Головна » Зарубіжна література

Якщо твоя душа всякчас жила високим, чистим, добрим і святим…

Мета уроку: презентувати учням ім'я О. Хайяма, познайомити з особистістю  поета-мудреця, ввести у світ його поезії; розвивати увагу,  образне мислення, творчі здібності, уміння працювати у групі;  здійснювати міжпредметні зв'язки,  вчити аналізувати  поетичний твір; виховувати мислячу людину.

Обладнання: портет О.Хайяма, слайди-презентація, набрані на комп'ютері  фрази-вислови поета, декорація  для інсценування (зірки і  місяць, що прикріплені до стелі), рубаї Омара  Хайяма.

                                     

                                       Омар Хайям -  це поет, який славить бенкет життя,

                                       його чаша чарівна і сповнена людським розумом –

                                       перлинами мудрості всіх часів.

                                                                                          В. Державін

 

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності

Театральна імпровізація за книгою Г.Гуліа «Сказання про Омара Хайяма»

О п о в і д а ч. Вечір був тихий і ніжний: блищав місяць, за балконом стояли мовчазні кипариси, вони були майже чорні на тлі світло-зеленого неба, всіяного зірками.

Омару Хайяму сьогодні так потрібна поезія. Тепер він особливо відчуває нерозривний зв’язок з нею.

О м а р  Х а й я м.

Хай кожна мить, що в вічність промайне,

Тебе вщасливлює, бо головне,

Що нам дається тут, - життя: пильнуй же!

                   Як ти захочеш, так воно й мине.

Е л ь п і. Ти так любиш вірші?

О м а р  Х а й я м. Люблю.

Е л ь п і. Більше, ніж свої зірки?

О м а р  Х а й я м. Як тобі сказати, Ельпі? Зірки – це моя робота, моє життя. Я помер би без них. Але ще раніше помер би без віршів. Вони теж життя. Ти мене розумієш? Ось ми їмо хліб, п’ємо воду або вино… Це теж життя. Так і вірші. Людина не може без них. Разом із повітрям, яким дихає, вона вбирає в себе і поезію. Ось ти могла б прожити без поезії?

Е л ь п і. Могла б!

О м а р  Х а й я м. Помовч, Ельпі. Ти не подумала. Поезія і життя – це одне ціле.

Е л ь п і. Можливо. А як же зірки?

О м а р  Х а й я м. Я ставлю знак рівності між коханням і хлібом, між коханням і вином, між коханням і повітрям. Щоправда, звір існує і без поезії… йому достатньо шматка м’яса і ковтка води. А людині?

Е л ь п і. Це для мене складно. Та я звикла до того, що ти завжди говориш правильно. Кохання завжди приємне, якщо воно легке, але його тягар нестерпний.

О м а р  Х а й я м. Ти так вважаєш?

Е л ь п і. А ти?

О м а р  Х а й я м. Мені здається, Ельпі, що істинне кохання завжди легке. Воно живе разом із тобою, біля тебе, в тобі. Подібне до поезії.

О п о в і д а ч. І Омар Хайям почав читати мовою фарсі, не дуже зрозумілою Ельпі.

О м а р  Х а й я м.

Шукав поради я у зошитах сторіч –

І скорбний друг таку промовив річ:

«Щасливий тільки той, з ким поруч мила, схожа

На місяць-білозір у довгу-довгу ніч!»

О п о в і д а ч. За вікнами світає. Зірки бліднуть на його тлі. Ось-ось погаснуть. Але яскраво горять дві зірки: очі Ельпі. І світло цих двох зірок невгасиме.

 

ІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Слово вчителя

Образ великого представника літератури Сходу Омара Хайяма овіяний легендами, біографія сповнена загадок і таємниць. Його повне ім'я  важко вмістити в один рядок: Гіяс-ад-Дін Абу-аль-Фатх Омар ібн Ібрагім Хайям Нішапурі. Багато складів та слів має ім'я Хайяма, та ще багатшим на грані є його незвичайний талант.

Девізом творчості Омара Хайяма вважають слова: «Хай живе Життя!» (велика літера – дискусія з Кораном: справжнє життя людини тут, на землі).

Оригінальні рубаї Омара Хайяма звучать так:

Чи діждемо жаданого спокою,

Чи дійдемо до хати над водою?

О, як я хочу після тисяч років

Зійти з землі хоч травкою малою!

2. Робота з комп'ютером (презентація слайдів)

3. Біографічні відомості про поета (повідомлення груп)

 Молоді роки

Датою народження Омара Хайяма вважають 18 травня 1048. Цю дату вдалось встановити за гороскопом самого Омара Хайяма, який був складений при народженні або вирахований пізніше. Місце народження поета — Нішапур (нині Хорасан), розташований на сході Ірану. Нішапур був, по визначенню істориків, найвеличнішим містом давньої культурної провінції Хорасан в XI сторіччі. Населення нараховувало декілька сот тисяч чоловік, в місті було не менше 50-ти великих вулиць, більш, ніж 50 видів ремесел, багато базарів та ярмарок. Нішапур славився своїми бібліотеками, з XI сторіччя у місті діяли школи середнього та вищого типу — медресе. Ось у такому місті пройшли дитячі та юнацькі роки Омара Хайяма. Але детальних даних про його молоді роки дуже мало. Відомо лише, що «у 17 років він досягнув глибоких знань у всіх областях філософії», був «знавцем мовознавства, мусульманського права та історії» та був «послідовником Абу Алі у різних областях філософських наук». У той час під філософськими науками розуміли дуже різноманітні науки: теоретичні — «вищу науку» (філософію), «середню» — математику та «нижчу» науку — фізику, а також практичні науки, до яких належали політичні, юридичні науки та науки, що пов'язані з моральністю.

Наукова діяльність (філософія)

Наукова діяльність Омара Хайяма протікала при дворі караханідського принца (хакана) Шамс ал-Мулука (1068—1079). Літописці XI століття зазначають, що бухарський правитель оточив Омара Хайяма пошаною і «саджав його поруч із собою на трон». У 1074 році Омар Хайям був запрошений на службу до двору могутнього султана Малик-шаха (1072—1092), у місто Ісфахан для керування палацевою обсерваторією. Султан поставив перед Омаром Хайямом завдання — розробити новий календар. Того року почався 20-літній період його особливо плідної наукової діяльності, блискучої за досягнутими результатами.  В Ісфахані Омар Хайям в пору розквіту наукової творчості і життєвого благополуччя написав «Трактат про буття і необхідність», згодом  – «Відповідь на три запитання», читав і перекладав праці Архімеда, Евкліда, Аристотеля, з особливою старанністю вивчав величезне наукове дослідження Авіценни. Хайяму належить чимало наукових робіт. До нас дійшло 8 учених праць – із філософії, математики, астрономії, медицини.

Календарна реформа Хайяма (астрономія)

Протягом 5 років Омар Хайям разом із групою астрономів вели наукові спостереження в обсерваторії, і до березня 1079 року ними був розроблений новий календар, що відрізнявся високим ступенем точності. Цей календар мав у своїй основі 33-річний період, що включав 8 високосних років; високосні роки випливали 7 разів через 4 роки і один раз через 5 років. Проведений розрахунок дозволив тимчасову різницю пропонованого року в порівнянні з роком тропічним, що обчислюється в 365, 2422 дня, звести до 19 секунд. Отже, календар, запропонований Омаром Хайямом, був на 7 секунд точніше нині діючого григоріанського календаря (розробленого в XVI столітті), де річна помилка складає 26 секунд. Хайямівська календарна реформа оцінюється сучасними вченими як чудове відкриття. Однак, система не була у свій час впроваджена в практику.

Хайям і астрологія

Слава Омара Хайяма як астролога-віщуна, наділеного особливим даром ясновидіння, була дуже велика. Про нього знали  як про вищий авторитет серед астрологів. Узимку 1114 року у місті Мерве  імама Омара попросили визначити найкращий час для виїзду на полювання. Хайям пішов на два дні, обдумав це питання, визначив слушний момент, вирушив до султана і посадив його на коня. Та враз набігла хмара, і налетів вітер, пішов сніг, і все покрилося туманом. Усі засміялися, і султан хотів повернутися. Але Омар Хайям сказав їм, щоб султан не хвилювався, бо хмара зараз розійдеться і в ці п'ять днів не буде ніякої вологи. Султан поїхав далі, і в ці п'ять днів не було ніякої вологи, і ніхто не бачив ні хмарини. Скоріш за все, вдалий прогноз Хайяма спирався на його метеорологічні знання. Після смерті султана Малик-шаха обсерваторія була закрита, на підтвердження думки про те, що в ті давні часи наукова діяльність знаходилася у залежності від покровительства знаті.

Математика

 

Найвідоміші математичні результати Омар Хайяма стосуються алгебри, теорії відносності,  вчення про число тощо. Десь у 25 років Омар Хайям написав свій перший алгебраїчний трактат, що уславив його як ученого. Хвилювали його й паралельні лінії. Ті самі, що стали основою всієї геометрії Евкліда. Омар Хайям піддає сумніву непохитність основного постулату Евкліда. Чому паралельні лінії ніколи не перетинаються? Чи справді ніколи – навіть у безкрайньому просторі? А що є нескінченність? Чи не вважали вони нескінченністю те, що неможливо перевірити вимірюванням? Сам того не підозрюючи, Омар Хайям близько підійшов до розв' язання проблеми, яку через багато століть після нього розв'яжуть Лобачевський і Ріман.

Останні роки життя

Вісімнадцятирічний період життя Омара Хайяма у Ісфахані був найщасливішим і найбільш плідним, проходив під захистом могутніх покровителів. Усе змінилося після смерті Малік-шаха. Імперія почала ділитися на окремі держави, кошти на обсерваторію перестали надходити. Хайям переїжджає до Нішапура, викладає у медресе. До слави Омара Хайяма  як видатного математика й астронома додалася у ці роки крамольна слава вільнодумця й віровідступника. Філософські погляди Хайяма  викликали злісне роздратування ревнителів ісламу, його відносини з духовенством погіршилися. Вони прийняли такий небезпечний характер, що він змушений був у вже немолоді роки здійснити довгий  і  складний шлях паломництва до Мекки. Останні роки життя він провів на батьківщині, лише час від часу залишаючи Нішапур для відвідування Бухари й Балха. Йому на той час було, можливо, більше 70 років. Довгий час вірогідною датою смерті Омара Хайяма вважався 1123 рік, але дата 4 грудня 1131 р. не протирічить ні одному документу, і саме його, напевне, слід вважати найбільш вірогідною датою смерті.

4. Слово вчителя.

В історії світової літератури Омар Хайям залишився загадкою. Безсумнівно, за всю історію людства ні один поет не мав такої надзвичайної слави при абсолютно невірному розумінні його творів. Улюблена нині усім світом поезія    Омара Хайяма могла б пилитися в невідомих архівах давнини, якби не чудесний англійський переклад рубаї, здійснений Едуардом Фіцджеральдом. Англійський поет і перекладач видав у 1859 році 24-сторінкову книжечку «Рубайят Омара Хайяма», що викликала захоплення не тільки у Європі, а знайшла своїх шанувальників у Америці та країнах Сходу. Парадокс у тому, що Фіцджеральд невірно уявляв характер і наміри перського поета, на чийому імені знайшов собі безсмертну славу.     

5. Відновити вислови О. Хайяма (робота у мікрогрупах на  комп'ютері)

 

Група № 1

А  ХОЧУ ВЕСЬ СВІЙ РОЗУМ

НАКАЗУВАТИ І ЗАБОРОНЯТИ,

НА КОРИСТЬ ЛЮДЯМ!

НЕ ХОЧУ КЕРУВАТИ ЛЮДЬМИ,

ПРИСВЯТИТИ НАУЦІ

Група № 2

 ЩО Я ПІЗНАВ ТЕБЕ

В МІРУ МОЇХ МОЖЛИВОСТЕЙ.

О БОЖЕ МІЙ,

ПРОСТИ МЕНІ МОЄ

ТИ ЗНАЄШ,

ЦЕ МІЙ ШЛЯХ ДО ТЕБЕ.

ПІЗНАННЯ ТЕБЕ –

Група № 3

 У ТАКОМУ МІСЦІ,

ДЕ ЗАВЖДИ У ДНІ

 МЕНЕ ПОХОВАЮТЬ

СВІЖИЙ ВІТЕР

БУДЕ ОСИПАТИ КВІТИ

ВЕСНЯНОГО РІВНОДЕННЯ

ПЛОДОВИХ ГІЛОК.

6. Скласти асоціативне гроно «ОМАР ХАЙЯМ»  (робота у групах)

Кожна з трьох груп записує не менше 9 асоціацій, а потім представляє їх біля дошки, не повторюючи слова суперників.

7. Оголошення результатів відновлювання висловів.

І мікрогрупа: «Не хочу керувати людьми, наказувати й забороняти, а хочу весь свій розум присвятити науці на користь людям».

 ІІ мікрогрупа: «О Боже, Ти знаєш, що я пізнав Тебе в міру своїх можливостей. Вибач мене, моє знання – це шлях до Тебе».

ІІІ мікрогрупа:  «Мене поховають у такому місці, де завжди у дні весняного рівнодення свіжий вітер буде осипати квіти плодових гілок».

 

8. Слово групи  літераторів.

Ім'я О. Хайяма оповите легендами. За однією з яких, йому було запропоновано управляти містом Нішапуром. Але  Хайям відповів: «... ( Не хочу керувати людьми, наказувати й забороняти, а хочу весь свій розум присвятити науці на користь людям) » . Ще одна легенда говорить, що  Омар Хайям у останні хвилини життя читав «Книгу зцілення» свого улюбленого Авіценни, покликав людей, необхідних для складання заповіту. В той день він не їв і не пив. Увечері, закінчивши молитву, поклонився землі і сказав: « ... ( О Боже, Ти знаєш, що я пізнав Тебе в міру своїх можливостей. Вибач мене, моє знання – це шлях до Тебе)». І помер. Один із сучасників Омара Хайяма згадував: Одного разу у палаці еміра під час бенкету за веселою розмовою поет сказав: «... (Мене поховають у такому місці, де завжди у дні весняного рівнодення свіжий вітер буде осипати квіти плодових гілок)». Через 24 роки я побував у Нішапурі, і попросив показати мені його могилу. Мене привели на кладовище, де я побачив біля підніжжя стіни саду могилу, обсаджену грушевими і абрикосовими деревами та обсипану пелюстками квітів так, що була майже прихована під ними. Я пригадав слова учителя і заплакав».

9. Слово вчителя

У сучасному світі Омар Хайям відомий більше як поет, творець оригінальних філософсько-ліричних чотиривіршів, об'єднаних сходознавцями-перекладачами у збірку «Рубайят». Рубаї – це одна з найскладніших жанрових форм персько-таджицької поезії. Хайям – неперевершений майстер цього жанру. На відміну від інших поетів Сходу, Омар Хайям був послідовним його прихильником. У багатьох поезіях світогляд Хайяма висловлений значно яскравіше, ніж у його філософських трактатах. Звернемося до зірок, адже вони були величезним захопленням поета.

10. Презентація поезії Омара Хайяма ( зірка-тема) ( підготовлені учні читають напам'ять рубаї  Омара Хайяма, прикріплюють свою зірку до дошки навколо ім'я поета)

ІІІ. Підсумки уроку. «Продовжте речення»  Сьогодні на уроці:

я дізнався...
я відчув...
я здивувався...
я уявив...

ІV. Домашнє завдання. Вивчити 3-4 рубаї Омара Хайяма за вибором, прочитати статтю підручника стор. 142-147, скласти своє гроно «ОМАР ХАЙЯМ» .

 

Недоброзичливість ніколи не могла
узяти верх: до злих вертались їх ділах.
Я зичу благ тобі - ти зла мені бажаєш:
ти благ не діждешся, я не побачу зла!

 

Я б краще вороном копався у ріллі,

Ніж у негідника живився на столі:

Сухим окрайчиком задовольнятись краще,

Ніж губи мазати в чужому киселі.

 

Первинніше сущого всього – любов.

У піснях молодих перше слово – любов.

Бідний вигнанцю дивного світу кохання,

Знай, що всього життя передмова – любов.

 

Ти, кохана, за світ весь миліша мені,

Що в житті є дорожчим від нього самого?

Серця ясна зоря, тішиш очі мені,

Й за життя ти дорожча, кохана, мені.


Теги: Титенко О.М., Хайям
Навчальний предмет: Зарубіжна література
Переглядів/завантажень: 243/30


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar