Головна » 10 клас » Правознавство

Виникнення держави

Мета: пояснити учням особливості навчального курсу «Правознавство», формувати зацікавленість учнів у вивченні курсу, ознайомити учнів з підручником та його структурою, дати учням уявлення про теорії походження держави та відмінності державного та додержавного періодів існування людського суспільства.

Обладнання: підручник, схеми «Види суспільних відносин», «Історичні типии держави», «Теорії походження держави».

Основні поняття: суспільство, суспільні відносини, історичні типи держави.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Визначення організаційно-дисциплінарних вимог до учнів з боку вчителя (вимоги вчителя до учнів, порядок ведення робочих зошитів тощо).

Первинне ознайомлення з підручником* (структура підручника, методичний апарат, система виділень, система запитань та завдань у тексті та після параграфів).

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Запитання

• Пригадайте з курсу історії або висловіть власне припущення: чи завжди існували держава і право? За підсумками відповідей учитель робить висновок про те, що держава і право пройшли значний історичний шлях.

Учитель повідомляє тему уроку.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Суспільні відносини

Учням пропонується ознайомитися з фотографіями на с. 5–6 підручника та запропонувати назви для груп, які зображено на фотографіях (відповідно табун коней, зграя вовків, група учнів, клас) Коментуючи запропоновані назви, звертаємо увагу на те, що групами живуть чимало тварин, птахів, інших живих істот, проте лише щодо сукупності людей ми вживаємо поняття «суспільство» і, відповідно, «суспільні відносини».

Завдання

Користуючись схемою «Види суспільних відносин» (с. 6 підручника), наведіть приклади відносин різних видів, бажано таких, в яких вам доводилося брати участь.

Влада й соціальні норми у первинному та державному суспільстві

Бесіда

Бесіда зі складанням порівняльної таблиці «Додержавне (первісне) суспільство та держава» (якщо часу бракує, можна заповнити лише частину рядків таблиці, а решту учні заповнюватимуть удома).

1. Якими були перші колективи людей розумних?

2. Які знаряддя праці використовували первісні люди? Якими були їх перші заняття?

3. Як здійснювалося управління колективами первісних людей?

4. Які характерні ознаки економіки первісного суспільства?

5. Висловіть припущення, коли і внаслідок чого з’являється держава.

6. Як змінилася система управління суспільством після появи держави?

7. Які характерні ознаки держави ви знаєте? Теорії походження держави

Матеріал розглядається оглядово за наявності часу.

Розповідь вчителя

Розповідь вчителя з використанням схеми «Теорії походження держави» (с. 8 підручника).

Історичні типи держави та її історична перспектива

Розповідь вчителя

Повідомлення назв історичних типів держави: рабовласницька, феодальна, буржуазна, соціалістична. Робота учнів у малих групах

Визначити характерні ознаки держави певного типу (рабовласницької, феодальної, буржуазної, соціалістичної) на основі відомого їм матеріалу з історії, літератури, географії тощо та матеріалу підручника, а також визначити, якому типу держави відповідають ілюстрації на с. 9, 10, 11 підручника.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда1. Назвіть основні відмінності додержавного суспільства та держави.

2. Назвіть основні історичні типи держави та їх основні ознаки.

3. Назвіть відомі вам теорії походження держави (якщо матеріал подано на уроці).

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал § 1 підручника.

2. Найбільш підготовленим учням поміркувати над теоріями походження держави та визначитися, яку з них вони вважають найбільш переконливою, підготувати аргументи на її захист.


Переглядів: 502 | Теги: держава

Схожі уроки:
Всього коментарів: 0
avatar