Головна » Зарубіжна література

Система образів роману Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара»

Мета: допомогти учням з’ясувати образну систему роману, семантику й символіку назви твору; поглиблювати навички аналізу літературного твору, його образної системи; розвивати навички переказу, зв’язне мовлення, логічне та асоціативне мислення; сприяти вихованню морально-етичних ідеалів, гуманного ставлення до людей.

Обладнання: текст роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара» (мовою оригіналу або в перекладах); портрет, мультимедійна презентація за темою уроку, картки для виконання самостійного  завдання, плакати, ілюстрації, схеми

 

ХІД УРОКУ

I. ВСТУП (слайд 1. «Пристрасна проповідь добра для всього людства»)

 Слово вчителя про виховне значення роману «Злочин і кара»

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, ЗАПИС В ЗОШИТИ (слайд 2)

ІІІ. ЗАПИС ЕПІГРАФА УРОКУ (слайд 3)

Робота з класом.

- Як ви розумієте слова Достоєвського, взяті за епіграф сьогоднішнього уроку? 

ІV. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ  УРОКУ (слайд 4)

V.  АКТИВІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. Усне виконання завдань №1 та №2 (слайди 5,6)

VI. ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НОВИХ ЗНАНЬ, ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Слово вчителя за підтемою «Система образів роману».

Відомий літературний критик XIX ст. М. Добролюбов у статті «Затуркані люди» писав: «У творах Ф. Достоєвського ми знаходимо одну спільну рису, більш-менш помітну в усьому, що він писав. Це біль про людину, яка визнає себе не в силі чи навіть не в змозі бути людиною, справжньою, самостійною людиною самою по собі».

Тема «зневажених та скривджених» є однією з головних і в романі «Злочин і кара». Твір Ф. Достоєвського — це книга про життя обездолених, це біль письменника за зневажену честь «маленьких людей», життя яких протікає в тісних комірчинах або навіть на вулиці. Серед них — злидарі на вулицях Петербурга, жінка, яка кидається в канал, п’ятнадцятирічна п’яна дівчинка, котра викликає у Раскольнікова сумні думки про її страшне майбутнє, і, звичайно, основні образи роману. 

2. «3 хвилини теорії літератури»:

Художні прийоми Достоєвського в романі «Злочин і кара» (плакат)

Слово вчителя: У книзі Л. С. Виготського «Психологія мистецтва» є таке: «Психологізм — це достатньо повне і глибоке зображення почуттів, думок і переживань літературного персонажа за допомогою специфічних літературних засобів». Як відомо, романи Ф. Достоєвського відзначаються глибоким психологізмом. Це стосується й «Злочину і кари». На уроці ми повинні визначити, за допомогою яких художніх засобів автор досягає психологізму для досягнення мети.

- Наведіть приклади кольорів, що переважають у романі. Подумайте, яка їхня роль у творі. (Жовтий колір є символом душевної хвороби, що охопила людей і місто в цілому.)

- Чого, на вашу думку, в романі більше — дії героїв чи аналізу наслідків їхніх вчинків? (Аналізу наслідків)

- Які види описів використовує автор? (Портрет, інтер’єр, рідко пейзаж.)

- Як  описи комірчин, де живуть герої, пов’язані із життям героїв?

Слово вчителя про двоїстість як один з характерних прийомів зображення Ф.М. Достоєвського.

 «Двоїстість - характерний прийом зображення у Достоєвського» (слайд 7)

Розкриваємо значення слова: «Антипод» (плакат)

 3. Бесіда за слайдом 8 «Родіон Романович Раскольніков»:

- Згадайте за описом автора, чий це портрет?

- Чи можна за портретним описом зрозуміти відношення автора до свого персонажу? (плакат)

- Семантика імені Родіона Раскольнікова.

4. Бесіда за слайдом 9 «Відношення Раскольнікова до людей»:

- За виділеними опорними словами розкажіть про стосунки головного героя з людьми, які його оточують.

- Доведіть, що ілюстрація до слайду зображує саме Раскольнікова.

- Які речі-символи на це вказують?

5. Бесіда за слайдом 10 «Відношення людей до Раскольнікова»

- Кому належить перший вислів?

- Хто є автором другої характеристики головного героя?

- Поясніть підкреслені в цитаті слова. Як ви їх розумієте?

6. Слайд 11 «Три періоди життя головного героя»

- Які події зумовили саме таку хронологію в житті героя?

- Згадайте композиційну побудову роману. Зі скількох частин складається роман?

- Скільки глав відвів автор на опис підготовки до вбивства та власне вбивство?

- Чому присвячені 5 інших глав роману?

7. Опрацювання слайду 12.

- Прочитайте характеристики двох сестер.

- До котрої з них автор відчуває симпатію? Доведіть свою думку.

- Чому Раскольніков вчинив подвійне вбивство?

- Через яке з них він страждав більше?

- Що призвело до цьоьго жахливого злочину?

8. Бесіда за слайдом 13 «Дві сторони «теорії» Раскольнікова».

- Чому дослідники творчості автора одну із сторін «теорії» Раскольнікова називають «наполеонівською»?

- Хто з героїв прочитаних нами творів світової літератури захоплювався Наполеоном? Як закінчилося його життя?

- Чи виправдовує, на вашу думку, прийняття на себе гріха вбивства заради щастя інших людей?

- Практичне завдання для одного учня: з даних фрагментів «теорії» Раскольнікова скласти повну схему.

9. Опрацювання слайда 14 «Двійники» Раскольнікова».

- Яку сторону ідеології Раскольнікова представляють його двійники?

- Кого б ви віднесли до двійників Раскольнікова?

10. Опрацювання слайда 15 «Аркадій Іванович Свидригайлов»:

- Згадайте героя по його портрету.

- Знайдіть слова в портретній характеристиці персонажу, які показують ставлення автора до свого героя.

11. Слайд 16 «Свидригайлов -доведена до цинізму проекція «теорії» Раскольнікова»

- Дайте характеристку Свидригайлову за запропонованими цитатами.

- Чому Свидригайлов впевнений, що він з Раскольніковим «Одного поля ягоди»?

- Як ви гадаєте, чи здатний Свидригайлов на вбивство?

Слово вчителя про семантику імені Свидригайлова. (плакат)

- Прокоментуйте ілюстрацію Ернста Неізвєстного до створеного ним образу Свидригайлова.

- Запис в зошити.

12. Показ слайду 17 «Андрій Семенович Лебезятніков». «Ведь вот этот человек за меня на распятие пойдет…» - - Чи можна лише за виділеними словами визначити героя твору?

- Поясніть семантику імені цього героя.

- Який випадок в житті Лебезятнікова дає можливість говорити, що в цій людині ще є залишки людяності?

Плакат «Розкриваємо значення слова»: ЦИНІЗМ

13. Опрацювання слайду 18 «Петро Петрович Лужин» (плакат)

- Доведіть, що семантика імені цього персонажу є сарказмом автора.

- Чому Лужин був готовий одружитися із Дунею, хоча її ім’я було знеславлене Марфою Петрівною?

- Що вигадав Лужин, щоб збезчестити добре імя Соні Мармеладової?

14. Показ слайду 19 «Теорія «розумного егоїзму» або «цілого кафтану» Лужина»

- Як ви розумієте теорію Лужина?

- Чим теорія Лужина близька до людиноненависницької теорії Раскольнікова?

- На основі якої відомої цитати з Біблії Лужн демонструє свою теорію?

15. Показ слайду 20 «Лужин – знижена проекція «теорії» Раскольнікова». Запис в зошитах.

Плакат «Розкриваємо значення слова»: КАРИКАТУРА

16.  Опрацювання слайду 21 "Антиподи" Раскольникова».

Слово вчителя. Запис в зошитах.

17. Бесіда за слайдами 22, 23, 24 «Сонечка Мармеладова» (плакат)

- Подумайте, який прийом для зображення героїні використовує автор. 

- У чому трагізм становища Соні?

- Чому Соня змушена йти торгувати собою?

- Чи розуміє Соня аморальність свого вчинку?

- У чому, на вашу думку, полягає символічність образу Соні?

- Подумайте, які риси характеру Соні можна назвати найголовнішими.

- Чому саме з образом Соні в роман входять біблійні теми, а саме: притча про воскресіння Лазаря?

- Поясніть, як ви розумієте крилатий вислів з вуст Раскольнікова: «Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит!»

- В чому полягає «вічність» Соні Мармеладової?

- Поясніть семантику її імені.

18. Опрацювання слайду 25 «Дмитро Прокопович Разуміхін» та 26 «Ведь вот этот человек за меня на распятие пойдет…» (плакат)

- Назвіть справжнє прізвище цього героя.

- Які риси Разуміхіна та Раскольнікова є спільними, а які протилежними?

- Яку роль відіграв Разуміхін в житті Раскольнікова?

- Чому, на Вашу думку, Разуміхін не обрав шлях Раскольнікова?

19. Слайд 27 «Недоверчив, скептик, циник… А дело знает, знает…»

- З яким періодом життя Раскольнікова пов'язаний Порфірій Петрович?

- Чому, на вашу думку, автор не наділяє слідчого прізвищем?

- Чому в світовій літературі образ Порфірія Петровича вважається образом ідеального слідчого?

VII. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПІДТЕМИ «СИСТЕМА ОБРАЗІВ РОМАНУ «ЗЛОЧИН І КАРА» (слайд 28).

VIII. РОБОТА НАД ПІДТЕМОЮ «Символічне значення назви роману Ф.М. Достоєвського «Злочин і кара»

 Слайд 30. Запис в зошитах.

Коментар вчителя.

Назва роману складається з двох слів. Злочин — це факт убивства, що взятий із життя, переосмислений і вилитий у філософську форму. Саме у філософській ідеї поєднані всі сюжетні лінії, моральні, політичні проблеми, а також сутність трагедії. Ідея виявилася хибною. Раскольніков протистоїть світові, не сприймаючи його.

Мотив знедоленості присутній і в покаранні. У фіналі герой протистоїть світові, але вже злочинному. Впродовж п’яти розділів роману автор описує страждання героя як найстрашніше покарання. Всі персонажі твору проходять шлях тяжких пошуків правди. На думку автора, людина, яка здійснила гріх, здатна до духовного відродження, коли увірує в Христа. «Головне — люби інших, як себе»,— у цьому, за Ф. Достоєвським, полягає основний принцип щастя людей. Людина приходить до щастя лише через страждання, горе, віру, любов.

 ІХ. ЗАСТОСУВАННЯ УЧНЯМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Виконати практичну роботу на листку із завданнями.

Х. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ (слайд 31). Слово вчителя.

ХI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Написати домашній твір на одну із запропонованих тем:

Моральні та філософські проблеми в романі Ф.М.Достоєвського «Злочин і кара»
«Двійники» та «антиподи» Родіона Раскольнікова
Образ Петербургу в романі Ф.М.Достоєвського «Злочин і кара»
Чи має рацію Ф.М.Достоєвський, стверджуючи: «Світ необхідно змінити, почнемо з себе …»
Три ідеї роману Ф.М.Достоєвського «Злочин і кара»
Мої думки щодо «теорії надлюдини» Раскольнікова

 

ДОДАТОК ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ 

Значення імен, прізвищ, по батькові в романі «Злочин і кара»

Дослідник С. В. Бєлов зазначав, що в бібліотеці письменника був такий календар, в якому подавався алфавітний список усіх святих зі значенням їхніх імен. У процесі роботи над романом Ф. Достоєвський старанно добирає своїм героям імена та прізвища, що завжди мають глибокий зміст. Цей прийом називається «прізвища, що говорять».

Раскольніков. Дослідник А. М. Бем у книзі «Личные имена у Достоевского» звертає увагу на подвійне тлумачення цього прізвища. Перше походить від семантичного тлумачення — рос. «раскол» — роздвоєння. Інше — пов’язане зі словом «раскольники» (старовіри) — течія, що виникла в середині XVII ст. у російській церкві як протест проти нововведень патріарха Нікона (1605-1681), котрі мали на меті змінити деякі церковні звичаї та обряди.

Раскольніков «розколює» землю, яка породила його (значення імені Родіон), а якщо взяти до уваги те, що по батькові він Романович, виходить таке: розкол землі Романових.

Раскольніков у Ф. Достоєвського сприймається як символ фанатизму, одержимості певною ідеєю, роздвоєності.

Мармеладов. На думку дослідників, сім’я Мармеладових є тим фокусом, в якому переломилися всі нещастя ненормально влаштованого експлуататорського суспільства. Яким «солодким» був цей світ, зрозуміло вже з гірко-іронічного прізвища героя. Мармеладова звати Семеном Захаровичем. Як відомо, ім’я пророка Захарія означає «пам’ять господня» (євр.). Тобто по батькові героя має прихований натяк на релігійність персонажа.

Лебєзятніков. Утворено від російського слова «лебезить» — плазувати, падати ниць. В образі Лебєзятнікова Достоєвський хотів дати сатиру на нігілізм і нігілістів. Він писав: «Нігілізм — це лакейство думки. Нігіліст — це лакей думки».

Катерина Іванівна. Відомо, що в перекладі з грецької це ім’я означає «завжди чиста». Недарма Соня говорить про неї: «Она справедливости ищет. Она чистая».

Соня. У перекладі з грецької Софія означає «мудрість, розум, наука». У письменника багато героїнь мають це ім’я, всі вони покірні, зі смиренням несуть свій хрест і вірять у перемогу добра. В книзі М. С. Альтмана «Достоевский. По вехам имен» читаємо: «И если “София”, вообще, означает мудрость, то у Достоевского мудрость его Софий — смиренномудрие...».

Пульхерія Олександрівна Раскольнікова. Пульхерія у перекладі з латини означає «прекрасна», а «Олександр» — «захисник людей».

Разумихін. У книзі М. С. Альтмана «Достоевский. По вехам имен» є такий запис: «Разумихин вовсе не разумный, а всего лишь рассудительный человек». Уже саме прізвище вказує на те, що герой належить до середовища демократичного студентства.

Лизавета Іванівна. У місяцеслові православного календаря записано, що Єлизавета в перекладі з єврейської означає «та, що шанує Бога».

Порфирій Петрович. Ім’я Порфирій означає «багряний» (грецьк.) Російський дослідник Д. М. Брещинський так писав із цього приводу: «Убив ростовщицу и ее сестру, и преступив тем самым ветхозаветную заповедь “не убий”, Раскольников вступает в конфликт сразу с двумя правдами — Божьей и человечьей. Религиозное начало представлено в романе Соней Мармеладовой, правовое начало — Порфирием Петровичем. Соня (София) и Порфирий — божественная мудрость и очистительньїй огонь — именно так, мне думается, надо понимать символику этих имен у Достоевского».

Свидригайлов. За свідченням літературознавця Г. Когана, у періодичній пресі 1861 року повідомлялося про якогось Свидригайлова, котрий безчинствував у провінції. Отже, Свидригайлов — це людина з «темним» минулим, особистість мерзенна, страшна і нікчемна. До того ж частина прізвища «Свидригайлов», а саме: heil перекладається з німецької як «похітливий».


Теги: Фіявчук Л.М., Достоєвський
Навчальний предмет: Зарубіжна література
Переглядів/завантажень: 2501/135


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar