Головна » 11 клас » Хімія

Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів

Мета уроку: сформувати в учнів поняття про явище ізомерії; продовжити розвивати вміння складати структурні формули ізомерів насичених вуглеводнів; ознайомити учнів із міжнародноюноменклатурою органічних речовин; сформувати вміння складати структурні формули за назвами речовин і давати назви речовинам відповідно до їхніх структурних формул.

Очікувані результати: учні повинні знати як явище ізомерії вплив на властивості речовин та її роль у багатоманітності органічних сполук; учні повинні вміти розпізнавати ізомери, складати структурні формули ізомерів алканів за назвами і називати їх відповідно до міжнародної номенклатури.

Обладнання: моделі молекул алканів, набір для виготовлення кулестрижневих моделей молекул.

Тип уроку: комбінований.

n  1. Організаційний етап

1.1. Привітання.

1.2. Перевірка присутності учнів: кількість за списком _________,

кількість присутніх на уроці ___________, відсутніх ___________.

n  2. Етап перевірки домашнього завдання

2.1. Фронтальне опитування.

1. Визначте місце теорії у створенні природно-наукової картини світу.

2. Назвіть основні положення теорії О. М. Бутлерова.

3. Яке значення мала ця теорія для розвитку органічної хімії?

4. Відомо, що у складі молекули речовини містяться 6 атомів Карбону й 14 атомів Гідрогену. Чи достатньо цієї інформації для визначення властивостей речовини? Яку додаткову інформацію ви хотіли б одержати?

2.2. Хімічний диктант.

Запишіть відповідні формули (назви) речовин: метан, бутан, C5H12, етан, C3H8, декан, нонан, C8H18, гексан, C7H16.

n  3.  Етап підготовки учнів до активного й усвідомленого засвоєння нового матеріалу

3.1. Повідомлення теми нового матеріалу.

3.2. Показ практичного значення вивчення нового матеріалу.

Звернути увагу учнів на те, що без поняття «ізомери» є неможливим вивчення органічної хімії.

Акцентувати увагу учнів на те, що дуже важливим є навчитися складати формули і давати назви ізомерам органічних сполук за міжнародною номенклатурою.

Слово вчителя

Як ви дізналися з попереднього уроку, важливо знати не тільки, які атоми містяться у складі речовини, але й в якому порядку вони з’єднані. Речовини, різні за будовою, але однакові за складом, називаються ізомерами. Явище ізомерії зумовлює різноманітність органічних речовин. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо ізомерію алканів.

n  4. Актуалізація опорних знань

Бесіда

1. Пригадайте, які вуглеводні називаються алканами (насиченими вуглеводнями). Чому?

2. Яку валентність має Карбон у всіх органічних сполуках?

3. Напишіть молекулярну й структурну формули першого та другого представників алканів (один учень пише на дошці, інші — у конспектах).

n  5. Етап засвоєння нових знань

План пояснення нового матеріалу

1. Поняття «ізомерія»: визначення, приклади ізомерів. (Розповідь учителя.)

2. Складання структурних формул ізомерів на прикладі бутану, пентану. (Робота учнів біля дошки.)

Демонстрація. Моделі молекул парафінів.

3. Поняття «радикали»: визначення, назви радикалів. (Розповідь учителя, приклади на дошці.)

4. Правила складання назв ізомерів. (Розповідь учителя, приклади на дошці.)

5. Складання формул речовин за назвами. (Робота біля дошки.)

Завдання

Складіть структурні формули речовин: 2-метилпропан, 2-метилпентан, 3-метилпентан, 3,3-диметилпентан.

n  6. Узагальнення й закріплення знань

6.1. Лабораторний дослід № 1. Виготовлення моделей парафінів.

6.2. Робота біля дошки.

1. Напишіть структурні формули ізомерів гексану й назвіть їх.

2. Напишіть структурні формули 2-метилбутану й 3,3-диетилпентану.

3. Напишіть структурні формули алканів, що не мають ізомерів.

4. Чи має хімічний сенс назва 1-метилпентан? Відповідь обґрунтуйте.

5. Напишіть структурні формули 2,4,4-триметилгексану й 2,2-диметилпропану.

6. При промисловому хлоруванні пропану одержують суміш ізомерних дихлоропропанів. Напишіть структурні формули цих ізомерів.

6.3. Робота за картками. (Індивідуальне письмове завдання.)

n  7. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

7.1. Завдання для всього класу.

Підручник                                                                                                      

Робочий зошит                                                                                                                        

Збірник завдань                                                                                               

7.2. Індивідуальне завдання.


Переглядів: 453 | Теги: номенклатура, вуглеводні, ізомерія

Схожі уроки:
Всього коментарів: 0
avatar