Головна » Українська мова

Звертання. Урок з української мови для 8 класу

Мета: створити комфортні умови для навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, самостійність.

Навчальна: навчити учнів виділяти звертання в контексті, аналізувати їх стилістичну роль, правильно інтонувати речення зі звертаннями, розставляти розділові знаки; формувати загальнопізнавальні вміння визначати спосіб морфологічного вираження звертань; удосконалювати пунктуаційні вміння щодо правильної розстановки розділових знаків у реченнях зі звертаннями;

Розвивальна: розвивати творчі вміння трансформувати прості речення на речення із звертаннями, розширювати речення шляхом самостійного введення в них слів – звертань, реконструювати синтаксичні конструкції відповідно до комунікативного завдання, конструювати речення за опорними словами, схемами – моделями; за допомогою мовленнєво – комунікативного дидактичного матеріалу розвивати культуру спілкування;

Виховна: виховувати в учнів самостійність, кмітливість, справедливість, доброзичливість, гуманність, повагу до людей, старанність, наполегливість, бажання творчо працювати.

Правопис:   кома й знак оклику при звертанні.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія:      засвоєння нових слів – термінів, прислів’їв і приказок.

Граматика: способи морфологічного вираження звертань.

Культура мовлення і стилістика: додержання правильної інтонації в реченнях із звертанням.

Текст (риторичний аспект): удосконалення вмінь сприймати й відтворювати висловлювання типу розповіді з використанням речень із звертаннями.

Міжпредметні зв’язки: звертання в художніх творах (література).

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

 

Хід уроку

 

І. Організаційний момент.

ІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Мотивація навчальної

діяльності.

III. Актуалізація мотиваційних резервів за 5 – й клас із теми.

Вчитель. Тема нашого уроку «Звертання, розділові знаки при звертанні». На цю тему програмою відведено 2 уроки. На сьогоднішньому уроці ми закріпимо знання про звертання, удосконалимо пунктуаційні вміння щодо правильної розстановки розділових знаків у реченнях зі звертаннями, розвиватимемо творчі вміння трансформувати прості речення на речення із звертаннями, навчимося розширювати речення шляхом самостійного введення в них слів – звертань, реконструювати синтаксичні конструкції відповідно до комунікативного завдання, конструювати речення за опорними словами, схемами – моделями.

Тож не випадково епіграфом нашого уроку будуть слова Д. Білоуса «Слова покличні – прості й величні». Вчитель читає вірш.

Вчитель. Пригадайте з уроків української мови за 5 клас, що називається звертанням, які розділові знаки ставляться в реченнях при звертанні. Чим відрізняються звертання від інших членів речення? У якому відмінку вживаються звертання? У яких стилях найчастіше вживається звертання? Зіставити свої висновки із теоретичним матеріалом.

* Робота з теоретичним матеріалом за підручником.

Учні опрацьовують теоретичний матеріал.

* Метод « Думай ». Розповісти про звертання за опорною схемою.

* Метод спостереження. Чи можуть займенники ти, ви вживатися в ролі звертань?

- Так. У розмовному мовленні задля вираження різкості, зневаги, грубості: Ей ви, куди йдете? Ти, чого смієшся?

 

ІV. Виконання практичних завдань творчого характеру.

1. Метод дослідження.

Дайте відповідь на запитання: які закінчення мають звертання у Кл.в.? (за допомогою карток діти відповідають)

Завдання: утворіть від імен учнів звертання.

1) Володя, Катя, Василь, Андрій ( -ю).

2) Микола, Ніна, Галина, Саша ( -о ).

3) Вікторія, Лідія, Надія, Софія ( -є).

4) Марко, Вадик, Василько, Сергійко ( -у).

5) Петро, Максим, Едуард, Богдан ( -е).

 

2. Запишіть подані сполуки у формі звертання:

пан Президент, друг Дмитро, колега Ткачук, добродійка Івасюк, пан господар, Марія Іванівна, панна Олександра, Аліна Віталіївна, подруга Ірина.

 

3. Метод « Розумовий штурм ».

Перебудувати речення так, щоб підмети стали звертаннями. Схарактеризувати речення за метою висловлювання. Виділити граматичні основи.

* Діти не повинні відповідати образою на образу.

* Школярі дотримуються правил дорожнього руху.

* Люди оберігають навколишнє середовище.

* Восьмикласники цікавляться новинами художньої літератури.

* Учні старанно готуються до уроків.

 

4. Метод « Творче конструювання ».

Скласти речення з поданими словами таким чином, щоб вони виступали:

а) підметом; б) додатком; в) звертанням. Накреслити схеми речень.

1в. – друг.

2в. – хлопці й дівчата.

3в. – калина.

4в. – Київ.

 

5. Творчий диктант на розширення речень шляхом уведення в них слів – звертань

( робота в парах ).

Прочитати прислів’я і приказки. Списати, вставляючи в них слова – звертання.

* Стримуй себе у всьому, а найбільше – у словах.

* Слухай багато, а говори мало.

* Не все говори, часто треба й помовчати.

* Тримай слово за зубами.

* Якщо б ти помовчав, ти б залишився мудрим.

 

6. Хвилинка – цікавинка.

- Відгадайте загадки, знайдіть звертання.

Любі хлопчики й дівчатка, вам загадочка така:

Чи не знаєте ви слово, яке б мало сорок « а »? ( Сорока )

 

О, тренуйтесь, діти, в мові, щоб розумними росли.

А скажіте, що за слово має 100 сполучень « ли »? ( Столи )

 

7. Творче конструювання речення за схемою – моделлю.

Записати речення так, щоб воно відповідало поданим схемам.

* Сергій не втрачав віри в себе і не піддавався розпачу.

 

1)!.... 2) …,, …. 3) …,.

 

8. Лінгвістичне дослідження з прийомами взаємоперевірки.

Переписати речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Виділити

звертання.

*Припливайте до колиски, лебеді, як мрії, опустіться, тихі зорі, синові під вії.

* Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу.

*Спи ж ти, малесенький, пізній – бо час.

* Відроджуйся й розквітай, рідна мово.

* Ти постаєш в ясній обнові, як пісня линеш, рідне слово.

 

9. Творче конструювання.

Скласти речення зі звертаннями, використовуючи подані фразеологізми.

Тримати язик за зубами – вміти мовчати, зарубати на носі – запам’ятати, гризти

граніт науки – вчити.

 

V. Систематизація знань.

1. Метод « Точка зору ».

* Чи всі звертання мають форму Кл.в.?

* Як пояснити, чому в речення « Повій, вітре, на Вкраїну, де покинув я

дівчину» слово вітер має форму Кл.в.? Це ж неістота. ( У художньому

мовленні Кл.в. може використовуватися як стилістичний засіб риторичного

звертання до предметів – явищ природи, узагальнених понять із метою

персоніфікації ( одухотворення ) їх ).

* Чим відрізняються форми іменників у Н.в. і Кл.в. від інших іменників?

( Іменники у цих відмінках уживаються без прийменників ).

* Чим відрізняється звертання від підмета?

( Звертання не є членом речення ).

* На яке ставлення до адресата мовлення вказує вживання займенника ти в

ролі звертання? ( Зневажливе, панібратське ).

* Чи можна звертатися до старшої людини на ти?

2. Виконання тестових завдань.

1.                       Звертання

а) називає того, до кого звертаються; б) називає того, хто звертається; в) виражає ставлення мовця до висловлюваного.

2.                       У реченні звертання

а) є головним членом речення;       б) є другорядним членом речення;

в) не є членом речення.

3.                       Знайдіть правильно записане речення:

а)           Читаю знов твої листи, моя ти пташко, рідна, мила. (В.Сосюра)

б)           Читаю знов твої листи моя ти пташко рідна, мила.

в)           Читаю знов твої листи, моя ти пташко рідна мила.

4.                       На письмі звертання виділяються

а) лапками;                                   б) тире;

в) комами або знаком оклику залежно від інтонації.

5.                       За будовою звертання бувають:

а)           прості і складні;

б)           односкладні і двоскладні;

в)           поширені і непоширені.

6.                       Знайдіть речення із поширеним звертанням:

а)           Візьміть мене хмари на крила свої. ( О.Олесь )

б)           Не шуміть ліси зелені! Спати йдіть вітри студені! (О.Маковей )

в)           Не шуми ти луже. (В.Сосюра )

7.                       Знайдіть речення із звертанням:

а)           Відлетіли сірі гуси, в лісі осінь вже гуде (М. Стельмах);

б)           Мій дід теж Матвієм звався (М. Стельмах);

в)           Балакай, пане Свириде, побачиш, що з того вийде (Нар тв.).

8.                       Знайдіть речення, в якому звертання стоїть в середині:

а)           Дзвінко бийте, ковалі! (П. Тичина);

б)           Мовчи, язичку, дістанеш паляничку (Нар тв.);

в)           Нарешті я догнав тебе, царівно! (І. Кочерга).

9.                       Знайдіть речення, в якому звертання стоїть в кінці:

а)           Гей, рицарю жадібний, стережись! (М. Бажан);

б)Розмахніться          дужче, теслі! (П. Тичина);

в)           Коли б ти, нічко, швидше минала (Л. Українка).

10.                  Знайдіть речення із непоширеним звертанням:

а)           Ви заграйте гори! Зашуміть діброви! (Ю.Шкрумеляк)

б)           Не бійся друже мій мого терпкого слова! ( О.Маковей)

в)           Не плач не журися молодий козаче. ( Нар. тв.)

11.                  Знайдіть речення із звертанням:

а)           3 добра й любові приходить щастя. (А.Мойсеєнко)

б)           Працею людина сильна і красива. (О.Гончар )

в)           Благослови мати весну закликати! (Нар. тв.)

12.                  Знайдіть неправильно записане речення:

а)           Ти ж куди, Оксано, проти ночі? (М.Стельмах)

б)           Ким хочеш бути хлопчику в житті? (М.Рильський)

в)           Не розлюблю тебе ніяк, моя вишнева Україно. ( В.Сосюра )

 

VІ. Підсумок уроку.

Визначення навчальних досягнень учнів із теми і стимулювання успіхів у конкретній навчальній діяльності. Самоаналіз здібностей, отриманих у процесі засвоєння теми.

 

VІІ. Домашнє завдання.

1. Виписати поетичні рядки із звертаннями. Вказати автора слів.

2. Записати 12 прислів’їв або приказок про силу слова.

3. Виписати рядки з українських народних пісень, у яких є звертання.

4. Повторити правопис прислівників.


Теги: Звертання, Сидоренко Л.О.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 1190/57


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar