Головна » Зарубіжна література

Поема Вергілія «Енеїда» як літературна обробка легенди про троянця Енея - засновника Риму

МЕТА:

1. Познайомити учнів з творчістю римського поета Вергілія на прикладі його поеми «Енеїда»; розкрити особливості композиції твору, дослідити зв’язок з поемами Гомера.

2. Розвивати навички аналізу тексту, зв’язного мовлення, вміння знаходити спільне й відмінне в літературних творах різних авторів, навички створення дослідницьких міні проектів; формувати уявлення про індивідуальність стилю письменника.

3. Сприяти формуванню у школярів гуманізму, високих моральних якостей.

ОБЛАДНАННЯ: проектор, екран, тексти поеми Вергілія «Енеїда», медіа презентація до уроку.

 

ХІД УРОКУ

 

І. ДЕМОНСТРАЦІЯ ІНДУКТОРУ.

   1 слайд

 

   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ.

   2 слайд

 

ІІ. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 

1. Слово вчителя (супровід медіа презентації)

 

    3 слайд

 

Естафету давньогрецької літератури, пам’ятки якої ви вивчали на минулих уроках, прийняла література Давнього Риму. Заснована в ІІІ столітті до н.е. римська література пройшла такі самі етапи розвитку, як і грецька, але значно інтенсивніше.

Найбільшого розвитку римська література досягла за часів правління імператора Августа, який підтримував могутність своєї держави не лише силою, а й пропагандою власних ідей. Значну роль в цьому зіграла література. Художня досконалість, глибина думки, громадянський пафос кращих творів цієї епохи спонукали вчених назвати її «золотою добою» римської літератури.

 

4 слайд

 

Римська література відзначається своїм розмаїттям:

на першому місці стає поезія, зразками якої є твори Тіта Лукреція та Альбія Тібулла,

розвивається жанр байки, представником якого є Федр,

створюються поеми, сатири, оди, послання, історичні твори,

високого рівня досягає ораторське мистецтво, еталоном якого стають промови Цицерона.

 

5 слайд

 

Першим серед поетів принципату Августа справедливо названий Публій Вергілій Марон. Він народився 15 жовтня 70 року до н.е. в селі Андах, неподалік від міста Мантуї в родині дрібного землевласника. Його дитячі роки припали на тривожну пору в історії Римської держави.

 

6 слайд

 

Початкову освіту Вергілій здобув у сусідній Кремоні. Досягши повноліття, виїхав до Медіолану, а згодом до Риму, де здобував освіту в риторичних та філософських школах, але його кволе здоров’я, сором’язливість, повільне мислення перешкодили його адвокатській кар’єрі.

 

7 слайд

 

Успадкувавши після смерті батька садибу, Вергілій деякий час господарював і займався літературною працею, якою захоплювався з юних літ. Цезаріанець Гай Асіній Полліон, прекрасний знавець грецької та римської літератур, помітив своєрідний хист Вергілія й спрямував молодого поета на створення буколістичних віршів.

 

8 слайд

 

У 39 році до н.е. Вергілій опублікував свій твір «Буколіки», який справив велике враження на громадськість. В 10 еклогах, тобто окремих віршах, зображена мирне життя пастухів. Художній світ збірки - спроба втекти від жорстокості сучасної поету епохи.

 

Ставши прихильником Октавіана Августа, ідеолога нового державного ладу, Вергілій присвяти йому наступний великий твір «Георгіки» («хліборобську поему»), над якою працював з 37 по 30 рік.

 

9 слайд

 

Останній твір Вергілія «Енеїда», створений у 29-19 роки до н.е., став національним римським епосом. Поема розповідає про подвиги Енея, троянського героя, родоначальника римського народу. В композиції твору найбільш повно втілений стиль римського класицизму.

 

2. Літературознавчий коментар «Міфологічна основа поеми «Енеїда»;

Яблуко розбрату виконало свою чорну справу найкращим чином, розгорнуло не тільки десятилітню Троянську війну, у якій полягло безліч героїв, а й наклало свій відбиток на життя кожного, хто в ній брав участь.

Приблизно так починаються всі легенди про Енея, другорядного учасника Троянської війни, збереженого богами при падінні рідного міста задля того, щоб заснувати нове царство тевкрів (троянців), інакше кажучи, побудувати Рим.

Міф про Енея, сина троянця Анхіса й Афродити, був відомий римлянам вже близько 500 р. до Р. Х. від етрусків. У V ст. він згадується в грецькій літературі як засновник Риму, міфічний родоначальник римлян, які у зв’язку з цим іноді звалися енеадами, зокрема, рід Юліїв, що бере свою назву від імені сина Енея Юла.

3. Виразне читання вголос уривку 1 пісні поеми (стор.144)

 

4. Робота учнів над створенням дослідницьких міні

    проектів «Творче наслідування Вергілієм поем Гомера»

    використовуючи карти для дослідження, літературознавчі словники

 

5. Презентація проектів. Коментарі.

 

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

 

Останній слайд «Своєрідність поеми «Енеїда».

 

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

Дослідницький медіа проект «Життя і творчість Горація»

 

Епічна поема - великий віршовий твір, в якому розповідається про значні події далекого та близького минулого. Вона виникла на грунті народних сказань та пісень про якісь історичні події і здебільшого мала міфологічне забарвлення.

Гекзаметр (шестимірний) - вірш шестистопного дактиля, де в кожній стопі, окрім п’ятої, два коротких склади можуть замінюватися одним довгим, витворюючи спондей. Остання стопа завжди двоскладова (хорей), а цезурою переважно на третій стопі.

Епічна поема - великий віршовий твір, в якому розповідається про значні події далекого та близького минулого. Вона виникла на грунті народних сказань та пісень про якісь історичні події і здебільшого мала міфологічне забарвлення.

Гекзаметр (шестимірний) - вірш шестистопного дактиля, де в кожній стопі, окрім п’ятої, два коротких склади можуть замінюватися одним довгим, витворюючи спондей. Остання стопа завжди двоскладова (хорей), а цезурою переважно на третій стопі.

Епічна поема - великий віршовий твір, в якому розповідається про значні події далекого та близького минулого. Вона виникла на грунті народних сказань та пісень про якісь історичні події і здебільшого мала міфологічне забарвлення.

Гекзаметр (шестимірний) - вірш шестистопного дактиля, де в кожній стопі, окрім п’ятої, два коротких склади можуть замінюватися одним довгим, витворюючи спондей. Остання стопа завжди двоскладова (хорей), а цезурою переважно на третій стопі.


Теги: Бабіч І.М., Вергілій
Навчальний предмет: Зарубіжна література
Переглядів/завантажень: 627/75


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar