Головна » Зарубіжна література

„Бути чи не бути - ось питання” за трагедією В. Шекспіра „Гамлет”

Мета: узагальнити уявлення учнів про філософську та емоційну сутність образу Гамлету, з’ясувати проблеми морального вибору і вчинку шекспірівського  героя шляхом діалогу, довести, що Гамлет – один із „ вічних” образів у світовому мистецтві; розвивати в учнів навички ведення дискусії, виховувати в них бажання висловлювати власну думку з приводу одвічних проблем людського буття.

Тип: урок  узагальнення і систематизації учнями матеріалу.

Урок – запитання за трагедією Шекспіра „ Гамлет”.

Методи та прийоми: репродуктивно – творчий, евристичний з елементами дискусії, виразне читання, асоціативні та психологічні вправи, інсценізація.

Обладнання: ілюстрації до трагедії.

 

Хід уроку

 

                                                                                  Звихнувся час...О доля моя зла!

                                                                                Чому його направить мушу я?

                                                                                      В.Шекспір „Гамлет”

 

На дошці плакат „ Знак питання”.

Кожен учень готував питання за темою «Вічні образи».

Мотивація навчальної діяльності

Учитель.

Майже 4 століття трагедія Шекспіра „ Гамлет” слугує людству дзеркалом, у якому кожна епоха бачить своє неповторне обличчя. Щоразу зображення змінюється, відбиваючи дух і характери свого покоління. Важко сьогодні уявити, як сприйняли трагедію її перші глядачі, що прийшли на прем’єру до шекспірівського театру ”Глобус” на початку ХVII ст. Але можна припустити, що й у ті далекі часи вже була зрозумілою глибина та вічність питання, які поставив перед людством  Гамлет.

Що є людина?  - А що таке смерть?
Що мудріше – само загублення  чи боротьба?
Чи варто скорятися долі? – Чи можна знищити зло?   
Що вище – кохання чи обов’язок?
Чи повинні добро та краса бути озброєними?
Чи треба мислити, діяти, жити, якщо попереду на нас чекає смерть?

(Питання вивішуються на дошці)

Гамлетівські питання нікого не можуть залишити байдужими, бо кожен хто народжений із розумом, носить їх у своєму серці, шукаючи відповіді і не знаходячи їх. Безліч відповідей – це безліч трактувань образу Гамлета, якими керує мінливий час, що дарує людству віру в романтичну ілюзію, але частіше – кидаючи у пастку нездоланних обставин.

Ці філософські питання важливі для кожної  людини, за будь – якої епохи, вони хвилюють і сьогодні.

Робота над темою уроку

Чи можна на ці філософські питання  найти відповіді?

Але якщо людина поставить ці питання перед своїм „Я”, то можна говорити про роботу серця і душі.

Про які „ вічні” теми йдеться у творі Шекспіра? (людина і людина, кохання і смерть, людина).

Асоціативна вправа

Уявіть що перед вами мольберт, фарби і пензлі. В кольоровій гамі усно вам потрібно змалювати загальне враження від прочитаного. Які кольори ви використовуватимете? (чорні, сірі).

А тепер до цього кольору додайте відтінок, який би характеризував Гамлета? (червоний, білий).

Вправа на уяву

Тронна зала Ельсінорського  палацу. Пишнота, краса, дорогі яскраві сукні. Повсюди веселощі: відбувається весілля короля Клавдія та королеви Гертруди.

Поява сумного Гамлета у веселому середовищі створює контрастну обстановку

.- Як ви вважаєте, чому?

Бесіда „ Життя Гамлета до смерті батька”

Які стосунки були в сім’ї?(Панувало взаємне кохання)
Чи кохав Гамлет і чи було це почуття взаємним?(кохав Офелію, яка теж його кохала )
Чи мав Гамлет друзів? (Гораціо, Лаерт, Розенкранц, Гільденстерн.)
Як він ставився до освіти? (із захопленням навчався у Вітенберзському університеті)

Яке майбутнє на нього чекало?(Мав на троні замінити батька, правити народом.)

І несподівано все пішло шкереберть.

Чи це так, з’ясуємо, провівши психологічне спостереження.

- На чому базується життя людини?(на моральних цінностях)

Розглянемо образ Гамлета крізь призму моральних цінностей після смерті батька. Чи не зазнали вони змін.(два учні натягують червону мотузку, до якої прикріплено 7 карток).

Учні знімають картки, обговорюють:

                            Сім’я  - батько помер, родина розпадається                   

                            Кохання – Офелія не спроможна захистити

                            Дружба – Розенкранц, Гільденстерн зрадили Гамлета, Лаерт        

                                              Вдається до підлості.

                            Віра в людину – Де людина? Клавдій? Полоній?                        

                            Християнська мораль – мати виходить за рідного брата чоловіка.

                            Добро – У кого шукати? У брата вбивці?

                            Справедливість – Данія – тюрма.

Що залишається після смерті батька? Вузли і остання картка: гідність (рубці на серці душі).

- Як же йому виконати наказ батька – привиду і не втратити гідності, не заплямувати совість, не сплюндрувати душу? Що ж робити Гамлету, скоритися чи бунтувати?  Помститися чи краще померти і не бачити всього цього? Бути чи не бути?

Бути чи не бути?

Гамлет – у нього немає фундаменту. Він – точка  в світі.

Звернімося до монологу. Він є лейтмотивом усієї п’єси.

Лейтмотив – це деталь, образ або запитання яке неодноразово повторюється і проходить через усю п’єсу.

Геніальним художнім відкриттям став „Гамлет” В.Шекспіра. його герой – людина Відродження, гуманіст, який вірить в бога, привиди, глибоко усвідомлює ворожість навколишнього світу. Він бореться, хоча розуміє, що безсилий щось змінити.

Виразне читання монологу „Бути чи не бути”

Що для Гамлета бути чи не бути?
Як зміст монологу узгоджується з останньою фразою „ Офеліє! В своїй молитві, німфо, згадай мої гріхи”
Чому Гамлет сам не може помолитися за себе?
Чи варто скорятися долі?(страшна духовна смерть, життя що перетворюється на повільне вмирання)
Чому в трагедії багато монологів?
Які функції монологів(форма розкриття внутрішнього світу героя, осмислення місця людини в світі, засіб психологічної характеристики концентруючи в собі вічні морально – філософські проблеми: життя і смерті, кохання і зради, волі та насилля, правди і лицемірства, совісті і ницості).
На цьому монолозі простежити форми саморозкриття героя

філософсько – моральна лексика: гідність, доля, смерть, життя, щастя,  нещастя.
зміна інтонації            
риторичні запитання.

Інсценізація  діалогу Гамлета і Офелії

Як ви гадаєте, чому Гамлет поводиться так з Офелією?
Як ви поясните фразу Гамлета” Іди в черниці?” Що він цим хоче сказати?
Що вище – кохання чи обов’язок?
Чи винен Гамлет у смерті дівчини?

Мозковий штурм.

Уявіть, що я журналіст і беру у вас інтерв’ю. Користуйтеся опорними словами.

Чи можна виправдати вбивство?

Умови: 30 сек. на підготовку, 30 сек. на виклад думки.

Вимоги: красномовність, лаконічність(краткість) переконливість, емоційність.

Групова робота

Завдання 1 групи: Чи можна виправдати вбивство з () зору християнської моралі.

Завдання 2 групи: Чи можна виправдати з () зору природного права людини, юридичного закону.

       -  То чи може Гамлет – гуманіст й мислитель скоїти вбивство.

Усне складення ланцюга злочинів, в яких, в силу збігу певних обставин, Гамлет стає винний.

Чи боїться Гамлет смерті?(він боїться духовної смерті)
Як ви вважаєте, чому автор приводить свого героя до такого фіналу?

Узагальнення

Всі філософські питання Гамлета  важливі для кожної людини. Саме тому ось уже 400 років трагедія В.Шекспіра тривожить і викликає захоплення. А Гамлет переступив межі п’єси і став одним із вічних образів світової літератури.

            -   Що ви розумієте під поняттям ”вічний образ”?

„ Вічні образи” – це літературні образи, які за глибиною художнього узагальнення виходять за межі конкретних творів та зображеної в них історичної доби, містять у собі невичерпні можливості філософського осмислення буття (Прометей, Дон Кіхот, Ромео і Джульєтта ).

           -  Чому  головний герой трагедії Шекспіра приваблює митців різних епох і країн, надихає не лише письменників, а й художників, композиторів(поєднані протилежні полюси: добро і зло, Бог і диявол, благородство і підступність).

У кожного з них свій Гамлет. Він з’являється і у Тургенєва, і І Гончарові, Достоєвського, Чехова, Гете, Гюго, Т.Манна.

А зараз ми послухаємо 2 вірша

О.Блок „Я – Гамлет”                          Б.Пастернак (з роману „ Доктор Живаго”).

Послухати уважно і визначити, який вірш зрозуміли, думки якого поета вам близькі.

 - Яким настроєм пройнята поезія?            - Які образи доповнюють образ

                                                                                Гамлета?

- Сформулюйте її головну думку               - Чому, на вашу думку, письменник 

                                                                              поєднав  образи Принца і Христа?

- З яким епізодом шекспірівської            - Як ви розумієте останні рядки?

    трагедії співзвучний твір Блока?

Яким ви уявляєте Гамлета Блока і Пастернака.?

В українській літературі до образу Гамлета зверталися М.Старицький, П.Куліш, Л.Гребінка, в ХХ ст. – Ю.Клен, Г.Кочура.(Повідомлення учня)

Як ми переконалися, цей образ переступив межі твору В.Шекспіра і впевнено простує крізь століття, неначе світло давно згаслої зірки. І  правий був Маяковський, говорячи „ мій Гамлет”. Бо у кожного з нас він свій.

Рефлексія

Я зрозумів, що можу...

Для мене стало новим...

Мене здивувало...

Мені захотілося...

Оцінка  знань учнів

Домашнє завдання: написати творчу роботу (на вибір): 


Теги: Кушова О.П., Шекспір
Навчальний предмет: Зарубіжна література
Переглядів/завантажень: 1315/39


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar