Головна » Українська мова

Конспект уроку на тему "Підготовка до написання твору-роздуму у форматі ЗНО"

МЕТА: підготувати учнів до написання твору під час ЗНО; навчити осмислено підходити до роботи, визначаючи опорні поняття; поширювати словниковий запас; розвивати мислення, мовлення, аналітичні здібності, увагу учнів; відпрацьовувати вміння чітко й послідовно викладати думки; застосовувати у творчій роботі знання з літератури, історії, громадського життя; виховувати повагу до думок товаришів, уміння об’єктивно оцінювати свій внесок у роботу колективу; свідому громадську позицію, небайдужість до долі своєї країни, національну свідомість.

Тип уроку: урок розвитку мовлення.

Вид уроку: урок з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Обладнання: мультимедійна дошка або комп’ютер; пам’ятки для написання твору-роздуму (додаток А);  роздатковий матеріал, підготовлений учнями; картки самоконтролю (додаток Б); презентації учнів.

                                   ХІД УРОКУ

Організаційна частина.
Повідомлення теми, мети, завдань уроку (слайд 1,2). Мотивація навчальної діяльності.

Сьогодні ми крок за кроком подолаємо той шлях, що подумки ви пройдете на екзамені  за кілька хвилин з того моменту, як отримаєте тему для роздуму. Це надзвичайно важливий етап роботи, адже потрібно, у першу чергу, осмислити всі поняття, збагнути підтекст вислову, дібрати переконливі аргументи й приклади і, нарешті, викласти свої міркування чітко, послідовно, логічно.

 Актуалізація опорних знань.

Актуалізуємо наші знання, використавши прийом «Незакінчене речення» (слайд 3).

Ми знаємо такі типи мовлення: … опис, розповідь, роздум.

Текст-роздум має такі основні частини:… тезу, аргументи, висновок.

Теза – це … загальне положення, яке треба доводити.

Аргументи – це… факти, приклади, докази, які працюють в ім’я доведення тези.

Для успішного написання твору-роздуму   треба чітко уявляти … його структуру.

Структура власного висловлювання у форматі ЗНО відрізняється від структури твору-роздуму, яку ви знаєте з уроків мови у 9-10 класах.

Робота по темі уроку.

Ознайомлення з критеріями оцінювання власного висловлювання у форматі ЗНО.

Ознайомимося з критеріями оцінювання власного висловлювання у форматі ЗНО і побачимо його структуру (слайд 4,5).

Отже, висловлювання може бути побудоване в один із способів (слайд 6):

Теза.

Перший аргумент.

Другий аргумент.

Приклад із художньої літератури.

Приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя.

Висновок.

Або:

Теза.

Перший аргумент.

Приклад із літератури.

Другий аргумент.

Приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя.

Висновок.

Може бути вступ, який не впливає на оцінювання змісту.

 

Ознайомлення з вимогами до написання власного висловлювання (слайд 7).

Ознайомимося з вимогами до написання власного висловлювання на прикладі твору-роздуму на тему «Земля на зернятці стоїть».

(Курсивом  виділені слова, які говорить учениця).

Насамперед потрібно чітко сформулювати тезу (1-2  речення). 

Слайд 8. Цілком справедливою є народна мудрість, яка говорить: земля на зернятці стоїть.

Вона має передувати аргументам і містити такі мовні конструкції.. (діти зачитують із таблиці).

Для підтвердження висловленої тези потрібно навести два доречних аргументи. На цьому етапі слід пам’ятати, щоб аргументи були різними.

Слайд 9. Адже хто не знає, що таке праця, хліб, той перестає бути дитям свого народу.

Слайд 10. Хліб – це найсвятіше, що є у людини. Паляниця, хліб завжди символізували собою тяжку селянську працю, і саме на ньому, на колосі, з віку в вік тримається людська праця.

Аргументи можна починати різними мовними засобами (учні зачитують).

          Можна використовувати афоризми, крилаті вислови, прислів’я, приказки.

Слайд 11. Недаремно в народі казали: «Хліб – батечко, хліб – годувальник».

Надалі кожен із аргументів необхідно проілюструвати конкретними прикладами.    Приклади з історії, суспільно-політичного чи власного життя насамперед повинні бути життєподібними.  Потрібно розповісти про конкретну людину, ситуацію, подію, факт, вказати своє ставлення до цього й дати цим реаліям оцінку.

Слайд 12. А ми знаємо з історії, що були часи голодомору, коли життя обривалося тому, що не було хліба. Це була чорна сторінка історії України.

Один із них має бути із художньої літератури. Потрібно обов’язково зазначити автора, назву твору, указати проблему, порушену письменником, художній образ, через який проблему розкрито.

Слайд 13. До процесу випікання хліба ставилися як до священнодійства. Про це читаємо в «Етюді про хліб» І. Драча.

В підсохлому тісті кленова лопата.

Вийме з черені, де пікся в теплі, -

І зачарується білена хата

З сонця пахучого на столі.

         Прикладів має бути не менше двох. У нашому творі-прикладі їх три. Учениця ввела в твір ще й приклад із життя.

Слайд 14. Прочитала ці рядки І. Драча і уявила собі картину: я у бабусі. Ранок. Прокидаюся від неймовірного аромату, який лоскоче мені носа – запаху свіжоспеченого хліба. Це моя улюблена бабусечка спекла у печі паляницю і бублики для мене. Ось вони, рум’яні і пахучі, лежать на стільці біля мого ліжка. А поряд – чашка ще теплого молока.

         Приклади можна вводити у твір за допомогою таких мовних конструкцій (зачитують).

Важливо не сплутати аргументи із прикладами. Варто пам’ятати, що аргументи – це теоретичні положення, абстрактні міркування, а приклади – це реальна дійсність, конкретні факти.

Останньою частиною висловлення є висновок(1-3 речення) – логічний підсумок, який випливає з аргументів і прикладів. Тому висновок у деякій мірі може дублювати чи перефразовувати тезу.

Слайд 15. Завершуючи твір, можу зробити висновок: світ дійсно стоїть на зернятці. Я в цьому впевнена. А ви?

Висновок обов’язково має починатися такими словами (учні зачитують).

         Дотримуйтеся логіки викладу.  Крім того, робота має бути оформлена за абзацами. Їх може бути 6 або 4 (залежно від схеми роздуму).

 

Знаючи схему, лексичний матеріал, приходите  на екзамен.

Після отримання теми, слід визначити її підтекст, ключове слово, навколо яких формуватимуться ваші думки.

Спробуємо визначити ключові слова в орієнтовних темах творів (слайд 16).

Чи чекати сучасному суспільству помсти від природи?

Дерева теж плачуть.

Навіщо людині вміння розуміти природу?

Виступ учнів із презентаціями проектів (слайд 17).

Презентації та коментарі учнів додаються.

         Вдома ви працювали над проектами, темою яких стали  вибрані вами ключові  слова. Завдання проекту –  підібрати матеріал, який допоможе  у написанні власного висловлювання.  Кожна група мала презентувати свою роботу, підготувати друкований матеріал,  заповнити картку самоконтролю, яка допоможе оцінити роботу в групі кожного з учнів.

Підсумок уроку.

Оцінювання учнівських проектів (за картками самоконтролю).
Домашнє завдання (слайд 18) - написання твору на одну із запропонованих тем:

Хто в Україні гідний називатися патріотом?

Знання – лиш карб, людина – скарб, цінніший від усього (Ф. Війон).

Там, де смітять грошима, дуже тяжко дотримуватися чистоти (Плавт).

Або людство покінчить з війною, або війна покінчить з людством

 (Дж. Кеннеді).

Слово – «сорочка духу народу»

 

Додаток А.

                                       Структура власного висловлення

Зміст компонента

Учень чітко висловлюється в один із таких способів:

1)       підтримує запропоновану тему («Я вважаю...»,
«На моє глибоке переконання...», «Я погоджуюсь ( підтримую )...» );

2)       спростовує запропоновану у тему думку («Я не
підтримую...», «Я хочу спростувати...», «Хочу

         піддати сумніву...» );

3)       погоджується з темою, доповнюючи, розвиваючи думку («Я цілком переконаний (а) у тому, що.. адже...», «Я, безперечно, погоджуюся з тим, що..., оскільки....» );

4)       компромісний варіант («Я погоджуюсь..., але не
можна не згадати, що...», «Я вважаю..., але хотілось би запропонувати...» );

5)подає дві тези й аргументує кожну окремо, тобто одночасно і  підтримує, і спростовує висловлену в темі думку («З одного боку..., а з іншого...» )

    Учень наводить не менше двох доречних доказів, підстави для обґрунтування висловленої тези, які
пов’язують її з прикладами («Підтвердженням цього
є...», «Доказом цього може бути...», «Це засвідчує...», «Свідченням цього є...» )

Учень наводить хоча б один доречний приклад з художньої літератури, при цьому зазначає назву твору, проблему, порушену автором, і художній образ, через який проблема розкрита, а також наводить цитату із твору. Можна покликатися на факти з життя митців, якщо вони стосуються творчості («Наприклад...», «Згадаймо про...», «Звернімося до...», «Яскравим прикладом цього може слугувати...»)

Учень наводить хоча б один доречний приклад з істо-
рії, суспільно-політичного життя чи власного досвіду
(«Наприклад...», «Згадаймо про...», «Звернімося до...», «Яскравим прикладом цього може слугувати...» )

Учень встановлює причиново-наслідкові зв’язки при викладенні думки («по-перше», «по-друге», «нарешті», «між іншим», «крім того», «з цього випливає», «повертаючись до думки»), виділяє абзаци у роботі.

Висновок відповідає тезі. Яку перефразовано або повторено, й органічно випливає з аргументів і прикладів ( «Отже…», «Таким чином…», «Висновком  може слугувати…»)

 

Додаток Б

                       Картка самоконтролю групи № 

Назва проекту:

                                   Загальні висновки

 Тема уроку - актуальна для старшокласників, адже твір-роздум є складовою тестування з української мови й літератури. Успішність його написання  залежить не лише від грамотного оформлення, а й від знання схеми твору- роздуму.                                                                                 

Сучасний книжковий ринок переповнений виданнями,які пропонують варіанти тестових завдань, але підготовці до написання твору-роздуму в них не приділяється, на жаль, належної уваги. Я сама безпосередньо брала участь у перевірці творів ЗНО, тож зробила висновки, що більшість випускників не вміють якісно писати твори. Тому вирішила провести цикл уроків розвитку мовлення, на яких  діти вчаться добирати потрібні аргументи, приклади з історії чи літератури, збагачують словниковий запас. Під час підготовки до уроку ведуть пошукову роботу, вчаться працювати в групах, добирати потрібну інформацію та стисло її викладати.                                              

Кожна група готує для учнів  роздатковий матеріал, у якому підібрані вислови відомих людей, народна мудрість, перелік творів з літератури на потрібну тематику тощо. Так до кінця навчального року  кожна дитина має на руках невеличке «Портфоліо творів- роздумів», переглянувши яке перед екзаменом,  пригадає важливі елементи, ключові фрази, схему, мовний матеріал.


Теги: Демченко Ж.В., твір
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 2959/101


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar