Головна » Геометрія

Відрізки. Координатний промінь

Мета: формування умінь, навичок і норм діяльності, застосування знань у більш складних нестандартних умовах

Психолого-педагогічні задачі:

УМІТИ:

-       Визначати види ліній;

-       Знаходити довжину відрізків, ламаних;

-       Визначати координати точок на координатному промені;

-       Визначати види кутів;

-       Вимірювати, будувати кути

 

ЗНАТИ:

-       Поняття відрізка, його кінців;

-       Поняття ламаної, її довжини;

-       Поняття прямої, променя, координатного променя, координати точки;

-       Поняття кута, його елементів, градусної міри кута;

-       Види кутів;

-       Поняття бісектриси

 

ЦІНУВАТИ:

-       Час;

-       Отримані знання;

-       Власний досвід

 

Структура модульних занять

 

І. Повідомлення теми, мети задач і назви міні-модулів

ІІ. Робота з Пам’яткою:

1.     Поясни зміст застосування отриманих знань

2.     Будь впевнений у своїх знаннях

3.     Експериментуй і виправляй невдалі спроби

ІІІ. Рефлексія готовності

 

ІV. Основна частина

 

Підсумок

 

1.     Актуалізація опорних знань  «Мозковий штурм» (дописати слова)

 

1. Лінія, яка не має кінців називається ................ (прямою)

2. Лінія, яка має початок, але не має кінця .............. (промінь)

3. Має початок і кінець ......... (відрізок)

4. Лінія, яка складається з відрізків,кінець кожного відрізка є початком наступного, називається ............... (ламаною)

5. Промінь з початком відліку, обраним одиничним відрізком, нанесеною шкалою називається ............... (координатним променем)

6. Якщо з однієї точки провести два промені, то отримаємо фігуру, яка називається .............. (кутом)

7. Спільний початок променів називається ............... (вершина кута)

8. Ці промені називаються ................. (сторонами кута)

9. Кути вимірюються в ............ (градусах), приладом, який називається ........... (транспортир)

10. Кути за видами є .............. (гострі, тупі, прямі і розгорнуті)

11. Промінь, який проходить між сторонами кута і ділить кут навпіл називається .................... (бісектриса)

 

-         Самоперевірка, самооцінка

 

2.     Формування умінь, навичок і норм діяльності

 

1.     Усно: (за варіантами)

1). Скільки відрізків зображено на рисунку?

 

2). На якому з рисунків точка

К має координату 6?                                       М має координату 5?

 

3). Назвати точки А(7); В (10); С (4); D (1); Р (15); О (0); М (17)
в порядку зростання їх координат в порядку спадання їх координат

 

2). Визначте, які числа будуть відповідати точкам  М і N на координатномупромені

 

—Перевірка, пояснення,підсумок (по кожному завданню)

 

V. Застосування знань у більш складних ситуаціях

 

Оберіть завдання за рівнем складності (робота в парі)

 

(по 1 учню, за закритою дошкою)

№ 3. З вершини прямого кут ВОМ проведено два промені ОА і ОС так, що ∟ВОС=740, ∟АОМ=620. Обчислити величину кута АОС.

(Робота колективна).

І сп.   1). 900 - ∟ВОС = 900-740 = 160 - ∟СОМ

          2). ∟АОМ - ∟СОМ = 620-160 = 460 - ∟АОС

ІІ сп.  1). ∟ВОМ - ∟АОМ = 900-620 = 280 - ∟ВОА

          2). ∟ВОС - ∟ВОА = 740-280 = 460 - ∟АОС

ІІІ сп. 1). 900 - ∟АОМ = 900-620 = 280 - ∟ВОА

           2). 900 - ∟ВОС = 900-740 = 160 = ∟СОМ

           3). ∟ВОА+ ∟СОМ = 280+160 = 440

           4). 900-440 = 460 - ∟АОС

Відповідь: ∟АОС = 460

 

VІ. Підсумок. Рефлексія задоволеннясвоєю роботою на модульному занятті.

 

Бажаю успіхів у вивченні математики. Нехай сьогоднішній урок допоможе вам знайти правильні рішення в заплутаних лабіринтах не тільки математики, але і життя, і нехай сьогоднішні досягнення завжди будуть для вас бажані, а ви будете переможцями.

 

VІI. Домашнє завдання:

§2 п.11-12, №316; №329

 

РОЗВИВАЛЬНИЙ

МІНІ-ПІДРУЧНИК

учня (учениці) _____ класу

___________________________________________

до адаптивно-перетворюючого міні-модуля

на тему: «Відрізки. Координатний промінь. Кути»

 

МІНІ-МОДУЛЬ: Адаптивно-перетворюючий            3  х  30/

 

Тема: Відрізки. Координатний промінь. Кути. Розв’язування вправ

(3  х  30/)

Мета:формування умінь, навичок і норм діяльності, застосування знань у більш складних нестандартних умовах

 

Психолого-педагогічні задачі:

УМІТИ:

-       Визначати види ліній;

-       Знаходити довжину відрізків, ламаних;

-       Визначати координати точок на координатному промені;

-       Визначати види кутів;

-       Вимірювати, будувати кути

 

ЗНАТИ:

-       Поняття відрізка, його кінців;

-       Поняття ламаної, її довжини;

-       Поняття прямої, променя, координатного променя, координати точки;

-       Поняття кута, його елементів, градусної міри кута;

-       Види кутів;

-       Поняття бісектриси

 

ЦІНУВАТИ:

-       Час;

-       Отримані знання;

-       Власний досвід

 

Структура модульних занять

 

І. Повідомлення теми, мети задач і назви міні-модулів

ІІ. Робота з Пам’яткою

1.     Поясни зміст застосування отриманих знань

2.     Будь впевнений у своїх знаннях

3.     Експериментуй і виправляй невдалі спроби

 

ІІІ. Рефлексія готовності

 

Підсумок

 

2.     Актуалізація опорних знань  «Мозковий штурм» (дописати слова)

 

1. Лінія, яка не має кінців називається ................

2. Лінія, яка має початок, але не має кінця ..............

3. Має початок і кінець .........

4. Лінія, яка складається з відрізків, де кінець кожного відрізка є початком наступного, називається ...............

5. Промінь з початком відліку, обраним одиничним відрізком, нанесеною шкалою називається ...............

6. Якщо з однієї точки провести два промені, то отримаємо фігуру, яка називається ..............

7. Спільний початок променів називається ...............

8. Ці промені називаються .................

9. Кути вимірюються в ............, приладом, який називається ...........

10. Кути за видами є ..............

11. Промінь, який проходить між сторонами кута і ділить кут навпіл називається ....................

 

3.     Формування умінь, навичок і норм діяльності

 

3.     Усно: (за варіантами)

1). Скільки відрізків зображено на рисунку

 

 

2). На якому з рисунків точка

К має координату 6?                                       М має координату 5?

 

3). Назвати точки А(7); В (10); С (4); D (1); Р (15); О (0); М (17)
в порядку зростання їх координат в порядку спадання їх координат

 

4.     Перевірте виконане завдання, якщо є помилки – виправте їх (робота парами)

 

1). Назвати всі ланки ламаної та знайти її довжину

 

2). Визначте які числа будуть відповідати точкам  М і N на координатному промені

 

3). Знайти градусну мірукута АОD, визначити види кутів за рисунком

 

V. Застосування знань у більш складних ситуація

 

Оберіть завдання за рівнем складності (робота в парі

 

№ 3. З вершини прямого кут ВОМ проведено два промені ОА і ОС так, що ∟ВОС=740, ∟АОМ=620. Обчислити величину кута АОС. (Робота колективна)

 

VІ. Підсумок. Рефлексія задоволеннясвоєю роботою на модульному занятті.

 

VІI. Домашнє завдання:

§2 п.11-12, №316; №329

 

Список використаної літератури

Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. – К., 1997. – 340с.
Фурман А.В. Теорія і практика розвивального підручника. – Тернопіль, 2004. – 288с.
Фурман А.В. Підручник у модульно-розвивальній системі: зміст, структура, оформлення// Рідна школа. – 2000. - № 7. – с. 23-31
Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якир М.С. Математика: Учебник для 5 класса. – Х.: Гимназия, 2005. – 288с.
Бевз Г.П., Бевз В.Г. Математика: Підручник для 5кл. загальноосвітнього навчального закладу.- К.:Зодіак-ЕКО , 2005. – 352с.
Стадник Л.Г. Математика. 5 клас: Розробки уроків. – Х.: Видавництво «Ранок», 2009. – 416с.+Додат. (16с.). – (Майстер-клас).
Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Рабінович Ю.М., Якір М.С. Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з математики для 5 класу. – Х.: Гімназія,2008. – 128с.
Корнес А.І. Математика. 5 клас. Зошит для контрольних і самостійних робіт./ А.І. Корнес, С.П. Бабенко. – 6-те вид., перероб. і доп. – Х.: Вид-во «Ранок», 2007. – 80с.+Додат. (16с.).
Старова О.О. Математика. 5 клас. І семестр. – Х.: Вид.група «Основа», 2012. – 136с. – (Серія «Мій конспект».)


Теги: Власюк Л.М., відрізок
Навчальний предмет: Геометрія
Переглядів/завантажень: 610/76


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar