Головна » Українська мова

Складне речення та його ознаки. Складні речення з різними типами зв’язку

Мета:      дати поняття про складне речення, пояснити учням структурні відмінності  простих і складних речень,  розглянути види складних речень  за способом зв’язку між простими реченнями у складному.  Формувати вміння і навички учнів розпізнавати в тексті  складні речення, визначати засоби зв’язку між частинами речень у складному, визначати види складних речень,  вчити учнів будувати і вживати у мовленні складні  речення.

Виховувати бережливе ставлення до природи,    виховувати повагу людей.       

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, тлумачний словник, таблиця «Складне речення», схема «Основні види складних речень», мультимедійний супровід.

 

Перебіг уроку

 

Емоційна підготовка учнів до уроку. 2 хв. Перед учнями в довільному порядку розкладено кольорові паперові смужки, діти вибирають колір, який їм до вподоби саме зараз. Вчитель пояснює, що вибір кольору вказує на емоційний стан кожного на даний момент і пропонує утворити веселку на дошці для того, щоб кожний учень мав веселковий настрій і плідно та  із задоволенням працював на уроці

 

І. Актуалізація опорних знань учнів.  4 хв.

         Розпочнемо сьогодні наш урок із орфографічної хвилинки і тим самим повторимо правила правопису складних слів. Пропоную написати розподільний диктант. У ліву колонку запишете слова, які пишуться разом, а в праву – ті, що пишуться через дефіс. Підказка. У вас повинна бути однакова кількість слів як у правій, так і у лівій колонці.

 

Рано/вранці, екс/чемпіон, сільсько/господарський, червоно/зелений, каро/окий, лісо/степ, аеро/порт, електронно/ядерний, далеко/східний, ново/будова, нежданий/негаданий, електро/мережа, ніжно/синій, яскраво/червоний.  

         Ті, хто правильно розподілив слова, підкресливши перші букви, отримає назву нашої теми. Учень, який першим виконав це завдання, запише тему уроку на дошці.

Бесіда 2 хв.  

Скажіть, у якому розділі вивчається ця тема?
Які мовні одиниці вивчає цей розділ?
Яка мовна одиниця називається реченням?
Які речення бувають за будовою?

Проблемне завдання 5 хв.

 Прочитайте два речення, проаналізуйте їх. Що в них є спільним, а що відмінним? Чому в одному реченні перед і ставимо кому, а в другому ні? Зробіть висновок.

 

Дівчата пряли починки, вишивали і гаптували сорочки на придане                           ( Р. Кобальчинська).
Човен висувається з-під верболозу чорним клинцем, і на воду сповзає дядькова тінь (Григір Тютюнник).

 

Пояснити лексичне значення виділених слів, скориставшись тлумачним словником.

 

ІІ. Оголошення теми і мети уроку. 1 хв.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів. 1 хв.

Для створення висловлювань мовці використовують прості і складні речення. Складні речення, на відміну від простих, несуть більше інформації, роблять мову багатшою, точнішою. Між частинами складного речення встановлюються змістові й граматичні зв’язки. І сьогодні на уроці ми вивчимо все про складне речення, визначимо його ознаки, щоб уміти самостійно утворювати такі мовні конструкції і вживати їх як в усному, так і писемному мовленні.  

ІV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

 

Пояснення вчителем матеріалу з використанням таблиці «Складне речення». 3 хв.

      2.Учні проводять дослідження. Робота в групах. 5 хв.

          Записати речення і дослідити, як поєднуються частини складного

         речення в одне ціле.

 а)  Десь на обрії, ніби в темному величезному проваллі, зрідка зривалися білі сухі зірниці, а грому не чути було ні разу ( Олесь Гончар).

б)  Ті держави здатні ставати великими, у яких великі малі люди

( О. Довженко).

в)  Там вогко, сіно пахне цвіллю (Григір Тютюнник).

г)  Годі люд дурить, що правда в силі: сила в правді, в істині, в добрі

( П. Тичина).

Дослідивши речення, учасники груп методом гронування  створюють схему «Види складних речень».

         Робота з підручником.

         Учні читають правила, співвідносять їх із власними висновками, зробленими під час роботи в групах.

 

4. Тренувальні вправи 17 хв.

Вправа 1. Творче моделювання.

  Із двох простих речень утворіть складне. Чи можна змінити порядок частин  складного речення?

 

 а) Сонце ще не зійшло. Небо вже посвітлішало.

 б) Опівдні прибуває поїзд. Ним мають приїхати на екскурсію наші знайомі.

 в) У цьому році на уроках літератури ми вивчатимемо творчість

      І. П. Котляревського. Він є зачинателем нової української літератури.

 г) Від річки повіяло прохолодою. На траву впала роса.

 

Вправа 2. Лінгвістичне дослідження.

  Прочитати текст, виконати завдання до нього. Визначити стиль і тип мовлення.  Пояснити лексичне значення виділених слів.

     

1. Гора була така, що з неї спускалися цілий день. 2. Гальмувати доводилося по двоє коліс, і залізні шини розпікались на камені… Потім майже цілу ніч підіймалися угору.

         3. Десь за північ колона раптом зупинилась, і їздові попідкладали під колеса каміння, щоб підводи не скочувались униз…

4. Каміння про такий випадок кожний їздовий тримав біля себе в передку, щоб потім не шукати його в темряві… 5. Чекали команди годувати коней, але команди не було. 6. Замість неї незабаром покотився інший наказ, що передавався від бійця до бійця ( Олесь Гончар).

 

 1. Позначте складні речення, що мають три частини.  

 

2. Позначте складні речення, частини якого пов’язані тільки сурядним зв’язком.

 

3. Позначте складні речення, які поєднані як сурядним, так і підрядним зв’язком.

 

4. Позначте складні речення, які поєднані лише підрядним зв’язком.

 

Вправа 3.

 Творча робота. Розгляньте репродукцію картини С. І. Васильківського

« Український пейзаж»

  Напишіть твір-опис, використавши складні речення різних видів.

    

Осмислення матеріалу.

  - Що означає слово твір?

   - Які вимоги до твору ви пам’ятаєте? (Відповідність темі, логіка викладу,

     дотримання певного стилю мовлення, цитати, висновки).

   - Які описи ви знаєте?

   - Який стиль мовлення ви використаєте для написання вашого твору?

   - Які художні засоби ви використаєте у своїх творах?

      

 Довідка: на картині, у центрі, зліва від…, фарби світлі, яскраві, холодні,

   вражає гра кольорів, художник відтворив, я захоплений тощо.

 

V.  Підсумок уроку 3 хв.

 Запитання до учнів. Використовується інтерактивний метод «Мікрофон».

Що нового ви дізналися на уроці?
Над чим ще слід попрацювати?

 

VI. Домашнє завдання. 2 хв.

Опрацювати теоретичний матеріал за підручником та схемою в зошиті.
Вправа з підручника.
Виписати з художньої літератури по три приклади речень з різними видами зв’язку. 


Теги: Орленко В.Л., Складне речення
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 615/42


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar