Головна » 6 клас » Українська мова

Ділові папери. План роботи

Мета: ознайомити шестикласників з основними вимогами до складання плану роботи як документа офіційно-ділового стилю (його структурою і мовним оформленням); розвивати мовленнєво-комунікативні вміння складати плани роботи, різні за структурою і терміном виконання, відповідно до комунікативного завдання, формувати уміння укладати ділові папери.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

IІ. Ознайомлення шестикласників

з темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Розвиток неперервної пошукової пізнавальної активності учнів

Виконання тестових завдань з метою актуалізації знань

1. Сфера використання офіційно-ділового стилю мови — це:

А офіційне спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті;

Б громадсько-політична, суспільно-культурна, виробнича діяльність, навчання;

В наукова діяльність, науково-технічний прогрес суспільства, освіта.

2. До основних ознак офіційно-ділового стилю належать:

А образність, поетичність, естетика слова, експресія;

Б динамічність, інформаційність; політична, суспільна оцінка того, про що мовиться;

В документальність, стабільність, стислість, чіткість, сувора регламентація тексту.

3. До якого підстилю офіційно-ділового стилю належать накази, інструкції, розпорядження, довідки, заяви, звіти?

А До законодавчого;

Б дипломатичного;

В адміністративно-канцелярського.

4. Основною функцією офіційно-ділового стилю є:

А пізнання світу, повідомлення про результати досліджень, доведення теорій, систематизація знань;

Б повідомлення громадянам, установам і організаціям законів, постанов, розпоряджень та іншої офіційної інформації;

В активний вплив на читача, пропагування ідей, знань, здорового способу життя.

5. Назвати основні документи офіційно-ділового стилю.

6. Які мовні особливості характерні офіційно-діловому стилю?

Поглиблення відомостей про план роботи як документ

  • Прочитати мовчки текст. З’ясувати його стиль мовлення. Скласти й записати план тексту у формі питальних речень. На основі прочитаного сформулювати відповіді.

План роботи — це документ, який встановлює точний перелік намічених для виконання робіт чи заходів, послідовність їх, обсяг, часові координати й конкретних виконавців.

За терміном плани поділяють на перспективні (розраховані на кілька років), річні, піврічні, квартальні, місячні, тижневі, щоденні. За структурою плани бувають простими і складними.

Основний зміст плану викладають у формі таблиці. Кожний пункт плану складається з таких обов’язкових частин: 1) номер за порядком; 2) зміст роботи; 3) термін виконання; 4) виконавці (відповідальні); 5) відмітка про виконання.

Плани підписують особи, відповідальні за виконання їх, або керівник установи.

ІV. Колективна робота з текстом-зразком

Ознайомитись із зразком плану роботи, проаналізувати його.

План проведення святкових заходів, присвячених ювілею школи


    

  • Дати відповіді на запитання.

1. Який це план роботи за терміном виконання?

2. З якою метою складений цей план? Кому він адресований?

3. Хто, на вашу думку, має підписати цей план? Чому?

4. За якою формою складено план і які частини він включає?

5. У якому стилі мовлення він складений?

V. Самостійна робота над складанням плану роботи

За зразком, поданим у попередньому завданні, скласти на вибір план:

1) проведення у вашій школі Дня української писемності та мови;

2) проведення в класі Тижня правових знань «Закони, за якими ми живемо»;

3) участі вашого класу в загальношкільних заходах на місяць.

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

Продовжити розпочату на уроці роботу над складанням плану роботи.


Переглядів: 367 | Теги: Ділові папери

Схожі уроки:
Всього коментарів: 0
avatar