Головна » Українська мова

Розвиток мовлення. Усний переказ тексту з творчим завданням «Музеї України та Кіровоградщини»

Мета: удосконалювати вміння учнів робити перека­зи тексту розповіді, складати план, виконувати творче завдання на основі почутого тексту та власного досвіду; розвивати зв'язне усне й пи­семне мовлення, логічне мислення; виховува­ти повагу до історичного минулого українсько­го народу, його культури та звичаїв, рідного краю.

Обладнання:   текст переказу, тлумачні словники, орієнтовний план переказу, зображення 9 муз, перелік найвідоміших музеїв України, м. Кіровограда.

ХІД УРОКУ

I.      АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Бесіда з учнями.

—   Назвіть типи мовлення, охарактеризуйте кожен із них.

—   Назвіть ознаки художнього стилю. Чим він відрізняєть­ся від наукового?

—   Як складається план?

II.     МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Евристична бесіда.

—   Проблемне запитання.

—   Як ви думаєте, скільки в Україні музеїв?

(Для того, щоб відповісти на це запитання, ми повинні здійснити певні кроки.

Крок 1. Спочатку на це питання дає відповідь один учень класу.

         Учень дає відповідь, учитель записує запропоновану кількість на дошці.

Крок 2. Робота в парах. Поверніться, будь ласка, обличчям один до одного, посміхніться, побажайте один одному добра, успіху, поспілкуйтесь.

Крок 3. Робота в групах. Тепер, будь ласка, поверніться обличчям до сусідів наступної парти, посміхніться і дайте відповідь на поставлене запитання. Умова – відповідає лише один представник від групи.

         Учитель записує відповіді від груп на дошці.

?

І група –                                                    ІV група –

ІІ група –                                                   V група –

ІІІ група –                                                 VI група –

        Поскільки достовірних даних ніхто не навів, то Х – фактор залишається. До цього питання ми ще повернемося).

        А тепер здійснимо з вами уявну подорож до столиці України – Києва.

       (на екрані  з΄являються зображення найвідоміших музеїв України).

 

Проблемне запитання.

-         Що означає слово музей?

       Якщо нам треба з΄ясувати значення слова, то до якого джерела ми звертаємося? Перед вами тлумачний словник. З΄ясуйте значення слова (учень класу читає словникову статтю).

      А якщо нам необхідно з΄ясувати походження слова музей, то куди ми заглянемо?

Проблемне запитання.

-         З якої мови прийшло до нас слово музей, що воно означає? (якщо ніхто з учнів не дає відповіді, то вчитель сам пояснює).

      Слово музей прийшло до нас із грецької мови і означає храм муз. А звернулись ми до етимологічного словника.

       (на екрані  з΄являються зображення 9 муз).

 

    До вашої уваги  – виступ наших маленьких юних муз.

         Інсценізація. (Виступ 9 муз).

 

 

Каліоппа.                   З'єдналися поезія і проза

У таємничий, незвичайний твір.

У ньому все в єдинеє злилося.

Це - джерело емоцій, почуттів.

Я - Каліоппа, вам я підкажу,

Що головне в поемі і баладі,

Знайти мотиви Вам допоможу,

Це все в моїй безмежній владі.

Евтерпа.                     Ось поезія у пісню переходить,

І слова чаруюче звучать,

Гармонійно музика знаходить

У поезії ритмічності заряд.

Я - Евтерпа, муза чарівлива,

Я люблю мелодії красу.

Асонанси, рими і повтори

В світ музичної поезії несу.

 

Полігімнія.                 Я-Полігімнія!

Гімн звучить величальний,

Співає весь світ.

Гімн весні, гімн любові, Вітчизні, людині!

Хай щастить Вам завжди і однині,

Гімн життю хай лунає в душі.

Творіть, дерзайте і живіть натхненно,

Свою роботу любіть шалено.

 

Мельпомена.     Гострий конфлікт, ворожнеча до крові,

Підступ, брехня, лицемірство і зрада, Боротьба за кохання і правду –

Це ви знайдете в трагічному творі.

Я - Мельпомена, трагедії муза. Тонкощі п'єси трагічної знаю. Жестів і міміки мову таємну

В явах і діях я вам представляю.

 

Талія.                          Сарказм, іронія, гротеск, сатира

В комедії панують справедливо. Висміюють суспільства вади,

Людей нечесних, дріб'язкових, нерадивих.

 

І тонкощі уїдливого сміху,

Вам Талія розкриє, безперечно,

Я до театру Вас запрошую сердечно,

Там ви знайдете радість і утіху.

 

Терпсіхора.                Терпсіхора в гості прийде,

Танцювати вас навчить. Танцю вир закружить в колі, Коломийка зазвучить.

Кліо.                          На історичні теми творів є багато,

Бо є в житті цікаві, вічні дати.

Щоб факти всі відомі описати,

Митцю доводиться історію пізнати.

Історик і письменник співпрацюють,

І з Кліо разом історичні твори вам дарують.

 

Уранія.                       Зачаровує кожного зоряне небо,

У вічність сягає його таїна

І Всесвіт пізнати - одвічна потреба Захоплює, манить людину вона.

 

Залежить від зірок людини доля,

І знаю я - Уранія - про те,

Коли народиться дитя, зоря засяє

І падає, коли людина помирає.

 

Ерато.                       Мене, звичайно, знають всі

з Ерато всі поети творять

Тому й звучать в поезіях рядки:

«Моя любове! Я перед тобою.

Бери мене в свої блаженні сни,

Лиш не зроби слухняною рабою,

Не стукай і крил не обітни!»

 

III.    ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

IV.    ОПРАЦЮВАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.               Виразне читання вчителем тексту.

 

Упродовж віків український народ створював свою націо­нальну духовну культуру. Вона вбирає в себе пам'ятки дав­ніх культур, творчу спадщину письменників, друкарів, архітекторів, митців живопису, прикладного мистецтва, музикантів та композиторів. Численні пам'ятки історії, матеріальної та ду­ховної культури нації зберігаються в музеях України. «Музей» («musseion») з грецької мови перекладається як «храм муз».

Першими музеями можна вважати колекції окремих пам'яток або предметів, зібраних приватними особами. Коли почали з'являтися перші учбові заклади, то найчастіше при них відкривалися й музеї (археології, історичні, етнографічні та інші).

Нині в Україні нараховується близько 500 державних му­зеїв та велика кількість недержавних. Музеї, в залежності від тематики експозиції, поділяються на меморіальні, етнографічні, літературні, краєзнавчі, художні, історичні тощо.

У кожному обласному центрі, в багатьох містах, а то навіть і селах є свої краєзнавчі музеї, в яких представлено матеріал з історії, археології, етнографії рідного краю. Літературні музеї відкриваються в місцях, де народилися, жили та працювали ви­датні діячі літератури.

В Україні багато художніх музеїв, у фондах яких зберіга­ються чудові колекції картин, виробів народно-декоративно­го мистецтва та предметів художніх промислів. Це перш за все великі художні музеї в Києві, Львові, Харкові, Одесі, Кіро­вограді, Дніпропетровську та інших містах.

В якому куточку України ви б не опинилися, куди б ви не завітали, там завжди знайдеться щось таке, що вразить вас і з чим варто буде познайомитися, бо таким по-справжньому тала­новитим є наш народ, який упродовж віків власними руками створював матеріальні і духовні цінності.

(Із книги «Світ моєї України».)

     Учитель звертається до учнів із запитанням: то скільки ж державних музеїв нараховується в Україні?

     Учень відповідає – 500.

     Учитель бере листок із зображенням Х – фактора і на місці знака запитання вивішує відповідь.

Х = 500

2.     Словникова робота.

Пояснення лексичного значення слів музей, нація, пам'ятка, експонат, меморіальний, етнографічний.

Археологія, ї, ж . Галузь історичної науки, що вивчає давній побут і культуру людського суспільства на основі речових пам΄яток минулого (знарадь праці, зброї, прикрас, місць поселень, житла та ін.)

Експозиція, ї ,ж . 1. Розміщення яких – небудь предметів, призначених для огляду. 2. муз. Перша вступна частина музичного твору, що містить мотиви, які розвиваються в творі.

Експонат, а, п. Предмет, виставлений для огляду на виставці, у музеї.

Екскурсія, ї, ж. 1.Колективне відвідування визначних місць з культурно – освітньою метою. 2. Група людей, які беруть участь у такому відвідуванні.

Краєзнавство, а, с. Вивчення певної місцевості з погляду її природи, історії, економіки, побуту та ін.

Культура, м, ж. 1. Все, що створена людським суспільством і існує завдяки фізичній і розумовій праці людей, на відміну від явищ природи. 2.Сукупність досягнень суспільства в науці, мистецтві, в організації державного життя у кожну історичну епоху.

Меморіальний, а,е. Який служить для увічнення пам΄яті якої – небудь особи або визначної події, меморіальний музей.

Музей, ю, ч. Заклад, що збирає, вивчає, виставляє для огляду та зберігає  твори мистецтва, пам΄ятки історії, природознавчі колекції  тощо.

Пам΄ятка, и, ж. 1. Те, що зберігається на згадку, що нагадує про кого, що – небудь. 2. Твір давньої писемності, архітектури та ін. 3. Книжечка або аркуш з правилами, постановами. Пам΄ятка туристові.

Духовний, а, е. 1. Нематерільний, зв΄язаний з психічним життям, зі сферами ідей. 2. Який стосується релігійного культу.

Муза. 1. В давньогрецькій міфології кожна з девяти богинь – покровительок мистецтв і наук (Кліо, Евтерпа, Талія, Мельпомена, Терпсіхора, Ерато, Полігімнія, Уранія та Калліопа.) Храми на їх честь називали мусейонами (звідси – «музей» та «музика»). 2. Переносно – джерело поетичного натхення; творчість поета з його індивідуального особливостями.

Нація -людська спільнота, яка проживає на певній тери­торії, розмовляє однією мовою, має спільну історію, культуру, економіку та політику.

Етнографія- наука, яка вивчає побут, звичаї, матеріальну культуру народів.

4.     Бесіда з учнями.

— Визначте тему та головну думку тексту.

—   Доберіть заголовок.

—  До якого стилю мовлення належить текст? Свою думку доведіть.

Проблемне запитання.

—   Які музеї є у нашому місті?

—   У яких музеях ви побували? Поділіться своїми враженнями.

 

 

5.     Повторне читання тексту та складання плану.

Орієнтовний план

I.                      Національна та духовна культура народу.

II.                   Перші музеї.

III.                 Музеї України.

1.                                Краєзнавчий музей.

2.                                Літературні музеї.

3.                                Фонди художніх музеїв.

IV.                 Таланти українців.

6.     Усний переказ тексту за планом.

 

7.     Робота над творчим завданням.

1)      Розкажіть про відвідини музею, який справив на вас найбільше враження.

2)      Які музеї є у вашому місті (селі)? Розкажіть про них. Які експозиції, на ваш погляд, найцікавіші.

 

V.     ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Опитування «Закінчіть речення»

«Я хочу відвідати ... музей, тому що...» і «Найцікавішою я вважаю екскурсію...,бо...»

(Використовується інтерактивний метод «Мікрофон»)

 

VI.    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконати творче завдання письмово.

1)      Розкажіть про відвідини музею, який справив на вас найбільше враження.

2)      Які музеї є у вашому місті (селі)? Розкажіть про них. Які експозиції, на ваш погляд, найцікавіші.


Теги: Смоляк Л.М., переказ
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 602/39


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar