Головна » Українська мова

Фразеологізми, їх джерела. Стилістична роль фразеології. Урок з української мови для 10 класу

Мета: розширити знання учнів про фразеологізм як одиницю мовлення, ознайомити з  джерелами  й стилістичною роллю фразеологізмів; сприяти розвитку усного мовлення учнів, їх критичного та креативного мислення; виховувати культуру мовлення.

 

Хід уроку.

І. Орг. момент.

ІІ. Евокація.

    

1. «Мозковий штурм» (фронтальне бліц-опитування).

- Лексика – це всі слова даної мови. Чи всі слова мають лексичне значення? (Так. Ні)       

- Яке значення, крім лексичного, може мати слово? (Граматичне)

- У чому відмінність лексичного значення від граматичного?

- Назвіть групи слів за значенням. ( Омоніми, антоніми, синоніми)

- Чим відрізняється багатозначність від омонімії? ( Омоніми  мають зовсім різні значення і ні в чому не мають спільного. Багатозначні слова  мають схожість у лексичному значенні (чи то за формою, чи за якістю, чи за якимись іншими ознаками)).

- Лексика української мови за своїм походженням неоднорідна. Назвіть основні шари сучасної української мови з погляду її походження. (Власне українські слова, запозичені (старословʹянізми, іншомовні)).

- Наведіть приклади власне українських слів та іншомовних; старословʹянізмів.

( У разі виникнення труднощів учні можуть скористатися списком  слів для довідок:

дуб, фільм, вогнище, взірець, сонце, кінь, голова, ефір, радіо, шарада, вікно, каблучка, холодець).

 

 2. Лінгвістична задача (робота в групах)

- Розподіліть слова на три колонки:

1 – власне українські;

2 - старословʹянізми;

3 – запозичені.

У кожному слові кожної колонки підкресліть пʹяту букву з початку слова.

 

Занедбаність,  братство, олень, грядущий, базар, блакитний, древко, турбіна, прошва, сотворити, гарний, аршин, князь.

 

-  Якщо ви правильно виконали завдання, то з підкреслених букв  зможете прочитати пораду, дотримуючись якої, ви завжди матимете успіх. Що це за порада?

( Дивись у корінь)

- Поясніть, як ви розумієте значення цього вислову.

(Розумітися у справі, знати всі її дрібнички)

- Як називаються подібні вислови? (Фразеологізми)

 

3. Оголошення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

ІІІ. Систематизація й узагальнення навчального матеріалу.

1. Проблемне питання.

- Спробуйте дати визначення фразеології як мовознавчої науки.

(Фразеологія - )

 

2. Малюнковий диктант.

- Художник зрозумів фразеологізми у прямому значенні. здогадайтеся, які стійкі словосполучення він прочитав?

( Надаються малюнки до фразеологізмів: пекти раків, ткнути пальцем в небо, покласти зуби на полицю, намилити шию, народитися в сорочці, бути на сьомому небі, собака на сіні, розбити глека, хвіст бубликом).

- Зачитайте, які вислови ви записали. Поясніть лексичне значення поданих фразеологізмів.

 

3. «Мозковий штурм»

- Які вам відомі джерела українських фразеологізмів?

- На основі опорного конспекту складіть усне висловлювання на тему «Джерела української фразеології».

 

4. Робота з мовним матеріалом.

- Виразно прочитайте подані діалоги за ролями. з якою метою використані в них фразеологізми?

№1. – Скажи, що, власне кажучи, означає вираз «сімейне вогнище»?

       - Це таке вогнище, на якому жінка все життя шкварить чоловіка.

№2. – Мамо, кажуть, що у Хоменкової Марії розуму на двох.

От і женись на ній.

№3. – Навіщо ти кидаєш слова на вітер?

       - Якби це можна було зробити, то моя жінка крутила б усі вітряки на світі.

№4. – Мамо, візьміть мене з собою на базар!

      - А що ти там робитимеш?

     - Витрішки продаватиму.

№5. – Ваш син увесь час на уроках заспаний!

       -  Можливо, у ньому  прихований талант дрімає?

№6. – Ох і важко мені!

      - А ти не тримай камінь за пазухою.

№7. – А ти чого такий захеканий?

Андрій попросив дати йому грушку.
Ну?
Ну, я й дав … драла…

№8. – Степан і досі не може лічити.

Як це? Він мені казав, що вчора полічив тобі всі ребра.

 

- Що дозволило зробити використання фразеологізмів у поданих діалогах?

- У яких стилях мовлення вживаються фразеологізми?

 

5. Творча робота.

1) Дібрати український відповідник до російських фразеологізмів:

- Без труда не вынешь рыбку из пруда (без труда нема плода);

- Врёт и не краснеет ( бреше й оком не моргне);

- Держать хвост трубой ( держати хвоста бубликом);

- Глуп, как пробка; набитый дурак ( дурний, як сосновий пень).

 

2) Скласти твір-мініатюру, ввівши до його складу фразеологізм ( будь-який, що прозвучав на уроці).

3) Заслухати кілька творів.

 

V. Підсумок уроку.

Заповніть таблицю

Знаю

Вмію

Хочу знати

 

«Мікрофон».

Знання теми «Фразеологія» дає можливість…
На сьогоднішньому уроці ми пригадали…

 

VІ. Домашнє завдання.

Записати 5 пар фразеологізмів з антонімічними або синонімічними значеннями.


Теги: фразеологія, Гвоздьова О.Л., Фразеологізми
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 887/61


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar