Головна » 11 клас » Хімія

Теорія хімічної будови органічних речовин О. М. Бутлерова

Мета уроку: розвивати в учнів розуміння етапів наукового пізнання, зокрема теорії, на прикладі теорії хімічної будови хімічних речовин О. М. Бутлерова, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою і властивостями речовин; показати застосування теоретичних знань на практиці; активізувати знання учнів з органічної хімії; повторити назви й формули алканів.

Очікувані результати: учні повинні встановлювати зв’язок між будовою і властивостями органічних речовин; учні повинні пояснювати значення теорії О. М. Бутлерова в органічній хімії, причини різноманітності органічних речовин.

Обладнання

Тип уроку: урок вивчення й первинного закріплення нових знань.

 

n  1. Організаційний етап

1.1. Привітання.

1.2. Перевірка присутності учнів: кількість за списком _________,

кількість присутніх на уроці ___________, відсутніх ___________.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

1.4. Перевірка готовності класного приміщення до уроку.

 

n  2. Етап підготовки учнів до активного й усвідомленого засвоєння нового матеріалу

2.1. Повідомлення теми уроку.

2.2. Формулювання разом з учнями мети і задач вивчення  нового матеріалу.

2.3. Показ практичного значення вивчення нового матеріалу. Запитання до учнів:

Яке значення мають наукові теорії у розробці практичного застосування речовин? У створенні нових матеріалів?

 

n  3. Актуалізація опорних знань

Фронтальна бесіда

1. Як ви пам’ятаєте, всі вуглеводні містять у складі атоми Карбону й Гідрогену. Яким чином атоми лише двох елементів можуть утворювати велику кількість (кілька тисяч) різноманітних речовин?

2. Як ви вважаєте, які етапи необхідно було пройти О. М. Бутлерову при створенні своєї теорії?

n  4. Етап засвоєння нових знань

План пояснення нового матеріалу.

1. Місце практики в науковому пізнанні світу. (Розповідь учителя.)

2. Значення теорії в накопиченні, обробці й використанні наукових даних. (Бесіда.)

Запитання для бесіди:

— Наведіть приклади понять, суджень, умовиводів.

— Які закони хімії та інших наук вам відомі?

— Які наукові теорії вам відомі?

— Наведіть приклади абстрактних об’єктів (у різних науках).

3. Створення теорії будови органічних речовин О. М. Бутлеровим. (Розповідь учителя.)

4. Основні положення теорії О. М. Бутлерова. (Розповідь учителя або самостійна робота з підручником, складання конспекту.)

Завдання учням

За розповіддю вчителя або самостійно за відповідним матеріалом підручника виписати в зошит основні положення теорії хімічної будови органічних речовин.

5. Повторення назв і формул алканів. (Заповнення таблиці.)

 

Назва

Формула

молекулярна

структурна (скорочена)

Mетан

CH4

CH4

Етан

C2H6

H3C—CH3

Пропан

C3H8

H3C—CH2—CH3

Бутан

C4H10

H3C—(CH2)2 —CH3

Пентан

C5H12

H3C—(CH2)3—CH3

Гексан

C6H14

H3C—(CH2)4 —CH3

Гептан

C7H16

H3C—(CH2)5 —CH3

Октан

C8H18

H3C—(CH2)6—CH3

Нонан

C9H20

H3C—(CH2)7—CH3

Декан

C10H22

H3C—(CH2)8—CH3

 

6. Значення теорії будови органічних речовин. (Бесіда.)

n  5. Узагальнення й закріплення знань

5.1. Фронтальне опитування.

1. Що таке хімічний елемент? Які властивості він має?

2. Який елемент обов’язково міститься у складі органічних речовин?

3. Дайте характеристику Карбону за його положенням у Періодичній системі хімічних елементів.

4. Сформулюйте основні положення теорії О. М. Бутлерова.

5. Наведіть приклади, що підтверджують цю теорію.

5.2. Робота біля дошки.

Складіть структурні формули галогенопохідних насиченого вуглеводню, що має склад C4H9Cl.

n  6. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

6.1. Завдання для всього класу.

Підручник ____________________________________________________

Робочий зошит ____________________________________________________

Збірник завдань _________________________________________________

6.2. Індивідуальне завдання


Переглядів: 278 | Теги: Бутлеров, органічні сполуки

Схожі уроки:
Всього коментарів: 0
avatar