Головна » Українська література

Іван Франко. Казка „Фарбований лис”. Образ Лиса, його риси характеру

Мета: ознайомити учнів  з образом Лиса Микити, з випробуваннями, які йому довелося подолати; дати характеристику Лиса як головного героя,  формувати в учнів вміння і навички аналізу героя; розвивати творчість,  мислення, вміння виокремлення головних епізодів, цитат, вміння визначати мову автора і персонажів; культуру мовлення; вміння працювати в групах;  виховувати найкращі людські якості -  милосердя, чесність, порядність, шляхетність, нетерпимість до підлості, обману, допомогти  учням усвідомити повчальний зміст казки, прищеплювати бажання ставати краще, займатися самовихованням.

Обладнання:  ілюстрації до казки, портрет І.Франка;  виставка учнівських малюнків до твору; картки із завданнями для груп; «квітка-семиквітка»; відеозапис про лис (ролик демонструє найбільш виражені риси тварини), ноутбук; фотокартки лис із зображенням тварин під час  відпочинку, полювання.

Учні знатимуть:

зміст казки щодо образу Лиса;
різнобічну характеристику героя.

Учні вмітимуть:

переказувати фрагменти казки;
виразно, вдумливо читати казку;
розповідати про лиса;
аналізувати героя казки;
давати власну оцінку вчинкам та поведінці дійових осіб.

 
Перебіг  уроку

 

І. Організаційний момент:

вітання;
психологічний настрій учнів на роботу.

 

ІІ. Активізація та мотивація навчальної діяльності

1. Слово вчителя:

 

- На минулому уроці ми з вами познайомилися з літературною казкою  Івана Франка. Хто є головним героєм цього твору?

-  Так, риси характеру людини письменник втілив у таку тваринку, як лис.  Як ви думаєте, чому саме лис?  Пропоную дізнатися більше про цього звіра

 

Демонстрація відеоролику з каналу «Nature»  про  лисицю

Перегляд матеріалу

Зазначення учнями основних рис, особливостей поводження тварини.

 

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку

 

Слово вчителя.  Сьогодні на уроці ми ознайомимось з образом Лиса Микити з казки Івана Франка «Фарбований Лис»,  рисами його характеру.

Метод прийом

Діяльність учителя

Діяльність учня

Прогнозований результат

Проблемна ситуація

Лови     помилку

 

Зачитування  вислову: «Іван Франко  написав твір «Фарбований Лис» для того, щоб показати кращі риси,  притаманні  такому звіру, як лис. Адже більш надійного товариша, друга, шляхетного та порядного образу не знайдеш у всій літературі»

Учні,  знаючи зміст казки й  аналізуючи вислів, доходять до висновку: це невірне твердження

Розбудити свідомість учнів, налаштувати на уважне сприйняття матеріалу

 

 ІV.Засвоєння  та закріплення знань, умінь, навичок.

 

Робота в группах:

 

1. Поділ на групи.

2. Постановка завдань для кожної групи.

3.Спостереження над процесом роботи груп, визначення активних, заохочення пасивних; спрямування та допомога у роботі.

4. Заслуховування та перегляд результату роботи: презентацій, доповідей та ін.

5. Коригування роботи груп.

6. Оцінювання роботи груп в цілому та кожного учня окремо.

 

1. Створення груп.

2. Визначення лідера групи.

3. Отримання завдань.

4. Складання, коригування презентацій груп.

5. Обрання членів групи для представлення роботи.

6. Представлення та захист учнями роботи групи.

7. Оцінка учнями представлених робіт.

 

1. Навчання/удосконалення навичок роботи у групах.

2. Розвиток комунікативних навичок та компетенцій:

- уміння висловити власну думку;

уміння вислуховувати членів групи;

- формування висловів для презентації роботи груп;

- побудова логічних ланцюжків, доведень та обирання/створення правильного варіанта;

- вичленовування з великої кількості матеріалу  необхідного.

3. Забезпечення успіху в навчанні, здобутті знань.

4. Створення умов для:

- самопереконання;

- самовиховання (роздуми над власною поведінкою, аналіз та оцінка власних вчинків);

- самопереключення;

- самоконтролю;

самооцінки.

5. Розвиток самопізнання, самосвідомості, само сприйняття.

6. Осмислення учнями ситуації, в якій опинився Лис Микита, та усвідомлення небажання опинитися в такий самій ситуації.

7. Виховання найкращих

людських якостей.

Мозковий

штурм

Постановка завдання: «Як Лис Микита міг виправити ситуацію вже після своєї брехні?»

Почергові відповіді учнів

Розвиток критичного мислення, уяви, вміння прораховувати варіанти розвитку подій.

Приймаються будь-які відповіді без критики!

 

 Словникова робота:

 

Цитата – вилучений без змін уривок з тексту.

Алгоритм – план дій крок за кроком.

Запис на дошці

 

Зміст роботи в группах ( для учнів-картки із завданнями-додаток).

 

Прийом

№ групи

Зміст роботи

Лови помилку

1 група

В отриманих учнями цитатах про Лиса Микиту  наявні фактичні помилки. Порівнюючи з текстом, учні знаходять і виправляють їх.

Прес-конференція

2 група

Спираючись на текст, учні складають питання  для інших учнів щодо образу Лиса, заслуховують відповіді, коригують їх у разі потреби.

Ідея

3 група

Створити ідеальний пам’ятник Лису, дібрати напис (папір, олівці для малюнка; пластилін для «скульптури»; аркуш для вірша).

Аналіз образу

4 група

Заповнити  таблицю «Риси характеру Лиса Микити»

Ділова гра: точка зору

5 група

Розв’язати алгоритм:

Чи міг Лис Микита  назавжди залишитися  звіром Остромислом?

 

   так                    ні

              чому?

 

Доведіть свою точку зору!

(врахувати зовнішні та внутрішні

особливості цього героя)

«Квітка- семиквітка»

6 група

Запитання до учнів: «Якби ви мали змогу подарувати Лису Микиті квітку-семиквітку із бажаннями, які допоможуть змінити його характер, поведінку, які бажання ви б  обрали?»

 

 4) Проблемна ситуація:

- Чи можемо ми з вами змінити казку І.Франка й створити власний кінець?

  5) Перебудова  класу (розсаджування учнів по місцях).

 

V. Узагальнення.

1.   Назвати  якомога більше епітетів-характеристик лиса (три групи - це три ряди учнів). Учні  дають відповіді почергово, за кожну правильну  відповідь отримають квітку (різнокольорові айстри) у вазу.

2. Учитель збирає квітки в один букет:

-  Подивіться,  який яскравий образ Лиса Микити створив Іван Франко!

3. Опитування-підсумок:

-  Що сьогодні на уроці було головним?

-  Що сьогодні на уроці було цікавим?

-  Що сьогодні на уроці дізналися нового?

 Підсумок урок

оцінки;
подяка за роботу.

       VIІ.   Домашнє завдання

Малюнки до казки.
Відповіді на запитання ( І, ІХ (письмово), Х)

 

Додаток 1

 

Група №1.

В отриманих цитатах про Лиса Микиту  наявні помилки. Знайдіть, виправіть  їх:

«- Що ви собі думаєте? – величався він перед своїми товаришами. - Досі я ходив по селах, а завтра  в білий день  піду до міста і мені просто з торговиці  курку подарують, бо я такий розумний і хитрий.»
«Радий, що йому вдалося сховатися, бідний Лис Микита мусив сидіти в фарбі аж до вечора…»
« - Слухайте, любі мої,- говорив Лис Микита, - і бійтеся! Сьогодні вранці святий Миколай уліпив мене з небесної глини –придивиться, яка вона блакитна!...»
 «Микита був злим, хитрим  царем, але справедливим і м’якосердним, тим більше, що тепер не потребував сам ходити на лови, засідати, мордувати»м’якосердним, тим більше, що тепер не потребував сам ходити на лови, засідати, мордувати»

 

Група №2. Скласти  питання для інших учнів щодо образу Лиса. Питання повинні будуватися в хронологічному порядку(відповідно до сюжетної лінії казки) й розкривати  характер героя.

 

Група №3. Створити ідеальний пам’ятник Лису, дібрати напис-присвяту (для роботи учням надаються: папір, олівці; пластилін; аркуш для вірша)

План дій:

Обговорити у групі: яким має бути Лис (зовнішність, риси його характеру, спосіб передачі внутрішнього світу зовнішніми рисами).
Обрати спосіб створення «пам’ятника»: «картина» (малюнок) або «пам’ятник» (скульптура).

    

Група №4.

Охарактеризуйте Лиса Микиту за планом:

[ПЛАН- ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІТЕРАТУРНОГО ПЕРСОНАЖА ДЛЯ 5 КЛАСУ]

1.Хто цей персонаж?

2.Роль портрета (портрет - зовнішній вигляд героя в художнього твору)  в розкритті його характеру.

3.Який це образ, судячи з його вчинків та поведінки?

4.Як автор ставиться до героя? Ваше ставлення до героя.

5.Над чим змусив  замислитись і чого навчив  цей образ?

 

Заповнити  таблицю «Риси характеру Лиса Микити»

позитивні

негативні

 

Група №5.

Розв’язати алгоритм:

Чи міг Лис Микита  назавжди залишитися  звіром Остромислом?

 

                  так                ні

                                           

                           чому?

 

                 Повна відповідь учнів

 

         Доведіть свою точку зору!!!

 

Група №6.

 

Уявіть, що ви дивовижним способом потрапили до казки І.Франка, а у вас є квітка-семиквітка. Подаруйте Лису Микиті квітку-семиквітку із записаними на пелюстках бажаннями, які допоможуть змінити його характер, поведінку. Які бажання ви б  обрали? Що саме треба змінити Микиті в собі?

 

Додаток 2

 

Результати роботи учнів в групах (за літературною казкою І.Франка «Фарбований лис»)

 

Таблиця «Риси характеру Лиса Микити»

 

позитивні

негативні

кмітливий

хвастливий

вправний мисливець

гордий

розумний

хитрий

товариський

необачливий

сміливий

брехливий

терплячий

дотримує слова

спостережливий

 

2) «Пам’ятник Лису Микиті»

 

 Лис Микита учнів 5-А класу

 

 

      Учні 5-Б класу: Лис Микита у різні пори свого життя (маленьким, «білим та пухнастим»;  дорослим та після перебування у діжі з фарбою)                                                                                                                                                          

 

        «Зухвалий Лис Микита»   учнів 5-В класу

 

3) Виставка учнівських  ілюстрацій до твору

 

4) Вірші та написи, які склали учні до «пам’ятника» Лису:

 

5-А клас

Лис Микита – хитрий, брехливий.

Був рудий, а став блакитний.

Будеш як Микита брехати,

Вижене з хати навіть рідна мати.

5-Б клас

Лис Микита – дуже хитрий,              Всі сказали: «Це король!»

Правду не вміє говорити.                    А як Лис заспівав,

У фарбу вліз, пішов у ліс                      На нього всі образились

І говорить: «Я не лис».                       І у бій кинулись!

5-В клас

                                     «Загинув від брехні»

 

5) Побажання учнів Лисові Микиті:

не робити поганих вчинків;
не красти чужі речі;
стати мудрим;
бути справедливим;
не бути жорстоким до інших;
не вихвалятися перед друзями;
уміти помагати всім, хто потребує;
не хвалитися, якщо не зможеш зробити;
стати чесним, признатися звірам у брехні.


Теги: франко, Бондар Є.С.
Навчальний предмет: Українська література
Переглядів/завантажень: 3793/58


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar