Головна » Українська мова

Узагальнення й систематизація вивченого про службові частини мови. Урок з української мови для 7 класу

Мета: -  навчити учнів систематизувати та узагальнювати набуті ними знання   про службові частини мови, вміти визначати прийменники, сполучники та частки в реченні; розвивати творче мислення, увагу, пам'ять, кмітливість;
виховувати любов до рідної мови, слова.

Тип уроку: узагальнення й систематизація вивченого.

Вид уроку: нетрадиційний урок-подорож.

Обладнання: карта «Країна службових частин мови», картки із завданнями, конверти із завданнями, намальований мобільний телефон, фішки для оцінювання.

 

Хід уроку

 

І. Організаційний момент.

Добрий день! Сідайте.

Щоб урок пройшов не марно,

Треба сісти рівно, гарно!

 

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.

Сьогодні у нас незвичайний урок.

Сьогодні ми зробимо ще один крок.

В країну прекрасну, країну чудову,

Що нас так чекає й збагачує мову.

В країну корисних службових частин

Рушаймо швиденько, не гаймо хвилин!

                                                     (Д. Білоус)

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

 

Місто «Кмітливих»

 

Учитель. Перше місто, яке ми відвідаємо, має назву «Місто Кмітливих». Давайте з вами з¢ясуємо, чим відрізняються службові частини мови від самостійних. Попрацюємо в парах. Розподіліть, будь ласка, подані твердження до самостійних частин мови та до службових. (Два учні працюють біля дошки, всі інші – в парі по парті. Твердження надруковані на аркушах різного кольору. На зелених – до службових частин мови, на блакитних – до самостійних).

Твердження.

Самостійні частини мови                                  Службові частини мови

- є лексичне значення;                                       - немає лексичного значення;

- можна поставити питання;                             - не можна поставити питання;

- змінні (крім прислівника);                              - незмінні (всі);

- є членами речення;                                          - не є членами речення;

 

ІV. Систематизація та узагальнення вивченого матеріалу.

 

Місто «Прийменник»

 

Учитель. Наступне місто, де ми зупинимось, має назву «Прийменник».

Прийменник – це частина мови,

Що має значення службове.

Це добре знаємо ми з вами.

Поєднує іменники, числівники, займенники

І здійснює у реченні зв¢язки поміж словами.

(Д. Білоус)

     У цьому місті ми маємо з вами виконати таке завдання: утворити від поданих слів якомога більше прийменників.

І ряд утворює прийменники зі слова «оповідання», ІІ ряд – зі слова «роздратований», а ІІІ – зі слова «безвідповідальний»(слова вивішуються на дошці). На це завдання відводиться одна хвилина.

(оповідання – по, від, на, в, до, понад, під, над, о; роздратований – з, за, в, на, до, над, о, з-над; безвідповідальний – без, від, по, з, за, поза, на, в, до, над, понад, з-над, о).

Один представник з ряду записує на дошці під словом утворені прийменники, інші можуть доповнювати.

 

Місто «Сполучник»

 

Учитель. Вирушаємо далі у подорож. Зупиняємось у місті, де нас зустрічає Сполучник.

Частини мови це службова,

Вона – контактності зразок,

Бо нею може здійснить мова

Між членів речення зв'язок.

А ще єднає, окрім того,

Частини речення складного.

                                          (Д. Білоус)

(Інсценування казки «Пригоди Сполучника»). Учитель виступає за автора.

     «Одного разу йшов лісовою стежкою Сполучник і сумував: «Що це за несправедливість? Всі частини мови дружать між собою, ще й пишаються, що їх називають повнозначними. Навіть Прийменник з ними подружився, хоч і не належить до службових. А я нікому не потрібен. Подумаєш, слова інколи сполучаю».

      Аж ось назустріч йому біжить Просте речення, а за ним ще одне, наздоганяє втікача. Добігли вони до Сполучника, зупинились.

Ти хто такий? – питають його.
Я – службова частина мови, а звати мене – Сполучник. А ви хто такі?
Ми – Прості речення. Цар Синтаксис наказав нам поєднатись у складне речення і знайти засіб зв¢язку. От ми й шукаємо.
Ой, - зрадів Сполучник, - я можу поєднати. Станьмо друзями.
Згода.

     З того часу Сполучник з¢єднує прості речення в складне.

 

Учитель. Діти, давайте і ми спробуємо поєднати прості речення у складні за допомогою сполучників.(Працюємо за варіантами).

У кожного з вас є картки, на яких подані прості речення. Між ними є вільний рядочок, на якому й слід написати сполучник. Зверніть увагу, що сполучники слід добирати за змістом.

І варіант. 1) Був тихий літній вечір.          ( але )

                     Я не могла заспокоїтись.

                 2) Я не можу жити без пісні.      ( бо )

                      Вона надає мені крила.

 

ІІ варіант. 1) Прийшла тепла весна.              ( і )

                      Все навкруги прокинулось.

                  2) Я слухаю.                                   ( як )

                      Співає радісно жайворонок.

 

ІІІ варіант. 1) Ти станеш дорослим.               ( коли )

                        Прийде час.

                   2) Додому я просилася.                ( а )

                       Ти мене все не пускав.

 

Учитель. Будь ласка, хто хоче зачитати утворені складні речення? (учні читають). Що ще, крім простих речень в складному, сполучає сполучник? (однорідні члени речення).

Молодці! Подорожуємо далі.

 

Місто «Весела перерва»

 

Проведення фізкультхвилинки.

Учитель. Ми з вами зробили фізичні вправи. Пропоную зробити й мовні.

Скоромовки.

Росте липа біля Пилипа,

Пилип біля липи очима клипа.

Хитру сороку

Спіймати морока.

А на сорок сорок –

Сорок морок.

 

Місто «Частка»

 

Учитель.  В останньому місті нас зустрічає пані Частка.

Частка знана серед слів службових,

А що нам знайома – й поготів;

Надає відтінків додаткових

Значенню окремих слів,

А також словосполучень,

Цілих речень і т. д.

(мусить знати кожен учень,-

Треба вчити, час не жде!)

                                          (Д. Білоус)

Вона підготувала для вас конверти із завданнями. (учнів об¢єднати в групи по 4 чоловіки).

Кожній групі дістається конверт, в якому на окремих аркушах надруковані службові частини мови. Серед них треба віднайти частку та вказати її розряд.

І. На, в, з-поміж, б, через, а, але, щоб.

ІІ. Про, хай, що, коли, по, над, в, а.

ІІІ. На, не, щоб, до, при, понад, з, і.

ІV. Ані, до, без, і, та, а, що, про.

V. Ж, від, але, і, на, за, до, із-за.

VІ. Від, та, по, з, коли, але, таки.

 

б – формотворча;

хай – формотворча;

не – заперечна;

ані – заперечна;

ж – модальна;

таки – модальна.

 

Учитель. Давайте перевіримо, які частки ви знайшли.

 

V. Підведення підсумків.

 

Використовується метод «SMS-повідомлення».

Учням пропонується на невеликих аркушах написати SMS-повідомлення, в якому зазначити, що запам¢яталося з уроку, що найбільше сподобалося тощо.

Потім учні (за бажанням) виходять, прикріплюють на намальованому мобільному телефоні свої SMS-повідомлення.

 

VІ. Оцінювання.

 

Підрахувати фішки, які видавалися протягом уроку. Виставити бали.

 

VІІ. Домашнє завдання.

 

Середній рівень. Відредагувати словосполучення.

Урок по математиці; знаємо по її розповіді; помилка по неуважності; при будь-яких обставинах; в сім годин ранку; зошит по українській мові; по напрямку до лісу; знати по газетах.

Достатній рівень. Скласти висловлювання про мову, використовуючи  частки.

Високий рівень. Скласти власну казку про службові частини мови.

 

Застосування інноваційних технологій з метою здоров¢язбереження

на уроці української мови в 7 класі

 

Сьогодні урок, як основна форма організації навчально-виховного процесу, вже не вважається сучасним, хоча б він і відрізнявся всім різноманіттям найсучасніших засобів та педагогічних прийомів, якщо на цьому уроці не враховується здоров¢я дитини, якщо дитина під час його проведення втрачає своє здоров¢я.

 

Готуючись до уроку в 7 класі, було враховано вікові особливості учнів, тобто матеріал  було підібрано згідно навчального навантаження.

 

З метою здоров¢язбереження  постійно використовувалося чергування форм навчальної діяльності. Через оптимальне сполучення фронтальних, групових та індивідуальних форм роботи з учнями, зміну довільної та емоційної активності й розслаблення знімалася втома учнів.

 

Також для здоров¢язбереження використовувалися різні інтерактивні методи навчання:

-   урок проходив у вигляді подорожі, що постійно підтримує зацікавленість      

учнів;

-   формування мотивації на досягнення успіху в навчанні;

-   інсценування казки, що створює емоційно-позитивний клімат у класі;

-   при підведенні підсумків використовувася метод «SMS-повідомлення», що розвиває пам¢ять, уяву, лаконічність мислення.

-   оцінювання навчальної діяльності відбувалося за допомогою фішок, які можна було отримувати за активність, правильні відповіді протягом уроку, що дає змогу порівнювати навчальні досягнення учня не з іншим, а з самим собою.

 

Важливим для здоров¢я є проведення фізкультхвилинок. На уроці фізкультхвилинка проводилася в два етапи. Перший – для очей, шиї, хребта, пальців рук. Другий – скоромовки, що дає змогу розвивати пам¢ять, вимову і створює позитивний настрій.

 

Диференційоване домашнє завдання дає змогу враховувати індивідуальні особливості учнів, що запобігає перевантаженню та стомленості.

 

Отже, сучасний урок має бути здоров¢язберігаючим, здоров¢яформуючим, здоров¢язміцнюючим, спрямованим на формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, учити культури здоров¢я на засадах розвитку життєвих навичок.


Теги: Сайко Ю.В., службові частини
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 346/35


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar