Головна » Зарубіжна література

Джеймс Джойс. Життєвий і творчий шлях письменника. Психологічне есе «Джакомо Джойс», його автобіографічний характер

Мета:  виховувати естетичні смаки, любов до мистецтва; ознайомити учнів з біографією письменника та твором « Джакомо Джойс»;  формувати в учнів поняття « потік свідомості»; допомогти учням усвідомити естетично- художні особливості твору, особливості «потоку свідомості» в творі; розвивати навички сприйняття модерністських творів, уміння спостерігати за художнім полотном, аналізувати його, висловлювати свої враження; самостійність у підготовці до уроку, вміння фіксувати дані в опорному конспекті.

Тип:     вивчення нового матеріалу

Обладнання: презентація в електронному варіанті,   тексти твору, вправа « Асоціація», вправа « Магія образу»

 

I Організаційний момент (учні розсаджуються в 3 групи)

II Мотивація навчання, оголошення теми, мети уроку

   1. Слово вчителя

       Сьогодні мова  піде про сміливого експериментатора у   мис

тетцтві ХХ століття – Дж. Джойса.

Поряд із Прустом і Кафкою його цілком справедливо   вважа

ють  одним із «батьків модернізму».

Літературознавець К. Гелієва ише про психологічне есе « Джакомо Джойс»: « На цих шістнадцяти рядках була апробована нова поетика, за допомогою якої епос людського життя, епос духу і тіла, історії та приватного життя був уміщений у межі одного дня, що розтягнувся до розмірів вічності». Про поєднання « миті»  й «вічності», драматизму та іронії,нову поетику в творі Джойса, любов і відношення до неї і йтиметься на уроці.

( протягом промови та всього уроку на екрані висвітлюється презентація до творчості письменника )

III Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу

     1. Слово вчителя про випереджальне завдання,яке було дане учням додому ( прочитати текст, підготувати доповіді про життя і творчість Джойса, «потік свідомості» в творі)

     2. Виступ 1 групи учнів про життєвий і творчий шлях письменника.

( при виступі групи вчитель звертає увагу учнів на естетичні погляди, світоглядні позиції письменника, риси поетики модерністських творів Джойса)

     3. Бліц опитування ( на екрані)

      - Чим вирізнявся батько Джойса ( вільнодумством, був палким прихильником ірландських свобод)

      - В якому віці був написаний Джойсом поетичний вірш? ( в 9 р., « І ти, Хілі», присвячений сподвижнику борця за автономію

Ірландії Чарльза Стюарта Парнелла)

       - Який гімн створив у коледжі Джойс?( гімн діві Марії)

 

       - Чому прихильники ідеї національної незалежності Ірландії від влади Британської корони не зрозуміли Джойса, який приєднався до національного руху відродження? ( вони хотіли зберегти національну своєрідність країни шляхом штучної ізоляції від світу, тому Джойс перебував у добровільній еміграції до кінця життя)

      4. Виступ 2 групи учнів. Знайомство з психологічним есе

« Джакомо Джойс»

(при виступі групи вчитель звертає увагу учнів на історію створення есе, сюжет твору, який не має чіткості зі звичним початком та кінцівкою.)

      5. Прес – конференція ( на екрані, проводиться з опорою на текст)

        - Доведіть, що есе має психологічний характер.

        - Чому есе вважають психологічним?

        - Знайдіть у тексті деталі, які малюють образ коханої.

        - Як автор передає картину людських взаємин в творі, якщо герої майже зовсім не розмовляють між собою?

      6. Проблемне запитання:

          Я вважаю, що окремі епізоди можна зрозуміти як такі, що відбуваються лише в розпаленій уяві ліричного героя.( звертаємо увагу на те, що це характерно для багатозначних прийомів модернізму. У поетиці твору широко використовуються імпресіоністичні засоби ( враження, « зупинена мить» тощо), елементи «потоку свідомості»

      7. Слово вчителя

         Адже, ми дійшли поняття « потік свідомості»

      8. Словникова робота ( на екрані,учні роблять запис у словники)

         « Потік свідомості»

       9. Виступ 3 групи,яка розкриває поняття «потік свідомості» і спробує знайти ці риси в творі.

       10.Коментар вчителя

          Джойс створив своєрідний жанр психологічного есе, у якому увага зосереджується на внутрішньому житті особистості.

 

 Він зображує психіку людини безпосередньо «зсередини», як складного та плинного процесу.

     11. Слово вчителя

           Ми розглянули риси поетики модернізму в творі, фіксували окремі миті взаємин героїв, деталі, які малюють образ коханої, плин почуттів героя.

           Спробуйте скласти  « магічний» образ коханої героя. Якою ви бачите її?

     12.Вправа « Магія образу»

         (вчителям, які присутні на уроці, теж пропонується ця вправа)

     13. Обговорення вражень

     14. Прослуховування романсу у виконанні В. Пономарьової « Я словно бабочка у огню»

IV Закріплення вивченого матеріалу

      1.Підсумкове слово вчителя

         Так, Любов – це і вогонь, і країна Чар, і країна болі. Вона велика і безкрайня. І той, хто туди потрапив хоча б раз у житті, не забуде її ніколи. Джойс бачив її, сповнену метафор, порівнянь: «Тіло її не пахне: квітка без запаху», недомовок, символів. Письменник дозволив нам самим брати участь у створенні образів. Вони примушують нас мріяти, співчувати та замислюватись над проблемами людських стосунків.

      2. Вправа « Асоціація» ( Учням та гостям пропонується написати власні асоціації до образу автора – учні згадують і життя, і творчість письменника, і образи твору; вправа висвітлена на екрані та у вигляді роздаткового матеріалу на столах кожної групи)

      3.Обговорення написаного

      4.Слово вчителя

        Джойс відмовляється від прийому опису, портретних характеристик, діалогів. Він передає рух думок, фіксує дрібні деталі « потоку свідомості», передає внутрішні монологи…

Кожен з нас має право створювати свій власний чудовий індивідуальний світ, кращий, ніж духовно обмежена реальність. Це важлива для автора концепція. А для Вас – вирішувати тільки Вам самим

 

V Домашнє завдання

  Продовжити роботу над презентаціями.

  Скласти характеристику героїв твору( характеристика, цитати)


Теги: Джойс, Гринь Г.В.
Навчальний предмет: Зарубіжна література
Переглядів/завантажень: 570/43


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar