Головна » Зарубіжна література

Свята чи грішниця? Образ Соні Мармеладової за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара»

Мета:

визначити з учнями на основі дослідження художньої деталі тексту роману суті Соніної натури;
розкрити з учнями особливості духовного світу  героїні через психоаналіз її поведінки та оточуючих героїв;
розвивати та вдосконалювати уміння учнів через аналітичне мислення, аналіз художньої деталі тексту усвідомлювати глибокий підтекст та філософську думку автора;
вдосконалювати уміння учнів формувати та відстоювати свою думку щодо власних спостережень та досліджень, проведених на уроці;
розвивати та вдосконалювати практичні навички учнів щодо систематизації результатів міні-досліджень на уроці у формі індивідуальних варіантів опорних конспектів;
сприяти вихованню у учнів моральних цінностей, притаманних людині, на основі біблійних істин;
сприяти вихованню у учнів почуття відповідальності за свої вчинки.

 

Обладнання:

- мультимедійна дошка;

- комп’ютер (з наявністю інтернету);

- робоча шкільна дошка;

- тексти художніх творів;

- листи формату А-4;

- фломастери;

- «листки самооцінки» учня роботи на уроці.

 

Тип уроку:

Урок – дослідження.

 

Хід уроку

 

Мотивація та завдання уроку.

 

1.Вступне слово вчителя:

Тема гріховної суті  людини давно хвилювала людство. Порушення Божих заповідей, які людина свідомо допускає на своєму життєвому шляху, - не робить її щасливішою. Проте особисте ставлення до їх дотримання визначає сама людина. Вона ж сама і визначає свою долю, вимірюючи її ступенем «переступів» принципів моралі, ступенем гріховності власного «Я». Як до такої проблеми ставились люди в різні часи, якою позицією щодо даної проблеми були письменники непростого XIX століття, на скільки актуальні вони сьогодні – спробуємо дослідити та прийти до певного висновку.

 

2.Завдання уроку:

розібратися у природній сутності людини, у її ставленні до гріха, до власного       вибору у житті;
з’ясувати, що воно нам дасть для розуміння  сенсу людського існування;
чи є ця проблема сьогодні актуальною?

 

Актуалізація опорних знань учнів.

 

Як ви думаєте, чи пов’язані слова епіграфу

з темою наших сьогоднішніх роздумів?…

                                                                                  Прощаются грехи её многие за то,

                                                                                  что возлюбила многое…

                                                                                              (Еван. от Луки, гл.7, 37-48)

Зверніть увагу на слова, спроектовані на мультимедійну дошку.

 

…Немає нічого назовні людини, що, увіходячи в неї, могло б опоганити її;

Що ж із неї виходить, - те людину опоганює. Бо зсередини, із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстидства, завидюще око, богозневага, гордощі, безум.

Усе зле це виходить зсередини, - і людину опоганює!

                                   (Єван. від Марка, гл. 7, 14-23)

 

(«серце»- на біблійній основі - розум)

 

На які думки вас наштовхують ці рядки? Які, на вашу думку, слова  в даному уривку несуть основне  змістове навантаження, спробуйте свою думку аргументувати.

(вади людські  - зсередини ідуть, свідомо народжені розумом людини…Прикладом є Раскольніков та його теорія…)

 

Як ви думаєте, чи зможуть ці слова допомогти нам знайти відповіді на проблемні питання сьогоднішнього уроку?

 

III. Пошуково-дослідницька робота.

Індивідуальна робота: - 1 учень (комп’ютер на уроці)

– Словник уроку:

Хрест (церк.)-

Гріх –

Святий (церк.)-

Юродивий (церк.) –

Любов (церк.) -

- під час уроку - за допомогою інтернетресурсів  знайти тлумачення слів (словник уроку)

3. Робота в парі:

Провести міні-дослідження – психологічний тест -

«Скажи, де ти живеш, і я скажу, хто ти…» («квартира, яку знімає Соня», робота з текстом);

Спроектуйте результат власних спостережень на робочу дошку у формі складеного опорного конспекту та прокоментуйте їх.

Робота з класом.

Від кого вперше ми дізнались про життя Соні  в родині? (жахлива картина життя…)
З чиїх слів дізнався Раскольніков про те, що зробила Соня?
Як думаєте, коли для себе Раскольніков визначив, що Соня – така ж само, як і він, … «переступила…» «Ти тоже переступила…»
Як можна назвати те, що зробила Соня?
Ваші асоціації до слова «гріх» (учні створюють асоціативний кущ до слова)?
Чи правильно ми розуміємо дане поняття, порівняємо з тлумаченням даного слова, знайденого учнем в інтернетресурсах (результат спроектований на екран мультимедійної дошки)?
В чому гріх Соні?
Чи допомагають нам глибше зрозуміти  картину страждань Соні результати проведених досліджень за психологічним тестом? (учні коментують результати своїх спостережень та обмінюються враженнями з класом: - «Погоджуєтєсь чи ні…» )
Як ви думаєте, чому Раскольніков іде до Соні після вбивства? ( можливо, це тому, що просто нікуди йти?..)
Чи розуміє Раскольніков муки Соні?
Чи є у вас повна впевненість у тому, що Соня дійсно така само, як і Раскольніков у своїх вчинках? (через психоаналіз поведінки героїв зверніть увагу на характер страждань одного та другого…)

 

Дослідження тексту (через художню деталь та метод психоаналізу поведінки та стану героїв).

Для аналізу – епізод I зустрічі Раскольнікова та Соні.

 

Чи розділяє, чи розуміє життєву позицію Соні  Раскольніков? (Про що це свідчить?)
Що Раскольнікова вражає в Соні?

 

(повернути увагу учнів до вислову з Біблії на мультимедійній дошці на початку уроку )

Які слова Раскольніков повторює для себе, намагаючись зрозуміти «правду» Соні?

(вона юродива…ні – вона свята…) – (тлумачення цих слів, порівнюємо своє розуміння, змістове – за текстом та за словником, їх біблійний аспект – на екрані мультимедійної дошки).

 

* Чи розуміє він «правду» Соні? В чому вона? (Аргументуйте свою думку…)

(у співчутті, у милосердності, в умінні прощати, у великій любові до ближнього, в умінні взяти страждання на себе… )

* Поміркуйте, чому Раскольнікову стало ще гірше після розмови з Сонею?

 

* Як ви поясните раптове прохання Раскольнікова прочитати йому притчу про воскресіння Лазаря?

( спробуйте це зробити через психоаналіз поведінки та стану Раскольнікова)

 

Вчитель читає притчу за текстом роману на фоні музики «Аве Марія».
Завдання класу:

- Які деталі в поведінці Соні «ріжуть слух», коли вона читає притчу, її улюблене місце в Біблії?

(На екран мультимедійної дошки проектуються поступово слова автора, які відображують емоційний  стан Соні, характер звучання її голосу, її реакцію)

 

…Де тут про Лазаря?  Про воскресіння Лазаря де? Відшукай мені, Соню…
Знайди і прочитай мені,- сказав він, понуро втупився  кудись убік, приготувавшись слухати.
-Хіба ви не читали?- спитала вона… Голос її ставав чимдалі суворішим…
Соня розгорнула книгу і відшукала місце. Руки її тремтіли,  голос уривався…
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -…
-…з зусиллям прочитала вона перші слова…
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -…
Вона пересилила себе, поборола горлову спазму, що перехопила її голос на початку вірша і продовжувала читати…
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -…
…Тут вона спинилася знову, соромливо передчуваючи, що затремтить і урветься знову її голос…
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -…
…З болем перевівши дух, Соня роздільно і з силою прочитала…
Читаючи останні  слова вірша, Соня вже вся трусилася, неначе у горячці…

 

Учні мають дати аналіз емоційного стану Соні, дати свої коментарі щодо цього епізоду («не хоче читати…, не може…, перехопило горло…, голосно…, з радістю…)

* Що, на вашу думку, хотів почути Раскольніков, слухаючи притчу саме  устами Соні? (Раскольніков відчував себе «мертвим» серед живих, а Соня саме там, серед живих, і це Раскольніков підсвідомо розуміє, тому хоче через Соню отримати надію повернутися до живих, «воскреснути, як Лазарь», але за допомогою Соні воскресити свою душу через віру в  Бога, яку колись знав та яку свідомо  в собі вбивав, бо «дозволив собі впустити всередину те, що опоганює, знищує в людині Людину…  )

 

* Яку таемницю розкрив Васкольніков в Соні? В чому вона?

(в її любові до ближнього, в умінні взяти на себе людське страждання та очититися ним,  покаявшись, прийти до Бога, бо «Бог є любов»!)

(Зверніть увагу на біблейський аспект тлумачення цього слова…)

 

* Як ви думаєте, чи потрібна була II зустріч Раскольнікова із Сонею?

(шлях до каяття, воскресіння душі, шлях до прощення через страждання, прийнятого на себе та очищення ним – це його, Раскольнікова  шлях до Голгофи…)

 

* Чи зрозумів він саме під час другої зустрічі із Сонею всю силу і правду життєвої позиції Соні? Свої міркування доведіть!

(найстрашніше для Соні – «…Ви людину вбили?.., …людина – воша???...ви від Бога відреклися!!! …каятися треба…людям і землі…, …не можна без людей…, …як жити будете, без людей??? Страждання треба прийняти і очистити себе ним» - і Раскольніков тут вже сприймає ці її істини, бо частково розділяє, проте відчуває, що без Соніної підтримки сам цей шлях не подолає, занадто далеко він зайшов у своїх експериментах із житті; та й Соня не залишить його: даруючи йому свій хрестик, вона нібито символічно розділяє його страждання, бореться за воскресіння  його душі. Другою Соня бути і не може… )

 

Підсумок уроку.

1. Слово вчителя.

Д.Мережковський ототожнює провину Соні та Раскольнікова…

* Чи можна погодитись з такою думкою? (дослідження даної проблеми отримала група заздалегідь як домашнє завдання).

Презентація роботи групи учнів -«дослідників».

 

Якщо припустити, що можна погодитись з такою думкою, то між Сонеє та Раскольніковим можна поставити знак рівняння

 (учні свої результати досліджень на дошці демонструють у вигляді такого опорного конспекту)

 

Отже…(висновки учнів)

- То чи можна поставити знак рівняння між тим, що було зроблено Сонею та тим, що було зроблено Раскольніковим?

* Поміркуйте, як ви думаєте, яку роль зіграла ця тендітна зовні, сильна зсередини дівчина в долі Раскольнікова? В чому її сила?

 

Соня своєю любов’ю, «состраданием», небайдужістю, своєю вірою в Бога рятує життя ближніх, рятує Раскольнікова, допомагає йому пройти важкий шлях каяття через страждання, підтримує, іде з ним поруч, допомагає відродити в душі те, що він в собі вбив…

-Чи це не так?

 

То хто ж тоді Соня: свята чи грішниця?

Вправа «Займи позицію…»

 

Побажання учням в кінці уроку:

Щоб у ваших серцях залишилось «правда» Соні, щоб і ви навчились прощати, співчувати, дарувати своїм життям світло, тепло свого серця, своєї душі, любити та допомагати ближньому як самому собі…

 

Домашнє завдання.

 Напишіть твір-роздум – Чи може бути виправданим зло, зроблене заради добра?

або  - Змоделюйте життя Соні та Раскольнікова після каторги…


Теги: Нємєц Г.М., Достоєвський
Навчальний предмет: Зарубіжна література
Переглядів/завантажень: 957/30


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar