Головна » Українська мова

У картинній галереї. Опис людини за картиною

Мета:   навчальна: повторити вивчене про типи мовлення, їхні функції, особливу увагу концентруючи на описі; познайомити учнів з особливостями побудови опису  зовнішності людини; вдосконалювати вміння визначати належність висловлювання до певного стилю мовлення;

розвивальна: розвивати вміння співставляти, порівнювати, логічно мислити, розвивати  естетичні смаки; моделювати ситуації, можливі у  майбутньому,  щоб полегшити адаптацію до дорослого самостійного життя.

виховна: виховувати культуру мовлення, пошану до слова, повагу до видатних митців, гордість за наш народ, націю, які дали світові геніальних майстрів пензля та слова.

Обладнання: репродукції картин (портрети, пейзаж, натюрморт) підручники, міні-словники, перфокартки, картки.

 Тип уроку:  вивчення нового навчального матеріалу.

Форма уроку: кастинг, рольова гра.

                                                                                                В людині все повинно бути прекрасним:                                                                                                                 і обличчя, і одяг, і душа, і думки.

                                                                                                                                                  А.П.Чехов

 

                                                         Хід уроку

І. Вступний етап

Доброго дня, шановні пані та панове!. Мене звати Людмила Георгіївна. Я менеджер по кадрам новоствореної картинної галереї.

Ви прийшли сюди, прочитавши наші оголошення, з метою влаштуватись на роботу. Але у нас є різні посади, до яких є ті чи інші професійні вимоги. Найважливіша посада, яка потребує найбільше мистецтвознавчих та мовних знань, володіння культурою мовлення та культурою спілкування - це екскурсовод. На  кожного з вас заведено  рейтингові оціночні картки, в які записуватимуться ваші бали в ході кастингу. Ваші рейтингові бали будуть переведені в бали за12-бальною шкалою. Хто отримає 10-12 балів - буде в нас стажуватися і стане в майбутньому екскурсоводом. Хто отримає 7-8 балів - стане менеджером по роботі з іншими музеями, фондами, колекціонерами і т.п. Отримавши 5-6 балів, ви матимете можливість працювати з картотекою Нам потрібно буде ще декілька наглядачів у експозиційних залах. Всі інші можуть претендувати на цю посаду.

Емоційне налаштування.

Хочеться, щоб ви почувалися комфортно, зняли напруження й можливе хвилювання. Тому я усім бажаю успіху. Щоб ви не відчували себе незручно серед незнайомих людей, привітайте одне одного, не забувши назвати сусіда по імені (для цього у вас є бейджики), і побажайте одне одному успіхів. Адже всіх вас обʼєднує любов до мистецтва, почуття прекрасного.

Згідно з оголошенням, ви прихопили з собою блокноти для важливих записів, які у подальшому вам будуть корисними. Приготуйте їх та ручки. На столах ви маєте книги-довідники, папки з довідковими матеріалами ,до яких ми звертатимемось при необхідності.

Отже, зараз ми почнемо наш кастинг, але спочатку хочу вам представити незалежних експертів, що сидять позаду вас. Поверніться, будь ласка, і привітайтесь із ними.

( Представлення членів експертної комісії)

ІІ. Актуалізація опорних знань

- Мова - основа спілкування, основа для передачі інформації, наше мовлення відбувається завдяки мові. Тому перший етап кастингу має назву "Типи мовлення". Без знання цього матеріалу неможливо бути екскурсоводом. Перед кожним із вас є перфокарти, в яких ви будете зазначати відповідь на поставлені питання. Ставте галочки у  клітинки, які відповідають , на вашу думку, правильній відповіді.

Питання:

1. Скільки є типів мовлення:

    а) пʼять,

 б) один,

 в) три,

 г) два.

2. Назвіть основні типи мовлення:

 а) розповідь, опис, роздум;

 б) розповідь, роздум;

 в) роздум, казка, опис;

 г)  оповідання, опис, роздум.

3. Назвіть четвертий додатковий тип мовлення:

а) оцінка;

б) новела;

в) переказ;

г) твір.

4. Що лежить в основі розповіді?

 а) вигляд предмета; 

 б) міркування;

 в) оспівування;

 г) події.

5. Яке питання поставимо до тексту-розповіді?

 а) який?

 б) що сталося?

 в) чому?

 г) навіщо?

6. З яких частин складається розповідь?

а) початок та кінець;

б) зачин та основна частина;

 в)  теза та висновок;

 г) початок, основна частина, закінчення.

7. Що лежить в основі опису?

 а) змалювання вигляду предмета;

 б) події;

 в) роздуми;

 г) співставлення.

8. На які питання відповідає текст-опис?

 а) чому?

 б) що сталося?

 в) який?

 г) навіщо?

9. Що лежить в основі роздуму?

 а) міркування;

 б) зображення зовнішності предмета;

 в) події;

 г) оспівування.

10. На яке питання відповідає текст роздум?

  а) який?

  б) що сталося?

   в) навіщо?;

   г) чому?

11. З яких частин складається роздум.

а) початок, основна частина, закінчення;

б) зачин та основна частина;

в) основна частина та висновок;

 г) теза, докази й аргументи, висновок.

           12. Який тип мовлення необхідний, щоб охарактеризувати предмет?

  а) роздум;

  б) оцінка;

  в) опис;

  г) розповідь.

 

Робота з підручником.

- Відкрийте довідники на сторінках 43-44. Прочитайте висловлювання і визначте, до яких типів мовлення кожен із них належить.

Еврістична бесіда.

- Найважливішим у нашій роботі є опис.

Що можна описувати? (Рослину, тварину, птаха, будь-який предмет; приміщення - інтерʼєр, екстерʼєр; природу, місцевість - пейзаж, памʼятки; людину.

- З яких двох складових  складається опис? ("відоме" і "нове")

- Що відносимо до відомого, а що до нового? ("відоме" - предмет або його частини, "нове" -ознаки предмета чи його частин)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

- Послухайте уривок з твору Б.Грінченка.

Стан високий, ус козацький,

Чорні брови і юнацький

Погляд сміливий, палкий;

Мов у душу заглядає,

Мов звеліти хоче їй.

- Що це за опис? (Людини)

- Опис людини для нас є найважливішим. Бо саме вмінням складати опис зовнішності людини якнайкраще повинні володіти наші працівники. Але описи бувають двох видів. Яких саме? (Художній та науковий)

ІV. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

Розповідь вчителя.

- Якщо говорити про опис зовнішності людини, то мета наукового опису - обʼєктивно і точно передати особливості вигляду людини: охарактеризувати її зріст , поставу, зачіску, риси обличчя , манеру триматися ,жести, ходу, одяг - тощо.  Такі описи є конкретними, небагатослівними, всі слова у них вживаються у прямому значенні.

Мета художнього опису зовнішності людини - створити її образ, емоційно вплинути на читача або слухача, викликати певне ставлення до портретованого. У художньому описі людської зовнішності використовуються художні засоби (епітети, порівняння, метафори).

Особливості художнього та наукового описів зовнішності людини при необхідності ви знайдете у довідниках на с.196.

Бесіда.

- Як ви думаєте,  опис якого стилю використовується в музеях, галереях? (Художній)

- Пригадайте з літератури, образотворчого мистецтва, як називається опис зовнішності людини? (Портрет)  Пригадаймо з образотворчого мистецтва, що портрети бувають... які? (Індивідуальні та групові, погрудні та на повний зріст.)

- Давайте звернемось до вашого попереднього досвіду . Зараз для прикладу прочитаємо портретні характеристики, складені відомими письменниками. Я читатиму уривки з творів, а ви називатимете героя, про якого йдеться, та назву твору, а також автора.

Прошу  піднімати руку, адже кожен з вас - учасник кастингу, а експертна група на основі ваших відповідей заповнюватиме вашу рейтингову картку.

Фронтальне опитування.

Портретні характеристики героїв вивчених творів:

Як і всі лоцмани, він був потомок славних запорожців і мав увесь хист, усю вдачу запорозьку. Високий, чорнявий та кучерявий, гарний з лиця, гарний з стану, кругом гарний, ще й до того сміливий. (Карпо Летючий із "Запорожців" Нечуя-Левицького.)

Він ще малий, головою ледь до клямки дістає. Очі в нього чорні, глибокі, як вода в затінку, дивляться широко, немов одразу хочуть збагнути увесь світ. Іще любить Олесь малювати на снігу всяку всячину. Пальтечко в нього товсте, а сам тонкий; важко нахилятись: дух спирає, під очима набряка, тому кожен сучок птицею вздрівається. (Олесь. Григір Тютюнник "Дивак".)

Це була дитина ніжна, делікатна, смирна. Він завжди виходив надвір трошки боязко, жмурився від сонця й соромливо посміхався своїми невинними синіми очима. Чистенький, чепурненький, він зовсім не мав нахилу до Федькових забав.( Толя . В.Винниченко "Федько-халамидник".)

Дід Антип глянув скоса на Павлика, сковзнув очима по горбу, по глибоких, променистих, розумних очах його, що одсвічували далеко захованим тихим смутком, і одвернувся, Сам лагідний, сумирний, він давно не міг зрозуміти, від чого все те лихе, і воно завжди лякало його. (Павлик. С.Черкасенко "Маленький горбань")

Багато бачив я гарних людей, але такого, як батько, не бачив. Голова в нього була темноволоса, велика і великі розумні сірі очі, тільки в очах чомусь завжди було повно смутку: тяжкі кайдани неписьменності і несвободи. Весь в полоні у сумного і весь в той же час з якоюсь внутрішньою високою культурою думок і почуттів.

Скільки він землі виорав, скільки хліба накосив! Як вправно робив, який був дужий і чистий. Тіло біле, без єдиної точечки, волосся блискуче, хвилясте, руки широкі, щедрі. Як гарно ложку ніс до рота, підтримуючи знизу скоринкою хліба, щоб не покрапать рядно над самою Десною на траві. Жарт любив, точене, влучне слово. Такт розумів і шанобливість. Одне, що в батька було некрасиве, -одяг. Ну такий носив одяг негарний, такий безбарвний, убогий! Неначе нелюди зухвалі, аби зневажити образ людини, античну статую укрили брудом і лахміттям. (Батько. О.Довженко "Зачарована Десна")

- Який вид опису використовувався в уривках? (Художній)

Слово вчителя.

В нашій картинні галереї одне з чільних місць займає портретний зал, в якому ви зараз знаходитесь. Проте ми ще не завершили оформлення залу. Тут є зайві картини. Необхідно очистити зал від тих, які не відповідають назві залу. Хто може очистити зал від зайвих картин, прошу підняти руки. Знімаючи зайві, прокоментуйте свої дії: чому вилучаєте саме цю картину, яка її жанрова належність.

Йде індивідуальна робота біля дошки.

 

Фронтальне опитування. Мистецтвознавча гра "Знайди помилку"

- Дякую, бачу, що певний рівень мистецьких знань у вас є. Розширити наше уявлення про ваш рівень мистецьких знань допоможе ігровий тест "Знайди помилку". Я покажу вам картини відомих художників. Спробуйте знайти помилки в назвах. (Демонструються відомі учням картини із змінами в назвах. Наприклад: Васнєцов. "Три богатирі". Правильна назва "Богатирі")

 

Робота з підручником.

- За яким же планом можна складати опис людини? Опрацюйте матеріал довідників на с.218.

 

Слово вчителя.

- Це орієнтовний план.

Проте і в літературних творах, і в живописних  художник не просто зображує людину, яку бачить, прагне не тільки достовірно змалювати її зовнішній вигляд, щоб вона була впізнана глядачем, а й передати характер людини, її настрій, відобразити душевні її поривання.

Майбутньому екскурсоводу необхідно знати основні складники аналізу картини (занотуйте собі, не забуваючи вказати дату ваших записів):

-автор картини,

-назва,

-зображальні засоби живопису,

-плановість,

-композиція,

-настрій картини,

-почуття, які вона викликає.

 

Пригадайте, який основний виражальний засіб у живописі? (Колір)

Як додатковий орієнтир у вас в папках на столах є ще алгоритм аналізу творів живопису.

Під час екскурсії можна використовувати такі слова, словосполучення (занотуйте):

зверніть увагу..., уявіть..., відчуйте..., придивіться.., художник прагнув..., прислухайтесь, що ви чуєте в картині...  і тому подібне.

Пропоную послухати, як це робить наш, поки що перший, але досвідчений екскурсовод. 

Підготовлений учень розповідає про автопортрет Шевченка 1840 року

V. Закріплення набутих знань: практичне застосування (тренувальні вправи)

Слово вчителя.

- Ви отримали відомості про те, як потрібно складати опис зовнішності за картиною. Послухали зразок. Тепер ви спробуєте самі скласти такий опис. Декілька із вас мають можливість попрацювати з нашими електронними архівами: знайти портрети та зробити опис одного із них.

Робота з компʼютером. Індивідуальна.
Слово вчителя.

Інші зараз потягнуть картки з назвою картини, яку описуватимуть, даними про автора та опорними словами.

Орієнтуючись на отримані знання, довідковий матеріал на столах, ви складете опис картини. Зверніть увагу, що у вас на столах є ще словники епітетів до опису зовнішності, якими ви теж скористаєтесь.

Для тих хто почуває себе досить невпевнено, приготовлено додаткові картки з готовими описами. Їм необхідно за описом впізнати картину і до свого виступу додати автора та назву картини. Вам дається 5 хвилин на підготовку.

Учні тягнуть картки та працюють під тиху класичну музику.

 

Декілька учнів проводять уявну екскурсію, по черзі описуючи картини.

 

 Слово вчителя.

- Дякую всім. Ви щойно розповіли про видатних українців, що зображені на портретах, познайомили всіх присутніх з великими майстрами живопису, серед яких чимало українців. Нам, українцям є чим пишатися: наша земля дала стільки талантів світові.

VI. Підсумки

А тепер ми  поглянемо результати ваших рейтингів. (Оголошуються результати). Ці результати будуть опрацьовані. Ті з вас, що працювали в архівах, і ті, що не  проводили екскурсію, але підготували опис, здадуть свої роботи. Ми опрацюємо ваші роботи і сповістимо за вказаними вами адресами результати кастингу.

Інтерактивна вправа "Мозковий штурм".

Хочу тепер, щоб ви послухали афористичні вислови з народної творчості або авторські та сказали, які з них стосуються опису зовнішності людини.

З краси не пити роси (Н.тв.)

Гнів - сліпий порадник. (Н.тв.)

Природа не терпить брехні (Б. Олійник)

Шукайте посмішку Джоконди,

Вона ніколи не мине. (Л. Костенко)

Вір не очам, а добрим словам (Н.тв.)

Не краса красить, а розум (Н.тв.)

Не суди по одежі, суди по уму (Н.тв.)

Гарна птиця пером, а людина - розумом(Н.тв.)

На красуню дивитись любо, а жити добре з розумною (Н.тв.)

Проблемне питання.

А тепер подивіться на вислів великого російського письменника А.П.Чехова, що знаходиться у нас, і  скажіть, в чому перегукуються вибрані вами афоризми з цим висловлюванням?

Відповіді учнів.

 

Слово вчителя.

Звичайно, що головна краса в людині - краса душі.

Німецький драматург, теоретик мистецтва і літературний критик-просвітитель, основоположник німецької класичної літератури Готгольд Лессінг сказав:" Краса душі додає принадності навіть непоказному тілу, так само як неподобство душі кладе якийсь особливий відбиток на прекрасні форми , збуджуючи в нас відразу." 

Але найкраще, щоб в людині все поєднувалось гармонійно. І незалежно від того, чи пройдете ви кастинг і станете екскурсоводами, чи знайдете собі в житті інше заняття, головне, щоб ви вміли бачити красу, були творчими людьми, і були багаті на красу душі. Тоді ви нестимете радість  і красу іншим людям. Адже важливо не стільки посада чи звання, як вміння бути корисним людям і суспільству, відчувати задоволення від своєї роботи, творити добро і красу. Це буде ваше покликання. Тоді кожен день буде світлим.

Рефлексія

Перед тим, як покинути залу, висловте свій настрій по завершенню кастингу мистецькими засобами - передайте це кольорами, піднімаючи відповідну картку. А тепер подякуйте експертній комісії, побажайте одне одному всіляких гараздів. І хай краса мистецтва буде завжди з вами. Успіхів вам, на все добре!


Теги: твір, Чопик Л.Г.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 426/29


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar