Головна » Зарубіжна література

“Айвенго”. Історичний колорит та романтика пригод у творі. Перемога добра, краси й справедливості над жорстокістю та підступністю

Тема “Айвенго”. Історичний колорит та романтика пригод у творі. Перемога добра, краси й справедливості над жорстокістю та підступністю.

Епіграф уроку … у Вальтера Скотта немає нічого піднесеного, театрального, навіть в урочистих обставинах. О. С. Пушкін У романі художник засобами мистецтва може перемогти те, що не в змозі здолати історія. В. Скотт

Актуалізація опорних знань. Літературний диктант “Герої та подвиги”. Лицар, який приховував своє обличчя на турнірі. Людина, котра єдина мала право припинити турнір. Дама, перед якою схилявся сам благородний Седрік. Лицар, який хотів помститися Айвенго за те, що він обрав королевою краси і кохання леді Ровену. Чорний лицар, який допоміг Айвенго на турнірі. Той, хто ладан був умерти, але не розкрити таємницю Айвенго. Ім’я, під яким діє у романі Робін Гуд. Жінка, яка не побоялася дати відсіч Бріану де Буагільберу. Священик, який захоплювався полюванням, жінками і розвагами.

Засоби створення історичного колориту в романі. Історичний колорит у романі “Айвенго” створюється передовсім за допомогою лексичних засобів увиразнення мовлення. До них належать: архаїзми, історизми, варваризми, екзотизми. Словникова робота Архаїзми (грецьк. Archaios – давній, старовинний) – застарілі слова, словосполучення, граматичні чи синтаксичні форми, які вийшли із широкого вжитку й перейшли до так званого пасивного запасу лексики. До архаїзмів належать слова, що називають такі предмети і поняття, які сам по собі аж ніяк не застарілі, але для позначення яких вже користуються іншими словами. Історизми – слова, застарілі через те, що вийшли з ужитку ті предмети чи явища, які вони означають.

Засоби створення історичного колориту в романі Словникова робота Варваризми (латин. barbari – іноземці) – слова іншомовного походження, які вживаються поряд зі своїми відповідниками в тій чи іншій національній мові, але остаточно не засвоюються нею. У тексті твору варваризми передаються або мовою запозичення або ж відповідно національною мовою. Екзотизми або етнографізми, - слова, що передають назви реалій із життя інших народів і не мають точних відповідників у мові, до якої вони потрапляють. У творах художньої словесності екзотизми використовують насамперед з метою створення незвичайної, екзотичної атмосфери, яка посилює емоційне враження, а також для передавання етнографічних особливостей тієї місцевості, про яку розповідається.

Робота з картками Картка № 1 Прочитайте правила турніру і визначте історизми в цьому уривку. Яку роль вони виконують у тексті? Картка № 2 Назвіть історизми, що використовуються для характеристики соціальної приналежності персонажів роману “Айвенго”. Картка № 3 Яким вигуком герольди завершували читання правил лицарського турніру? Визначте роль цього архаїчного звороту. Картка № 4 Прочитайте звернення принца Джона до лицаря, Позбавленого Спадку. Знайдіть тут архаїзми. Спробуйте замінити їх на синоніми – сучасні слова.

Робота з картками Картка № 5 Прочитайте розмові Айвенго зі зброєносцями переможених ним лицарів. Знайдіть тут архаїзми та історизми. Перекладіть їх сучасною мовою. Що не піддається перекладу? Картка №6 Прочитайте опис портрета Ребекки. Які екзотизми тут використовує автор? Картка № 7 Прочитайте опис вбрання Бріана де Буагільбера. Який капелюх був у нього? З’ясуйте роль варваризму, який використовує автор. Чому це слово не перекладене? Картка № 8 Якого значення набув в устах блазня Вамби вираз “Pax vobiscum!” Що означає цей вираз?

Літературне лото Завдання для учнів Прослухати слова і цитати з роману “Айвенго” і визначити різновид цих виражальних засобів. Принц. Обітниця. Кубок. Трапеза. Desdichado. Спис. Тюрбан. Саксонка. Замок. Королева краси і кохання. “Я візьму участь у melee”, – сказав Ательстан.

Сторінка із книги 15 ст.

Майстерність художніх описів Окрім лексичних засобів, історичний колорит твору створюється детальними описами вбрання, помешкання героїв, їх побуту звичаїв традицій. Вальтер Скотт – майстер історичних подробиць. Виразне читання Прочитайте опис зали, де Седрік приймав гостей.

Інтер’єр середньовічного замку

Майстерність художніх описів Запитання та завдання для учнів Розкажіть, як були одягнені сакси і нормани на бенкеті у принца Джона? Як мили руки, як їли ті та інші? Що викликало сміх у норманів? Як поводилися сакси?

Роль фольклору у романі “Айвенго” Творче завдання Які фольклорні елементи чи стилізовані під фольклор уведені до тексту? З якою метою?

Романтика пригод у творі Проблемне запитання У чому ж полягає романика пригод, яка захоплює всіх, без винятку читачів роману “Айвенго”? (Заслугою Вальтера Скотта було те, що він збагатив жанр історичного роману за рахунок елементів пригодницького роману, який характеризується незвичайними подіями, великою динамікою їх розгортання, атмосферою таємничості й загадковості, мотивами викрадення й переслідування, кровної ворожнечі, суперництва тощо.)

Складання плану Приблизний план уривку роману “Пригоди та випробування героїв після турніру” Повернення з турніру. Зустріч Гурта і Вамби з лісовими розбійниками. У замку Фрон де Бефа – становище полонених: а) Седрік і Ательстан; б) леді Ровена; в) Ісаак; г) Ребекка. Ультиматум. Прихід монаха. Штурм замку. Пожежа. Звільнення.

Робота з текстом роману за планом Творчий переказ тексту Хто їхав у компанії з Седріком після турніру? Кого побачили вони на лісовій галявині у розпачі? Як поставилися сакси до прохання єврея? Чи сказала Ребекка (і чому), хто був у кінних ношах? Хто виявив більше людяності до незнайомців? У кого із супроводу Седріка були зв’язані руки? Хто несподівано напав на мандрівників?

Робота з текстом роману за планом Завдання для учнів: “Продовжити речення” Почувши, що пов’язку на руках ослаблено, Гурт… Побачивши друга, він подав… Назустріч другові вискочив… Ім’я друга – … Гурт і Вамба вирішили, що хазяїна треба… Вамба був… До них підійшов якийсь… Одяг на ньому був… Для розвідки він одягнув… Друзі сказали, що ріг йомену допомогла виграти… Йомен сказав, що визволити полонених допоможе… Вони визволятимуть Седріка тому, що він…

Робота з текстом роману за планом Бліц-опитування Назва документа, в якому висуваються певні вимоги в наказовій формі. Прізвисько одного з керівників – того, хто писав. Посада одного з персонажів. Посада ще одного з героїв. Соціальний статус одного з їхніх помічників. Що поставлено в кінці ультиматуму? Що намалював замість підпису йомен? Що було замість підпису Гурта? Що замість підпису намалював Вамба? Як підписався Чорний Ледар? Що вимагав ультиматум для полонених?

Робота з текстом роману за планом Вікторина “Чи уважний ти читач?” Чому до замку пропустили монаха? Хто з’явився замість духовного отця? Навіщо він прийшов у замок? Що запропонував монах Седрікові? На чому він наполягав, коли Седрік на захотів приймати його жертву? Кого Седрік хотів визволити замість себе? Яким словом можна назвати вчинок Вамби? Чому Вамба не хотів мінятися одягом ні з ким, крім Седріка? Чому Ребекка чекала на Седріка? Хто з мешканців замку сповідався псевдомонаху? Що пообіцяла Ульрика? Чому володар замку вивів монаха через таємний хід?

Робота з текстом роману за планом Текстологічний аналіз сцени “Штурм замку” Як Айвенго та Ребекка дізналися про те, що готується битва за замок Фрон де Бефа? Що означала раптова тиша? Очима якого героя показано початок штурму замку? Яке це має значення у творі? Як поводилися саксонці під час захоплення замку? Як захищалися нормани? З ким вступив у бій Чорний Лицар? Чим закінчився цей бій? Про що говорили Бріан де Буагільбер та Моріс де Брасі під час тимчасового затишшя? Чому Бріан де Буагільбер не погодився на пропозицію Моріса де Брасі видати полонених?

Робота з текстом роману за планом Текстологічний аналіз сцени “Штурм замку” (продовження) Хто зчинив пожежу в замку? Чому? Як поводився Седрік під час облоги замку? Хто очолив загони саксів для вирішального штурму? Як склалася доля Моріса де Брасі? Чому він здався у полон Чорному Лицарю? Як ви гадаєте, що той сказав Морісу де Брасі пошепки? Як повівся Бріан де Буагільбер, коли побачив поразку норманів? Як був поранений Ательстан? Хто врятував Айвенго? Як був зруйнований замок Фрон де Бефа?

Робота з текстом роману за планом Виразне читання Прочитайте слова Ребекки про бій Чорного Лицаря з Фрон де Бефом і відповідь на них Айвенго. Про кого тут йдеться? У чому виявився героїзм Чорного Лицаря?

Робота з текстом роману за планом Виразне читання в особах Прочитайте діалог Моріса де Брасі та Бріана де Буагільбера. Як розкриваються риси характерів героїв у цьому діалозі?

Робота з текстом роману за планом Усне малювання Опишіть усно останній етап захоплення замку. Який план розробили Локслі та Чорний Лицар?

Робота з текстом роману за планом Творчі завдання З’ясуйте роль Ульрики під час штурму замку. З якою метою автор вводить пісню Ульрики, що лунала з однієї з веж замку? Яке ідейне навантаження цієї пісні? Як зображується Ульрика у фіналі ХХХІ розділу? Яку ідею втілює цей образ?

Підсумки уроку Запитання і завдання для учнів Пригадайте риси історичного роману і розкрийте їх на прикладі роману В. Скотта “Айвенго”. Які ідеї утверджуються у творі? В образах яких героїв вони втілюються? Чи правильно, що ми не лише дізналися про певні події, описані в романі, а й відчули історичний колорит середньовічної Англії? Яким чином авторові вдалося цього досягти? Яким чином допомогли вам ілюстрації?

Домашнє завдання 1. Читати від розділу ХХХІІ до розділу XXXV; звернути увагу на образи Чорного Лицаря, принца Джона, Седріка Сакса, Ательстана, Бріана де Буагільбера, Ісаака, Локслі, Гурта, Вамби.


Теги: скотт
Навчальний предмет: Зарубіжна література
Переглядів/завантажень: 2680/267


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar