вважав ян­голів безтілесними, Іоанн Дамаскін — безсмертними, Арис­тотель — інтелектуальними. Відомо, що у Сократа був свій демон — дух, до порад якого він уважно прислухався.

 крила, музичні інструменти — труба, тимпан, флейта, скрипка; вогненний меч, книга тощо.

 сила, енергія, політ, тиша, спокій, краса, вірність, благородність, служіння, прослав­лення, покірливість, допомога, хвилювання.

Янголи створені Богом як безтілесні надприродні істо­ти, що покликані повідомляти людям Його волю.

Янголи не однорідні. За давньою класифікацією Псевдо-Діонісія Ареопаги (V чи початок VI ст.), вони мають дев'ять чинів, групуються в три тріади:серафими — херуви­ми — престоли: панування — сили — влади; початку — ар­хангели — янголи.

Блейк виділяв пропащих янголів, що мешкають в пусте­лях Африки. Ці янголи мають вигляд людини похилого віку з крилами, з писемною табличкою в руках. 


                                                                     Запитання для бесіди


1. Людство завжди прагне див, молиться, аби вони мали місце, але ці дива мають бути феєрично прекрасними, кори­сними, зрозумілими. Які дива творив стариган із крилами?

2. Чи не вважаєте ви, що ці дива були схожі скоріше на жарт, як-от у випадку зі сліпим, до якого не повернувся зір, зате в нього виросли три нових зуби?

3. Уважно прочитайте крилаті вирази народного артис­та СРСР Бориса Андреєва:

 

б). Потрібно бути дуже розумним, щоб у важливу хвили­ну перетворитися на дурника.

Як вони пов'язані зі змістом та образом старигана із крилами?

4. Чи слушне, на вашу думку, прислів'я: не роби Добра, щоб не було в тебе Зла?

5. Чи можна вважати старигана із крилами диваком, яких завжди багато на землі, бо тут вони не потрібні? Обґрунтуйте свою думку.

6. Хто з персонажів твору вірить у те, що стариган — це янгол?

Учитель зачитує уривок:

«Дід сидів у кутку, розправивши крила, які сохли на сонці; довкруги валялись шкурин­ки від фруктів та недоїдки, які кидали люди».
 


Яким ви уявили героя? Занотуйте в зошит.


Наступний уривок: 

«Нарешті йому таки пощастило здійнятися вгору... полетів у бік моря, перетворився на ма­леньку чорну цятку...»

Елісенда і Пелайо сприймають героя за стару людину, що потребує доброти і терпіння, а тому — це зайвий клопіт для їхньої сім'ї. «Він тинявся двором, повитоптував городи­ну, заходив до спальні, а коли його виганяли звідти віником, миттю опинявся на кухні» чи усамітнювався.
 

Перегляд ілюстрацій


Запитання для бесіди


1. Чому стариган із крилами прилетів саме на подвір'я Елісенди та Пелайо?

2. Як вони сприйняли приліт янгола?

3. Чи вірно вчинили Елісенда та Пелайо, розповівши про старигана із крилами сусідці та місцевому отцю Гонзазі?

4. Як мешканці селища поставилися до янгола? В що во­ни вірять і до чого найбільше прагнуть?

5. Які риси вдачі персонажів визначають їхні дії та вчин­ки стосовно старигана із крилами?

Люди створили «гіперопіку» для старого з суворим роз­порядком. Вони часом навіть не розуміють того, яке зло чи­нять навколо себе і для себе. Ці екстремальні умови нагаду­ють часом фашистські концтабори. «...Менш благочестиві кидали в нього камінням... один тільки раз його вивели з се­бе — припекли розпеченою залізякою, якою клеймлять те­лят. Він так довго лежав непорушно, що люди вирішили пе­ревірити, чи не вмер».
 


Прикро, що матеріальний добробут, а не духовний за­хоплює в полон «душі» персонажів твору. Елісенда та Пе­лайо «на виручені гроші збудували просторий двоповерхо­вий дім з балконом і садом... Недалеко від містечка Пелайо розвів кролячу ферму,... а Елісенда купила собі лакові туфлі на високім каблуці і багато платтів з шовку».

У творі ми не зустрічаємо портретів Пелайо, Елісенди, сусідки, сина, отця Гонзаги. Тому учням пропонуються запи­тання на розвиток уяви та емоційного сприйняття.
 


Запитання для бесіди 


1. Якими ви уявляєте собі Елісенду та Пелайо?

2. Якщо ми намалюємо Елісенду злою, некрасивою, то­встою, то це вірно, на вашу думку? Чому?

Елісенду оточують різні люди:

Стариган із крилами — засіб збагачення, незадоволен­ня, байдужості.

Пелайо — порадник і допомога по господарству.

Син — любов, піклування.

Сусідка — носій порад, мудрості.

Елісенда про себе, як і більшість з нас, може сказати: «Я різна: зла і добра, стримана і розкута, весела і сумна...»

Тому поділити персонажів на позитивних і негативних не можна. Вони не вміють жити в гармонії з природою, почут­тями, невпевнені у власних силах, не довіряють і не слуха­ють себе. Обставини спонукають їх діяти по-іншому. Прига­дайте, коли жар у немовляти минувся, подружжя вирішило, що вранці вони відпустять янгола на волю, зіб'ють пліт, да­дуть йому прісної води і харчів на три дні і відпустять на во­лю хвиль. Але на світанку всі жителі селища з'юрмилися пе­ред курятником, тому що діяти треба було виходячи із реалій.

Хтось з відомих сказав: «Дії це не тільки те, що ми роби­мо. Це і те, що робить нас». У свідомість читачів повинні до­проваджуватися такі поняття, як:гордість, смирення, турбота, милосердя, мужність, ніжність, воля, терпіння, героїзм, свобода, віра, цінування, самота, надія, смерть, любов, зрада, вірність- і багато інших.

Звернемося до опорної схеми-таблиці «Герої твору та за­гальнолюдські вічні цінності».


Найбільша цінність — зацікавленість собою і навколишнім світом.
 


Запитання для бесіди за схемою-таблицею


1.Які цінності відносяться до гуманістичних (гуманізм — від лат. humanus — людський,людяний ), значущі для людського буття в цілому і кожної особистості зокрема?

2. Які духовні цінності притаманні сім'ї Елісенди та Пе­лайо? Дайте відповідь, користуючись таблицею «Сімейні цінності».

 

     Робота над презентацією.
 

V.  Систематизація та узагальнення вивченого

Що ж спільного між ангелом, який уявляє собі людина і тим, який намальований автором в оповіданні? (Мають крила)
А що символізують крила? (Зліт, підняття, свободу. Коли людина відчуває такий стан душі, кажуть, що у неї за спиною виросли крила)
Але, чому, на вашу думку, ангел Маркеса постає в подобі старигана? Що намагається показати автор даним образом?

(Відношення  суспільства до старої людини, яка вже має певний досвід і мудрість? Яка може чогось навчити? Адже, згідно з біблійною традицією, Бог, до якого прислухається людина, виявляє свої моральні заповіді саме через ангелів) 

Розкрийте сенс візиту ангела? (Намагається з’ясувати моральну спроможність людей, витоки їхніх вчинків)

–   Який фінал оповідання?  На що вказує автор мотивом злету ангела?

      –   Як ви вважаєте: події в оповіданні реалістичні, чи фантастичні?

 

VІ. Підсумок уроку.

 

Підведення підсумків учнями(Метод 636)

 

Слово вчителя

Отже, характерною ознакою творчості Маркеса є його філософське світобачення.

Ми ж на цьому уроці спробували розібратися у тих проблемах, які порушує автор у своєму творі, збагнути підказки, які він дав людству. Звісно, мені б хотілося, щоб цей урок не пройшов безслідно, щоб ваші душі завжди прагнули співчуття й милосердя, щоб в ваших серцях не згасав вогник доброти,  розуміння і благородства.

Вчитель зачитує вірш В.Набокова:

 

Откуда прилетел? Каким ты дышишь горем?

Скажи мне, отчего твои уста, летун,

Как мертвые, бледны, а крылья пахнут морем?

И демон мне в ответ: Ты голоден и юн,

Но не насытишься ты звуками. Не трогай натянутых тобой

нестройных этих струн.

Исчез он. Тает ночь. Мне Бог велел звучать

 

 

VІІ. Оцінювання роботи учнів на уроці та мотивація оцінок

 

 VІІІ. Домашнє завдання


Теги: Іванова Я.В., маркес
Навчальний предмет: Зарубіжна література
Переглядів/завантажень: 6858/87


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar