Головна » Українська мова

Види речень за метою висловлювання. Окличні речення

Мета. Повторити й узагальнити поняття про види речень за метою висловлювання, про окличні речення; розвивати організаційно-контрольні вміння організовувати спеціальні спостереження над мовним матеріалом; формувати загальнопізнавальні вміння розпізнавати види речень за метою висловлювання; окличні речення, правильно їх інтонувати, розвивати творчі вміння побудови речень різних за метою висловлювання, прищеплювати любов до рідної мови, природи.

Обладнання: підручник, схеми для побудови речень.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку. 1.       Організаційний момент.

Вчитель говорить учням, щоб вони налаштувалися на добрий лад, посміхнулися, з добрим настроєм переходимо до уроку.

2.  Актуалізація опорних знань учнів.

Метод бесіда.

1.Розділ  науки про мову, де вивчається словосполучення і речення? (синтаксис)

2.Розділ науки про мову, до якого входять морфологія і синтаксис (граматика).

З.Частина мови, що означає особу або предмет і відповідає на питання хто?що?( іменник)

4.Наука,  що вивчає правила вживання розділових знаків? (пунктуація)

5.Одиниці мови, з яких складаються словосполучення (слова).

6.Засіб встановлення змістового зв'язку між словами у словосполученні (питання).

Молодці діти. А зараз поглянемо на дошку: визначимо, де тут словосполучення, а де речення.

Червона калина                 Восени калина пишається

кетягами рум'яних ягід.

—  Давайте розберемо словосполучення

—     Визначимо граматичну основу речення

—   В чому різниця між словосполученням і реченням?

—   Речення — це --? (Діти дають ви значення речення та знаходять різницю між реченням і словосполученням)

1.   Мотивація навчальної діяльності.

Звернемося до нашого підручника ( с. 71, вправа 112)

Знайдіть, будь ласка у вправі речення у якому метою є щось розповісти:(1,4)

Є метою про щось запитати (2)

Є метою до чогось закликати або прохати (1,2,3,5)

Розгляд таблиці (с. 71)

■    Скільки є речень за метою висловлювання?

■    Що містять у собі розповідні речення?

■     Що містять у собі питальні речення?

■    Що містять у собі спонукальні речення?

Вправа 114( усно)

( Прочитати речення, дотримуючись правильної інтонації, визначити вид речення за метою висловлювання).

■    А що ж таке інтонація ( мелодійний лад вимови)

До інтонації належать гучність, зміна висоти тону, темп мовлення, паузи)

Прочитати речення на с. 72, дотримуючись інтонації. Прочитати речення, заздалегідь записане на дошці У лісі плачуть горобці від холоду?

по черзі виділяючи слова силою голосу.

З інтонацією пов'заний логічний наголос ( виділення силою голосу одного слова у реченні)

Завдання № 1 Моделювання запитальних речень.

1.   Поставили запитання до поданих відповідей і записати їх за зразком:

Зразок: У лici день був холодний і хмарний?—

— Ні, день у лісі був теплий і сонячний.

—  Ні, сонце сходило на небі високо.

—    Сонце сходило на небі низько?

—  Ні, стежка йшла через великий садок.

— Стежка йшла через великий луг?

—  Так, дрібні хмаринки почали пливти в гори.

— Дрібні хмарки почали пливти в гори?

Учні читають виконану вправу. (Оцінювання завдання)

2.Виписати із речень слова із протилежним значенням (антоніми).

Робота з книгою ( Риторичні питання — це питання, які не розраховані на відповідь. Мета риторичних питань — спонукати до роздумів). Стор. 72.

Вправа 117 ( усно, учні коментують).

Завдання № 2

Творче конструювання

Скласти речення з поданими дієсловами.

Визначити, які з них за метою висловлювання розповідні, які - спонукальні.

1)      . Не забувають. Не забувайте.

2)      . Береже, бережіть.

—    Підкреслити граматичні основи перших двох речень.

—   Дайте визначення спонукальних речень.

Фізкультхвилинка Вправа 120 (усно).

Творче завдання

Скласти висловлювання на тему « Золота осінь», використо вуючи розповідні, питальні та спонукальні речення).

Перевірка творчого завдання.

2.   Підсумок уроку « Мікрофон»

1)      .  Що ми вивчали на уроці?

2)      .  Про які види речень ви дізналися?

3)      . Що таке інтонація?

4)       . Що таке логічний наголос?

5)     .  Які бувають речення за емоційним забарвленням?

6)   Чи все було зрозуміле на уроці?

 

5. Домашнє завдання.

§ 7 (опрацювати таблиці, вивчити правила) Написати твір-мініатюру «Барви осені», використовуючи різні види речень за метою висловлювання.

 


Теги: Новостройна Т.В., речення
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 375/42


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar