Головна » Українська мова

Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні, окличні (повторення)

Мета: -   повторити й поглибити вивчене в початковiй школi про види  речень за метою висловлювання та емоцiйним забарвленням;

-         удосконалювати вмiння правильно iнтонувати такi речення, ставити роздiловi знаки в них;

-         забезпечити засвоєння поняття про пунктуацiйну помилку;

-         працювати над запобiганням пунктуацiйних помилок у кiнцi рiзних за метою висловлювання речень;

-         розвивати навички виразного читання, умiння систематизувати матерiал;

-         продовжувати ознайомлення з дивовижним свiтом української природи восени, виховувати естетичний смак.

 

Обладнання: картки з завданнями для групової роботи,смайлики, схема "Види речень за метою висловлювання та інтонацією", картини з видами природи та рослинами.

 

Тип уроку: урок засвоєння нового матерiалу.

 

Хід уроку

       І. Організаційний момент

Привітання з учнями

Нумо, діти, підведіться !

Всі приємно посміхніться!

Продзвенів уже дзвінок,

Починаємо урок!

 

-  Я закріплюю на дошці смайл «Радість» і бажаю всім Вам гарного настрою, легкого засвоєння теми.

   

 2. «Малюнкове вітання»

    Зараз пропоную намалювати олівцем смайлики з відповідним настроєм у зошитах. Нехай цей смайлик принесе кожному гарний настрій на уроці. (На дошці смайли). У кінці уроку ми перевіримо, чи зміниться ваш настрій.

                                                   

       ІІ. Перевірка домашнього завдання.  

 

Термiнологiчний диктант. Назвіть термiни, якi вiдповiдають поданим визначенням.

Розділ науки про мову, який вивчає словосполучення і речення… (Синтаксис). Розділ науки про мову, який вивчає правила вживання розділових знаків … (Пунктуація)

Найменша одиниця людського спiлкування – це …  . (Слово) Граматична основа речення – це … . (Підмет і присудок) На питання х т о? що? вiдповiдає … . (Підмет) Член речення, що означає предмет, про який iдеться в реченнi, – це … . (Підмет) Член речення, який вiдповiдає на питання який є пiдмет? хто вiн такий? що він робить? – це … .(Присудок) Двома лiнiями пiдкреслюють … (Присудок)

Найчастiше присудок виражається …(Дієсловом) Речення, граматична основа якого складається лише з пiдмета або лише з присудка, називається … (Односкладним)  Речення, граматична основа якого складається і з пiдмета або і з присудка, називається …(Двоскладним)

 

        Перевірка вправи 78.

1.     Гарними розмовами гостей не наситиш (дієсл.). 2. Я (займ.) матусі поцілую (дієсл.) сивину. 3. У плавнях затривожилася (дієсл.) дика птиця  (імен.) 4. Без першої ластівки весна (імен.) не приходить (дієсл.).  5. Юрко і Петрусь (імен.) весело побігли (дієсл.) до зеленого килима поля.

 

        ІІІ. Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку. Мотивація навчальної діяльності.

 

   Оголошення епіграфа і робота з ним

Мандруємо разом! У добру путь!

Цю землю Синтаксисом звуть!

 

Діти, запишіть сьогоднішню дату, тему нашого уроку: «Види речень за метою висловлювання: розповiднi, питальнi, спонукальнi (повторення). Окличнi речення (повторення). Роздiловi знаки в кiнцi речень (повторення). Пунктуацiйна помилка та її позначення (практично).

 

-  Які ж завдання постануть сьогодні перед вами?

-    повторити й поглибити вивчене в початковiй школi про види  речень за метою висловлювання та емоцiйним забарвленням;

-    удосконалювати вмiння правильно iнтонувати речення, ставити роздiловi знаки в них;

-   засвоїти поняття про пунктуацiйну помилку;

-   працювати над запобiганням пунктуацiйних помилок у кiнцi рiзних за метою висловлювання речень;

  -    розвивати навички виразного читання, умiння систематизувати матерiал;

  -   продовжувати ознайомлення з дивовижним свiтом української природи восени, виховувати естетичний смак.

 

IV. Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань. Граматична розминка.

-       Заплющте очі, сядьте зручно і спробуйте уявити собі те, про що я зараз вам прочитаю.

 

Як гарно в лісі восени!

Ліс кольорами розмаїтий.

Багряним , жовтим , золотим

Й зеленим вбранням

Він укритий.

 

Повітря морозне уже,

Літають білі павутинки,

На гілочки і на траву

Сідають інею крижинки.

 

Ще світить сонечко ясне,

Прощається із нашим лісом.

Летять у небі журавлі,

Співають пісню сумовиту.

То про що ця поезія?
Яка картина постала у вашій уяві?
А чи доводилось вам бувати в осінньому лісі?

-        Якою частиною мови є слово ліс? (іменник),  а осінній (прикметник)?

-        Визначте рiд слова ліс (чоловічий)

-        Усно провiдмiняйте його (ліс, лісу, лісові, ліс, лісом, у лісі) 

-        Підберіть прикметники до слова ліс.

-        Утворiть словосполучення, щоб слово ліс було в ньому

 головним  (І в а р i а н т) i залежним (ІІ варiант)

(Я записую на дошці словосполучення)

-        Виконайте синтаксичний розбiр цих словосполучень.

-        Уведiть словосполучення в речення.

-        Пiдкреслiть у ньому граматичну основу.

     Сьогодні до нас на урок лісовий мешканець їжачок надіслав листа.  Прочитайте його.

      Любі друзі , ви давно не були у нашому лісі 3 настанням осені у нас все прекрасно Тільки якісь розбійники зруйнували мурашник А молоденька берізка всихає. Ранньою весною з неї виточили весь сік, а рану забули загоїти Допоможіть Ваш їжачок

-         Чого не вистачає у цьому тексті?

-         Поділіть текст на речення.

-         Про що забув їжачок?

-         Допоможіть їжачкові, відгадавши загадки:

• Маленька, менша від мачини,

 Ні з ким не стану на борню.

 Під час читання, там, де треба,

 Мову людини зупиню.

Що ж це таке? (Крапка)

 

• Він після речення, цитати

Вмостився, схожий на гачок.

Він нас примушує питати,

А сам ні пари з уст — мовчок!

-         Що це таке? (Знак питання)

 

• Що за знак — стрункий, мов спис,

Він над крапкою завис,

Спонука до оклику.

Хто ж бо він? (Знак оклику)

-         Використовуючи відгадані вами розділові знаки, поділіть текст на речення.

        Любі друзі, ви давно не були у нашому лісі? (ПН) 3 настанням осені у нас все прекрасно. (РН) Тільки якісь розбійники зруйнували мурашник. (РН) А молоденька берізка всихає. (РН) Ранньою весною  неї виточили весь сік, а рану забули загоїти. (РН)Допоможіть! (СО) Ваш їжачок.(РН)

-         Прочитайте даний текст з відповідною інтонацією.

-         Чи однакова інтонація в усіх речення?

-         Ці речення різні за метою висловлювання та емоційним забарвленням.

 

-         Скажіть, а як ми з вами можемо допомогти Їжачкові?(Учні розповідають про збереження природи)

 

Робота з пiдручником

Учні самостійно опрацьовують теоретичний матеріал. Розглядають схеми.

 

Бесiда

Ø Тож, які бувають речення за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні) i за емоцiйним забарвленням? (окличні, неокличні) Наведiть приклади з тексту.

Ø Якi роздiловi знаки ставлять у кiнцi розповiдних, питальних i спонукальних речень?

Ø Коли ставимо знак оклику?

  

Лiнгвiстичний експеримент. Роздiловi знаки в кiнцi речень – своєрiдна пiдказка не тiльки того, з якою інтонацією потрiбно читати їх. Вiд роздiлового знака залежить i змiст висловлення. Складіть речення зі словом осiнь.

 

І варіант - у кiнцi речення ставлять знак оклику,

ІІ варіант – знак питання,

ІІІ варіант – крапку.

Прочитайте цi речення з належною інтонацією.        

 

        Робота біля дошки.

       Записати речення, в дужках вказати вид за метою висловлювання та емоційним забарвленням.

Ви вмiєте слухати музику осенi? (ПН)

Пройдiться осiннiм парком.(СН)

Кружляють у таночку зірвані вiтром листочки.(РН)

Як їх багато! (РО)

8. Чому не спить верба в прозору осінь?... (ПО)

Чи потребує відповіді останнє запитання?(Проблемне запитання)

 

Запам’ятайте! Питальнi речення, якi не потребують вiдповiдi, називаються риторичними. Мета риторичних речень – ствердити певну думку, спонукати до роздумiв. Такi речення характернi для художнього стилю мовлення. Передає незакінчену думку, багатозначність сказаного, а тому ставимо ще й три крапки.

 

Фізкультхвилинка

Встаньте, дітки, усміхніться,

Вліво,вправо поверніться.

Нахиліться, розігніться,

Руки вгору піднімайте,

Піднімайте, опускайте.

Дуже добре, всі сідайте.

 

Запам’ятайте! У нашому листі від Їжачка не було розділових знаків.  Така помилка, пов’язана з порушенням правил пунктуацiї, називається пунктуацiйною. Вона позначається значком V.

Пунктуацiйнi помилки найчастiше трапляються у таких випадках, як: пропуск роздiлового знака; замiна одного роздiлового знака iншим; наявнiсть зайвого роздiлового знака.

Щоб не допускати пунктуацiйних помилок, потрiбно знати вiдповiднi правила, а також правильно читати й iнтонувати речення.

        Робота з картками. Дослiдження-редагування. Зараз ви усі попрацюєте редакторами. Перечитайте текст. Виправте пунктуацiйнi помилки. Пояснiть їх.

Якi дарунки осенi найприємнiшi. Може, це рум’янi яблука, запашнi грушi, солодкий виноград. Хтось найбiльше любить осiнь за тихе полювання в лiсi, iншi ж люди люблять її за щедрий урожай на полях. А за що ти любиш осiнь! Розкажи?

 

-         Якi речення за метою висловлювання є в текстi? Доповнiть текст розповiддю про вашi улюбленi осiннi дарунки.

 

Дослідження-перетворення.

-А чи можна із розповідного речення утворити питальне або спонукальне? Чи навпаки?

Дослідіть, яким чином це відбувається:

Ласкаве сонце зігріває землю.

Ласкаве сонце зігріває землю?

Ласкаве сонце, зігрівай землю!

 

Робота в парі. Кожна пара отримує картку із написаним розповідним реченням. За зразком утворює з нього питальне та спонукальне.

 

Вилітали пташенята з гнізд.

Сонце сходить на небі високо.

Стежка біжить через великий садок.

Дрібні хмари пливуть у небі.

Летять листки пожовклі.

Клени одягли рум’янець.

Лелеки пролетіли над нашою хатою.

Берізки шелестять листочками.

 

Графічний диктант.

Визначити види речень за метою висловлювання, використовуючи умовні позначки: розповідне неокличне речення – РН; розповідне окличне – РО; питальне неокличне – ПН; питальне окличне – ПО; спонукальне неокличне – СН; спонукальне окличне – СО.

 

1. Яка ж ти гарна й пишна, земле наша! РО

2. Посадіть, друзі, в школі сад! СО

3. Ти знаєш, як пахне любисток? РП

4. А у тім просторім світі добра научайтесь, рідної своєї мови й пісні не цурайтесь! СО

5. Як не любити мову нашу?! ПО

6. Хліб пахне солодко, як пахнуть меду соти. РН

7. Завжди пам’ятайте про батьків і допомагайте їм. СН

 

V.  Пiдсумок уроку. Рефлексiя.

Ø     Назвіть види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні) i за емоцiйним забарвленням? (окличні, неокличні) Наведiть приклади.

 

Назвати розділові знаки за їхніми характеристиками

Фіксує кінець речення, а також передає питальну інформацію.  (Знак питання)

2) Свідчить про закінчення думки в розповідних реченнях. (Крапка)

3) Ставиться в кінці речення і передає окличну інтонацію. (Знак оклику)

4) Ставиться в кінці речення і передає незакінчену думку, багатозначність сказаного. (Три крапки)

 

   VІ. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів.

 

    Зараз пропоную знову намалювати олівцем смайлики з відповідним настроєм у зошитах. Чи  зміниться ваш настрій і чому?                                

 

    VІІ. Домашнє завдання. Вивчити теоретичний матерiал у пiдручнику (с.42-43). Виконати вправу 87

 

Виконання тестових завдань (кодова робота)

Проаналізувати речення за метою висловлювання й записати кодовий номер кожного речення ( цифрою 1 позначити розповідні неокличні речення, 2 – питальні речення, 3 спонукальні речення, 4 – окличні).

Теплого погідного дня вибираємо до лісу, щоб відчути його свіжу прохолоду, послухати співи різноголосого птаства.
У дні весняних канікул готуємось до свята «День птахів», лаштуємо шпаківні.
А в літню пору?
Скільки шляхів-доріг відкрито кожному!
З однолітками-туристами мандруй по рідній землі, милуючись її неповторною красою.
Зустрічай схід сонця в полі,над річкою, в лузі.
Будь сміливим, допитливим, спостережливим у світі природи, серед якої живеш, дари якої споживаєш.
Найчарівніші казки й легенди, найдорожчі слова і найсердечніше пісні присвячувала людина-творець своїй землі-матері! (За Б.Чайковським).

Ключ. 1-1-2-4-3-3-3-4

       

          Лінгвістична розминка

Назвати розділові знаки за їхніми характеристиками

Фіксує кінець речення, а також передає питальну інформацію  (Знак питання) 2) свідчить про закінчення думки в розповідних реченнях. (Крапка) 3) Ставиться в кінці речення і передає окличну інтонацію. (Знак оклику). 4) Ставиться в кінці речення і передає незакінчену думку, багатозначність сказаного. (Три крапки)

 

Творче конструювання (побудова речень за опорними словами)

Скласти речення з поданими дієсловами. Визначити, які з них за метою

висловлювання розповідні, які – спонукальні.

Не забувають, не забувайте. 2) Зібрали, збирайте. 3)Пам’ятають,

пам’ятайте. 4) Відчуває, відчувайте. 5) Береже, бережіть.

Указати на слова у спонукальних реченнях, на які падає логічний

наголос.

 Самостійно сформулювати визначення спонукальних речень.

(Речення, в яких виражене спонукання до дії, називаються спонукальними. За рідний край життя віддай (Нар.творчість). Інтонація таких речень може бути різною. Якщо висловлюється вимога чи наказ, то голос звучить вище, якщо прохання чи порада – нижче).

Підкреслити граматичні основи в перших двох реченнях. Назвати

частини мови, якими виражені підмет і присудок.

 

        Дослiдження-редагування. Виправте пунктуацiйнi помилки. Пояснiть їх.

Якi дарунки осенi найприємнiшi. Може, це рум’янi яблука, запашнi грушi, солодкий виноград. Хтось найбiльше любить осiнь за тихе полювання в лiсi, iншi ж люди люблять її за щедрий урожай на полях. А за що ти любиш осiнь! Розкажи?

   

Дослiдження-редагування. Виправте пунктуацiйнi помилки. Пояснiть їх.

Якi дарунки осенi найприємнiшi. Може, це рум’янi яблука, запашнi грушi, солодкий виноград. Хтось найбiльше любить осiнь за тихе полювання в лiсi, iншi ж люди люблять її за щедрий урожай на полях. А за що ти любиш осiнь! Розкажи?

 

        Дослiдження-редагування. Виправте пунктуацiйнi помилки. Пояснiть їх.

Якi дарунки осенi найприємнiшi. Може, це рум’янi яблука, запашнi грушi, солодкий виноград. Хтось найбiльше любить осiнь за тихе полювання в лiсi, iншi ж люди люблять її за щедрий урожай на полях. А за що ти любиш осiнь! Розкажи?

 

          Дослiдження-редагування. Виправте пунктуацiйнi помилки. Пояснiть їх.

Якi дарунки осенi найприємнiшi. Може, це рум’янi яблука, запашнi грушi, солодкий виноград. Хтось найбiльше любить осiнь за тихе полювання в лiсi, iншi ж люди люблять її за щедрий урожай на полях. А за що ти любиш осiнь! Розкажи?

 

Дослiдження-редагування. Виправте пунктуацiйнi помилки. Пояснiть ї.х

Якi дарунки осенi найприємнiшi. Може, це рум’янi яблука, запашнi грушi, солодкий виноград. Хтось найбiльше любить осiнь за тихе полювання в лiсi, iншi ж люди люблять її за щедрий урожай на полях. А за що ти любиш осiнь! Розкажи?

 

         Дослiдження-редагування. Виправте пунктуацiйнi помилки. Пояснiть їх.

Якi дарунки осенi найприємнiшi. Може, це рум’янi яблука, запашнi грушi, солодкий виноград. Хтось найбiльше любить осiнь за тихе полювання в лiсi, iншi ж люди люблять її за щедрий урожай на полях. А за що ти любиш осiнь! Розкажи?


Теги: речення, Корнійчук Т.В.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 3742/78


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar