Головна » Зарубіжна література

Життя, заряджене поезією. Трагедія першої світової війни та образи-символи в поезії Ґійома Аполлінера „Зарізана голубка й водограй”

Мета: дати відомості про видатного французького поета, проаналізувати поезію Ґійома Аполлінера; розвивати навички аналізу  каліграм, уміння систематизувати новий матеріал, визначати основні риси поетичної творчості; сприяти вихованню інтересу до французької поезії, гуманістичних принципів

Обладнання: портрет Ґ. Аполлінера; тексти поезії, репродукції картин

П. Пікассо, М.Шагала, Дж. де Кіріко, мультимедійний проектор, комп’ютер

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Методи та прийоми роботи: прогнозування, «Анкета письменника», метод «Прес», «Коло ідей», «Незакінчене речення», метод «Мікрофон», «Вибери сам»

Епіграф:

...Не треба шукати суму в моїй поезії, а лише саме життя.

 Г.Аполлінер

Поезія зобов’язана Аполлінеру

виникненням нового ліризму, якого

не знав ніхто до нього, навіть Вітмен.

В.Незвал

 

Вчителя української мови та літератури і світової літератури

гімназії № 9 Дуняшенко Наталії Василівни

 

Хід уроку:

Організаційний момент

Клас ділиться на групи, в кожній з яких є: біограф, оратор, літературознавець, аналітик

Мотивація навчальної діяльності

Вчитель:

- Які твори ви любите читати більше поетичні чи прозові?

 - Що дає людині поезія? Чи потрібна вона в нашому житті?

Прогнозована діяльність:

 - Що можна сказати про поета, перу якого належать такі вислови?

Я вмію радувати людей
Палаюча ліра болючі пальці обпіка
То Христос возноситься в небо чим не авіаспорт

По висоті безперечно він побив світовий рекорд

І рад би вмерти і несила
І життя, наче спирт полум'яний, ти п'єш

Слово вчителя: До тих, хто має Божий дар, суспільство завжди ставилося з недовірою. Та  й самі митці, здається, чимало робили для того, щоб шокувати, дивувати, бентежити своє оточення. Іноді це був навмисний епатаж, але частіше — яскравий прояв не лише творчої, а й людської індивідуальності.

 Ґійом Аполлінер був кремезним, міцним чоловіком, темноволосим, із красивими виразними рисами, прекрасним кольором обличчя.

III.Сприйняття та засвоєння учнями нового матеріалу

Варіант № 1

Вчитель: Перед вами завдання «Анкета письменника». Літературознавці мали завдання випереджального характеру: опрацювати біографічні відомості про Гійома Аполлінера; зараз представник від кожної групи озвучить дібраний матеріал. Ваше завдання: заповнити анкету письменника.

Вірші

Збірки

Роки життя

Особисте життя

Освіта                           

Літературний напрямок

 

Шанувальник творчості поетів-романтиків

 

                                           Вільгельм Альберт

                                        Володимир Аполлінарій

                                              Кастровицький

 

I група: (Слайди № 1-5)

Виступ біографа: Французький поет Гійом Аполлінер, творчість якого нині стала класикою, жив на межі дев’ятнадцятого, «залізного» століття (за словами О. Блока), і століття двадцятого, насиченого катастрофами і війнами.

Його вірші  являють собою дивне поєднання емоційного ліризму і внутрішньої трагічності. «Складність» аполлінерівської творчості пояснюється не замуреням у туман дійсності, а навпаки — тісним зв’язком із навколишнім, прагненням реагувати на мінливе життя межі століть.

Виступ літературознавця: Поняття сюрреалізму (Слайд № 6)

II група:  (Слайди № 7-14)

Виступ біографа:

Один із засновників авангардизму Гійом Аполлінер, обстоюючи свободу мистецтва, вважав, що це досягається шляхом синтезу різних мистецтв. Тому поет прагнув створити так звану "візуальну лірику".

Вільгельм Аполлінарій Костровицький, був пристрасним шанувальником творчості поетів-романтиків — Вердена, Рембо, Малларме. Його перші літературні спроби — це поєднання романтики і символізму, а теми віршів перегукуються з темами німецьких народних пісень, якими він захопився в ранній молодості.

Виступ літературознавця: Новаторство Г. Аполлінера (Слайд № 15)

Варіант № 2

Вчитель: Поміркуймо над життєвим шляхом письменника

 1. Які подробиці біографії Аполлінера дають привід вважати його "містифікатором"?

 2. Як походження Аполлінера вплинуло на його життєвий шлях і світогляд?

 3. Чим було спричинено рішення митця взяти участь у Першій світовій війні?

 4. Складіть психологічний портрет поета.

 Головні принципи творчості:

 1. повернення до природи;

 2. поетика «здивувань»;

 3. звільнення духу мистецтва;

 4. поєднання об'єктивного і суб'єктивного.

Робота над змістом твору «Зарізана голубка й водограй»

Виразне читання вірша (виступи ораторів)

ЗАРІЗАНА ГОЛУБКА Й ВОДОГРАЙ

О постаті убиті любі

О дорогі розквітлі губи

Міє Мареє

Єтто Лорі

Анні і ти Маріє

Де ви дівчата

Я вас питаю

Та біля водограю

Що плаче й кличе

Голубка маревіє

 

Душа моя в тремкій напрузі

Де ви солдати мої друзі

Де ви Бійї Даліз Реналь

Печальні ваші імена

Як у церквах ходu луна

Б'ють відгомоном до небес

Ви в сонну воду глядитесь

І погляд ваш вмирає десь

Де Брак де Макс Жакоб Дерен

Що в нього очі як той Рейн

 

Де милий Кремніц волонтер

Вже може їх нема тепер

Душа ятриться з непокою

I водограй рида зі мною

 

А як вони іще живі

Десь б'ються на Північнім фронті

Тим олеандри всі в крові

I сонце ранене в траві

На багрянистім горизонті

Переклад М. Лукаша

Демонстрація каліграми поезії «Зарізана голубка й водограй»

(Слайд № 16)

Питання до осмислення твору:

 1) Що впадає в око під час читання цього вірша? (Відсутність у ньому розділових знаків)

 2) Чи впливає на музичне звучання вірша відсутність у ньому розділових знаків? (Ні)

3) Пригадайте, які події покладено в основу вірша? (Життя невблаганне і жорстоке. Перша світова війна стала тією страшною реальністю, яка розколола світ поета навпіл. Аполлінер іде добровольцем на фронт, воює спочатку рядовим у артилерії, а потім лейтенантом у піхоті. Спочатку у своїх творах він намагався поєднати тему війни із звичними інтимними мотивами, але жорстока реальність перекреслює світлі, радісні почуття. Плаче, кличе водограй до себе чарівних дівчат, але…)

4) Які почуття викликає поезія? (Вірш сповнений сумом спогадів, і вже не можна відділити образи друзів поета, тих, які загинули, від нього самого – чуєш плач душі поета, його стогін за ними)

5) Про які постаті йдеться у вірші? (Ліричний герой звертається до друзів, називає їхні печальні імена, та у відповідь отримує тільки відгомін тих дорогих імен. Він нічого не знає про їхню долю, може, вони ще живі)

6) Чому, на Вашу думку, поет, який не любив розділових знаків, ставить великий знак питання (?)  в центрі свого «водограю-сліз», «водограю-суму»? (Там, де струмені водограю злітають і опадають, - знак питання – ознака межі війни і миру, життя і смерті)

7) Які образи-символи оживають у вірші? (Вже сама назва містить образи-алегорії. Голуб - це символ миру. Але тут зарізана голубка. Одразу зрозуміла думка: заперечення миру, зруйнування миру. Але чому водограй? Водограй - це символ неоднозначний. Вода - символ життя, а водограй - це безліч води, буремний потік, галасливий, стихійний. Струмені фонтана, зображені і поетично, і графічно, символізують скорботу за друзями, які гинуть на фронті, і фонтан крові, що проливається на війні. Як скорботний фонтан, «спогади в небо летять», імена загиблих друзів чути у плюскоті води)

8) За допомогою яких метафор досягає успіху у зображенні? (У вірші "і водограй рида зі мною" - метафора, яка підкреслює глибину розпачу лірично…)

 9) Чим ще вирізняється цей вірш серед традиційних поетичних форм? (Відсутність рим, клаузул тощо.)

Словникова робота: формування понять

 Отже, коли поетичне слово організується у такий спосіб, то ми маємо справу з так званим верлібром, абсолютно вільною формою, яка не передбачає наявності творів у вірші ані розміру, ані, тим більше, рим та інших компонентів організації вірша.

 «Коло думок»

Тема

Мотив

-Тема людини і її буття у сучасному світі;

-Тема пам’яті: поет згадує своїх друзів і подруг, життя яких забрала війна. У страшній дійсності війни людина залишається самотньою перед бездонним «кривавим морем», і єдине, що може підтримати її — вічна пам’ять про близьких людей. Море перетворюється на нетлінний фонтан пам’яті.

-В каліграмі Аполлінера голубка усе ж злітає у височінь над фонтаном жалоби, над морем крові і сліз. «Зарізана голубка» Аполлінера стала прототипом голубки Пікассо, який створив образ-символ миру.

 

IV.Закріплення вивченого матеріалу

Продовж речення («Незакінчене речення»):

 - Поезія Аполлінера увійшла в такі збірки…

 - Значний вплив на нього мав художник ….

 - Г. Аполлінер запозичив у Пікассо риси….

 - Аполінер був засновником нової течії в модернізмі…..

 - У своїй творчості використовував такі незвичні риси, як..

     2. Робота з епіграфом

Учнi складають відповідь на поставлене запитання за поданим початком (метод «Прес»)

I група: вислів Г.Аполлінера

II група: вислів В.Незвала

 1. Я думаю…

 2. Тому що...

 3. Наприклад...

 4. Отже…

V.Рефлексія

Вчитель: Вірш  «Зарізана голубка й водограй» — це не просто поетичний спогад, а данина вічній пам’яті, яка може зберегти людське в людині, незважаючи на її самотність у страшній дійсності. Пам’ять про коханих і друзів протистоїть і нестримному часу, і всім руйнівним силам, що прагнуть розірвати зв’язки людини зі світом.

Незважаючи на відлуння печалі і світової скорботи, поезія Аполлінера пройнята вірою у світле, незаймане, вічне…

Вчитель:

 - «Сьогодні на уроці» (метод «Мікрофон»):

 - Найбільше мене сьогодні вразило….

 - Єдине, що мене тепер дивує…

 - Раніше я думав (ла), що …….., а тепер вірю, що…

 - Сьогоднішня тема пов'язана з моїм досвідом тим, що…

 - Я хотів (ла) б більше почути про….

 - З того, що ми сьогодні вивчили, мені справді допомогло…

VI.  Домашнє завдання (Слайд № 17)

«Вибери сам»:

Дати письмову відповідь на питання: Поет, протиставляючи, кладе на терези життя з одного боку смерть, кров, насильство, з іншою - людей, водограй, голубку. Що переважить?

 

Федерíко Гарсíа ЛÓРКА (1898–1936) – біографія. Прочитати: «Балада про чорну тугу», «Гітара», «Газела про темну смерть», «Касида про сон під зорями»

Бібліографія:

«Зарубіжна література» для 11 класу за ред. О.С. Чиркова – К.: Вежа. – 2000. – с.19-25
Хрестоматія-посібник підручника «Зарубіжна література» для 11 класу Т.Н.Денисової, Г.М. Сиваченко – К.: Генеза. – 2000. – с.82-86
Хрестоматія-посібник  Є.Волощук «Зарубіжна література».11 клас. – К.: Генеза. – 2003. – с.104-111


Теги: Дуняшенко Н.В., Аполлінер
Навчальний предмет: Зарубіжна література
Переглядів/завантажень: 651/41


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar