Головна » Українська мова

Види дієприслівників, їх творення

Мета:   закріпити знання учнів про морфологічні ознаки дієприслівника,доконаний  і недоконаний вид, формуючи уміння та навички учнів утворювати від дієслів дієприслівники, користуватися цими формами у власному мовленні, розвивати мовлення учнів, пам’ять, активізувати розумову діяльність, формувати мотивацію успіху у вивченні нового матеріалу та формуванні умінь та навичок, виховувати в учнів пізнавальний інтерес до мови, до її мовної культури.       

Обладнання:таблиця «Вид дієприслівників», рейтингова перфокарта (паперовий варіант)             

Тип уроку:   урок формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

Організація класу

Привітавшись, діти по черзі називають дієприслівник зі «словесного ланцюжка», який вони складали вдома, уникаючи повторів.

 

ІІ. Оголошення теми та мети уроку

Сьогодні на уроці ми детальніше зупинимося на виді дієприслівників, формуючи уміння та навички утворювати від дієслів дієприслівники доконаного та недоконаного виду. Користуючись набутими навичками, спробуємо написати творчу роботу – твір.

Ці знання нам потрібні, щоб уникнути помилок у мовленні. Протягом уроку не забувайте фіксувати результати виконання запропонованих завдань у рейтинговій перфокарті.

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Мозкова атака «Дієприслівник»

Що таке дієприслівник?
Ознаки яких частин мови йому притаманні?
Яку синтаксичну роль виконує дієприслівник?
Які ознаки дієслова притаманні дієприслівнику?
Від яких основ дієслова творяться дієприслівники?
Що утворює дієприслівник із залежними словами?
Як виділяється дієприслівниковий зворот на письмі?
Коли частку не з дієприслівниками пишемо разом?
За якими ознаками дієприслівник схожий на дієприкметник?

   Правильна відповідь – це «+».

Списування із завданням

Прочитати й записати поданий текст, підібравши заголовок та знайшовши дієприслівники, розібрати їх за будовою. За правильне виконання ви отримуєте один «+».

Знаєш, друже, я хочу переконати тебе в тому, що твоє багатослів’я є наслідком бідності твого словника. Ти, готуючись висловитися, не думаєш про відповідність твоєї думки певній ситуації. Тому – то у твоїй мові частенько вживаються слова в нехарактерному для них значенні. Говорячи «на сьогоднішній день», «у літній період», ти припускаєшся помилки, не вживаючи на слова: «сьогодні», «улітку».

Окрім того, ти часто використовуєш іншомовні слова, іноді не розуміючи їхнього змісту. Це результат недостатньої мовної культури.

Перевірка:

1) назвати варіанти заголовків;

2) перелічити знайдені дієприслівники, назвати дієслова, від яких вони утворені;

3) двоє учнів здійснюють на дошці письмовий розбір за будовою дієприслівників з тексту.

 

ІV. Робота над формуванням умінь і навичок

1. Вступна бесіда (правильна відповідь – «+»)

Від дієслів якого виду утворені дієприслівники готуючись, говорячи, не розуміючи?
Які суфікси в цих словах ми виділили при розборі?
Яке питання поставимо до виписаних дієприслівників?
Чи зберегли дієприслівники вид дієслова після утворення?
Як ви думаєте, чи можна утворити від дієслова доконаного виду дієприслівник недоконаного виду і навпаки?

2. Робота з таблицею «Творення видів дієприслівників»

1) «Самостійно вчуся».

Ознайомтеся з таблицями і за зразком, поданим на них, утворіть дієприслівники доконаного і недоконаного виду від поданих дієслів. Дієслова, від яких треба утворити дієприслівники, подані за варіантами.

 

Творення видів дієприслівників

 

Перевірка здійснюється колективно, за кожний правильний утворений дієприслівник учні додають до перфокарти по одному «+».

 

      3. Розподільний диктант

Попрацювавши над попереднім завданням, ви з легкістю запам’ятали основну ознаку: дієприслівникам недоконаного виду притаманні суфікси –учи (-ючи), -ачи (-ячи), а доконаного виду  ─  -ши, -вши. Тому написання розподільного диктанту, я сподіваюсь, викличе у вас лише задоволення. Слова треба розподілити в два стовпчики: у перший ─ доконаного виду, у другий ─ недоконаного виду.

Вимовляючи, слухаючи, відпочивши, довівши, добираючи, знаючи, промовивши, розуміючи, вивчаючи, пробачивши.

Прочитає дієприслівники доконаного виду… (учитель викликає учня, який на першому вступному уроці оцінив свої знання найменшим балом), а дієприслівники недоконаного виду…

 

4. Творча робота

Свою роботу на цьому уроці ми почали зі списування тексту, в якому звертаються до кожного з нас, закликаючи дбати про багатство словника, правильність вживання слів, словосполучень. Тому зараз я пропоную вам дописати цей текст, попрацювавши творчо. Вживаючи слова розподільного диктанту, треба написати продовження про те, як уникнути помилок у нашому мовлення, дотримуючись мовної культури.

Твори перших п’яти учнів я перевірю сама, твори ще 3-4 учнів ми спробуємо оцінити разом з вами, не забуваючи фіксувати результати у рейтинговій перфокарті. Максимальний рейтинговий бал ─ 3 «+».

 

5. Сигнальний диктант «Долоні»

У домашній роботі ви повинні були написати твір про шкільне життя «Не знаючи броду, не лізь у воду», яким ми скористаємося при проведенні сигнального диктанту. Наше завдання ─ сплеснути долонями, почувши дієприслівник у творі. Завдання ускладнюється тим, що учні І варіанту подають сигнал про дієприслівники доконаного виду, а учні ІІ варіанту ─ недоконаного виду.

(Учитель викликає трьох-чотирьох учнів, які на минулому уроці мали не дуже високий рейтинговий бал.) Підсумовувати бал будемо щоразу після прослуханого тексту.

 

6. Синхронний переклад «Я ─ перекладач»

Нерідко, працюючи над перекладом тексту з російської мови на українську, недосвідчені перекладачі припускаються типової помилки при перекладі дієприслівників, утворюючи їх за аналогією з російською мовою. Тому зараз найкращий спосіб перевірити, як ви засвоїли види дієприслівників та їх творення, це написати диктант-переклад. Я читаю слово російською мовою, а ви записуєте його у зошит українською мовою.

Победив, выздоровев, взлетая, ныряя, прислушиваясь, закутавшись, увидя, простясь, прочитав.

Перевірте записані слова за зразком, поданому на дошці. До рейтингової перфокарти занесіть бали ─ за кожні три правильно утворені дієприслівника один «+», за кожні два ─ «┴».

 

V. Пісумок уроку

1. Розповідь учнів «Коротко про урок»

Сьогодні на уроці ми з  вами попрацювали над формуванням умінь і навичок у творенні видів дієприслівників, користуючись цими формами при написанні міні-твору та виконанні різних завдань і вправ. Я думаю, що підводячи підсумок уроку за допомогою розповіді «Коротко про урок », ви теж скористаєтесь дієприслівниками.

(Учитель викликає 3-4 учнів, які на першому вступному уроці, виконуючи тестові завдання, отримали від 1 до 6 балів).

 

2. Оцінювання

Поверніться до рейтингових перфокарт, підсумуйте кількість «+» і у віконці «Кількість балів за урок» виставте оцінку. Підніміть руки, хто отримав від 10 до 12 балів, від 7 до 9 балів, а хто від 1 до 3 балів.

 

VI. Домашнє завдання

Виконати вправу з підручника, в якій треба утворити від дієслів дієприслівники доконаного та недоконаного виду (для учнів, котрі за урок отримали рейтинговий бал від 3 до 6 балів).
Скласти розподільний диктант з ключем, який націлений на правильний розподіл дієприслівників доконаного та недоконаного виду (для учнів, котрі за урок отримали рейтинговий бал від 7 до 9 балів).
Написати пам’ятку для своїх однолітків «Як збагатити своє мовлення», увівши до тексту дієприслівники (для учнів, котрі за урок отримали рейтинговий бал від 10 до 12 балів).


Теги: Дудник Л.В., дієприслівник
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 356/44


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar