Головна » Зарубіжна література

Влада золота та її філософія в повісті „Гобсек”. Романтичні й реалістичні тенденції в повісті

Мета: Проаналізувати проблематику повісті « Гобсек»; вчити учнів аналізу образу  головного героя; розвивати в учнів вміння працювати з текстом;  виховувати в них уявлення про справжні і несправжні життєві цінності

Тип уроку: урок – занурення.

Обладнання. Презентація ( 11 слайдів): ілюстрація, таблиці, схеми.

                                                                                Гроші – головний закон світу.

                                                                                                                   Бальзак.

Хід уроку.

І. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок.

Слово вчителя. Повість Оноре де Бальзака « Гобсек » - один із шедеврів французької літератури ХІХ ст.. Класика актуальна у всі часи, тому що стосується  « вічних» питань людського буття. Одне з таких одвічно х питань – вплив « золотого мішка»  на внутрішній світ людини  - сьогодні як ніколи співзвучне питанням нашого часу. Чимало  публіцистів,  навіть науковців стверджують, що ми, як колись герої Бальзака, живемо за епохи « початкового накопичення капіталу », буяння його диких, нецивілізованих форм. Тож сьогодні буде особливо повчальним поміркувати над проблематикою твору, співзвучного сучасності. Над цінностями персонажа, основною і єдиною втіхою якого стала нажива, жадоба до золота, а також характерами героїв, які його оточують. ( Слайд 1 )

ІІ. Основний зміст уроку.

 1.Робота з  картками.  « Історія створення повісті « Гобсек ». Відповіді коментуються і вносяться до таблиці.  ( Слайд 2)

 

2. Дайте відповіді на запитання, використовуючи матеріал підручника. Заповніть таблицю ( Слайд 3 )
1. Звернiть увагу на деталi портрета Гобсека: волосся, риси обличчя, очi, нiс, голос. Якi порiвняння використовує Бальзак, описуючи зовнiшнiсть свого героя?                                                              
   2. Знайдiть у текстi приклади використання деталей побуту як засобу проникнення у внутрiшнiй свiт героя. Зачитайте описи помешкання Гобсека. Як iнтер’єр характеризує героя?      
  3. Що означас iм’я Гобсек у перекладi? Опишiть спосiб життя Гобсека i доведiть, що iм’я персонажа вiдповiдає його сутностi. Яка пристрасть визначає  логiку  вчинкiв героя?                    
     4. Розкажiть  передiсторiю героя. Як “романтична бiографiя” лихваря розкриває його характер?

 3. Таблиця  « Аналіз образу Гобсека»     (Слайд 4)

Висновок. Що може бути абсурднiшим за смерть вiд голоду посеред незлiченного багатства? Але попри абсурднiсть, вона є логiчною: Гобсека вбиває власна ж iдея про всевладнiсть золота та його неперевершену самоцiннiсть. Вiн настiльки боявся втратити свої надбання, що непомiтно для себе знищив їх у фiзичному розумiннi: дорогi тканини, посуд, картини - все зiпсувалося, все виявилось втраченим для свiту. Якщо зважити на наявнiсть авторського задуму, цей зумисний зовнiшнiй абсурд - природне завершення подiбного ставлення до життя.
"Чи є у цiєї людини Бог?" - риторично запитує iнший герой твору, Дервiль. Так, є: це  грошi. Служiнню цьому iдоловi подаровано життя Гобсека.
Суворо та безжально засуджує Бальзак жагу накопичення i власне процес збагачення людини.  Анi  Гобсеку, анi iншим не приносить золото щастя. I хай образ Гобсека - гранiчний випадок, вiн свiдчить, до чого призводить шлях користолюбства, а художня майстернiсть письменника робить це застереження ще переконливiшим.

 4. Висловіть свою точку зору з приводу наступних міркувань Гобсека. Доберіть з тексту повісті цитати – доповнення. ( Слайд 5)
“Тільки одне досить надійне – це золото. У золоті зосереджені всі сили людства”
“ Що таке життя? Машина, яку приводять у рух гроші”
“ У мене погляд як у Господа Бога, я зазираю в душі”
“ Золото – ось …”
“ У мене принципи змінюються…”
“ А хіба можуть у чомусь відмовити тому,…”
“ Гонор – це завжди наше “я”. А що може вдовольнити гонор?...”
” Я читаю у серцях…”
“ Я володію світом…”
 “ Я  досить багатий, щоб…”

5. Засоби змалювання Гобсека. Бальзак  у повісті “ Гобсек” широко використовував метафори, порівняння. Створи асоціативне гроно “ Гобсек”. Зроби висновок.  ( Слайд 6)

6. Реалістичні тенденції в повісті. ( Слайд 7)

Завдання: Знайдіть у тексті повісті  ознаки реалістичного зображення дійсності. Побудуйте  гроно. ( Історична конкретика,  соціально – побутова характеристика героїв, типовість ситуацій)

 

7. Романтичні тенденції в повісті. ( Слайд 8)

                                                                             

Завдання. Спростуйте або доведіть  дані припущення.

 

8. Підсумок життя Гобсека. ( Слайд 9)

 Вчитель. Дервіль говорить про Гобсека: “ Я пожалів його, як пожалів би хворого”.
- Як вам здається, жадоба Гобсека до золота – це хвороба?
- Як ви гадаєте, у чому коріння філософії Гобсека, і які її наслідки?
Гобсек прагнув розбагатіти і розбагатів.А хіба можна назвати його  
щасливою людиною? Чи відчув він себе щасливим?
Гроші – головний закон світу? ( Пояснити епіграф)
Ви  заздрите чи жалієте Гобсека?
Золото давало Гобсекові владу над людьми. Чи здатний він діяти в інтересах людей?

Висновок. Гобсек так і  не зрозумів, що вже на певному етапі не він володіє грошима, а вони керують ним. Втративши моральні орієнтири, Гобсек пропустив момент, коли гроші зробили його бранцем золота. Гобсек збіднив своє життя, не зумівши поставити гроші на службу хоч би собі і своїй далекій родичці. Адже він міг насолоджуватися теплом родинної любові, дарувати кохання, по-іншому бачити цей прекрасний світ. Але він прожив павуком біля грошей.

 

9. Тест – контроль. ( Слайд 10 )
1.Оноре де Бальзак народився:                                                                                                                      

а) 1799;  6)1802;  в) 1811р.

2. Перший твiр, який принiс успiх Бальзаку;                                                                                              

а) ” Кромвель” 6) “Шуани”,  в)” Гобсек”                                                                                                       

З. Перебування на Українi письменника пов’язно з:                                                                                 

а) службовими справами; б) творчiстю; в) особистими планами.                                                                        

4. Українськi враження знайшли вiдображення у творi Бальзака:                                                         

а) “Селяни”; 6)” Батько Горіо”; в)” Шагренева шкiра”.                                                                               

5. Творчiсть Бальзака - “енциклопедiя” життя французького суспiльства”:                                      

   а) ХVІІІст.; 6) першої половини ХIХ ст.;  в) кiнця ХIХ ст.                                                                        

б. У “Людськiй комедiї” Бальзак намагався продемонструвати як дiє такий закон:

 а) “один за всiх”; 6) “кожен для себе”; в) “усi за одного”.                                                                      

7. Повiсть “Гобсек” Бальзак присвятив:                                                                                                      

а) Дiккенсу; 6) Стендалю; в) барону Баршу де Паноан; г) Тургенєву.                                                      

Як сам автор пояснив вибiр адресата?                                                                                                       

8. Принцип зв’язку творiв у Людськiй комедiї “ отримав назву:                                                           

а) колаж; 6) архiтектонiка; в) фабула; г)” технiка перехiдних персонажiв.

 10.  Домашнє завдання. ( Слайд 11 )

На вибір
9. Вислови свою думку.                                                                                                                                

1) “Найперше  и  найголовнiше  в  життi  - це намагатися володiти самим собою”(В. Гумбольдт).
2)” Що втратив i що знайшов Гобсек”.                                                                                                   

3)” Чи такi вже згубнi грошi”.
Добери вислови із повісті “ Гобсек”, що стали крилатими.
Для всіх учнів.
Поставте по п'ять запитань Фанні Мальво і Графині де Ресто від свого імені,  стосовно ситуації,  в яку вони потрапили  і дайте на них відповіді.


Теги: Бальзак, Хмельницька О.Л.
Навчальний предмет: Зарубіжна література
Переглядів/завантажень: 881/48


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar