Головна » Алгебра

Акмеологічний підхід до розвитку творчої особистості учнів у процесі навчання математики

Кожна дитина – це окремий нерозгаданий світ: зрозуміти, виховати і розвивати її здібності можливо тільки за допомогою добра, справедливості, мудрості. Тому свою діяльність спрямовую, перш за все, на розв'язання основних проблем: як наповнити життя учнів змістом і найвищими цінностями, як допомогти учням знайти свій шлях і стати щасливими у майбутньому. У цьому мені допомагають, у першу чергу, акметехнології.

         Акмеологія –  це наука про шляхи досягнення максимальної досконалості в усіх видах індивідуальної діяльності людини.

Акмеологія вивчає характеристики розвитку особистості на етапі становлення зрілості, вершинних досягнень, стимулює механізми оволодіння висотами професіоналізму, творчості, майстерності, вимагає вчителя нової формації: професіонала, майстра, винахідника, дослідника-експериментатора, ерудита, фахівця з покликання, діагноста, гуманіста, новатора тощо.

 Основними організаційно-методичними принципами, на яких базується моя діяльність як учителя-акмеолога, є:

 - Виявлення індивідуальних особливостей обдарованого учня.

 - Розвиток  особистості.

 - Виховання  обдарованих учнів, орієнтування їх на пошук власної місії в суспільстві, розвиток лідерських якостей.

 - Навчання, яке відкриває простір для творчості (акцент на самостійну роботу).

Основна ідея досвіду – формувати в учнів мотиваційне поле успішного навчання шляхом створення ситуації успіху для розвитку кожної дитини, заклавши основу для її майбутньої особистісно-соціально-професійної реалізації, надавати можливість кожному вихованцю відчути радість досягнення успіху, усвідомлювати свої здібності, віру у власні сили та розуміння важливості саморозвитку, самонавчання й самовдосконалення в умовах сучасної дійсності задля успішної життєтворчості.

Головними завданнями своєї  діяльності вважаю:

 -  Навчити і виховати за допомогою принципів акмеологічного навчання таку особистість, де провідним є спонукання учнів до самоорганізації, самопідготовки, самонавчання, самовдосконалення з метою досягнення свого власного  «акме» - вершини власного світобуття;

 - Створити такий освітній простір, у якому учень учиться змінювати, удосконалювати життя, а не пристосовується до існуючих умов;

 - Спонукати учнів до чіткого розуміння важливості отримання якісної освіти.

Основні напрями реалізації ідеї досвіду:

 - створення  доброзичливої, навчально-творчої і чітко спланованої атмосфери на уроках;

 - створення умов успіху для кожної дитини задля розвитку її творчого потенціалу;

 - стимулювання мотивації учнів у здобутті якісної освіти та необхідності гарно навчатися;

З метою активізування пізнавальної діяльності учнів і спрямування їх до вершин успіху я залучаю їх до участі в   олімпіадах з математики, у  Міжнародному математичному конкурсі  «Кенгуру», готую учнів до захисту наукових робіт, спонукаю до підготовки виховних заходів з математики  під час Тижня математики. Проводжу уроки – практикуми з математики  на яких  учні у комфортній емоційній атмосфері, індивідуальному темпі виконання завдань

 бачать  «математичне» у знайомих речах, можуть власноруч створити математичний об′єкт  - це справжня «ситуація успіху».

 

(витяг з уроку-практикуму, 6 клас)

 

 1. Проведення експерименту. Дослідницька робота в парах.

На кожній парті лежать по одному предмету з набору дитячого посуду(чашки, кастрюльки, блюдця), кожна пара учнів  вимірює ниткою довжину кола і знаходить її за допомогою лінійки,  потім вимірює лінійкою діаметр і  знаходить за допомогою калькулятора відношення довжини кола до його діаметра і  записують дані у таблицю

Які ж результати ви отримали? (учні  доповідають)

 

Дані заносяться на дошку і  в зошити

 у  зведену  таблицю  експерименту:

 

Знаходження відношення довжини кола до діаметра

Учитель: Справді, ці відношення рівні і виражаються одним і тим самим числом. Це число позначають грецькою буквою π (пі).

 

Що це за  пі? І чому воно насправді дорівнює?

 Звернемось до довідкового бюро.

 

Довідкове бюро:

1 учениця.  Позначення цією літерою не випадкове, бо це – перша літера в грецькому слові «периферія» - коло, круг.

Ще у ІІІ столітті до нашої ери великий давньогрецький учений Архімед у праці  «Про вимірювання кола» першим довів, що відношення довжини кола до діаметра у всіх кіл однакове, і приблизно дорівнює 22/7.  Він був великим математиком, видатним інженером, винахідником і талановитим фізиком, був автором однієї із математичних ігор-головоломок –  стомахіона (складання із 14 розрізаних частинок прямокутника різних фігур).

2 учениця. У ХVІІІ столітті математики встановили, що число π виражається нескінченним неперіодичним десятковим дробом.

 

Вчитель. Використовуючи число π, можна записати формулу для обчислення довжини кола: = π, звідси l= π d

Оскільки d=2r, то формулу для обчислення довжини кола можна записати у такому вигляді:

l=2 π r

 

2. Формування  поняття  площі круга.

 

 - Площа круга також залежить від його радіуса, але ця залежність вже не є прямою пропорційністю.

 - Як же обчислити площу круга?

 

Давайте проведемо експеримент.

2.1.  Експеримент. Робота в парах.

У вас на партах круг з лимона. Розділимо цей круг надвоє і розрівняємо ці шматочки. Перед нами – 2 відрізки із трикутниками-зубчиками. Накладемо ці трикутнички.

 

У нас вийшов прямокутник із сторонами r та π r (пів довжини кола)!

 А площу прямокутника ми знайти можемо: треба довжину помножити на ширину, отже площа круга: S=r • π r = π r 2

S= π r 2

 

Література:

Мерзляк А.Г., Полянський В.Б., Якір М.С. Математика: Підручник для 6 класу. – Х.: Гімназія, 2006.
Лоповок Л.М. Виховна робота на уроках геометрії в 6-8 класах: Методичний посібник.- Київ: Рад.шк., 1986.
Конфорович А.Г. Колумби математики. – Київ: Рад. шк., 1982

Олена Татушко. Професійна діяльність і акмеологія:історико-педагогічні аспекти

В. Петрухін. Стаття журналу "Відкритий урок: розробки, технології, досвід" (За матеріалами: Освіта.ua)


Теги: Патріман Н.Г.
Навчальний предмет: Алгебра
Переглядів/завантажень: 568/58


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar