Головна » Алгебра

Узагальнюючий урок-змагання з теми „Функція”

Мета:

повторити, узагальнити, систематизувати матеріал по темі «Функція»;
закріпити навички і вміння застосовувати знання з теми до розв’язування вправ;
розвивати логічне мислення, кмітливість увагу та інтелектуальні здібності в умовах індивідуальної та групової роботи;
виховувати культуру математичного мовлення, упевненість в своїх сил

Епіграф: “ Узагальнення – це, мабуть, найлегший і найочевидніший

шлях розширення  математичних знань ”

Девіз: «Щоб дійти до мети,

перш за все –треба йти»

Обладнання: мультимедійний проектор, кросворд, картки для самостійної роботи.

Хід уроку

Вчитель: Ми сьогодні проведемо нетрадиційний урок у вигляді змагань за темою: «Функції. Графік функції. Лінійна функція». У змаганнях беруть участь дві команди:

1) «Сміливі». Девіз: «Сміливі вперед ідуть та успіхи їх ждуть».

2) «Аргумент». Девіз: Незалежні ні  від чого, переможемо будь-кого.

В кінці уроку буде визначено переможців.

І конкурс. «Математичний футбол»

(перевірка теоретичних знань з теми.) (слайд 5)

Запитання команді 1.

1.Сформулюйте означення функції;

2. Як читають запис у=f(х)?

3. Що називають аргументом функції?

4. Що таке область значень функції?

5. Які способи задання функцій ви знаєте?

6.Графіком якої функції є пряма?

7.Чи може графік складатись з однієї точки?

8.Наведіть приклад фігури, яка не може бути графіком функції.

9.Яку функцію називають лінійною?

10.Що є графіком функції у=b?

Запитання команді 2

1. Як називають залежність однієї змінної від іншої?

2. Що таке область визначення функції?

3.Що називають значенням функції?

4.Як читають запис f(1)=2 і що він означає?

5.Що називають графіком функції?

6. Чи будь –яка фігура може бути графіком функції?

7. Що є графіком лінійної функції?

8. Яку функцію називають прямою пропорційністю?

9. Що є графіком прямої пропорційності?

10. Графіком якої функції є вісь абсцис?

ІІ конкурс «Хто швидше» (слайд 6) - завдання за рисунками визначити:

                                            

1. Графік якої функції зайвий?        

2. На якому рисунку зображено графік прямої

 пропорційності?

3. На якому рисунку у графіка лінійної функції

відємний кутовий коефіцієнт?

4. На якому рисунку у графіка лінійної функції

відємний коефіцієнт b?

ІІІ конкурс «Знайди помилку» (слайд 7)

визначити на якому рисунку графік побудовано неправильно

IV. «Заморочки із бочки» (слайди 8-12) –завдання 1-6.

1. На рисунку  зображені графіки функцій: у = 3х;  у = - 3х;  у = х-3;

Під яким номером зображений  графік функції  у = - 3х?

2. Які  точки належать  графіку лінійної функції    у=-0,5х+1?

1. (-1;0);   2. (-2;2,5);   3. (-2;0);   4. (0;1).

3. При якому значенні х  значення функції у = - 0,5х+1  дорівнює 5?

   1.  8;    2. -8;   3.  9;   4. -9.

4. Визначте знаки коефіцієнтів k і b за рисунками на слайдах 10-12.

V.Самостійна робота (слайд 14)

              І варіант

1. Функцію задано формулою у=15-х. Визначте:

 1) значення аргументу, при якому значення функції дорівнює -19;

           2) чи проходить графік функції через точку В(-2;-13).

2. Побудуйте графік функції 

Користуючись графіком знайдіть:

          1) значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 2;

ІІ варіант

1. Функцію задано формулою у=-11+х. Визначте:

           1) значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 6;

           2) чи проходить графік функції через точку А(-4;-15).

 2. Побудуйте графік функції 

Користуючись графіком знайдіть:

  1) значення аргументу, при якому значення функції дорівнює -1.

VI. Пауза-відпочинок. Розгадування кросворда (слайд 15)

[Кросворд команди «Аргумент»]

 

Завдання:

1.Чим частіше всього задають функціональні відповідності?

2.Яке слово у логіці розуміють під словом доказ, підстава?

3.Що є рівністю двох виразів?

4.Хто ввів поняття змінної величини і системи координат?

5.Хто уперше ввів слово «функція», що в перекладі «дія виконання»?

6.Яке інше значення має слово функція?

7.Що є графіком лінійної функції?

8.Як називається змінна n у виразі an?

9.Як називається число, яке підноситься до степеня?

Перевіримо (слайд 16)

VII.  Гра  “ Вірю - не вірю» (слайд 17)

Лінійна функція – це функція, яку можна задати формулою у = kx + b,

де k – аргумент, х і b – дані числа.

Графіком лінійної функції є крива лінія.
Для побудови прямої, яка є графіком будь-якої лінійної функції достатньо знати координату однієї точки.
Лінійна функція – це функція, яка задається формулою у = kx + b,

 де х – аргумент, k i b – дані числа.

Чи вірне твердження, що область визначення функції – це всі значення, які приймає аргумент функції?
Графік функції y = кх - пряма, яка не проходить через початок координат.
Якщо в лінійній функції більшому значенню аргументу відповідає менше значення функції, то така функція - спадна.
Чи вірне твердження, що лінійна функція вигляду y = kx називається прямою пропорційністю?

VIIІ. «З історії поняття функція» (слайд 18)

На початку  вивчення теми група учнів  розпочала роботу над міні-проектом «Історія виникнення поняття функція»

         IX. Завдання додому.(слайд 19)

Повторити §§22-24
Виконати різнорівневі завдання для самоперевірки №5-9 ст.154

X.Визначення переможців.

Підсумок уроку.(слайд 20)


Теги: функція, Горін О.В.
Навчальний предмет: Алгебра
Переглядів/завантажень: 333/37


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar