Головна » Зарубіжна література

Дослідження «дрібниць людського життя» через підтекст і художню деталь у оповіданні А. П. Чехова «Скрипка Ротшильда»

Мета: розкрити ідейний зміст оповідання А.П. Чехова, використовуючи елементи лінгвістичного аналізу тексту, вчити працювати зі словом, з художньою деталлю, розвивати в учнів навички вдумливого читання, сприяти вихованню моральних якостей учнів.

 

 «Прекрасне може змінити природну злу сутність людини, зробити її доброю».

Сунь-Цзи(послідовник Конфуція. Китай ІІІ ст. до н.е.

 

Хід уроку

 

І. Мотивація навчальної діяльності.

 

Вчитель. А.П.Чехов є загальновизнаним майстром короткого оповідання. Основний його творчий прийом – максимальна кількість інформації при відносно малому обсязі тексту, тому письменник в своїх оповіданнях приділяє велику увагу деталям, робить символічною саму звичайну життєву історію. У творах Чехова майже ніколи не приділяється велика увага сюжету як такому; мова йде або про один епізод або про ціле людське життя.

  І тому наша задача – знайти ті деталі, які допоможуть нам простежити еволюцію внутрішнього світу Якова Бронзи, зрозуміти причини його духовного переродження, визначити проблеми, які піднімає автор у творі.

 

  ІІ. Актуалізація опорних знань

Згадайте, що таке деталь в художньому творі, яке смислове навантаження вона має.

 

ІІІ. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу.

 

Вчитель. Як ви розумієте назву оповідання? Які асоціації викликає у вас прізвище Ротшильд? Судячи по назві оповідання, ми можемо визначити – хто є головним героєм твору?

( Назва оповідання може бути не зразу зрозумілою. Здається, що мова піде про історію скрипки, але вступу для такого розуміння нема ( ми дізнаємося тільки в кінці оповідання, як скрипка потрапила до Ротшильда). Ім’я Ротшильд може викликати різноманітні асоціації, але, насамперед, воно порівнюється з успішністю, багатством, знатністю. Але все ж, називаючи так оповідання, Чехов робить саме скрипку дуже важливою деталлю, яка притягує до себе увагу читача.)

 

 Вчитель. Як ви гадаєте, на скільки частин можна поділити оповідання?

 

(Оповідання можна поділити на три частини. Перша – це опис життя трунаря Якова до хвороби і смерті жінки. Друга – хвороба і смерть жінки. Третя – день похорону і день перед власною смертю)

 

Пошуково-дослідницька робота в групах. Спостереження над текстом твору.

 

Клас поділяється на три групи, кожна отримує завдання:
  Знайти синтаксичні, граматичні, лексичні особливості кожної частини.
  Визначити, як позначені час і простір в кожній частині оповідання.

 

Результати пошуку

 І група: В першій частині життя Якова, який отримав прізвисько «Бронза» протікає без змін, по звичному порядку, який повторюється, без показу конкретного часу; В тексті використовуються дієслова недоконаного способу, минулого часу і відповідні обставини ( жив, робив, кожного разу говорив, грав, зазвичай, в оркестрі, іноді запрошували..); під кінець частини з’являються дієслова і словосполучення, які передають настрій( проймався ненавистю, починав прискіпуватися, хотів побитии, ніколи не був в гарному настрої, постійно доводилось терпіти величезні збитки)

 

Питання: Яке слово в цій частині стає ключовим? (Слово «збитки». Воно повторюється в цій частині 5 разів ( а взагалі в оповіданні – 19 раз).

 

Думка про збитки особливо доймала Якова вночі. Розповідь про життя Якова ведеться тільки з точки зору його матеріального положення, матеріального зиску. І місце дії характеризується сааме з йієї точки зору: містечко маленьке, старі вмирали рідко, що навіть дістало.

 Вчитель. Яков жив бідно в невеликій старій хатинці з однієї кімнати. Час тягнеться довго, без кінця, простір вузький і обмежений. Інтереси Якова виключно матеріальні. Ми починаємо, навіть, розуміти, що прізвисько «Бронза» уособлює щось незмінне і бездуховне. Навіть скрипка згадується як джерело прибутку. Процесс гри не змальовується – читаємо тільки: скрипка повискувала. Тільки в останньому реченні цієї частини скрипка починає вистапати і іншій ролі: Яків клав її поруч з собою, коли було особливо важко, торкав струни, і йому ставало легше. З’являється перший спогад про нудьгу (хоча зовні вона пояснюється матеріальними втратами, слово «нудьга» ще не назване, ми його знайдемо в другій частині.

 

ІІ група. Друга частина починається з вказівкою точної дати, і з’являється слово «раптом» (Марфа раптом занедужала). Ці слова далі зустрічаються в реченнях, пов’язаних з Марфою, зі спогадами про дитину. З’являється ще одне слово, яке говорить про якісь внутрішні зміни в герої – «страшно», хоча зовні він продовжує займатися підрахунком збитків.

 

Питання:

1. Чим викликані ці, хай невеликі, зміни внутрішнього світу героя? ( Сталася подія, яка порушила звичний хід життя і навіть змінила його.)

2.Чому якову стало страшно? ( Вперше за всі роки спільного життя Яків побачив обличчя дружини ясним, радісним, щасливим. І зрозумів, що для неї смерть –порятунок від того життя, в якому не було нічого радісного і щасливого.)

 

ІІІ група. 3-тя частина починається протиставним сполучником «але». Він натякає на якісь зміни. Можна передбачити, що колишньої течії життя не буде. В тексті з’являється слово «нудьга» і жалкування про те, що так пройшло життя. Ця нудьга вилилась спочатку в озлоблення ( випадок з Ротшильдом ).

 

Завдання: Давайте подивимось, що відбувається з простором в оповіданні. ( В першій частині воно було замкнутим. В другій ледь намітилось його розширення (в вікно було видно, як горіла вранішня зоря).В третій - Яків вийшов до річки і побачив вербу. Це викликало в ньому спогади про дитину, а потім і спогади про те, який вигляд мала річка раніше. Це ще більше розширення часу і простору. Але дія зараз же повертається на місце: тепер тут все гладенько і рівно – нема березового лісу, нема соснового гаю. Можливо, березовий ліс і сосновий гай – це було його життя тоді, коли все було попереду.? Тепер все зникло, життя пройшло безслідно. Які думає про  цю річку, але думки його повертаються в більш звичне для нього русло: він жалкує про втрачені можливості и матеріальний зиск. Мабуть, він просто не знає, як по-іншому висловити свої думки про призначення людини, про ставлення людей один до одного. Але потім поступово він переходить до філософських питань: Для чого вирубали гай і ліс? Для чого люди роблять саме не те, що потрібно? Для чого Яків все життя ругався, кидався з кулаками, ображав свою жінку?.. для чого, взагалі, люди заважають жити одне одному? Якби не було ненависті і злоби, люди мали б один від одного величезну користь. Яків говорить про розрізненість людей.

 

 Питання: Яка деталь говорить переродження героя? ( Прізвисько Бронза в оповіданні більше не зустрічається: з-під бронзової маски починає проявлятись обличчя людини). 

 

Вчитель: Від цих думок Яковудуже важко: він разів п’ять вставав, щоб пограти на скрипці. Яків захворює і, як його жінка перед смертю, думає про те, що смерть – це порятунок від страждань. Але все таки йому образливо і гірко6 для чого гасвіті таий дивний порядок. Що життя, яке дається людині тільки один раз, минає без користі. Якову було не жалко помирати, і тільки скрипка викликає в ньому почуття жалю -  із-за неї, із-за музики (Яків не може це висловити) варто житии. І тут вперше дається опис того, як звучить скрипка, як грає на ній Яків.

Питання:

 1. Кому грає свою останню пісню Яків? (Свою останню пісню Яків грає саме Ротшильду, і ця мелодія викликає у останнього сльози, бо в мелодії Якова чується сум по людяності, якої він не знав всі ці роки; роздум про те, що таке є любов, добро, милосердя).

2. Якого символічного значення набуває скрипка? ( Скрипка виступає як символ духовно страждаючих від зовнішньої розрізненості людей).

3. Кому Яків просить віддати скрипку? Чому? ( Перед смертю, думаючи про свої гріхи, Яків просить віддати скрипку Ротшильду. Цей гріх- негативне ставлення до єврея – він ще може загладити, а нещасне життя жінки і її смерть – тут він уже не в силах нічого поміняти).

 

Вчитель:  Кінцівка оповідання повертає нас до назви. Тепер ми можемо зрозуміти символічне значення назви оповідання. Чи випадково автор дає таке прізвище своєму герою? ( Ротшильд – мисляча людина, через музику передає свій внутрішній стан. Єврей багатий духовно. Духовність, людяність – найбільший скарб. Вибір прізвища невипадковий, змістовно значимий. Драматизм оповідання Чехова в цій людяності героя, яка виривається з-під бронзовоє маски, в конфлікті зовнішньої його визначеності (трунар) і внутрішньої сутності (скрипаль). Перед нами невідбувшийся Ротшильд, але на порозі смерті відбувшийся як людина.)

 

То ж давайте зробимо підсумок і визначимо проблеми, які піднімає автор у творі.

 

1.Проблема духовності та людяності.

2.проблема марно прожитого життя.

3. Проблема співіснування людини.

 

Вчитель: Поки житиме людство, до тих пір буде звучати скрипка Ротшильда, пробуджуючи в нас самі найкращі  світлі почуття, допомагаючи зрозуміти дуже знайому істину.

Для людини мають значення прості речі: любов до дитини, жінки, любов до життя.

. І тільки в цьому сенс життя.

Не покривайте свої душі бронзою, залишайтесь живими, і нехай біля вас зігріваються інші.

.Ми розуміємо, що життя Якова всеж прожита не даремно, його скрипка продовжує хвилювати душі людей, і хочеться вірити, що саме музика стане тим, що допоможе об’єднати їх, зробити життя щасливішим.

 

ІV. Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Закінчить реченя:

Цей урок допоміг мені усвідомити....
Ядумаю, що образи створені А.П. Чеховим....
Мені запам’яталося....
Урок допоміг мені...

 

V. Домашнє завдання: написати твір-роздум: «Про що співала скрипка Ротшильда?»


Теги: чехов, Свириденко В.М.
Навчальний предмет: Зарубіжна література
Переглядів/завантажень: 1701/65


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar