Головна » Молодші класи » Години спілкування

Хто я? Який?

Мета: продовжувати формувати у дітей власне «Я»; виховувати гуманну, творчу, соціально активну особистість, здатну бережно ставитися до всього, що її оточує. 

Обладнання: два великі малюнки серця; намистини (або камінчики); чисті аркуші паперу. 

Хід заняття 
Слово вчителя. 
Сьогодні ми з вами будемо розмовляти на дуже ціка-ву тему, яка хвилювала протягом багатьох тисячоліть 
і хвилюватиме кожну живу істоту. А саме: «Хто я? Який?» 
Це запитання рано чи пізно ставить собі кожна розумна 
істота, але відповідь вдається знайти не кожному. Давай- 
те сьогодні разом спробуємо дати відповідь на це запитання. 
Гра «Інтерв’ю із самим собою». 
Учитель пропонує учням записати три якості, яких їм 
дуже хотілося б позбавитися. Потім із цих трьох якостей 
він просить учнів вибрати яку-небудь одну, найнеприєм-нішу, і поговорити з нею — узяти інтерв’ю у цієї якості. 
Питання для інтерв’ю: 
• Чому ти поселилася в мені? 
• Що ти ставиш собі за мету? 
• Чи подобається тобі розмовляти зі мною? 
• Що я повинен зробити, щоб ти зникла? 
Можна запропонувати учням розмовляти з цією якістю 
всякий раз, коли вона знову в них виявляється, а через де-який час проаналізувати разом з учнями, чи допомагає їм 
подібне заняття в роботі над собою. 
Слово вчителя. 
Тепер, поговоривши зі своїм ворогом, ви знаєте його 
слабкі місця і в разі його прояву зможете йому протистояти. 
Запам’ятайте, у житті нічого не треба боятися, треба лише 
знати, як протистояти поганому. 
Багато хто з людей боїться казати правду одне одному 
у вічі. Давайте сьогодні зробимо перший крок у сміливість 
і, не соромлячись нікого, але пам’ятаючи про норми 
етики, спробуємо сказати своєму товаришу правду прямо у вічі. Але для цього мені потрібен сміливий учень. Хто хоче провести цей експеримент? ( Один учень виходить до дошки.) 
А тепер ви всі по черзі скажіть вашому товаришеві, які, 
на вашу думку, є у нього три хороші і три погані риси ха-рактеру. ( Учні відповідають на запитання.) 
Тепер вам буде легко казати правду одне одному, адже 
всі знають вислів, що «краще гірка правда, ніж солодка 
брехня». Але, спілкуючись одне з одним, не забувайте, що 
словом можна дуже образити. Не ображайте один одного 
і з гідністю сприймайте критику на свою адресу. 
творче завдання «Завжди, інколи, ніколи». 
Учитель пропонує учням на окремому аркуші паперу 
намалювати таблицю з чотирьох колонок, першу залиши-ти порожньою, а кожній наступній дати назви: «завжди», 
«інколи», «ніколи». У першу колонку в стовпчик треба впи-сати такі якості: чесність, доброта, впевненість, вірність, смі-ливість, надійність, порядність. 
Учитель просить учнів поміркувати про те, чи є у них 
перелічені якості й у якій мірі. Якщо вони вважають, що 
завжди чесні, то ставлять зірочку під заголовком «завжди», 
якщо іноді проявляють сміливість, то повинні поставити 
зірочку під заголовком «іноді» і так далі. 
Подібну роботу можна запропоновувати учням час від 
часу. По заповнених таким чином таблицях легко прослід-кувати, як змінюється самооцінка дитини. 
Гра «Скарби серця». 
Учні поділяються на дві групи за принципом «дерева — 
квіти». Кожна група отримує великий малюнок серця, яке 
вона повинна розділити на клітинки і вписати в них усі 
якості людини, які роблять серце світлим і сяючим. Група, 
яка напише більше якостей, виграє, і їй присвоюється зван-ня «Охоронець серця». 
Це завдання учні роблять дуже охоче. До того ж, воно ко-рисне тим, що, по-перше, виконується колективно, по-друге, під 
час такої роботи учні думають про прекрасне, чисте та добре. 
Слово вчителя. 
Людина не народжується з готовим набором позитивних 
і негативних якостей. Їх набуття залежить від навколиш-нього оточення: рідних і близьких, друзів, однокласників, 
учителів, а також занять за інтересами, телебачення і ба-гато іншого. Але головне треба запам’ятати: людина сама 
є володарем своєї долі. Потрібна постійна робота над собою, 
саморозвиток і самовдосконалення, розвиток достоїнств і бо-ротьба з недоліками. 
Гра «Краще за всіх». 
Учні встають у коло і під музику виконують різні коман-ди вчителя, наприклад: потанцювати, зобразити тварину, 
зробити гімнастичну вправу, посміхнутися і т. д. Той, хто 
краще за всіх виконає те або інше завдання, одержує «на-мистину (камінчик) досконалості». Можна запропонувати 
учням виконати смішні завдання, наприклад: хто довше 
простоїть на одній нозі, махаючи руками; у кого щонайдов-ша мова. Перемагає той, хто збере більш усього «намистин 
досконалості». 
Наприкінці гри вчитель обговорює з учнями, що людина 
повинна робити, щоб добитися досконалості в якій-небудь 
справі. 
Бесіда. 
Чи повинна людина вдосконалювати свій характер 
і чому? 
Що ще, окрім характеру, може вдосконалювати людина? 
(Знання, уміння, майстерність.) 
Якими якостями повинна володіти людина, щоб прагну-ти досконалості? 
Чи може людина досягти повної досконалості? 
Про яку людину говорять, що вона — сама доско-налість? 
Хто може допомогти людині вдосконалюватися? 
Хто допомагає вам удосконалюватися? 
Слово вчителя. 
Головне — вчасно поставити собі мету і йти до неї без зу-пинки. Давайте з’ясуємо, що ж ви вмієте, а чого ще повинні навчитися. 
Творче завдання « який я?». 
Учитель просить учнів узяти чистий аркуш паперу, роз-ділити його на чотири колонки, першу колонку назвати 
«Краще всього я вмію», другу — «Я не дуже добре вмію», 
третю — «Більш за все я хочу навчитися робити», четвер-ту — «Ось що мені для цього потрібно». Треба заповнити ці 
колонки, написавши в кожній мінімум по чотири пункти. 
Учитель може обговорити цю таблицю індивідуально 
з кожним, а також запропонувати учням обговорити її зі 
своїми батьками. 
Бесіда. 
Відомо, що всі люди на Землі вміють і люблять мріяти. 
А чи любите мріяти ви? 
1. Якби я був/була вітром, то… 
. Якби я був/була зіркою, то… 
3. Якби я опинився(лась) на Місяці, то… 
4. Якби я жив(ла) в чудовому замку, то… 
5. Якби я був/була невидимкою, то… 
6. Якби я був/була найкращим лікарем у світі, то… 
7. Якби я був/була найкращим винахідником у світі, то… 
Слово вчителя. 
Тепер давайте навчимося говорити одне одному комп-ліменти. Це ж так необхідно — вміти говорити приємні слова! 
Для цього потрібен один бажаючий. ( Один учень виходить із класу .) 
А ви, поки він не чує, кожний скажіть на адресу вашо-го товариша будь-який комплімент, тільки по черзі, щоб я встигла записати. 
(Учні говорять, а вчитель записує висловлювання. Потім кличе того, хто виходив, і читає йому вголос усі компліменти. Це завдання слід проводити регулярно, щоб навчити 
учнів говорити одне одному приємні речі.) 
Гра «Любить, не любить». 
Учитель просить учнів розділити аркуш паперу на дві 
половини. В одній частині кожний повинен написати, що 
в житті він якнайбільше любить, в іншій — що він любить 
менше всього. Треба попередити учнів, що пунктів має 
бути не дуже багато і вони повинні підписати свої прізвища 
на аркушах. Учитель збирає аркуші, прикріплює їх на стенд 
і пропонує учням протягом декількох днів уважно вивчати 
його. Через три дні учні з пам’яті повинні написати все, 
що вони знають про кожного зі своїх друзів. 
Заключне слово вчителя. 
Учіться кожний день добра, справедливості й любові! 


Переглядів: 166 | Теги: особистість

Схожі уроки:
Всього коментарів: 0
avatar