Головна » Українська мова

Звертання непоширені й поширені. Розділові знаки в реченнях зі звертаннями. Урок з української мови для 8 класу

Мета: поглибити знання восьмикласників про звертання, їх стилістичну роль у мовленні; розвивати вміння виділя­ти в реченнях непоширені й поширені звертання, правильно розставляти розділові знаки та інто­нувати речення зі звертаннями; розвивати творчі вмін­ня складати речення зі звертаннями та використовувати їх в усному та писемному мовленні; за до­помогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і пошану до історії рідної мови, до природних надбань української держави та рідного краю.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

    ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Настановчо-мотиваційний етап

Психологічна настанова щодо вивчення теми «Речення зі звер­таннями, вставними словами».
 Внутрішня мотивація навчально-розвивальної діяльності восьми­класників з теми.

ІІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

ІV. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок

      Експрес-опитування

Що таке звертання?
Чи виконує звертання синтаксичну роль головного або другоряд­ного члена речення?
Розказати про інтонаційні особливості речень зі звертанням.
Які особливості мають речення зі звертаннями в усному мовленні?
Які особливості мають речення із звертаннями в писемному мов­ленні?

V. Повторення й узагальнення теоретичних положень з теми

      Колективна робота з текстом

► Прочитати виразно текст, дотримуючись особливостей інтонації при  звертанні. З'ясувати стиль і тип мовлення, жанр висловлюван­ня. Описати обставини й умови використання цього тексту. Чому автор називає мову стражденницею, великомученицею? Доповнити текст власними міркуваннями за темою висловлювання.

 Мово наша! Пречиста незаймана Діво! З козацьких степів янича­рами впіймана, на курному шляху зґвалтована, в дикий мир ордин­цем погнана, на продажній толоці розтоптана, в рабство за безцінь на торжищ продана!

Стражденнице, великомученице! Матір Божа наша, в сибіри й на колими погната, в соловецьких ямах згноєна, за моря й океани розвіяна, голодомором викошена, лютим чоботом розтоптана, стона­дцять раз розстріляна, чорнобильською погибеллю засіяна!

Мово наша! Убога прочанко з простягнутою рукою! Передчасно постаріла, посивіла, змаліла, на хресті мук розіп'ята, на палю поса­джена, за ребро на гак повішена дітьми-покручами.

Прости ж їх, рідна! Прости гріхи їхні вільні й невільні, прости той чорнобильський плід і те дике зілля, що густо вродило на нашому трагічному лану. І прости цю велестражденну землю (К. Мотрич).

  Словникова робота

► З'ясувати лексичне значення виділених слів (за контекстом або за тлумачним словником).

     Робота з опорною таблицею

► Розглянути таблицю і скласти розповідь про види звертань за бу­довою і способи їх вираження.

    

     Робота з теоретичним матеріалом за підручником ( с.169)

«Позначки»

« + » - відома інформація;

« - » - нове;

«? » - незрозуміле;

«! » - що здивувало.

     Коментар учителя. Основна функція звертання — привернути увагу співрозмовника. У ролі звертань виступають імена, по батько­ві та прізвища осіб, назви осіб за родом діяльності, родинними сто­сунками, рисами характеру тощо, а в художніх творах — також на­зви тварин, неістот.

Звертання виражаються іменником у кличному або називному відмінку однини і множини. Займенники ти, ви зрідка можуть ужи­ватися в ролі звертань, здебільшого в розмовному мовленні задля ви­раження різкості, зневаги, грубості: Ей ви, куди йдете?

Звертання можуть стояти на початку, в середині та в кінці речен­ня: Мова рідна! Яка твоя сила, звуки рідні твої золоті (О. Ющенко); За все тобі спасибі, низький уклін, о земле, наш уклін! (І. Гончаренко); Де ти бродиш, моя доле? (Д. Писаревський).

       Виконання вправ 240(усно).

VІ. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі виконання практичних завдань

         Робота в парах.

► Дібрати 2—3 приклади речень із непоширеними й поширеними звертаннями з творів художньої літератури, використовуючи підручник з української літератури.

      Робота в малих групах. Творче конструювання (самостійна робота)

 І група

► Поставити у кличній формі Марія Степанівна, Валер’ян Євгенович, Ігор, козак, друг. Пояснити орфограми.

► Використовуючи формули мовного і мовленнєвого етикету шанов­ний, дорогий, скласти речення, щоб звертання були на початку, в середині та в кінці ре­чення. Визначити вид звертань за будовою.

► Розглянути схеми і скласти зв'язну розповідь про розділові знаки в реченнях зі звертаннями.

О, ………… .

 ІІ група

► Поставити у кличній формі Марко Віталійович, Сергій Петрович, Олег, бабуся, зоря. Пояснити орфограми.

► Використовуючи формули мовного і мовленнєвого етикету вельмишановний, любий, скласти речення, щоб звертання були на початку, в середині та в кінці ре­чення. Визначити вид звертань за будовою.

► Розглянути схеми і скласти зв'язну розповідь про розділові знаки в реченнях зі звертаннями.

О! ………… .

ІІІ група

► Поставити у кличній формі Євлампій Вадимович, Григір Дементійович, Леся, місяць, сестра. Пояснити орфограми.

► Використовуючи формули мовного і мовленнєвого етикету поважний, коханий, скласти речення, щоб звертання були на початку, в середині та в кінці ре­чення. Визначити вид звертань за будовою.

► Розглянути схеми і скласти зв'язну розповідь про розділові знаки в реченнях зі звертаннями.

........, О, ……… .

ІV група

► Поставити у кличній формі Дарія Іллівна, Вадим Юрійович, Христя, Оля, подруга.  Пояснити орфограми.

► Використовуючи формули мовного і мовленнєвого етикету вельмиповажний, милий, скласти речення, щоб звертання були на початку, в середині та в кінці ре­чення. Визначити вид звертань за будовою.

► Розглянути схеми і скласти зв'язну розповідь про розділові знаки в реченнях зі звертаннями.

…………, О.

       Дослідження-трансформація

►  Перебудувати речення так, щоб іменники у називному відмінку (підмети) стали звертаннями.

1. Громадянин Іваненко гарно виступив на зборах. 2. Сонце лас­каве зігріває весняні сходи. 3. Брат поспішав до школи. 4. Ліси шум­лять зеленими кронами дерев. 5. Трави забуяли після рясного дощу. 6.Чудова українська пісня завжди лунає на святах. 7. Мрії так часто супроводжують мене.

► Записати трансформовані речення. Пояснити розділові знаки.

     Індивідуальне завдання (учень виконує біля дошки)

► Зробити синтаксичний розбір другого речення.

      «Мовленнєва скринька»

► Пояснити подані фра­зеологізми

Мати довгого язика – …,

бути в добрій пригоді – …,

довести до гріха – …,

впиватися очима – …,

мати серце з перцем – …,

іти по гарячих слідах – …,

як п'яте колесо до воза – …,

з кам'я­ним лицем – …,

витрішки ловити – …,

не мати клепки – …

 Дослідження-трансформація

► Записати речення, змінюючи місце звертання. Прочитати. Пояс­нити особливості інтонації кожного речення.

1. Мамо рідненька, прийми мої привітання. 2. Відроджуйся і роз­квітай, рідна мово. 3. Друже, розпочнімо гарну працю. 4. Будьте уваж­ними, сини мої, один до одного. 5. Сестро моя, давай заспіваємо. 6. Весняний дощику, дай напитися земельці.

     Індивідуальне завдання (учень виконує біля дошки)

► Зробити фонетичний розбір виділеного слова.

VIIІ. Підсумок уроку

► Подумати і дати відповіді на запитання:

 Що таке звертання?
 Яку позицію в реченні може займати звертання?
 Яким стилям притаманне найчастіше вживання звертань? Чому?
 Розказати про види звертань. Навести приклади.

5. Розказати про розділові знаки при звертанні. Навести приклади.

Рефлексія (учні мають відзначити («+») відповідну колонку).

IX. Домашнє завдання

Група А – виписати з творів художньої літератури 5 речень зі звертання­ми, що виконують смислову функцію називання. Визначити будову та спосіб вираження звертань, пояснити розді­лові знаки.

     Група Б – виписати з творів художньої літератури 5 речень зі звер­таннями, що виконують стилістичну функцію увиразнення тексту. Визначити будову та спосіб вираження звертань, пояснити розді­лові знаки.

      Група В – виконати вправу 241(ІІ).


Теги: Звертання, Масик О.Р.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 667/44


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar