Головна » Зарубіжна література

Від Античності до Відродження. Урок узагальнення та систематизації знань із світової літератури для 8 класу

Мета уроку: повторити та узагальнити вивчений навчальний матеріал за програмою 8 класу; розвивати логічне мислення, вміння встановлювати відповідність між різними літературними явищами, навички зв’язного мовлення учнів; формувати і розвивати в учнів читацькі уміння та інтерес до читання; виховувати допитливих читачів.

Обладнання: карта подорожі «Від Античності до Відродження», картки з завданнями, кросворд «Середньовіччя», медіапрезентація «Впізнай письменника», виставка літератури для вивчення у 9 класі.

Епіграф:    Кожна епоха, набуваючи нових ідей, дивиться на світ по-новому.

                                                                                                                             Г.Гейне

                                       

                                                     Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності.

ІІ. Оголошення теми, епіграфа  та мети уроку.

      Вчитель. Сьогодні ми з вами відправимося в останню подорож сторінками світової літератури від Античності до Відродження. Кожен з вас сам зможе з`ясувати, наскільки він був уважним читачем,  дослідником теорії літератури та світового літературного процесу. Бажаю всім вдалої подорожі.

ІІІ. Робота над темою уроку.

 І. АНТИЧНІСТЬ

Перепустка до пункту «Античність»  -   Гра  «Так - Ні»

Завдання: визначте, чи є назване твердження характерною рисою доби Античності.

Увага до людини, її внутрішнього світу та того, що її оточує (Так).
Велике переселення народів (Ні).
Причиною всесвітньої популярності античної літератури була її філософічність (Так).
Відбуваються державотворчі й культуро творчі інтеграційні процеси (Ні).
Утвердження єдності особистості і суспільства (Так).

 

Гра  «Впізнай письменника». Слайди 2,3,4.

 

Завдання: «Знайди  зайве, поясни».

1

Тіртей,    Архілох,   Анакреонт,   Софокл

2

Есхіл,     Софокл,  Евріпід,   Сапфо

Відповіді: 1) Софокл – драматург;   2) Сапфо – поетеса.

Завдання.  Встанови відповідність автора до його твору

1.     Гомер

А) «До Мельпомени»

       2. Горацій

Б) «Іліада»

       3. Есхіл

В) «Енеїда»

       4. Вергілій

Г) «Прометей закутий»

Відповіді:  1. – Б),     2. – А),     3. – Г),     4. – В).

ІІ. СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Перепустка до пункту Середньовіччя.

Завдання:  створити гроно «Жанрове розмаїття середньовічної літератури».

 

 

Довідка:  персько-таджицька поезія, героїчні епоси, рицарський роман, поезія, похвальні пісні, рицарська лірика, поезія вагантів, провансальські трубадури.

 

Гра  «Впізнай письменника».   Слайди   5, 6, 7.

 

Кросворд «Середньовіччя»

Улюблений жанр трубадурів, які оспівували і навіть поетизували війну (сирвента).
«Королева» середньовічної літератури (поезія).
 Відома форма персько-таджицької поезії (рубаї).
Особливий рід літератури, за допомогою якого будується розповідь про героїчне минуле (епос).
Головний герой поеми французького героїчного епосу ХІІ ст. (Роланд).
Автор «Божественної комедії» (Данте)
Суперники партії гібелінів у Флоренції ХІІ ст., партія представників інтересів міських низів (гвельфи).
Назва І частини «Божественної комедії»  (Пекло).
Автори веселої, життєрадісної поезії, які висловлювали «зневагу» до навчання (ваганти).
Несправжній, «неповний» історизм (квазіісторизм).
Він добавив прикметник «божественна» в назві «Божественна комедія» (Боккаччо).
І`мя жінки, оспіване в збірці Данте «Нове життя» (Беатріче).
Європа шанує його як поета, а Схід – як ученого (О. Хайям).

ІІІ.  ВІДРОДЖЕННЯ

Перепустка до пункту «Відродження».

Завдання: продовжити  речення.

Ознаки доби Відродження:

Великі географічні …  (відкриття).
Відродження давньогрецької …  (мови).
Винахід німцем Йоганном Гутенбергом …  (книгодрукування).
Відкриття шедеврів … (античного світу).
Віра в необмежені можливості …  (людини).

 

Впізнай письменника. Слайди 8, 9, 10, 11.
Встановити відповідність автора до його творів.

1.Франческо Петрарка

А) «Декамерон»

2.     Джованні Боккаччо

Б) «Канцоньєре»

3.Мігель де Сервантес

В) «Гамлет»

4.Вільям Шекспір

Г) «Дон Кіхот»

       Відповіді: 1. – Б),     2. – А),     3. – Г),      4. – В).

 

Гра «Доміно».

 Завдання: Відновити відомі поетичні рядки, назвати автора.

Як не любов, то що це бути може?

Зло? – Але ж муки ці солодкі, Боже!

Добро? – Таж в ній скорбота нищівна.

А як любов, то що таке вона?

 

Горіти хочу? Бідкатись негоже.

Хто твій тягар здолати допоможе?

Живлюща смерте, втіхо навісна,

Не хочу? То даремна скарг луна.

 

В човні хисткому рушив без керма;

Неначе в просторінь морську безкраю,

Чужій чи власній волі я служу?

 

Чого я хочу – й сам уже не знаю:

Про мудрість тут і думати дарма –

Палаю в стужу, в спеку – весь дрижу.

 

                                         Відповідь:

 Франческо Петрарка.  Сонет 132

 

Як не любов, то що це бути може?

А як любов, то що таке вона?

Добро? – Таж в ній скорбота нищівна.

Зло? – Але ж муки ці солодкі, Боже!

 

Горіти хочу? Бідкатись негоже.

Не хочу? То даремна скарг луна.

Живлюща смерте, втіхо навісна,

Хто твій тягар здолати допоможе?

 

Чужій чи власній волі я служу?

Неначе в просторінь морську безкраю,

В човні хисткому рушив без керма;

 

Про мудрість тут і думати дарма –

Чого я хочу – й сам уже не знаю:

Палаю в стужу, в спеку – весь дрижу.

 

ІУ. Підсумок подорожі. Вправа «Мікрофон».

Яке значення має кожна доба для розвитку літературного процесу?

 

Відповіді учнів:

1. За часів античності зароджується літературознавство: Арістотель розділив літературу на три роди – епос, лірику і драму.  Своєрідним ключем до культурних надбань стала міфологія.

Легендарним основоположником еллінської та європейської літератури є Гомер.

Давньогрецька і давньоримська літератури – одне з джерел європейського художнього письменства і культури людства.

2.  У добу Середньовіччя особливо великий внесок у світову літературу зробили далекосхідний, середньо східний і європейський культурні регіони. Родоначальником персько-таджицької лірики вважають Рудакі. 

Омар Хайям – майстер рубаї.

Вершиною французького класичного середньовічного героїчного епосу є поема «Пісня про Роланда». Зародилася рицарська поезія. Яскравим явищем стала творчість вагантів. 

А поему Данте «Божественна комедія» називають енциклопедією середньовіччя, вона вказує людству шлях від гріховності й анархії до спасіння і щастя.

 

3.Діячі Відродження, яких називали гуманістами, вірили в самоцінність людської особистості, її безмежні здібності, вважали людину «окрасою всесвіту». У цю добу література стає національною, відмовляючись від латини і звертаючись до рідних мов, фольклору, відтворюючи особливості життя і ментальність народів Європи. Зростає інтерес до античної культури.

Франческо Петрарка – віртуоз жанру сонета. Джовані Боккаччо – родоначальник нової європейської художньої прози, насамперед новели.

М.Сервантес започаткував новий твір європейського роману.

Трагедія «Гамлет» В.Шекспіра є одним із шедеврів світової літератури.

Розпочалося відродження гуманітарних наук.

 

У. Самооцінка учнями своїх досягнень.

УІ.   Огляд літератури, знайомство з якою чекає на учнів під час літніх канікул та в  9 класі.

УІІ. Підсумок уроку.

Вчитель.  Протягом наших занять ви отримали уроки мудрості від Омара Хайяма, Рудакі, Шекспіра і Сервантеса, Данте і Гомера. Можливо,  ці уроки стануть вам у  пригоді в щоденному житті, бо це насамперед були уроки  добра, мудрості, мужності, краси.

 

Література:

1.Ю.І.Ковбасенко, Л.В.Ковбасенко. Зарубіжна література:

Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Грамота, 2008.

2. О.Сутула,  І.Тригуб. Календарне планування уроків зарубіжної літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. -  2009. , № 4.


Теги: антична література, Волошина І.О.
Навчальний предмет: Зарубіжна література
Переглядів/завантажень: 481/42


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar