Головна » Українська мова

Узагальнення вивченого про прислівник

Цілі уроку:

навчальна:   узагальнити вивчений матеріал про прислівник як частину мови, закріплювати вміння учнів розпізнавати прислівники; визначати їх граматичні ознаки і синтаксичну роль, правильно писати слова з вивченими  орфограмами, пояснювати їх за допомогою вивчених правил, використовувати їх у мовленні; закріпити загальноосвітні навички (швидко читати, писати);
 розвиваюча:  розвивати в учнів уміння порівнювати, критичне мислення, самостійність школярів, уміння долати труднощі у навчанні, використовуючи творчі завдання; виробляти уміння знаходити власні приклади, формувати пізнавальний інтерес   і зв’язне мовлення учнів;
виховна:  виховувати любов до   українського слова, почуття гордості за свій народ, шану до геніального українського письменника Т.Шевченка.

Обладнання:  книга «Кобзар» Т.Г.Шевченка, карта України, картки рефлексії та самооцінювання

Предметні компетенції: навчальна, інформаційно-комунікативна, соціальна, культурна

Тип уроку: урок    узагальнення   вивченого.

Форма уроку: урок-екскурсія.

Методи навчання: бесіда, робота в парах,

Міжпредметні  і внутрішньопредметні зв’язки: українська література, історія, географія; фразеологія, лексикологія, культура мовлення.

Очікуваний результат:

Учень:

Знаходить прислівники в тексті, уміє утворити всі форми ступенів порівняння прислівників, пояснює їх правопис;
розрізняє прислівники та однозвучні слова; утворює прислівники від різних частин мови;
визначає словотвірні елементи прислівника.

Не вмре повік твоє святе ім’я!

Йому, як сонцю вічно пломеніти!

І буде пісня зроджена твоя,

Мов океан розбурханий, дзвеніти.

 В.Гапріндашвілі

П е р е б і г     у р о к у

 - Доброго дня усім!  Наперекір сердитій   зимі дарую вам щирі вітання і усмішку.

Я щиро зичу успіхів усім:

 Вам, і собі, і гостям дорогим.

Щоб ні зима, ані вітри холодні

Не стали на заваді нам сьогодні.

Мандруймо ми етапами уроку

До знань і вмінь, забувши слово «спокій».

І. Етап мотивації

 -  М и сьогодні будемо подорожувати Шевченковою Україною.  Отже, ви готові зі мною працювати як? (творчо, успішно, активно)

- Настрій у вас який? 

* Поетична хвилинка (усне малювання)

 

 Прочитати виразно вірш. Голосом передати захоплення красою світанку.

… Світає

Край неба палає,

Соловейко в темнім гаї.

Сонце зустрічає.

Тихесенько вітер віє,

Степи,лани мріють,

Меж ярами над ставами

Верби зеленіють.

Сади рясні похилились,

Тополі по волі

Стоять собі, мов сторожа,

Розмовляють з полем.

                               Т.Шевченко

*  Що можна побачити, а що – почути, читаючи вірш?

 

ІІ. Етап особистої орієнтації   

 

1.Евристична бесіда

Що ви знаєте про життя Тараса Шевченка?
Які вірші цього поета ви вивчали?

- Діти, а чому саме на уроці ми будемо говорити про Шевченка? (Відзначаємо 200-річччя від дня народження Кобзаря)

- Зверніть увагу на карту України. Сьогодні ми проведемо уявну екскурсію місцями, що пов’язані з іменем великого Кобзаря, і позначимо їх на карті.

Дорога буде далека, на нашому шляху можуть трапитися несподіванки, тому нам потрібно підготуватися.

- Над яким розділом ми з вами працюємо?

- Хто знайшов прислівники у  вірші?

2. Теоретичний тренінг  «Так»- «Ні»

1.Прислівник – це самостійна частина мови?

2.Прислівник – це змінна частина мови?

3.Чи вказує прислівник на ознаку дії, предмета, ознаку іншої ознаки?

4.Чи має морфологічні ознаки?

5.Чи виступає прислівник у реченні обставиною?

6.Чи має прислівник найвищий ступінь порівняння складену форму?

7.Не з прислівниками пишемо завжди окремо

8.У кінці прислівників пишемо тільки  -и.

 

ІІІ. Етап  проектування

-Сьогодні ми працюємо над темою: «Узагальнення  і систематизація знань з теми «Прислівник»

Самостійне формулювання цілей уроку.

На уроці   я:

Вже знаю, але ще є …
Зрозумію навчальний матеріал, прагну…
Навчився розпізнавати орфограми, хочу…

 

ІУ. Етап забезпечення виконання завдань

Зупинка 1

               Село! І серце одпочине.

               Село на нашій Україні –

               Неначе писанка село.

               Зеленим гаєм проросло.

                                                      Т.Шевченко

1. Вибірковий диктант.

Прочитати текст, визначити групу прислівників. Яка синтаксична роль прислівників у реченні.

   З дитинства запали нам глибоко в душу назви двох сіл на нашій славній Україні:  …  й…. .   Ще відтоді, коли ми вперше почули про Тараса Шевченка, хотілося поглянути на ті рідні села, де народився і жив великий Кобзар, уклонитися священній землі, долам і горам, дорогам і стежкам. Які сходив Тарас малими босими ногами  (за І.Цюпою).

Щоб дізнатися назву села, де провів дитячі роки Шевченко, виконаємо роботу з ключем.

     Якось/ то, видимо/невидимо,  три/чі , мимо/волі, пліч/о/пліч, ні/трохи, в/вечері, як/небудь, час/від/часу. (Кирилівка)

Пояснити написання прислівників.

Лінгвістичне повідомлення учня  про написання прислівників(власний проект)

Знайдемо Черкаську область, на території  якої розміщені ці села, позначимо їх на карті

 

Зупинка 2.

 Реве та стогне Дніпр широкий,

Сердитий вітер завива,

Додолу верби гне високі.

Горами хвилі підійма.

                 (Т.Шевченко»Причинна»)

 

1. Визначте  спосіб творення прислівників.

Скрізь –крізь  (преф)

Гладенько – гладко  (суф)

Змолоду – молодий  (преф-суф)

Мимоволі – (складання основ)

Тричі – три (суф)

Взимку – зима (преф-суф)

Тяжко-важко (повторення анатомічних слів) 

ФІЗХВИЛИНКА

Щось не хочеться сидіти,

Треба трохи відпочити,

Руки вгору потяглись,

Руки вниз,

На сусіда подивись та посміхнись.

Хто був спостережливий та уважний? Які прислівники запам’ятав у щойно почутому вірші?
Вгору, вниз.
Назвіть способи творення цих прислівників
Вгору(преф.-суф), вниз –(преф.)

 

Зупинка 3.

 Козацьке панство походжає    

В киреях чорних, як один,

Тихенько, ходя,розмовляє

І поглядає на Чигирин.

                   (Т.Шевченко «Гайдамаки»)

 

1.Метод «Навчаючись-учусь».  Словниковий коментований диктант.

А)Незбагненне, збуджено, спокійно, спросоння, попідтинню, здивовано, вражено, незрівнянно, гостинно, схвильовано, зрання, стримано, монотонно.

Б)Знайти антонімічні пари (збуджено – спокійно, схвильовано -  стримано)

В) Підібрати синоніми до слова монотонно (одноманітно, недокучливо).

 

Зупинка    4.

     З славним батьком запорозьким

    Та з Великим Лугом

    На Хортиці у матері

    Буду добре жити.

                              Т.Шевченко ( «Не хочу я женитися»)

1. Вправа –естафета.

   У кінці прислівників дописати –И-  чи –І-.

1-ряд – вранц…, навкруг…, трох…,по-дівоч…, двіч…, навік… .

2-ряд – пішк…,вночі…, по-вовч..,по-українськ…,звідк…,опівноч.. .

 

Зупинка    5.

У Києві на Подолі

Було колись… і  ніколи

Не вернеться, що діялось,

Не вернеться сподіване,

Не вернеться…

                             Т.Шевченко  («Чернець»)

- Яка орфограма у написанні прислівника з уривку?

 

1. «Аукціон знань». Де найчастіше ми зустрічаємо написання часток  НЕ-, НІ- з прислівниками?

-  Саме у прислів’ях та приказках  найчастіше ми зустрічаємо написання часток НЕ і НІ з прислівником. Розкрийте зміст прислів’їв.

- хоч (не) рано почали, то багато утяли. (Окремо, бо є протиставлення. Про людей працьовитих, вправних)

-Язик сяк так, а ділом (ні)як. (Префікс НІ-разом. Про людей, які свої слова не підтверджують ділом)

Вчитися  (ні)коли ( не) пізно. (Ніколи  - разом, не пізно – окремо, без не вживається, заперечує ознаку дії. Підкреслює роль освіти, навчання в житті людини.)
(Не) важко втратити – тяжко заробити.(Пишеться разом, бо можна замінити синонімом. Прислів’я навчає бути ощадливими, цінувати власну працю, і працю інших людей.)

Зупинка 6.

 Як умру, то поховайте

Мене на могилі,

Серед степу широкого,

На Вкраїні милій,

Щоб лани широкополі,

 І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий.

                      Т.Шевченко («Заповіт»)

 

1.Розгадай кросворд.

Щоб піднятися сходами на Тарасову гору, потрібно розгадати кросворд


1. Антонім  до слова «вдень » ( вночі).

2. Синонім до слова «неважко» (легко)
3. Антонім до слова «часто» (рідко).
4. Синонім до слова «правдиво» (чесно).
5. Антонім до слова «назад » (вперед).
6. Синонім до слова «голосно» (гучно).
7. Антонім до слова «всерйоз » (жартома).

Назва гори - Чернеча

2.Комунікативна хвилинка.

Складіть діалог, запросивши свого друга на шкільний вечір, присвячений творчості Т.Г.Шевченка.

 4.  «Я досліджую». Творча робота на розрізнення прислівників та сполучень іменників з прийменниками.

Давайте виконаємо ще вправу на розрізнення прислівників та інших однозвучних частин мови. Треба відрізняти прислівники від однозвучних з ними інших частин мови, ставлячи запитання, а також  додаючи пояснюючи слова.

Одягнений..(по) зимовому – (по) зимовому лісі;

Вивчити (на) пам'ять – скаржитися (на) пам'ять.

(по)перше, заспокойся – (по)перше березня.

(У)день тепло – (у)день народження

Тепло (на)дворі – (на) дворі шкільному

Підняли (до)гори – підійти (до)гори

Висновок: прислівники пов’язані у словосполученнях з дієсловами та їх формами, а однозвучні з ними частини мови – найчастіше з іменними частинами мови.

 

У. Рефлексивно-оцінювальний етап

Чи справдилися передбачення?

Усно відрефлексувати власну діяльність та роботу класу.

УІ. Підсумки уроку. Обговорення подорожі.

    Оцінювання. (Заповнення листа –самоконтролю.)

 

УІІ. Домашня робота.

 1. Повторити теоретичний матеріал з теми.

2. Виконати тестові завдання.(додаток).

3. Завдання на вибір:  розкрити зміст вислову у вигляді твору-мініатюри «Подорож Шевченковою Україною»

 

                                       Додаток

 

Виконання   тестових   завдань з метою корекції  знань

1. Назвати рядок, у якому всі прислівники утворені префіксально-суфіксальним способом:

А віднині, внизу, подекуди, поряд;

      Б навпаки, втроє, уперед, навічно;

В по-іншому, віддавна, влітку, щоночі;

Г набагато, взимку, по-сусідськи, ось-ось.

 

2. Назвати рядок, у якому всі прислівники утворені злиттям основ:

А напоказ, якнайкраще, позавчора, напівдорозі;

Б обабіч, самохіть, босоніж, ліворуч;

В мимохідь, передусім, щомісяця, спідлоба;

Г знадвору, поодинці, підтюпцем, позаторік.

   

    3. У якому рядку наголос у всіх прислівниках падає на перший склад?

А криво, свіжо, далеко, близенько;

Б пусто, жахливо, жадібно, хитренько;

В товсто, тепло, віддано, широко;

Г сухо, темно, вороже, чистенько.

 

4. У якому рядку наголос у всіх прислівниках падає на останній склад?

А лежачи, щодоби, далеко, високо;

Б навіки, нагорі, осторонь, ріжучи;

В догори, навесні, навкруги, верхом;

Г часом, бігом, наниз, щодоби.

 

5. Указати на рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс:

А у/бік, по/друге, як/небудь, хоч/не/хоч;

Б будь/де, час/від/часу, на/троє, у/середині;

В пліч/о/пліч, раз/у/раз, по/нашому, по/двоє;

Г на/гора, хтозна/як, по/перше, по/латині.

 

6. Указати на рядок, у якому всі прислівники пишуться разом:

А що/духу, на/гору, десь/інде, на/що;

Б до/нині, за/одно, ані/трохи, на/четверо;

В по/троху, десь/то, на/совість, чим/дуж;

Г на/низу, на/мить, у/друге, на/диво.

 


Теги: прислівник, Монастирліу В.А.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 500/29


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar