Головна » Українська мова

Способи творення дієслів

МЕТА: навчальна: повторити основні способи словотвору, домогтися вивчення і засвоєння  учнями способів творення дієслів; формувати вміння знаходити дієслова в тексті й визначати спосіб їх творення;

            розвивальна: розвивати вміння правильно утворювати дієслова різними способами, доречно використовувати їх у мовленні; удосконалювати культуру усного та писемного мовлення;

            виховна: виховувати допитливість, любов до слова, патріотизм.

ТИП УРОКУ:  урок формування практичних умінь і навичок на основі опорних знань.

ОБЛАДНАННЯ: підручник, дидактичний матеріал, картки, технічні засоби – комп’ютер, проектор.

                                        Ти постаєш в ясній обнові, як пісня, линеш, рідне слово.

                                        Ти наше диво калинове, кохана українська мово!

                                                                      Дмитро Білоус

ХІД УРОКУ

I.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

    I. Мовна хвилинка: Виконати всі види розбору / синтаксичний, морфологічний, фонетичний, словотворчий, за будовою, лексичний/ першого речення епіграфа.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

   МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ. Формування « ДЕРЕВА ЦІЛЕЙ»

 Що ви очікуєте від уроку? Що нового хочете дізнатися? Що для цього потрібно зробити? / Пригадати вивчений матеріал, дослідити, як наші знання можна застосувати при вивченні нової теми, зробити висновок, закріпити шляхом тренувальних вправ/. Вершина дерева –

Формулювання проблемного питання: який спосіб творення дієслів є найбільш продуктивним?

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

«МОЗКОВА  АТАКА»:

Що вивчає словотвір?
Які є способи словотвору в українській мові?
Який спосіб найпродуктивніший при творенні іменників та прикметників?
Як називається основа, від якої утворене нове слово? /твірною/
А як називається утворене слово? /похідним/

Зв’язна відповідь на лінгвістичну тему « Способи творення слів».

IV. Сприйняття й усвідомлення учнями навчального матеріалу.

Дослідження-спостереження над текстом.

  Київ… Україна… Ці слова з глибокою шаною і гордістю промовляє кожний свідомий українець, бо виражають вони духовну близькість до землі своїх  батьків, родоводу українського, його славної і водночас трагічної історії.

   Ось уже понад п’ятнадцять  століть височіє на дніпровських схилах золотоверхий Київ, якому випала історична місія стати «матір’ю міст руських», відіграти важливу роль у формуванні однієї з найбільших держав середньовічної Європи – Київської Русі.

     Софія Київська і Золоті ворота княжого міста, Видубицький монастир і Києво-Печерська лавра з Успенським собором, старовинний Поділ і сивочолий Борисфен-Дніпро – все це духовні символи національної історії та культури, без яких не мислиться українська земля і шлях її народу у майбутнє.    

  - Доведіть, що це текст.

  - Доберіть заголовок. Що в ньому відтворено: тема чи головна думка.

  - Який міжфразовий зв’язок у цьому тексті? /послідовний, речення пов* язані за допомогою слів-синонімів/

  - Поясніть орфограми в тексті.

  - Випишіть дієслова, визначте спосіб творення. /промовляє, виражають, височіє, відіграти, випала, не мислиться/.

   2. Дослідження-узагальнення. Робота з підручником с.118

   3.Дослідження-синтез: різними способами словотвору утворити й записати нові  слова. Зразок: рости-вирости, вирощувати.

      Ходити, брати, будувати. Читати.

   4.Вправа 194. Випишіть дієслова, що є авторськими неологізмами. Визначте спосіб творення кожного. Чи є у вправі речення про Україну? Поясніть його зміст.

   5. Творча робота. Розгляньте фото на сторінці 118 «Миколаїв. Порт творить місто». А що творить наше місто Бердичів? Хто його прославляє? Запишіть міні-текст, дієслова підкресліть. / Називають пам’ятки культури, видатних людей – В.Лонського тощо/.

ХВИЛИНКА ВІДПОЧИНКУ. « Метод релаксації». Пропоную учням відволіктися на хвилинку.  Подивіться,діти, у вікно. Надворі чудова погода. Зробіть масаж скронь. Хто хоче – встаньте, порухайтеся. Продовжимо роботу.

   6. Творче конструювання / Індивідуальна робота. Вправа 193— два слабкі  учні  біля дошки/

    А. Від поданих слів утворити дієслова префіксально-суфіксальним способом.

Корінь, хвороба, ліки, кашель, жаль, зима, зелень, молодь.

 Б. Збагачуємо словниковий запас.  Замінити словосполучення дієсловами:  змінювати за дієвідмінами, єдина боротьба, тихий мир, діяти на  благо  / дієвідмінювати, єдиноборствувати, утихомирити, благодіяти/.

Індивідуальне  ігрове завдання для кмітливих. До поданих коренів допишіть префікси та суфікси, визначте способи творення дієслів.

….чит….., ….топл….., …пис…..,..годж…..,.мал……., стук..і.., гурк..і.., грим…

 

7. Зіставте пари дієслів, визначте їх вид та спосіб творення. То що змінилося? Як можна змінити вид дієслів? Складіть з парою дієслів речення.

 Читати – прочитати. Писати – написати.

Підписати – підписувати. Підбігти – підбігати.

Творчий диктант – змінити вид дієслова: витерти, вимести,підказувати, зрошувати.

7. ВИКОНАЙТЕ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ.

-- Установіть відповідність між дієсловами та способами їх творення:

А префіксальний                               1. Нявкати,порожевіти

Б суфіксальний                                  2. Переписати, відійти

В префіксально-суфіксальний       3. Красномовити, богохульствувати

Г складання основ                            4. Столярувати, господарювати

                                                               5. Попоїсти, провідувати

                                                               6. Поглиблювати, пританцьовувати

-- Префіксальним способом утворено всі дієслова рядка:

А підліковувати, присісти, виорати, перемагати

Б завмирає, назбирати, перечитувати, знести

В принести, вибудувати, зійти, підказати

Г заносити, викорчовувати, утихомирити, прочитати

8. Згрупуйте дієслова за…  / Як можна згрупувати?\

Записати, присвічувати, підбілити, переписувати, посвітити, підбілювати, підписав, засвічу, запишу.

9. Гра «Хто більше?» Утворити якомога більше дієслів префіксальним способом.

1ряд  від слова нести, 2-й--- від «різати», 3-й—від слухати.

 V.  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ.

Від яких частин мови творяться дієслова?
Які способи словотворення характерні для дієслів?
А який спосіб найпродуктивніший? Відповідь на проблемне питання.
Що ви вмієте? Усний твір.

VI. Підсумок уроку.  Самооцінювання.

     Відкрийте щоденники, поставте собі оцінки за урок, якщо ви вважаєте, що їх заслуговуєте. Хто не впевнений – порадьтеся з товаришем. Як ви себе оцінили?

VII.  Домашнє завдання.

  Весь клас – параграф 17, впр. 195.

  *Випишіть уривки з пісень, віршів про Україну, в яких були б дієслова, різні за будовою. Зробити розбір. / Наприклад: « На Україну повернусь через роки, через віки, устами ніжно притулюсь до материнської руки». М. Луків. « Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину» В. Симоненко/.

Дякую за роботу. Мені приємно було працювати з вами. А чи комфортно почували себе ви?


Теги: Лиса Л.Л., Дієслово
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 727/33


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar