Головна » Українська мова

Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Заява. Автобіографія

Мета: навчити учнів правильно складати життєво необхідні документи - заяву й автобіографію, дотримуватися при цьому офіційно - ділового стилю; поглиблювати орфографічну і пунктуаційну грамотність, удосконалювати навички роботи з різними джерелами: підручником, таблицями, комп’ютером, ресурсами  Інтернету, освітніми веб - сайтами; засвоїти системні знання про мову як засіб вираження думок і почуттів людини та формування мовних умінь і навичок; виробляти уміння і навички в усіх видах мовленнєвої діяльності і в різних сферах спілкування (особистісна, публічна, освітня); розвивати культуру ділового спілкування, увагу, пам'ять, творче і логічне мислення, зв’язне мовлення учнів; формувати комунікативну і літературну компетенції, що базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях; виховувати спокійну, упевнену в собі, компетентну, творчу особистість, формувати особистісні якості, життєву творчу позицію особистості крізь призму образу «Я в світі», відповідальність за результати своєї діяльності, культуру почуттів.

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення з використанням ІКТ, методу проектів.

Основні терміни і поняття.  Стилі, типи, жанри мовлення, заява, автобіографія,  офіційно – діловий стиль, документи, ділові папери.

Міжпредметні зв’язки.  Українська література, інформатика, правознавство.

Обладнання: Пентилюк М.І., Гайдеєнко І.В., Ляшкевич А.І. Українська мова: Підручник для 9 класу  загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, комп’ютери, засоби мультимедія,   проектор, екран, учнівський зошит.

 

Хід уроку

І. Організаційний етап

     1.  Привітання, створення позитивного настрою. Елементи тренінгу.

     2.  Повідомлення вчителем теми і девізу уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Вступне слово вчителя.  Учням пропонується переглянути  презентацію «Мовні проблемні ситуації».  З’ясувати, до якого стилю мовлення належать ці тексти. Відповідь аргументувати.

На вашу думку, чи доводиться людям у житті складати заяву, автобіографію?
 Що ви про це знаєте?

ІІ. Оголошення теми уроку

Як ви вважаєте, для чого пропонується нам для вивчення така тема?
Яку мету ви ставите сьогодні перед собою?
Що хочете дізнатися, чого навчитися на сьогоднішньому уроці?

ІІІ. Мотивація уроку.

Наше завдання - навчитися правильно складати й оформлювати заяву, автобіографію, беручи до уваги і стиль, і грамотне орфографічне та пунктуаційне оформлення. Ми будемо продовжувати розвивати своє усне та писемне мовлення, вчитися бути уважними, удосконалювати вміння працювати з різними джерелами інформації.

Сьогодні на уроці ми  вислухаємо учнів, які упродовж тижня працювали над завданнями і створили, я думаю, змістовні роботи – презентації.

Тож пропонуємо взяти з собою гарний настрій, бажання оволодіти мовним матеріалом, уважність та прямувати до поставленої мети.

А зараз,  будь ласка, вислухаємо виступи груп учнів: групу «Знавці стилістики», І групу мовників, ІІ групу мовників.

 

ІV. Вивчення нового матеріалу

 Перегляд учительської презентації, акцент на завданнях проекту для груп.  
Виступ групи «Знавці стилістики».

3.  «Мозковий штурм» за змістом презентації, мовного матеріалу «Ознаки офіційно – ділового стилю». 

4.  Виступ І групи мовників на тему «Заява.  Реквізити заяви».

5. Розгляд зразків заяв.

Отже, зробіть висновки: що є характерним для заяви?

Робота за підручниками. Опрацювання пам’ятки. Сторінка 286 -287.
Робота за комп’ютерами над матеріалом сторінки «Тренувальні вправи».
Робота за комп’ютерами. Редагування заяв.
Самостійна робота. Робота за компьютерами. Створення заяви та збереження у власній теці, що є на робочому столі.
Скласти і записати заяву з проханням зарахувати на навчання до 10 - го класу або до складання іспитів з метою вступу до училища.
Розігрування діалогу.
Виступ ІІ групи мовників з теми «Автобіографія, її реквізити».

13.Опрацювання змісту гуморески Остапа Вишні «Моя автобіографія».

VІ. Узагальнення вивченого. Рефлексія.

 Робота у підручнику. Вправа 359 (ІІ). Відредагувати речення.
Метод «Відкритий мікрофон». Учні – лідери груп виступають у ролі учителя, задають питання за змістом своїх презентацій, учні класу відповідають. Лідери груп під керівництвом учителя аналізують правильність, чіткість, повноту відповідей.

VІІ. Підсумок уроку.

Слово вчителя.

Робота над проектом в цілому та на сьогоднішньому уроці була плідною та, сподіваюся, цікавою. Біографія кожного громадянина нашої держави є окремою сторінкою в біографії рідної України.  Ми з вами ставили конкретну мету і намагалися її реалізувати. Але зміст мети може бути різний. Видатний оратор Цицерон сказав: «Найкраща у світі мета - стати хорошою людиною». І ось цього ми маємо прагнути кожного дня. Звичайно, незаперечним є той факт, що ми долучаємо себе до роду людського за фактом народження. Та чи достатньо цього, щоб називати себе людиною у повному розумінні цього слова?

Погоджуюся з вами, що дати конкретну відповідь на це запитання неможливо. Процес набуття людської суті триває все життя. Будь - які зміни в житті пов’язані зі змінами самої людини. Творячи себе або спотворюючи, вона сама перетворює світ або псує його. Але не забуваймо, що життєдайною силою, яка все вдосконалює, є любов. Поширити її серед людей, зробити сенсом нашого життя можна, лише люблячи. Пам’ятаєте, як у Сковороди: «Любов народжує любов. Коли я хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю». Тож любіть цей прекрасний світ, у який ви прийшли. Щодня відкривайте його таїну. Для цього користуйтеся скарбами рідного слова, мови. У своєму житті гарно думайте, будьте відповідальними за кожне сказане і написане вами слово, кожен вчинок, бо ними ви заявляєте, яка ви людина. Дбайте, аби в книзі вашого життя були записані лише гарні справи, гідні імені Людина.

Оцінювання роботи учнів у групах. Аргументація оцінок. Залучення до оцінювання навчальних досягнень учнів керівників груп.   Рефлексія учнів щодо своєї навчальної діяльності (само оцінювання, взаємооцінювання).                    

VІІІ. Повідомлення домашнього завдання.

Опрацювати матеріал підручника з даної теми. Сторінки 286 – 290. Скласти та написати автобіографію.


Теги: Іотова Н.П., Ділові папери
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 1027/71


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar