Головна » Алгебра

Розробка уроку з навчальної теми „Множення й ділення натуральних чисел, їх властивості”

Мета уроку:

Формування стійких навичок обчислень, розвиток логічного мислення.
Вироблення навиків розв’язування вправ на множення і ділення натуральних чисел.
Розв’язування рівнянь на основі залежностей між компонентами дій множення і ділення, розв’язувати текстові задачі, що потребують використання залежностей між величинами, зокрема розв’язувати задачі за допомогою рівнянь

Обладнання:

Дидактичний матеріал із завданнями для різних етапів уроку.
На магнітній дошці ватман, на якому намальований віночок, сплетений лише з листків, а замість квітів – кола з прорізами, які за урок заповнюються.
Індивідуальні карточки з домашніми завданнями.
Таблиці для задач на рух, схеми для задач та карточки для бліц-турніру.

 

 

Хід уроку

 

І. Повідомлення теми і мети уроку.

 

Ми вивчали тему „Множення і їх властивості”. Сьогодні ми повинні повторити всі прийоми множення та ділення, переконатися, що ми навчилися виконувати вправи на множення та ділення натуральних чисел, розв’язувати рівняння на основі залежності між компонентами дій множення і ділення, розв’язувати текстові задачі, а також розв’язувати задачі за допомогою рівнянь. І разом з тим ми будемо на уроці

 

плести віночок.

 

         Найбільшу відзнаку українського національного вбрання становив віночок зі стрічками. Український віночок, оспіваний у піснях, оповитий легендами і переказами, був символом добра і надій.

 

         Український віночок – не просто краса, а й оберіг „Знахар душі”, бо в ньому є така чаклунська сила, що болі знімає, волосся береже. Цей звичай плести віночки прийшов до нас із давнини. Дівчаткам, яким минуло 6 років плели віночки із 7 квіток, ми ж будемо плести вінок з 12 квіток, і ми будемо вплітати по одній квіточці – тим самим виконувати по одному завданню.

 

         Приступаємо до роботи.

 

 

1 завдання. Усний рахунок.

 

         Обчисліть:

 

2 × 49 × 50 =                                     3 × 5 × 8 × 3 =

49 × 9 + 21 × 9 =                     13 × 2 × 5 × 6 =

25 × 78 × 4 =                                     239 × 47 + 239 × 53 =

316 × 5 – 216 × 5 =                           111 × 6208 – 11 × 6208 =

 

         Спростіть вираз:

 

                            2 × Х × 15 =                             3 × У × 15 =

                            6 × а × 13 × 6 =                         7 × в × 8 × а =

                            27 × Х – 19 × Х  =                   35 ×Х – 18 × Х =

                            32 × У – 14 × У + У =              40 × У – 12 × У + У =

 

         Виконайте ділення:

 

                            432: 4 =                                  609: 3 =

                            3600: 6 =                                1500: 50 =

 

         Усний рахунок проводиться у вигляді „Хто швидше зірве квітку”.

 

Учні рахують усно, записуючи відповіді в зошиті, кодуючи відповідь 1 Я.

 

Вплітаємо І квітку – цвіт яблуні. А що вона означає у вінку? Квіти яблуні – символ материнської любові. То був цілий ритуал, коли батько торкався віночком голови і промовляв: „Мати – яблуня, дядино моя. Дай моїй донечці здоров’я й долі щасливої”

 

2 завдання. Математичний диктант, виконується на голубих листочках з квіткою барвінку в куточку листка, кодуємо 2 Б.

 

         Учні працюють за варіантами. Два учні (по одному від кожного варіанта) викликаються до дошки, інші працюють на місці.

        

По закінченні роботи проводиться взаємоперевірка в парах, звіряючись з дошкою.

 

Максимальна оцінка – 12 балів. За кожну правильну відповідь на питання № 1-6 нараховується 1 бал, за правильну відповідь на питання № 7-9 – 2 бали. За неправильну відповідь бали не нараховуються.

 

Оцінки учні виставляють один одному. Учитель підводить підсумок, аналізує основні моменти раціонального обчислення.

 

Оцінки виставляються в журнал за бажанням учнів.

 

І варіант

ІІ варіант

 

 

1.

Запишіть:

переставний закон множення для довільних чисел Х і У

сполучний закон множення для довільних чисел m, n і k

 

2.

Запишіть розподільний закон множення:

 

відносно дій віднімання для довільних чисел S, t і p.

відносно дій додавання для довільних чисел S, t і p.

 

3.

Знайдіть значення виразу, якщо k = 1000, t = 100

 

435k + 273t

386k + 723t

 

4.

Обчисліть, обираючи зручний порядок дій:

 

4 × 256 × 25 =

125 ×17 ×8 =

 

5.

При яких значеннях Х виконується рівність?

 

126: Х = 126

Х: 715 = 1

 

6.

Обчисліть:

 

0: 75 + 36: 36 + 0 × 17 =

41: 41 + 0: 59 + 0 × 23 =

 

7.

Розв’яжіть рівняння:

 

4 × (Х + 3) = 28

7 × (Х-2) = 35

 

8.

Спростіть і обчисліть значення виразу:

 

27а + 13а при а = 50

27в – 13в при в = 10

 

9.

Порівняйте значення виразів:

 

342: 6 + 258: 6

і

644: 4 – 244: 4

185: 5 + 315: 5

і

847: 7 – 147: 7

 

Вплітаємо 2 квітку – барвінок. А що він означає у віночку? Барвінок – до людської оселі, городу тягнеться. Взимку відвар барвінку п’ють від простуди, влітку барвінком прикрашають святковий хліб, хату, плетуть весільні віночки, букетики. Цілий рік його шанують, вважаючи символом життя.

 

3 завдання. Учитель звертає увагу на те, що в деяких задачах на рух, де два об’єкти одночасно починають рухатись назустріч один одному або в протилежних напрямках, доцільно використовувати розподільний закон множення.

 

         Запишіть формулу одночасного руху для зустрічного і для руху навздогін. Чому дорівнює в кожному з випадків швидкість зближення?

 

Зустрічний рух

 

Рух навздогін

 

Третя квітка – любисток. Люди люблять любисток не тільки за пахощі, а й за лікувальні властивості. Ним миють волосся, освіжають хатнє приміщення, купають маленьких дітей. Тому у віночку це символ людської відданості, уміння бути корисним.

 

4 завдання. Розв’язування задач (самостійне).

 

Задача. Сороконожка поповзла за мурашкою, коли відстань між ними була 50 м. Швидкість сороконожки 8 м/хв., а швидкість мурашки 6 м/хв. Через скільки часу сороконожка дожене мурашку?

 

Задача. Від калини до берези 560 м. З куща калини і берези назустріч один одному вилетіли комар і муха. Швидкість комара 30 м/хв., а швидкість мухи 50 м/хв. Через скільки хвилин вони зустрінуться?

 

Вплітаємо калину. В центрі було гроно калини – символ краси і дівочої вроди, символ України вродливої нашої.

 

5 завдання. Колективне розв’язування задач з записами на дошці (на рух).

 

Із одного пункту одночасно в протилежних напрямках виїхали велосипедист і автомобіль. Швидкість руху велосипедиста 24 км/год., а швидкість автомобіля в 3 рази більша. На якій відстані один від одного будуть велосипедист і автомобіль через 4 години.

 

Із двох міст, відстань між якими 800 км. Одночасно назустріч один одному вийшли два поїзди і зустрілись через 5 годин. Швидкість І поїзда 75 км/год.. З якою швидкість їхав другий поїзд? На якій відстані один від одного були вони через 3 години руху?

Вплітаємо п’яту квітку – волошку. Волошка у вінку – це символ людського прозріння, краса і велич неба. Де волошка росте, там верба гине.

 

6 завдання. Скласти вираз за схемою:

 

Вплітаємо шосту квіточку – мак. Мак у віночку, то символ боротьби українського народу за волю. Кожна людина втрачала когось рідного у цій боротьбі і процвітала пролита кров маковою квіткою в українському віночку.

 

 

 7 завдання. Розв’язування рівнянь (самостійне).

 

                   6 × Х = 42                      42: Х = 3                       Х: 14 = 3

                   Х = 42: 6                       Х = 42: 3                       Х = 14 × 3

                   Х =7                              Х = 14                           Х = 42

 

Що означає а: в?

Вплітаємо сьому квіточку – безсмертник. Безсмертник дарує здоров’я роду людському. Чи виразки, чи вавочки гоїть.

 

8 завдання. Колективне розв’язування із записами на дошці рівнянь.

 

(Х - 8): 4 = 14               (Х + 1): 6 + 7 = 12                 65: (Х + 4) – 6 = 7

Х – 8 = 14 × 4                (Х + 1): 6 = 12 – 7                 65: (Х + 4) = 7 + 6

Х – 8 = 56                     (Х + 1): 6 = 5                         65: (Х + 4) = 13

Х = 56 + 8                    Х + 1 = 5 × 6                           Х + 4 = 65: 13

Х = 64                           Х + 1 = 30                              Х + 4 = 5

                                               Х = 30 – 1                              Х = 5 – 4

                                               Х = 29                                    Х = 1

 

Вплітаємо восьму квіточку – ромашку. Біла корзинка, золоте денце. В ній лежить росинка і блистить сонце, вона приносить не лише здоров’я, але й доброту та ніжність.

 

9 завдання. Коментоване розв’язування рівнянь.

 

                   34Х – 9Х = 175                     (Х - 5) × (9 - Х) = 0

                   25Х = 175                              Х – 5 = 0    або    9 – Х = 0

                   Х = 175: 25                            Х = 5                   Х = 9

                   Х = 7

 

Вплітаємо дев’яту квіточку – чорнобривці,  що в народі називають ще оксамитки, бархатки, бо яскраві суцвіття виграють у промінні сонця.

 

10 завдання. Бліц-турнір.

 

[Подпись: А : 7 ´ 12] Із А метрів ситцю пошили 7 сарафанів. Скільки метрів треба, щоб пошити 12 таких сарафанів?

 

[Подпись: С : (В : 5)] Із В метрів вельвету пошили 5 спідниць. Скільки таких спідниць пошиють з С метрів вельвету?

 

[Подпись: D - (N ´ 6)] В куску було D метрів полотна. Із нього взяли ткань на 6 наволочок. Скільки полотна залишилося в куску, якщо на 1 наволочку іде N метрів полотна?

 

[Подпись: (Х - У) : 9] В куску було Х метрів полотна. Від нього відрізали У метрів, а із останньої тканини пошили 9 підодіяльників. Скільки тканини іде на 1 підодіяльник?

 

[Подпись: А : 4 – В : 8] Із А метрів шерсті пошили 4 костюма, а з В метрів шовку – 8 платтів. На скільки метрів більше іде на костюм, ніж на плаття?

 

Вплітаємо десяту квіточку – рожу. Дерево дерев’яне, листя – коханське, цвіт – ангельський, а нігті – диявольські. Це рожа, троянда! Її матір’ю – „царівною квітів” – вважається шипшина. У народі її називають рожа, ружа, шипшина, свербиус.

 

 11 завдання. Розшифруй слово. Що воно означає?

 

Вплітаємо одинадцяту квітку – м’яту. Повна рожа, мак чубатий, між кущами м’ята. І барвінок хрещатий стелиться до хати – обереги духовної спадщини.

 

12 завдання. Задача зовсім не проста – знайти не кожен зможе. Чому тут рівна зірочка, велосипед і їжачок?

 

Вплітаємо гілочки хмелю.  Зведе він докупи наш віночок, зробить його міцним та довговічним, як наша земля, на якій ростуть всі ці квіти.

 

ІІ. Підсумок уроку.

 

         От і закінчився урок математики „Плету я віночок”.

Народ раніше був ближче до природи, шанував її, освячував, оспівував, переймався її красою, ласкавістю, гордістю.

         Ми часто забуваємо, що природа подарувала свої цілющі скарби людині навік. І ми не берегли їх, як своє життя, як свої знання. Любити, вивчати, спостерігати, осмислювати. І вона, розкриваючи дивовижні таємниці, озветься у нашій душі радістю буття, глибиною знань.

 

ІІІ. Завдання додому на індивідуальних картках.


Теги: Євдокимова Т.В., натуральні числа
Навчальний предмет: Алгебра
Переглядів/завантажень: 296/49


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar