Головна » Українська література

Поема «Мойсей» - одна з вершин творчості Івана Франка. Пролог до поеми - заповіт українському народові

     МЕТА УРОКУ:    ознайомити учнів із поемою Івана Франка «Мойсей», пояснити біблійну основу поеми; дослідити історію написання твору і прологу до поеми; з’ясувати, хто з письменників і діячів мистецтва звертався до образу  Мойсея; допомогти усвідомити ідейно-художні особливості прологу, його значення; розкрити алегоричність образу Мойсея; розвивати вміння висловлювати власні думки; виховувати почуття національної гідності

ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових  знань.

  ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, текст поеми; мультимедійні  презентації, ілюстрації до твору, картки оцінювання якості знань, картки з тестовими завданнями.

ХІД УРОКУ

 

Все, що мав у житті, він віддав

Для одної ідеї,

І горів, і яснів, я істраждав,

І трудився для неї

                        Іван Франко

 

І Організаційний момент

Сьогодні   урок української літератури ми вирішили провести дещо незвично. Мені особисто хочеться, щоб всі ви налаштувалися на робочий лад, отримали позитивний настрій і залишилися задоволеними результатами своєї роботи. 

ІІ Актуалізація опорних знань учнів

         Слово вчителя:  Іван Франко – значима постать в українській літературі. Це громадський діяч, учений-літературознавець, філософ, критик і теоретик літератури, але ми найбільше уваги приділяємо в основному його спадщині – художній творчості, де з винятковою силою виявився характер Франкового обдарування.

   ІІІ Мотивація навчальної діяльності учнів.   Повідомлення теми, мети і завдань уроку

      Слово вчителя:  І саме сьогодні ми будемо працювати над новою темою уроку: «Поема «Мойсей» - одна з вершин  творчості Івана Франка. Пролог до поеми — заповіт українському народові».

 Запишіть, будь ласка, число і тему нашого уроку.

       Ми сьогодні з вами ознайомимося з поемою Івана Франка «Мойсей», пояснимо біблійну основу поеми; дослідимо історію написання твору і прологу до поеми; з’ясуємо, хто з письменників і діячів мистецтва звертався до образу  Мойсея; усвідомимо ідейно-художні особливості прологу, його значення; розкриємо алегоричність образу Мойсея; розвиватимемо вміння висловлювати власні думки

Єпіграфом нашого уроку сьогодні будуть слова Івана Франка:                                                                                 «Все, що мав у житті, він віддав Для одної ідеї, І горів, і яснів, я істраждав,І трудився для неї».                        

(учитель читає епіграф). Запишіть.

Ми разом з вами працюємо над новою темою, тому очікуваним результатом нашого уроку буде  отримати нові знання і пробудити в кожному з вас почуття    національної гідності й свідомості, а також з’ясувати, чи дійсно пролог до поеми можна вважати заповітом українському народові?

ІV Сприйняття і засвоєння учнями нового навчального матеріалу

Слово вчителя:  Сьогодні для  роботи на уроці учні 10 класу обєднані в 4 групи: дослідники, мистецтвознавці, історики і літературознавці. Кожна група заздалегідь отримала завдання випереджаючого характеру, і сьогодні вони звітуватимуть про результати своєї діяльності.

(Хочу звернути вашу увагу на картки оцінювання якості знань, які знаходяться перед вами. Керівники своїх груп протягом уроку будуть виставляти кожному учневі певну кількість балів за той чи інший вид діяльності на уроці, а потім звітують особисто мені.)

 

І група «Дослідники Біблії» з’ясовували, як у Біблії трактується образ Мойсея

Дійсно, І.Франко – це знакова постать в українській літературі. Він створив філософську поему «Мойсей», взявши за основу сюжету біблійну історію про старозавітного пророка, який вивів єврейський народ з єгипетської неволі.

(Переказ біблійної історії. Презентація) Доповідь учнів.

Поема «Мойсей» відрізняється від біблійної легенди?

        Так, біблійна історія творчо  переосмислена, але письменник не відходить від її суті. Він лише  переніс біблійну історію на рідний грунт. В І. Франка біблійне розуміння Бога.

Чим була Біблія для І.Франка?

        Що стосується Біблії, то християнський світ вважає її святою книгою. Біблія була джерелом натхнення для Івана Франка. І як результат ми можемо насолоджуватися чудовим твором геніального письменника.

 

ІІ група «Мистецтвознавці» досліджували, як образ Мойсея розкрито  у художній культурі світу

Художня культура є невід’мною частиною духовної культури людства. Вона відкриває людині шлях до прекрасного. Основа художньої культури – мистецтво, яке в художніх образах відображає дійсність. Концентрує в собі головні особливості естетичного ставлення до світу. Мистецтво покликане виховувати художній смак людини, розвивати її здатність до творчості за законами краси.

Художники і скульптори усіх часів і народів у своїх творах неодноразово зверталися до білійної тематики. Ми досліджували, як вони трактували образ Мойсея у своїх роботах

      За поемою «Мойсей» сучасний композитор Мирослав Скорик написав оперу, сценічне втілення якої було здійснено Львівським театром опери та балету імені Івана Франка 2001 року.

Доповідь учнів.    ( Презентація).

Яке полотно вам найбільше сподобалося?

Чи може мистецтво впливати на свідомість людини?

ІІІ група «Історики» досліджували історію створення поеми І.Франка «Мойсей»

Доповідь учнів.   

      Образ біблійного пророка Мойсея з’являється у творчості І. Франка не випадково. У свідомості поета мотив пророчої самозреченості визрів давно. Про це засвідчують збірки його віршів «З вершин і низин», «Мій ізмарагд». Але творчий задум зародився під час пербування поета 1904 року у Римі. Його глибоко вразила скульптура Мойсея, створена на початку ХVI ст. Мікеланджело Боунарроті.

       Цікавими є спогади Ганни Франкс Ключко, доньки поета, яка, згадуючи про поїздку батька до Італії, писала: «Надзвичайне враження на тата зробила там відома статуя Мойсея. Він довго вдивлявся в ту горду постать, в це розумне суворе лице, високе, натхненне чоло під кучерями волосся, що, немов два роги, стриміло вгору, — це був провідник народу, поневоленого єгипетськими володарями. Він вивів єврейський народ з неволі і 40 літ блукав з ним по пустелі, учив і картав, і довів його до границі обітованої землі; народ в цю землю ввійшов, та не ввійшов в неї його вождь. Ця історія величного мужа впилася татові в душу і вона інспірувала його до написання величного твору «Мойсей». Тато з поїздки привіз альбоми з малюнками визначних малярів і інші пам’ятки, а також образ із статуї Мойсея. Цей образ зараз же повісив у себе в спальні над ліжком».

         М. Коцюбинський, відвідавши І. Франка уже під час роботи над поемою, згадував: «У своїй убогій хатині сидів він за столом босий і плів рибацькі сіті, як бідний апостол. Плів сіті і писав поему “Мойсей” ».

         А ось що писав сам І. Франко у передмові до одного з видань свого твору: «Основною темою поеми я зробив смерть Мойсея як пророка, не признаного своїм народом. Ся поема в такій формі не біблійна, а моя власна, хоч і основана на біблійнім оповіданні».

   Чи вплинули історичні події початку ХХ століття на написання поеми «Мойсей»?

    Так,  ідейним поштовхом до її написання також були революційні події 1905 року в Росії, з якими Франко пов'язував    сподівання на звільнення України з-під імперії. Письменник дійшов висновку: розпочинається епоха руйнування імперій, старого несправедливого суспільного устрою. Відтак поневолені народи матимуть шанс на визволення. Треба зробити ввсе, щоб українська нація також була готовою гідно скористатися цим шансом.

 

І V група «Літературознавці» працювали над літературним аспектом поеми І.Франка «Мойсей»

Доповідь учнів.  

Одна з основних тем  тогочасної літератури – трагічне протистояння непересічної особистості й сірої, байдужої чи озлобленої маси. Крім І.Франка розробляв цю тему й Олександр Олесь у драматичному етюді «По дорозі в казку»(1908р.) У  цьому творі розповідається про те, що народ заблудив у лісі і не може знайти стежки, щоб вийти з темряви на світло. З’являється Він – юнак, який береться вивести заблуканих із мороку й указати їм шлях у прекрасну країну Казку. Одначе з часом він починає сумніватися у своїх силах, усвідомлює, що ще не доріс до місії провідника.під впливом сумнівів героя зневірюється інарод. Цей твір безпосередньо перегукується з поемою «Мойсей», але ні Франковий, ні Олесів герої не потрапляють до омріяного краю.

Також до образу Мойсея у світовій літературі зверталися Альфред де Віньї, французький письменник ХІХ століття, який написав поему «Мойсей», а також Юліуш Словацький, польський поет і драматург.

Символічний зміст твору має глибокий філософсткий підтекст, отже за жанром це філософська поема-притча

Робота з підручником:

        Поема — ліро-епічний віршований твір, у якому зображені значні події і яскраві характери, а розповідь героїв супроводжується розкриттям авторських переживань і роздумів.

      Притча — (с.126)- це повчальна алегорична оповідь найчастіше філософсько-релігійного змісту, що складається з фабули(сюжету) й моралі. Широко використовуються в Біблії.

Композиційно «Мойсей» складається з прологу і 20 пісень.

Цікаво, що пролог був написаний пізніше за поему й, так би мовити, вимушено. (Доповідь учнів.)    

Пролог промовисто засвідчує, що поема спроектована в сучасну для автора українську дійсність, адже в ньому Франко (який у цьому разі цілком ототожнює себе з ліричним героєм) безпосередньо звертається до рідного народу:

ЧИТАННЯ ПРОЛОГУ  до поеми «Мойсей» напам’ять

Бесіда:

1. Яким настроєм сповнений вступ до поеми?

(оптимістичним, життєствердним)

      2. Яка теме прологу?    Які питання Франко порушує в ньому?

(хвилюючих рядках перед читачем постає історична доля українського народу, його минуле, сучасне і майбутнє. Автор звертається до народу. Таким було українство на початку сторіччя: розшматоване, розділене між кількома жержавами, після кількох століть панської неволі, воно, не маючи свого ватажка, пророка, не знало, куди і як рухатися.)

 

3. Для чого пророк  нагадує своєму народові про рабське минуле?

(Франко говорить  про те, що люди повинні змінити своє ставлення до самих себе, а вже потім навколишній світ, відповідно, зовсім по-іншому буде реагувати й на людей. Потрібно викорінити рабську психологію, знищити дух покори й сліпої зневіри)

 

4. У чому полягає алегоричність образу Мойсея?

( це людина, яка розкриє очі іншим і змусить подивитися на сві і життя по-новому)

Зверніть увагу, пролог написано терцинами, які вперше застосував Данте в «Божественній комедії»

Робота з підручником:

Терцина (с.130) – строфа з трьох рядків п’ятистопного ямба, у якій середній рядок римуєтьссся з крайніми(1 і 3) рядками наступної строфи. Завершується твір, написаний терцинами, окремим рядком, що римується з другим рядком попередньої строфи.

Які художні засоби зустрічаються у творі?

(Звертання, порівняння, метафора, риторичні питання, епітети, гіпербола.)

Слово вчителя:  Франків пролог – це стислий художній літопис історії українського народу, духовно-філософське її осмислення. Оглядаючи минуле України, поет бачить у ньому не  тільки «облудливу покірність усякому, хто зрадою й розбоєм» його скував, а й вияв духовної снаги. Ціною величезних витрат народ здобував собі волю. Поет упевнений, що всі ті жертви не даремні.

V Закріплення і застосування вивченого матеріалу

З’ясувати, ким є для нас Мойсей (асоціативний кущ).

Лідер, людина, ватажок, керівник, пророк, світоч

Ми разом з вами працювали над новою темою, чи справдилися наші сподівання стосовно  очікуваного результату?

(отримали нові знання  і переконалися, що нам є ким пишатися пробудити в кожному з вас почуття    національної гідності й свідомості).

2. (Так.  Адже І.Франко дає нам заповіт як жити в майбутньому, щоб не допускати помилок минулого)

3. Давайте звернемося до епіграфа: як ви розумієте цей вислів? Про кого йдеться в цих рядках?

(На мою думку, у цих рядках говориться про людину, яка своє життя присвятила високій ідеї, можливо, навіть пожертвувавши своїми власними інтересами.)  

4. Виконання тестових завдань учнями на картках.

5. Заповнення карток оцінювання якості знань керівниками груп.

VI Підведення підсумків уроку, повідомлення домашнього завдання. Виставлення і аргументація оцінок

   Слово вчителя: Отже, сьогодні ми з вами працювали над темою: «Поема «Мойсей» - одна з вершин  творчості Івана Франка. Пролог до поеми — заповіт українському народові».

    1. Повідомлення домашнього завдання

    Вивчити пролог напам’ять; визначити проблематику поеми;*написати твір на тему «Кого я бачу сучасним Мойсеєм».

   2. Виставлення і аргументація оцінок


Теги: франко, Лемешко О.А.
Навчальний предмет: Українська література
Переглядів/завантажень: 3678/104


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar