Головна » Українська мова

Роль фразеологізмів у мовленні. Стилістичні засоби фразеології. РЗМ. Лінгвістичне повідомлення „Лексичний склад української мови”

Мета:        систематизувати знання учнів про українську фразеологію; узагальнити в них уміння визначати стилістичне призначення фразеологізмів; удосконалювати вміння, працювати зі словниками, зокрема фразеологічним;

розвивати мовлення, збагачувати й уточнювати словниковий запас, удосконалювати логічне й образне мислення, культуру мовлення;

виховувати повагу до фольклору, до влучного й образного слова.

Методична мета: розвиток мовної компетентності учнів ліцею.

Дидактичні засоби навчання: фразеологічний словник; презентації «Фразеологія», «Фразеологізми в малюнках», «Лексичний склад української мови»,  підготовлені в PowerPoint; підручник; виставка фразеологічних словників.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизація здобутих знань.

Епіграф уроку: Фразеологізми — іскрометні скарби мовної образності — передають найтонші відтінки душевних порухів, обарвлюють висловлене в національний колорит.                                                                                                          В.Ужченко

Література: 1. Сучасна українська літературна мова. / М.Я.Плющ. — К.: Вища школа, 2003. — С.137-140.

2. Удовиченко Г.М. Фразеологічний словник української мови. Т.1, Т.2. — К.: Вища школа, 1984 р.

3. Ярещенко А.П. Сучасний фразеологічний словник української мови. — Харків: Торсінг Плюс, 2008 р.

 

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

1. Бесіда

Часто говорять: в кожній мові є своя «картина світу». Своя «картина світу», що відображає хід історії, є і в українській мові.

Кажучи словами Юрія Шевельова: «Ми, звичайно, не уявляємо собі, наскільки кожен із нас відповідальний за те, якою буде мова майбутнього, хай у безконечно малій дозі».

Завжди цікаво відкривати нові, незвідані сторінки. І однією з найцікавіших сторінок мови є його лексична сторона.

Отже, Лексикологія. Що вивчає цей розділ науки про мову?

(Лексикологія – розділ науки про мову, що вивчає словниковий склад мови).

Яким словом ми називаємо весь словниковий склад мови? (Лексика).

 

2. Лінгвістичне повідомлення (презентації)

«Лексичний склад української мови».

 

3. Термінологічний диктант

На попередніх уроках ми повторили деякі групи слів української мови. Дайте їх визначення (при визначенні даних понять, учні самостійно записують в зошитах приклади, що їх ілюструють).

Синоніми, антоніми, омоніми, омографи, омофони, омоформи, пароніми.

 

ІІ. Повідомлення теми і мети

1. Вступне слово вчителя

Сьогодні на уроці ми працюватимемо з одним з підрозділів лексикології. Яким саме ви мені поясните, прослухавши вірш.

Один іноземець вирішив відвідати

Україну, щоб українську мову вивчити.

Приїхав. Учив, дивуючись не раз:

Звідки в ній стільки загадкових фраз?

Що означає гоголем ходити?

Чому хата скраю? Як дров наламати?

Де раки зимують? Як жар піддавати?

Кому це потрібно — блоху підкувати,

Сідати в калошу, в коржик розбитися,

І з писаною торбою, як дурень, носитися,

Чесать язиком, черв'ячка заморити,

Муляти ока і двох зайців убити?

Навіщо наступає на вухо ведмідь,

І як, поясніть мені, ляси точить,

Як це жити на широку ногу

Як же зрозуміти цю чудову мову?

 

Отже, це Фразеологія. Що вивчає даний розділ лінгвістичної науки?

(Фразеологія вивчає фразеологізми, їх ознаки лексичне значення, походження, вживання в мові).

 

Тема сьогоднішнього уроку Роль фразеологізмів у мовленні.

Отже, у зв'язку з темою перед нами постає завдання – повторити і поглибити знання про українську фразеологію. Ми працюватимемо не лише над вдосконаленням умінь і навичок правильно використовувати фразеологізми в мовленні, а й над розвитком творчих здібностей і навичок культури мови, умінь бачити особливості мовних одиниць та їх вживання.

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Бесіда з учнями

1) Що називається фразеологізмами? Наведіть приклади.

 

2) Що означає семантична цілість або семантична неподільність?

3) Яка роль фразеологізмів у мовленні?

4) Яка їх будова та синтаксична роль?

     

5) У висловлюваннях якого стилю фразеологізми вживаються найчастіше?

6) Чи можливе вживання фразеологізмів у висловлюваннях наукового стилю? Офіційно-ділового?

(Офіційно-ділова фразеологія – це усталені звороти, що використовуються в документах, ділових паперах. Наприклад: оголосити догану, взяти до уваги, заслухавши і обговоривши.)

 

2. Виконання вправи

Поясніть значення фразеологізмів, які почув іноземець, приїхавши на Україну.

Гоголем ходити — триматися гордо, поважно, з незалежним виглядом, пишатися собою;  

дров наламати — допустити чимало безглуздих помилок;

жар піддавати — підсилювати ретельність до виконання якоїсь дії;

сідати в калошу — зазнати невдачі, ставати об’єктом насмішок;

в коржик розбитися — зробити все можливе;

з писаною торбою носитися — приділяти велику увагу тому, що цього не заслуговує;

чесати язиком — говорити непотрібне, пусте;

черв'ячка заморити — трохи втамувати голод, перекусити;

муляти ока — заважати кому-небудь своїм існуванням;

двох зайців убити — зробити відразу дві справи;

наступив на вухо ведмідь — про людину, яка не має музичного слуху;

ляси точить — вести пусті розмови, розповідати що-небудь нецікаве, вигадане;

жити на широку ногу — жити заможно, розкішно.

 

IV. Вправи на повторення вивченого

1. Творчий словниковий диктант

До поданих фразеологізмів дібрати синонімічне слово, пояснити його правопис.

Вітер у голові. (Легковажний — легенький)

Сім п'ятниць на тиждень. (Непостійний — мінливий)

Допекти до живого. (Схвилювати — правопис префікса с-)

З одного маху. (Миттю — подвоєння букв при подовженні в іменниках ІІІ відм., О.в)

Скорчитися в три погибелі. (Згорбитися — правопис префікса з-)

Ставити на карту. (Ризикувати — ри/зик)

Набивати кишені (Наживатися — пожива)

Падати з ніг (Стомитися — правопис префікса с-)

Під боком (Близько — правопис м’якого знака)

Полегше на поворотах (Застереження — правопис буквосполучень ере, еле; подвоєння при подовженні в іменниках с.р. ІІ відміни)

 

2. Добір відповідників іншомовним ФО

Використання сталих зворотів потребує тонкого відчуття стилістичної системи мови. Неабиякою майстерністю мають володіти й перекладачі, добираючи фразеологічні еквіваленти іноземних слів. Адже хибне тлумачення фразеологізму може цілковито спотворити весь текст, а отже покраяти думку автора.

Так, англійський фразеологізм don’t bark at the moon (донт бак ет зе мун), що буквально означає – не гавкайте на місяць, насправді перекладається: не гаймо часу. Уявіть, якої шкоди може завдати його хибне тлумачення.

Наведемо ще приклад. Є в російській мові два семантично близькі вислови: на вкус и цвет товарищей нет; о вкусах не спорят. В українській їм відповідають: кожен Івась має свій лас; на колір і смак товариш не всяк, а також з іншим експресивним значенням — кому піп, кому попадя, а кому попова дочка.

 

Знайдіть українські відповідники іншомовним ФО

З польської – попасти з дощу під водостік — з вогню та в полум'я.

З чеської – робити з комара верблюда — робити з мухи слона.

З німецької – дощ ллє, як на дохлого собаку — дощ ллє як з відра.

З киргизької – коли хвіст верблюда торкнеться землі — коли рак на горі свисне.

 

3. Робота в парах. Гра «Склади та поясни фразеологізми»

Із слів у конвертах, які записані українською та російською мовами, потрібно скласти фразеологізми українською мовою, дібрати до них російські відповідники. Записати в зошити й пояснити лексичне значення цих фразеологізмів.

1. Ні в тин, ні в ворота. — Ни к селу, ни к городу. (Невдало).

2. Очі на мокрому місці. — Глаза на мокром месте. (Тонкосльозий).

3. Серед села дороги не знайти. — Заблудиться в трех соснах. (Не розібратися в простому).

4. Щоб рибу їсти, треба в воду лізти. — Без труда не вынешь рыбки из пруда. (Докладати зусиль).

5. Як в око вліпив. — Не в бровь, а в глаз. (Точно сказав).

 

4. Добір фразеологізмів — Гра «Хто більше»

За 3 хвилини записати стійкі словосполучення зі словами ніс, очі, рука. Скласти два речення з будь-якими із названих фразеологізмів.

Ніс. Зарубай собі на носі. Не сунь носа до чужого проса. Вище ніс! Водити за ніс. Задирати носа. Крутити носом. І носом не поведе. Новий рік на носі. Комар носа не підточить. Утерти носа. Повісити ніс. Залишився з носом. Не бачить далі свого носа. Тримати ніс за вітром. Клювати носом. Дерти носа.

Очі. Розгорілися очі. Очі завидущі. Очі бояться, а руки роблять. Очі на лоб полізли. Не розкидати очей. Позичити очі в Сірка. Лізти в очі. Їсти очима. Око за око. Зміряти очима. Сяяти очима. Пустити пилюку в очі. Кліпати очима. Стріляти очима. Куди очі дивляться. Не ховати очей. Мозолити очі. Світ за очі. Вирости в очах. Потрапити на очі. Очі на мокрому місці. Геть з очей. Очі замилювати.

Рука. Взяти себе в руки. Бруднити руки. Важка рука. Валитися з рук. Випустити з рук. Голими руками не візьмеш. Горить у руках. Нагріти руки. Дати волю рукам. Зв’язати руки. З легкої руки. З порожніми руками. Легкий на руку. Мати руку. Махнути рукою. На всі руки майстер. Не покладати рук. Обома руками. Під гарячу руку. Під рукою. Права рука. Просити руки. Рука руку миє. Руки не доходять.

 

5. Синонімія серед фразеологізмів

Частою серед фразеологізмів є синонімія.

«Ледарювати» — байдики бити, баглаї бити, давати горобцям дулі, ханьки м 'яти, клеїти дурня, ганяти вітер по вулицях, лежні справляти, тинятися з кутка в куток, і за холодну воду не братися.

Нерідко синонімічні фразеологізми мають у своєму складі той самий компонент. Значення «розумний» передається фразеологізмами зі словом голова в різних формах: голова варить, мати голову на плечах, з головою, держати розум у голові.

 

Згрупуйте фразеологізми-синоніми в синонімічні ряди.

Брати близько до серця; птах високого польоту; дати жару; жити розкошуючи; порожня голова; важливий птах; давати по шапці; дурнів не сіють, не орють, а вони самі родяться; узяти за душу; жити, лихо покотивши; без сьомої клепки в голові; завдати бані; жити не по кишені; давати прикурити; набитий дурень; брати за живе; велика цяця; всипати гарячих; полатати боки.

(1 ряд. Брати близько до серця; узяти за душу; брати за живе.

2 ряд. Важливий птах; велика цяця; птах високого польоту.

3 ряд. Дати жару; давати по шапці; завдати бані; давати прикурити; всипати гарячих; полатати боки.

4 ряд. Жити розкошуючи; жити не по кишені; жити, лихо покотивши.

5 ряд. Порожня голова; набитий дурень; дурнів не сіють, не орють, а вони самі родяться; без сьомої клепки в голові.)

  

 

6. Антонімія серед фразеологізмів

Серед фразеологізмів виділяються також пари з антонімічним значенням: вбити собі в голову — викинути з голови, не в тім'я битий — не має лою в голові, макітра розуму — пустий лоб. Протиставлення може відбуватися також через заперечення: велике цабе — невелике цабе, птиця високого польоту — птиця невисокого польоту, з легким серцем — з нелегким серцем; через антонімічні компоненти: натягати віжки — попускати віжки, зажити доброї слави — зажити поганої слави, з іншого тіста — з одного тіста. 

 

Встановіть відповідність між антонімічними фразеологізмами.

ходити гоголем                                     як у воду опущений

держати хвіст бубликом                        повісити носа

розпустити язика                                  тримати язика за зубами

нога за ногу                                          з усіх ніг

схожий, як свиня на коня                      схожий, як дві краплі води

грати першу скрипку                               пасти задніх

як кіт наплакав                                     хоч греблю гати

        рукою подати                                         за тридев’ять земель

        семимильні кроки                                  черепаша хода

        як кіт з собакою                                     душа в душу

хоч голки збирай                                   хоч око виколи

  

 

7. Добір фразеологізмів — Гра «Фразеологізми на уроці математики та географії»

За 3 хвилини згадати:

І варіант. Які фразеологізми з числівниками ви знаєте?

ІІ варіант. Якомога більше фразеологічних зворотів, в яких зустрічаються топоніми (географічні назви).

Знаю як свої п’ять пальців, сім п’ятниць на тиждень, за тридев’ять земель, сім разів відміряй – один раз відріж; один з сошкою, а семеро з ложкою; нуль без палички, на всі чотири сторони, Зігнувся в три погибелі; краще один раз побачити, ніж сто раз почути; сльози в три ручаї; один розум добре, а два краще; не зв’яже двох слів; одна нога тут, друга – там; кований на всі чотири ноги.

Москва сльозам не вірить; Москва не відразу будувалася; язик до Києва доведе; як швед під Полтавою; на всю Іванівську; відкривати Америку; галопом по Європах; а в Києві дядько; Китайська стіна; на городі бузина, а в Києві дядько; дороги ведуть до Рима.

 

8. Закінчити речення фразеологізмами (усно)

Місто він знає, як (свої п’ять пальців).
Нові будинки ростуть, як (гриби після дощу).
Крутиться з ранку до вечора, як (муха в окропі).
Схожі ми з сестрою, як (дві краплі води).
Що йому не кажи, йому все, як (з гуски вода).
Приїзд давніх друзів був, як (сніг на голову).
Дощу цієї весни було мало, як (кіт наплакав).
Після хорошої зарядки сон, як (рукою зняло).
Коли ми піднялися на гору, село було видно, як (на долоні).

 

9. Синтаксична роль ФО в реченні

Фразеологізми можуть виконувати роль будь-якого члена речення. Але найчастіше бувають обставиною і присудком.

Ну, думаю, пропав ні за цапову душу.

Я заспокоївся і взяв себе в руки. (простий дієслівний присудок)

   

Знайдіть ФО, визначте синтаксичну роль в реченні, поясніть значення.

1. Ми швидко знайшли спільну мову.

2. Здавалося, тепер у нас все могло піти як по маслу, але насправді виходило інакше.

3. Наймити та невільники обливалися потом, аж стогнали од важкої роботи.

4.З горем пополам він виконав моє доручення.

Перевіримо: 1 и 3 = знайшли спільну мову / важко працювали

                     2 и 4 = без перешкод / погано

 

10. Добір фразеологізмів

Серед фразеологічних скарбів є багато висловлювань про тварин.  За 3 хвилини назвіть відомі вам фразеологізми про них.

Як кіт наплакав, пробіг чорний кіт.

Ведмежа послуга, ведмідь на вухо наступив.

Вовчий апетит, морський вовк.

Заяча душа.

Як Сидорову козу, нагадай козі смерть, встигнемо з козами на торг. Пропав ні за цапову душу.

Як корова язиком злизала. Узяти бика за роги.

Конем не наздоженеш. Волам хвости крутити.

Куряча пам'ять. До третіх півнів.

Пригрів гадюку за пазухою.

 

11. Творча робота

До поданих у презентації малюнків дібрати відповідні фразеологізми, пояснити їхнє значення.

 

12. В прослуханих (за допомогою комп’ютера) реченнях визначити фразеологізми, з’ясувати їхнє значення (з оповідання Н.Гоголя «Ніч перед Різдвом»).

1. Правда, волосний писар бачив, що місяць ні з того ні з сього танцював на небі, і запевняв з присягою в тому все село; але миряни хитали головами і навіть підіймали його на сміх.

2. А тим часом його дочка, красуня на все село, залишиться удома, а до дочки, напевно, прийде коваль, силач і паруб'яга хоч куди, який бісу був противніше за проповіді батька Кондрата.

3. І для цього вирішився вкрасти місяць в тій надії, що старий Чуб ледачий і не легкий на підйом...

4. Солоха мріяла про те, як приєднати все це до свого хазяйства, заздалегідь міркуючи, який вона дасть йому лад, коли прибере до своїх рук.

5. А щоб яким-небудь способом син її Вакула не під'їхав до його дочки та не встиг прибрати все собі, вона вдалася до звичайного засобу всіх сорокалітніх кумась: сварити якомога частіше Чуба з ковалем.

6. Тут коваль присів до величезних мішків, перев'язав їх міцніше і ладнався завдати собі на плечі, але помітно було, що його думки гуляли бог знає де.

7. Вакула витріщив на нього очі, начебто на лобі в нього було написано пояснення цих слів.

8. Запорожці почали штовхати під руку коваля, думаючи, чи не з'їхав він часом з глузду.

 

13. Конкурс акторської майстерності

Витягнувши картку, на якій записано фразеологізм, спробуйте передати його значення за допомогою жестів. А клас повинен назвати його.

  Сісти в калошу, колесо фортуни, справа в капелюсі, ллє як з відра, зв'язати руки, намилити шию.

 

Додаткові вправи

14. Прочитати дотепи, вказати вжиті в них фразеологізми. Розкрити зміст фразеологізмів. Яка їх роль у мовленні?

Хто віддав останню сорочку, той не носить камінь за пазухою. (А. Закревський) Першими у чорні списки потрапляють світлі голови. Якщо залишився в дурнях — значить, виправдав довір'я! Ми завжди все робимо правильно і навіть лікті потім кусаємо, як слід. Трапляється, і духовна їжа відгонить душком. (О. Перлюк) Виробнича аварія: поламав Службову драбину, падаючи з високої посади. Кипуче сьогодення: заварюємо кашу. Яке коротке життя: не встигне людина навчитися тримати язик за зубами, як вони випадають... Хіба у нас очі бачать, що купують, як вони від цін на лоба полізли? (Ф. Боднар) З великого ума, вірніше, здуру з невбитого ведмедя ділим шкуру. (М. Самійленко)

 

15. Складіть оповідання з широким використанням фразеологізмів.

V. Підведення підсумків заняття.                         

Як ви розумієте, що таке фразеологія?   
 Поясніть історію творення фразеологізмів. Які конструкції української мови можна віднести до фразеологічної скарбниці?
За яких умов вважається, що фразеологізм використано вдало й доречне?
З якою мовою українська мова має спільні фразеологічні одиниці? Наведіть приклади.
У чому особливості синонімів, антонімів, омонімів у лексиці?
Що треба знати, добираючи для контексту фразеологізми?

 

VІ. Домашнє завдання.

Повторити §31.

Вправа 336 (Визначте синтаксичну роль фразеологізмів в реченнях).

Складіть оповідання з широким використанням фразеологізмів (Дібрати фразеологізми, до складу яких входять імена людей та клички тварин). 


Теги: фразеологія, Козловська Н.В., Фразеологізми
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 3831/252


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar