Головна » Українська мова

Стилістика складних речень. Смислові відношення між частинами складного речення. Пунктограми в складних реченнях

Мета: навчальна: класифікувати, систематизувати і узагальнити вивчені поняття із синтаксису складного речення; обґрунтовувати та закріпити основні пунктограми в складному реченні;

 розвивальна: активізувати словесну творчість студентів засобами інтеграції різних видів діяльності; стимулювати вміння студентів самостійно працювати над груповими проектами; розвивати зв`язне мовлення студентів, мислення, фантазію;

виховна: за допомогою слова виховувати почуття прекрасного, допомогти  зрозуміти складну філософську категорію, навчити бути щасливими.

Комунікативна тема: щастя людини

Завдання заняття:

 - класифікувати, систематизувати й узагальнити вивчений матеріал із теми «Синтаксис складного речення»;

- обґрунтувати, дати пояснення та закріпити практично основні пунктограми складного речення;

- стимулювати розвиток усного і писемного монологічного мовлення студентів;

- стимулювати вміння студентів самостійно працювати над завданнями групового проекту.

Кількість годин: 2 години

Курс, спеціальність: ІІ; група 21 ТЛ
Обладнання: медіа-проектор, комп`ютерні презентації.

Тип заняття: узагальнення та систематизації вивченого матеріалу

Як мало людині треба для щастя і як багато, щоб це зрозуміти
Народна мудрість

 

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності студентів
1. Слово викладача

 

Сьогодні, ви, сучасне молоде покоління, стоїте на порозі нелегкої життєвої дороги, яка несе в собі радощі і розчарування, любов і розлуки, здобутки і втрати. Але зараз у вас прекрасна пора – пора юності, першого захоплення життям, першого кохання, цвітіння душі – найкращий вік людини.

        Давайте на сьогоднішньому занятті поговоримо про щастя. Саме так, про людське щастя… Але говоритимемо виключно складними реченнями. Не думаю, щоб хтось із вас буде проти повторити таку важливу тему як складне речення, його типи, пунктуацію. Не буде заперечень?
А працювати на занятті сьогодні ви будете у трьох робочих групах,  кожній із яких буде запропоновано ряд завдань і вправ для виконання. Звітувати про роботу буде референт-консультант, який здійснюватиме контроль і коментуватиме результати роботи.

 

ІІІ. Оголошення теми та мети заняття.

       Лев Толстой говорив, що щаслива та людина, яка має в житті мету та мрію. Ми теж чітко знаємо мету нашого заняття. Сформулюйте її:
- повторити вивчений матеріал про складне речення;
-     удосконалити вміння визначати складне речення й відрізняти його від простого;
-    поспілкуватися на цікаву тему з одногрупниками, поділитися своїми думками.

 

ІV. Актуалізація  та корекція опорних знань студентів.

1.                Фронтальне опитування  

-                     Що є предметом вивчення синтаксису?

-                     Що називається реченням?

-                     Що складає предикативний центр речення?

-                     Яке речення називається простим?

-                     Яке речення називається складним?

-                     Як можна класифікувати складні речення за типом зв’язку між його частинами?

-                     Які складні речення називаються складносурядними?

-                     Які види ССР за смисловими зв’язками ви знаєте?

-                     Які складні речення називаються складнопідрядними?

-                      Назвіть, які види  СПР за смисловими зв’язками ви знаєте?

-                     Які складні речення називають безсполучниковими?

-                     Які види БСР ви знаєте?

-                      

2.                Коментоване письмо (слайд)


Завдання: записати речення, дати їм загальну характеристику,  прокоментувати способи зв’язку між частинами речень у складному, накреслити схеми.

 

1.                Щоб прийшло на землю сподіване щастя, треба великої праці, бо щастя не дається дурно.

2.                Щаслива та дорога, якою ми ідем, і пісня та щаслива, що в серці ми несем.

3.                Споконвіку в народі побутує думка: хто першим побачить цвіт ліщини, тому весь вік посміхатиметься щастя.

 

3. Творчо-дослідницький етап. (домашнє завдання випереджуючого змісту)

Лексична розминка. Робота з етимологічним словником
        Культура мовлення: щастя

Як зауважує мовознавець Галина Яворська, значення слова «щастя» вторинне. Це слово праслов’янське, воно зберігається зараз у східнослов’янських  та західнослов’янських мовах. Наука свідчить, що спочатку у слова щастя був префікс сь-, який колись, вірогідно, мав значення «хороший, гарний», і корінь –част-, той самий, що в словах частина, частка, частувати. Отже, щастя – це «хороша частина».

Частина від чого? Мабуть, від спільного добра – майна, їжі, тобто того, що забезпечує саме існування людини. Вважається, що таке «щастя», залежить від дії непідвладних людині сил, від того яка в неї доля. До речі, доля – це теж частина, результат розподілу ( доля пов’язана з словом ділити).  А вже потім це слово почало вживатися і в значенні сили, що визначає перебіг  людського життя. Загалом доля за народними уявленнями – це вже щось незмінне, таке, що надається кожній людині при народженні, а щастя – це вже більшою мірою справа випадку. Про це свідчать такі вислови, як  «Щасливому – щастя», «Кому щастя, тому й доля» або: «Кому щастя, тому й півень несеться».

А як же пояснюють слово щастя словники?…

Тлумачний словник української мови  визначає Щастя – як стан цілковитого задоволення життям; вияв радості від спілкування з рідними, близькими; успіх, удача.

Український педагогічний словник:  Щастя – поняття моральної свідомості, що позначає стан людини, який найбільше відповідає внутрішній задоволеності повнотою й осмисленістю життя, здійсненням свого людського призначення. 

А словник Даля дає таке трактування: Щастя – це благополуччя, земна благодать, бажання жити без горя, смутку, тривоги, спокій і задоволення взагалі, усе бажане, усе те, що заспокоює і задовольняє людину, за переконаннями, смаками і звичками її. 

Сучасне трактування поняття  Ща́стя таке — це  психоемоційний стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення та безмежної радості. Те, що викликає відчуття найвищого задоволення життям, дає радість людині. Стан чи якість бути щасливим; насолоджувальний досвід чи емоція, що породжується від володіння добром чи задоволення бажань; втіха, приємність; благословенність.

Поняття про щастя вивчається в галузі сучасної позитивної психології. Вчені-психологи вважають, що спонтанність є однією з характеристик щасливих людей, і що любов робить людей щасливими.

Стан щастя можна вивчати за допомогою доступних методів медичного обстеження. Так було встановлено, що за стан щастя відповідає активність кори лівої передлобної частки головного мозку. Також йдеться про «гормони щастя» — т. зв. ендорфіни.

 

Існують такі забобони, пов’язані зі щастям:

-                     Якщо з'їсти конюшину, яка має чотири листочки — то пощастить;

-                     Підкова, знайдена на дорозі, приносить щастя та удачу

-                     Якщо знайдеш квітку бузку з п'ятьма пелюстками — то на щастя

-                     Якщо ви знайдете підкову, це щаслива прикмета. Цар Микола II всі знайдені підкови поміщав в спеціально обладнану кімнату в палаці. І до кожної прикладав записку: де, коли і за яких обставин знайдена. Свита підкидала йому підкови заради гарного настрою свого господаря. Але він не знав, що його щастя інсценоване, і радів по-справжньому.

-                     Щастя приносять нерукотворні амулети. Наприклад, жаб'ячий камінь — маленькі шершаві жовтуваті камінчики, що формою нагадують жабу, знаходять на березі озер та річок. Камінчики з дірочкою, що поетично прозвали «курячим щастям». А також знайдені серед сірих каменів прибою сердоліки і янтар.

-                     Якщо з'їсти конюшину, яка має чотири листочки, або квітку бузку з п'ятьма пелюстками — то обов'язково пощастить.

Синонімами поняття щастя є  добра доля; удача; процвітання

 

Слово викладача. А тепер давайте подивимось, що каже народна мудрість, українські прислів’я та приказки про щастя? (слайд) Давайте розглянемо їх як синтаксичні одиниці – речення і дамо їм загальну характеристику.

Щастя без розуму - торбина дірява. (Просте, двоскладне, поширене; тире на місці пропущеного дієслова-звязки)

Кому щастя, тому й доля. (складне, СПР з підр. з’ясувальним)

Кому щастя, тому й півень несеться. (складне, СПР з підр. з’ясувальним)

Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий. (складне, ССР з протист. віднош. між частинами)

Аби щастя, а розум буде. (складне, СПР з підр. причини)

 

V. Узагальнення вивченого матеріалу

1. Тренувальні вправи

 

Вправа1. Для того, щоб відчувати себе щасливою людиною потрібно врахувати багато різних факторів і кожному свої. Уже давно досліджено, що квіти є супутниками щасливих відчуттів. Їх аромат, колір, форма сприяють гарному настрою, радості.У народі багато легенд та повір`їв, пов`язаних із квітами. Наприклад, пошуки квітки щастя папороті, п`ятипелюсткової квіточки бузку, чотирилисткової конюшини.

 
Я вам теж пропоную «вправу-квітку». Замість її пелюсток –  складні речення. Визначте види складних речень: 1 група – ССР, 2 – СПР, 3 – з різними видами зв’язку. Накресліть схеми речень. За одним, на вибір, зробіть повний синтаксичний розбір.

 

1.                Пісні злетіли на дужих крилах мелодій, які милували не лише слух, а зворушували вони серця молодих і старших. 2. Про пісню «Водограй» згадували менше, рідше, а фантастична «Червона рута» всіх приголомшила своєю неординарною суттю. 3. Вона ж сама споконвіку жила у легенді на нашій землі, чекаючи, щоб хтось, молодий і сміливий, відкрив її і дав місце у людській свідомості. 4. Рута взагалі цвіте жовтим суцвіттям, але трапляється й таке, що вона один раз на десять років зацвітає червоно. 5. Цю таїну розкриває стародавня грецька легенда про таке кохання двох молодих людей, від якого все навкруги раділо і співало. 6. Та на горе закоханим врода дівчини викликала любов у серці старезного бога Еола, і почав він залицятися до красуні вдень і вночі, чарував її облесними словами та обіцянками...

 


Відповідь-код: І-2,6; ІІ-3,5; ІІІ-1,4.
(2 та 6 речення – складносурядні, бо частини складного речення з’єднані сполучниками сурядності: протиставним а та єднальним і ; 3 та 5 речення – складнопідрядні, бо частини складного речення з’єднані сполучником підрядності щоб (3 реч.) та сполучним словом якого (5 реч.); 1 та 4 речення – з різними видами зв’язку –підрядним та сурядним (1 реч.), сурядним та підрядним (4 реч.)).

 

 Вправа 2.Чи чули ви про «гормони щастя»?У нашому мозку виробляються ендорфіни, що полегшують проведення нервового імпульсу до центру задоволення. Це збудження надає нам почуття легкості, радості, бадьорості.
          Допитливі учені зайнялися цим питанням ще в 70-і роки XX століття, намагаючись створити штучні аналоги ендорфінів - «гормонів щастя». Але всі винаходи виявилися невдалими, бо людський організм дуже швидко звикав до них. Як не дивно, це були наркотики – героїн та кокаїн. Людина ставала залежною від цих речовин і за їх відсутності була дратівлива, погіршувалося почуття, з`являвся сильніший потяг до,наркотиків та алкоголю. Тому ці дослідження виявились досить небезпечними для людства.
         Проте наука знає багато про більш нешкідливі способи «ощасливлення» людства. Наприклад, підвищенню концентрації ендорфінів сприяє поїдання шоколаду.
          Отож, і я вам хочу запропонувати «вправу-шоколадку». Побудуйте речення за поданими схемами і обґрунтуйте розділові знаки (слайд).

 

1.     [ ], і [ ], і [ ].

 

2.     [… дієсл.], (де…), (які…).

 

3.     [ ] – [ ] (протиставлення).

 

Вправа 3. Виведення формули щастя – класична філософська проблема.Складність її в тому, що щастя не має рамок, воно в русі, завжди нове,несподіване.
 

А тепер послухаємо, що сказали про щастя видатні люди (слайд)

 

-         Щастя – це трикутник, а в нім три сторони: віра, надія, любов.

                                                                               Богдан-Ігор Антонич

-         В житті існує тільки одне щастя – кохати і бути коханою.

                                                                                             Жорж Санд

-         …до щастя дорога веде через річку – та річка із крові та трішки із сліз, але ти не бійся. Не втопишся. Лізь.

                                                                                          Василь Симоненко

-         Шукаємо щастя по країнах, століттях, а воно скрізь і завжди з нами; як риба в воді, так ми у ньому, і воно біля нас шукає нас самих.

                                                                                        Григорій Сковорода

-         Не ганяйся за щастям: воно завжди в тобі самому.

                                                                                             Піфагор

-         Насолоджуватися щастям – велике благо, мати можливість давати його іншим – благо ще більше.

                                                                                             Френсіс Бекон

-         В погоні за щастям іноді потрібно просто зупинитися і бути щасливим.

                                                                                              Дейл Карнегі

-         Щасливий той, хто щасливий у себе вдома.

                                                                                             Лев Толстой

-         Щастя дається тому, хто багато працює.           

                                                                                           Леонардо да Вінчі

-         Дбаючи про щастя інших, ми знаходимо своє власне.

                                                                                              Платон

-         Найпрекрасніші і водночас найщасливіші люди ті, хто прожив своє життя, піклуючись про щастя інших.

                                                                                            В.Сухомлинський

-         Людина, яка думає тільки про себе і шукає в усьому свою вигоду, не може бути щасливою.

                                                                                              Сенека

-         Щасливий, кому вдалося знайти щасливе життя, але щасливіший, хто вміє користуватися ним.

                                                                                        Григорій Сковорода

-         Щастя – не слово, не гроші – все це минає,

Щастя – це друзі хороші, шана людська. 

                                                                                       О. Підсуха

-         Щастя особистості поза суспільством неможливе, як неможливе життя рослини, висмикнутої з ґрунту й кинутої в неродючий пісок.

                                                                                        О.Толстой

-         Скільки людей, стільки й оцінок щастя. Бо воно нестабільне, нетривке: нині таке, а завтра зовсім інше. Щастя – це відчуття комфорту в дану хвилину. Якщо вмієш робити цю хвилину довшою – ти щаслива людина. Щастя – як здоров’я: якщо його не помічаєш, значить воно є.

                                                                                        Іван Тургенєв

-           Як мені даровано багато, скільки в мене щастя, чорт візьми! – на землі сміятись і страждати, жити і любить поміж людьми!

                                                                                        В.Симоненко

-         Є два бажання, здійснення яких може скласти істинне щастя людини – бути корисним і мати спокійну совість.                                                                               Л.Толстой

 

-         Джерело щастя – сім’я.

                                      А. Макаренко

 

 Кожен уявляє своє щастя по-різному:

                                     Для одних – це почесті, хвала,

                                     А для інших щастя – у багатстві,

                                     Бідність для таких людей – біда.

                                     Хворим щастя бачиться в здоров’ї.

                                     Кожен, хто згубив його, жалкує.

                                     Мати за одужанням дитини

                                     Власного життя не пошкодує.

                                     В’язень мріє про жадану волю.

                                     Одинокого гнітить біль самоти.

                                     Важко, мабуть, на усій планеті

                                     Повністю щасливого знайти.

                                     Під загальний заголовок «щастя»

                                     Безліч можна віднести речей.

                                     І, можливо, стільки його видів,

                                     Скільки на Землі живе людей.  

  

 А як розумієте щастя ви? Чи згодні ви з тим, про що говорять Сенека, Платон, Сковорода, Сухомлинський та інші?            ( Студенти висловлюють свої думки про щастя)

 

Давайте й ми спробуємо теж вивести свою формулу щастя. Цей результат відтворіть у вигляді складних речень, беручи за початок(слайд)

 

Щастя – це…

Для мене щастям є…..

 
VІІ. Підсумки заняття.

 

Безперечно, щастя – це стан душі. Лев Толстой зазначав, що щастя не в тому, щоб завжди робити те, що хочеш, а в тому, щоб хотіти того, що робиш.
Бути щасливим – це бути самим собою. Я сподіваюся, що саме такими ви й були сьогодні на занятті.

 

VІІІ.  Домашнє завдання.
          1) Написати твір-мініатюру типу роздуму «Моє розуміння щастя» на основі власно створеного речення про щастя.

2) Виписати із творів художньої літератури по 5 речень із різними видами зв’язку, дати їм характеристику, накреслити схеми; зробити повний синтаксичний аналіз одного з них на вибір.


Теги: Сорока О.Л., Складне речення
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 1174/37


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar