Головна » Українська мова

Розробки уроків з української мови для 6-го класу на тему "Числівник"

Конспекти уроків (блок з мовної змістової лінії) за темою «Числівник» розроблені за новою чинною програмою, рекомендованою Міністерством освіти України:

-         Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання /Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, В,І.Новосьолова, Г.Д.Гнаткович, Н.Б.Коржова, К.В.Таранік-Ткачук/, 2012 р.

 

                                            План

Українська мова, 6 клас, тема «Числівник» ( 14 уроків: 10 уроків – числівник, 1 контрольна робота, 3 уроки РМ)

1. Числівник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична  роль.

2. Числівники кількісні (на означення цілих чисел, збірних, дробових) і порядкові. Числівники прості, складні і складені.

3. Відмінювання кількісних числівників.

4. Відмінювання кількісних числівників. Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках. Вживання числівників з іменниками.

5. Відмінювання збірних і дробових числівників.

6. Порядкові числівники, їх відмінювання і написання.

7. Вживання числівників на позначення дат і часу.

8. Порядкові числівники і прикметники з числовим значенням.

9. Творення числівників.

10. Вживання числівників у мовленні. Морфологічний розбір числівників (узагальнюючий урок).

11. Контрольна робота №8 «Числівник як частина мови. Відмінювання і правопис числівників».

12.   РМ  Твір-опис природи за картиною в художньому стилі.

13. РМ  Контрольний докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення.

14.   РМ  Ділові папери. План роботи.

 

Урок №1

Тема уроку:

 ЧИСЛІВНИК: загальне значення, морфологічні ознаки,  синтаксична роль.

Мета уроку:

·        Навчальна – поглибити знання учнів про числівник як частину мови, поділ на групи за значенням і будовою, його синтаксичну роль у реченні;

·        Розвивальна – розвивати усне та писемне мовлення учнів, вміння виділяти головне, збагачувати словниковий запас учнів; узагальнювати та систематизувати  вивчений матеріал;

·        Виховна – сприяти вихованню культури мовлення, любові до рідної культури, природи.

Обладнання:

·        мультимедійна презентація «Числівник як частина мови»;

·        дидактичний матеріал;

·        індивідуальні картки;

·        підручник.

  Тип уроку:  урок вивчення нового матеріалу.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент. Вступне слово вчителя. Мотивація навчання.

- Дорогі діти! Сьогодні ми з вами помандруємо до ще однієї частини мови – числівника. Я не обіцяю легкого шляху: числівник – досить складна частина мови для вивчення. Але якщо  усвідомлювати його значимість у мовленні, то ви, безперечно, навчитеся знаходити числівник серед інших частин мови, визначати його граматичні ознаки, правильно писати, вживати у  мовленні. Слайди №1,2                         

Отож наша мета:

 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Бесіда.

- Які частини мови ми вивчили? Чому їх відносимо до самостійних?

- Що означають числівники? Яка різниця між числівниками шість і шостий?

- Коли ми вживаємо числівники? Який навчальний предмет у школі безпосередньо пов'язаний з числівником?

- Чи  відчували ви труднощі у вимові і написанні числівників?

Завдання 1–пошукове: прочитати речення, знайти числівники, поставити до них питання, виписати в зошит словами. Слайд №

[*]     Найвищим птахом України є журавель сірий, висота якого  досягає 120 см, а важить він до 7 кг. Найбільшим морем, що омиває Україну, є Чорне море, яке має площу близько 420 тис. км2.

ІІІ. Сприйняття та вивчення нового матеріалу.

1. Робота з підручником: учні читають вголос визначення числівника, його морфологічних ознак, синтаксичної ролі.

2. Пояснення вчителя за демонстраційним Слайдом №.3

3. Запис в зошити короткого опорного конспекту «Числівник як частина мови».

 

ІV.  Формування знань, умінь, навичок.

1.  Вибірково-розподільний диктант – записати у дві колонки кількісні та порядкові числівники.

[*]     Ліпше десять приятелів, ніж один ворог. Де двоє б’ються, третій перемагає. Одна бджола мало меду наносить. Обіцяного три роки ждуть. П’ять днів нічого не робимо, а на шостий відпочиваємо. Гість першого дня – золото, другого дня – срібло, третього – мідь, бери шапку й додому їдь.

2. Вправи за підручником (на розсуд вчителя).

3. Робота з картками (індивідуально). Наприклад:

Картка №1

Пояснити значення фразеологізмів. Скласти з ними речення, записати їх, вказавши числівники.

Один як палець, п’яте колесо до воза, під трьома замками тримати.

 

Картка №2

Переписати речення, визначити в них числівники кількісні й порядкові, їх синтаксичну роль.

П’ятеро школярів стало переможцями. Він відчував себе на сьомому небі. Перед тобою сто доріг лежить. Мій брат в роду був третім.

 

V. Закріплення вивченого матеріалу, перевірка виконаних завдань, оцінювання.

Відповісти на питання. Слайд №4

- Яка частина мови називається числівником?

- На які дві групи за значенням поділяються числівники?

- Як змінюються числівники?

- Яка синтаксична роль числівників?

 VІ.  Домашнє завдання. Вправи за підручником або виписати 10 речень з підручника української літератури, у яких є числівники.

 

Урок2

Тема уроку:

 Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові. Числівники прості, складні й складені.

Мета уроку:

·        навчальна – розширити знання про кількісні і порядкові числівники,  їх групи за будовою; навчитись розрізняти кількісні й порядкові числівники, визначати види кількісних числівників; розрізняти числівники від інших частин мови, що мають  числове значення.

·        розвивальна – розвивати культуру усного та писемного мовлення учнів, вміння знаходити числівники у тексті, узагальнювати та систематизувати  вивчений матеріал;

·        виховна – сприяти вихованню культури мовлення, любові до рідної землі.

 Обладнання:

·        мультимедійна презентація «Числівник як частина мови»;

·        дидактичний матеріал;

·        індивідуальні картки;

·        підручник.

  Тип уроку:  урок вивчення нового матеріалу.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент.  Мотивація навчання: повідомлення теми та мети уроку, визначення основних завдань: Слайд №5.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання.

1. «Мозковий штурм» - учні по черзі задають питання однокласникам за вивченим матеріалом про числівник.

2. Словникова робота – учні першого варіанту називають п’ять кількісних числівників, а другого –п’ять порядкових.

3.  Синтаксичний розбір речення (із визначенням синтаксичної ролі числівника) на дошці і в зошитах.

            Вже третій день цвіте бузково сад. Два хитрих мудрого не переважать.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Вчитель за демонстраційним Слайдом №7 пояснює навчальний матеріал про кількісні і порядкові числівники, їх будову:

2. Робота за підручником. Складання плану прочитаної статті підручника з наведенням відповідних прикладів.

 

ІV.  Формування знань, умінь, навичок.

1. Робота з текстом (мультимедійна дошка чи картки): назвати числівники і визначити їх розряд та будову. (слайд №7)

[*]     Кажуть, що дзвіницю Києво-Печерської лаври будували дванадцятеро братів. Що збудують за рік – а воно ввійде в землю. Так п’ять років будували, щоразу одна п’ята будівлі під землею опинялася. Один брат не витримав, кинув і пішов собі. Одинадцятеро працювали далі. На шостий рік збудували баню, на ній золоте яблуко і хрест. Усю ніч люди стояли на колінах і молилися. На світанку дзвіниця вийшла із землі і вперлася хрестом у самі хмари. Тоді дві треті стін вкрили білим кам’яним візерунком, а одну третю пофарбували блакитним. (Нар.творч.)

2. Вибіркове письмо: із поданих частин мови виписати числівники,      обґрунтувати свій вибір (мультимедійна дошка (слайд №8 чи картки).

Коментар учителя:   числове значення, крім числівників,  можуть мати й інші частини мови. Наприклад, іменники (двійка, десяток)                                                дієслова (потроїти), прикметники (десятиповерховий), прислівники (надвоє, утрьох).  Ці частини мови записуються тільки словами, а числівники – словами і цифрами.

[*]     Один, одиниця, одинокий, перший; два, другий, двійка, двоє, подвоїти; п’ять, п’ятірка, п’ятий, п’ятиповерховий; десять, десяток, десятий, десятизначний, удесятерити; чотири, чверть, четвертий, чотирнадцятий.

3. Розподільний коментований диктант: записати подані словосполучення з числівниками  за значенням числівників у колонки – власне кількісні, дробові, збірні, неозначено-кількісні.

[*]     Четверо хлоп’ят, одна третя кілометра, дванадцятеро        поросят, вісімнадцять зошитів, чимало днів, дві п’ятих кілограма, кілька планшетів, двадцять сім учнів, десять років, одна сьома планети, п’ятеро друзів, три тижні, багато вражень, сто сорок стільців.

V. Закріплення вивченого.

2. Виконання вправ за підручником.

3. Робота в групах:  а) числа записати словами і скласти словосполучення з поданими числівниками, визначити будову числівників.

[*]     723, 8, 5324, 10, 9681, 365, 16, 50

б) у поданих прислів’ях і приказках вставити замість крапок пропущені числівники, усно визначити їх морфологічні ознаки.

[*]     … одного не ждуть. Мала собі удова … синів і десяту дочку Галю. За … вченого … невчених дають. Краще … раз показати, ніж … слова сказати.

 

VІ. Рефлексія.  Заповнити сторінки набутими знаннями «Я дізнався(лась) і навчився(лась)».

 

 

VІІ.  Оцінювання,  домашнє завдання. Вправи за підручником або  скласти діалог з використанням різних за будовою числівників

    «У магазині»

Урок №3

Тема уроку:

 Відмінювання кількісних числівників.

Мета уроку:

·        навчальна – пояснити учням особливості відмінювання кількісних числівників, формувати вміння відмінювати їх, правильно писати відмінкові форми.

·        розвивальна – удосконалювати культуру усного та писемного мовлення учнів, вчити правильно вживати числівники у непрямих відмінках,  узагальнювати та систематизувати  вивчений матеріал;

·        виховна – виховувати повагу до усної народної творчості, любов до рідної землі.

 Обладнання:

·        мультимедійна презентація «Відмінювання кількісних числівників»;

·        індивідуальні картки;

·        підручник.

  Тип уроку:  урок вивчення нового матеріалу.

 

Перебіг уроку

І. Організаційний момент.  Мотивація навчання: повідомлення теми та мети уроку, визначення основних завдань. Слайд №9

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

    Бесіда. Метод «Мікрофон»

Ø Назвіть розряди числівників за значенням.

Ø На які групи поділяються кількісні числівники?

Ø Що означають порядкові числівники?

Ø Розкажіть про будову числівників.

Наведіть приклади числівників

2. Мовознавча розминка. Знайти у спроектованому на екран тексті (слайд №10) числівники, записати словами, визначити їхній розряд за значенням, будову.

[*]     «Земле, моя всеплодющая мати»,- так звертається поет І.Франко до тої, яка нас носить і годує. Земля існує 4-5 млрд. років. Суша землі займає 149 млн. квадратних кілометрів, тобто трохи    більше 29 відсотків. Гора Джомолунга – найвища точка суходолу. Її висота  сягає 8848 метрів.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Дослідження мовного матеріалу: подумати, у яких числівниках можемо визначити рід, число, відмінок, а у яких – тільки відмінок. Робота біля дошки (запис речень під диктовку).

[*]     Погода: один день блисне, а сім днів кисне. Від одного удару дерево не падає.  Одна ластівка не робить весни. Одно літо ліпше, як сто зим. Один учитель краще, як дві книжки.

 Коментар учителя. Отже, числівники один (одна, одно, одне, одні) змінюються за родами, числами, відмінками. Всі інші кількісні числівники не мають граматичних ознак роду і числа і змінюються тільки за відмінками.

2. Робота за підручником. Розгляд таблиці відмінювання числівників один (одна, одно, одне, одні), спостереження над особливостями їх відмінювання, зокрема відмічаючи паралельні форми у Р. і О. відмінках.

[*]     Творче завдання: скласти речення з числівниками один (одна, одно, одне, одні) за поданими картинками. Слайд  №12

3. Спостереження над мовним матеріалом. Подані числа записати словами у Н.в. (слайд №10)

[*]     5, 7,13, 20, 30, 40, 60, 80, 90; 500, 600, 700, 800, 900, 1000.

            -Що можна сказати про написання ь у цих числівниках?

2. Опрацювання теоретичного матеріалу за підручником:

·        розгляд таблиці відмінювання кількісних числівників;

                        -Перед якими закінченнями у непрямих відмінках ми   

                         пишемо ь?

3. Складання опорного конспекту за демонстраційними слайдами

 

Слайди №12,13,14,15

Коментар учителя. У складених числівниках всі частини відмінюються і пишуться окремо, а іменник при числівнику виступає у тому відмінку, якого вимагає  остання частина (шістдесят два букети, тридцять сім днів).

 

4. Усне відмінювання кількісних числівників на вибір (три, сім, п'ятнадцять, мільйон, дві/третіх).

·       

·          Слайд №16.    Творча хвилинка. Склади речення з поданими числівниками.

ІV.  Закріплення навчального матеріалу шляхом виконання вправ.

1. Провідміняти письмово в зошитах і на дошці числівники: чотири, сорок, шістдесят, сімсот, вісімдесят п’ять спираючись на опорний конспект.

2. Робота у групах.

Перша група. Вибіркове письмо за карткою: записати числівники, поставити до них питання і вказати їх відмінок.

[*]     Дорослий слон щодня з’їдає від 100 до 200 кг рослинної їжі.  Ластівки виводять пташенят у Європі, а через 3 місяці летять до Африки. Понад 30 відсотків усіх птахів гніздяться колоніями. У такий спосіб облаштовують своє життя 93 відсотки морських птахів. Довжина кроку страуса від 4 до 5 метрів. Він може розвивати швидкість до 50 км за годину.

Друга група. Конструювання. У поданих реченнях (на картках) розкрити дужки, записавши числівники словами у потрібному відмінку.

[*]     Зелене царство Землі налічує до (200000) видів рослин, з яких близько (20000) росте в Україні. Найвища рослина на земній кулі – ліаноподібна пальма, стовбур якої виростає до (300) метрів. У відкритому океані сила удару хвилі сягає (40) тонн на квадратний метр.

V. Підведення підсумків.  Виставлення оцінок.  Завдання додому.

1. Вправи за підручником. 2. Провідміняти числівники – 6, 13, 40, 274

 

Урок №4

Тема уроку:

 Відмінювання кількісних числівників. Буква ь на кінці і перед закінченням у непрямих відмінках. Вживання числівників з іменниками.

Мета уроку:

·        навчальна – закріпити з учнями особливості відмінювання кількісних числівників; сприяти формуванню вмінь і навичок правопису числівників у формах непрямих відмінків, визначати орфограму «м’який знак» у числівниках;   поєднувати числівники  з іменниками.

·        розвивальна – удосконалювати культуру усного та писемного мовлення учнів, вчити правильно вживати числівники у непрямих відмінках,  узагальнювати та систематизувати  вивчений матеріал;

·        виховна – виховувати повагу до усної народної творчості.

 Обладнання:

·        мультимедійна презентація «Написання ь знака у числівниках», «Поєднання числівників з іменниками»;

·        індивідуальні картки;

·        підручник.

  Тип уроку:  урок закріплення знань.

 

Перебіг уроку

І. Організаційний момент.  Мотивація навчання: повідомлення теми та мети уроку, визначення основних завдань.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Фронтальна перевірка домашнього завдання.

2. Лінгвістичний диктант:

- Числівник  - це…

- За розрядами числівник поділяється на…

- Є такі групи числівників за будовою…

 - Кількісні числівники відмінюються за…

 - У числівниках на позначення десятків при відмінюванні змінюється…

 - У числівниках на позначення сотень при відмінюванні змінюються…

 - Числівники 40, 90, 100 у непрямих відмінках мають закінчення…

ІІІ. Спостереження над мовним матеріалом.

1. Робота біля дошки.

Коментар учителя та складання опорного конспекту за слайдом№18:

 

Записати словами подані числівники, визначити їх відмінок, пояснити особливості відмінювання, написання м’якого знака у відмінкових закінченнях. (слайд №19)

[*]     Посаджено близько 3568 кущів троянд, бібліотека поповнилась 2624 примірниками нових книг, відбулася зустріч з 75 учасниками фестивалю, зібрано на 387 гектарах.

2. Виконати арифметичні дії, записавши числівники словами.

[*]      До 115 + 53 =;         від       493 - 59 =;                    до   12,5 + 8 =;                     

        834 + 16 =;                       1550317 - 9362 =;               16,2 + 5 =.

 

3. Записати словосполучення, визначити, в якому відмінку стоять  іменники при числівнику.

[*]     П’ять днів,  два дні, десять учнів, чотири зошити, три гривні, тридцять одне селище, сімдесят два роки, семеро каченят, одна третя відсотка, двоє дверей.

Коментар учителя:   Слайд №20

 ІV. Закріплення навчального матеріалу

 1. Розподільне письмо. Записати словосполучення, розкриваючи дужки, у дві колонки: а) у яких іменники вживаються у формі Н.в. мн.; б) у яких іменники вживаються у формі Р.в. мн. (Слайд №20)

[*]     Дев’ять(слива),, п’ять(картина), два(кілометр), шість(автор), три(ананас), десять(острів), чотири(пиріг), сім(лящ).

2.  Скласти речення із поданими фразеологізмами. Усно.

У двох словах,  за тридев’ять земель,

на всі чотири сторони,

 

 3. Хвилинка-веселинка. (Слайд №21) Баба–Яга записалася на курси водіїв літальних   апаратів.  Але справи в неї були кепські, бо вона ніяк не могла запам’ятати,  як правильно відмінюються числівники. І  бортовий комп’ютер    не міг розпізнати заданий  маршрут. Відредагуйте текст.  Допоможіть Бабі Язі дістатися додому.

[*]     Близько двадцять кілометрів летимо до молочної ріки, повертаємо праворуч до Лисої гори, долаємо відстань  в ста кілометра, далі ще близько двісті шестидесяти метрів до густого – прегустого лісу,  потім  зі швидкістю  семидесяти км. за годину  долаємо  до  десять кілометрів.

 

 ІV. Узагальнення вивченого.

1. Робота у парах: складання плану вивченого матеріалу за підручником і опорними конспектами.

[*]     Орієнтовний план.

            1. Написання м’якого знака у кінці числівників.

            2.  М’який знак у непрямих відмінках числівників.

            3. Поєднання числівників два, три, чотири з іменниками.

            4. Як поєднуються з іменниками інші числівники.

2. Робота за підручником. Тренувальні вправи.

V. Оцінювання учнів. Домашнє завдання. Вправи за підручником.

 

Урок №5

Тема уроку:

 Відмінювання збірних і дробових кількісних числівників.

Мета уроку:

·        навчальна – пояснити учням особливості відмінювання збірних і дробових кількісних числівників, формувати вміння правильно утворювати форми цих числівників, знаходити вивчені орфограми, визначати граматичні ознаки числівника.

·        розвивальна – удосконалювати культуру усного та писемного мовлення учнів; розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять школярів, вміння аналізувати, робити висновки.

·        виховна – виховувати інтерес до усної народної творчості, викликати бажання поглиблювати свої знання.

 Обладнання:

·        мультимедійна презентація «Збірні і дробові кількісні числівники»;

·        індивідуальні картки;

·        підручник.

  Тип уроку:  урок застосування знань.

 

Перебіг уроку

І. Організаційний момент.  Мотивація навчання: повідомлення теми  та мети уроку, визначення основних завдань.

ІІ. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань.

    1.  Вибірковий запис на дошці числівників з домашньої вправи.

    2.  Бліц-опитування.

-         Які числівники називають число, кількість?

-         Які числівники називають порядок предметів при лічбі?

-         Яка різниця у відмінюванні кількісних і порядкових числівників?

-         Яка особливість у відмінюванні числівників на позначення десятків і на позначення сотень?

-         Що треба знати про відмінювання числівників сорок, дев’яносто, сто?

     3. «Я редактор». Відредагувати подані речення. (Слайд №20)

[*]     У нашому класі тридцять два учня. Два брата вчилися в одному класі. Сестри обоє ще дуже молоді. У фермерському господарстві п’ятдесят два теляти. Біля будинку росло чотири дуба. Семеро днів тривала подорож.

      4.    Повторення вивченого про відмінювання кількісних числівників, написання ь у числівниках. (слайд №22)

·        Провідміняти в зошитах подані словосполучення(за варіантами): 1 – триста шістдесят днів;

                            2 – п’ятсот вісімдесят дітей;

                                                 3 – сорок дівчат.

ІІІ.  Вивчення нового матеріалу.

1. Осмислення змісту і послідовності застосування практичних дій при відмінюванні збірних і дробових числівників на основі розгляду матеріалу підручника та демонстраційного слайду №23

 

2. Вправи на закріплення теоретичного матеріалу.

  а) Прочитайте загадки про людину й відгадайте їх. Запишіть, збірні   числівники підкресліть і визначіть відмінок. (картки або слайд))

[*]     Двоє рідних дітей межа перебила. П’ятеро братів поруч живуть, у кожного своє імя. Двоє дивляться, одне говорить, а двоє слухають.

  б) Вибіркове письмо. Утворити словосполучення із числівником двоє і записати у дві колонки: 1) ті, які можна вжити із збірним числівником; 2) ті, які не вживаються із збірними числівниками. (картки або слайд)

[*]     Однокласник, ножиці, кущ, стіна, граблі, сани, кілограм, липа, ягня, ворота, ключ, клієнт, дочка, кошеня, двері, квітка, малюнок, урок.

  в) Провідміняти усно одна десята кілометра, дев’ять цілих.

  г) Робота з текстом. Записати текст, цифри замінити словами, вказати відмінок. (слайд №24)

[*]     У математиці є так звані сталі величини. Наприклад, щоб знайти довжину кола, його радіус множать на число 3,14 або на 22,7, що майже те саме. При розв’язанні багатьох практичних задач використовують так зване число Непера, яке наближено дорівнює 2,718.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Вправи за підручником.

2. Рефлексія «Незакінчене речення»:

-         На сьогоднішньому уроці я дізнався…

-         Ця тема дає можливість правильно вживати у мовленні…

   V. Підведення підсумків уроку. Оцінювання. Домашнє завдання.

Вправи за підручником або  провідміняти числівники:

            51/2 – п’ять з половиною, 7,56 – сім цілих і п’ятдесят шість сотих

 

Урок №6

Тема уроку:

 Числівники порядкові, їх відмінювання та написання.

Мета уроку:

·        навчальна – поглибити й систематизувати знання про порядкові числівники, їх групи за будовою; навчитись відмінювати порядкові числівники; засвоїти написання числівників з останньою частиною –десятий, -сотий, -тисячний;

·        розвивальна – розвивати культуру усного та писемного мовлення учнів; знаходити порядкові числівники у тексті, узагальнювати та систематизувати  вивчений матеріал;

·        виховна – сприяти вихованню культури усного й писемного мовлення; любові до рідної землі.

 Обладнання:

·        мультимедійна презентація «Порядкові числівники»;

·        індивідуальні картки;

·        підручник.

  Тип уроку:  урок вивчення нового матеріалу.

 

Перебіг уроку

І. Організаційний момент.  Мотивація навчання: повідомлення теми та мети уроку, визначення основних завдань.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Фронтальне бліцопитування.

- Яка частина мови називається числівником?

- На які групи за значенням поділяються числівники?

- Як змінюються кількісні числівники, а як – порядкові?

2. Робота з текстом (на картках чи мультимедійній дошці Слайд №25). Прочитати текст. Виписати числівники, записавши числа словами, визначити їх розряди числівників,  вказати синтаксичну роль, звернути увагу на написання складених порядкових числівників.

[*]     ХV- ХVІІ ст. – нелегкі часи в історії України. На наш край не один раз робили спустошливі набіги турецькі й татарські орди. Козаки не тільки обороняли міста і села України, а й визволяли свій народ із неволі. Так, у 1614 р. близько 2000 чоловік на 40 човнах-байдарках переплили Чорне море, захопили Синоп і спалили ворожий флот. У 1615 р. козаки успішно сходили в похід на Константинополь, а в 1616 р. під проводом Сагайдачного напали з моря на головний невільницький ринок у Криму – Кафу (тепер Феодосія), знищили 14-тисячний турецький гарнізон, спалили флот і визволили полонених з неволі.  

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Спостереження над мовним матеріалом «Відмінювання порядкових числівників». Слайд № 27

Коментар учителя:   Отже, порядкові числівники відмінюються як прикметники твердої групи, а числівник третій як прикметник м’якої групи

2. Робота в парах: за підручником і демонстраційним слайдом скласти зв’язну розповідь про відмінювання і написання порядкових числівників.

3. Дослідження-моделювання:

- утворити порядкові числівники від поданих чисел, записати їх на дошці і в зошитах у Д.в., та О.в.

[*]     43, 90, 207, 58, 2/10, 800, 5000, 60.

         Коментар учителя: Складні порядкові числівники з останньою    частиною –десятий, -сотий,  -тисячний  пишуться разом.

-провідміняти письмово в однині словосполучення:

[*]     третя літня ніч, шістдесятий учасник

ІV. Закріплення вивченого на уроці, систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок.

1. Творча хвилинка: І варіант складає розповідь про шкільний розпорядок дня, ІІ варіант – про свій режим дня, використовуючи числівники.

2. Рефлексія: - Про що я дізнався(дізналась) на цьому уроці?

                           - Що я повинен знати про написання порядкових  

                              числівників? 

V. Оцінювання учнів. Домашнє завдання: а)поясни значення стійких словосполучень і склади з ними речення; б) вправи за підручником.

·        За сто робіт береться, а ні одна не вдається; перші з перших; дев’ятий вал; з п’ятого на десяте; виїхав на трьох колесах.

                         

Урок №7

Тема уроку:

  Вживання числівників на позначення дат, часу.

Мета уроку:

·        навчальна – поглибити й систематизувати знання про кількісні і порядкові числівники, їх групи за будовою; закріпити навички їх відмінювання та написання; навчитись вживати числівники на позначення дат, часу;

·        розвивальна – розвивати культуру усного та писемного мовлення учнів, уміння вживати числівники на позначення дат, часу(годин);  вживати їх у зв’язному мовленні;  узагальнювати та систематизувати  вивчений матеріал;

·        виховна – сприяти вихованню культури усного й писемного мовлення; виховувати культуру спілкування.

 Обладнання:

·        мультимедійна презентація «Порядкові числівники»

·        індивідуальні картки;

·        підручник.

  Тип уроку:  урок вивчення нового матеріалу.

 

Перебіг уроку

І. Організаційний момент.  Мотивація навчання: повідомлення теми та мети уроку, визначення основних завдань.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Лексична розминка. Доповнити прислів’я, подані на дошці, дописавши числівники. Визначити їх розряд за значенням.  Пояснити значення фразеологізмів.

[*]     …вода на киселі; … раз відмір, а … раз відріж; … п’ятниць на тиждень; … колесо до воза; … бути на … небі; … дорогою обходити.

3. Бліцопитування. Метод «Мікрофон» -  продовж речення:

    - Порядкові числівники означають…. і відповідають…

    - За будовою порядкові числівники поділяються на …

    - Порядкові числівники відмінюються за … як прикметники …

    - Складні порядкові числівники на –десятий, -сотий,  -тисячний     

       пишуться …

    -У складених порядкових числівниках відмінюється лише …

ІІІ. Спостереження над мовним матеріалом та його засвоєння

   1.  Робота за підручником та слайдами «Вживання числівників на позначення дат, часу»

-         визначити час за годинником. Слайди №28, 29, 30,31

     

 

                               Коментар учителя:   Складені числівники на позначення часу пишуться і вимовляються так: перша частина(год.) – як порядковий числівник, а друга частина(хвил.) – як кількісний: двадцять п’ять хвилин на шістнадцяту, четверта година тридцять хвилин.

2. записати словами дати та увести їх у складені речення:

[*]     01.09; 23.10; 08.03; 09.05; 18.12; 05.08.

        Коментар учителя:   У датах порядкові числівники стоять у формі с.р., а назви місяців – у Р.В. одн. Наприклад: друге(число) грудня, другого(числа) грудня.  Числівники на позначення знаменних дат пишуться з великої букви. Якщо числівник складений, то з великої букви пишеться тільки перше слово. При вживанні цифр замість числівника назва місяця пишеться з великої букви.

 3. Дослідження моделювання. За зразком записати цифрове позначення часу словами.

        Зразок. 07.30 - пів на восьму; 07.45-за чверть восьма; 07.15 – чверть на восьму.

[*]     8 год 15 хв., 7 год 20 хв., 10 год 25 хв., 14 год 45 хв., 13 год 30 хв.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Записати зредагований варіант мовних формул на позначення часу.

[*]     Пів дев’ятої, без десяти чотири, двадцять хвилин сьомої, вісім годин десять хвилин, п'ятнадцять хвилин за десяту,  півп’ята.

 V. Підведення підсумків уроку. Оцінювання. Домашнє завдання.    

       Вправи за підручником.

 

Урок №8

Тема уроку:

  Порядкові числівники і прикметники з числовим значенням.

Мета уроку:

·        навчальна – поглибити й систематизувати знання про кількісні і порядкові числівники; закріпити навички їх відмінювання та написання; навчитись розрізняти порядкові числівники й прикметники з числовим значенням.

·        розвивальна – розвивати культуру усного та писемного мовлення учнів, вміння  вживати числівники та прикметники з числовим значенням у зв’язному мовленні;  узагальнювати та систематизувати  вивчений матеріал;

·        виховна – сприяти вихованню культури усного й писемного мовлення; виховувати культуру спілкування; повагу до історичного минулого

 Обладнання:

·        мультимедійна презентація «Порядкові числівники й прикметники з числовим значенням»;

·        індивідуальні картки;

·        підручник.

  Тип уроку:  урок вивчення нового матеріалу.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент.  Мотивація навчання: повідомлення теми та мети уроку, визначення основних завдань.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Диференційна самостійна робота: виписати з речень на картках числівники, дата їм характеристику, один числівник провідміняти.

[*]     Зразок картки.

Картка №1                                                                              До уроку №8

Визначити числівники і виписати їх. Зробити морфологічний розбір за  схемою у підручнику. Один числівник провідміняти.

1. Повна темрява панує в океані на глибині глибше шестисот метрів. 2. Довжина язика мурахоїда досягає шістдесяти сантиметрів. 3. Гетьман Петро Сагайдачний виступив на чолі сорокатисячного Запорозького війська.(З підручника)

 

ІІІ.  Вивчення нового матеріалу.

1. Робота за опорною таблицею (Слайд №31) «Порядкові числівники й прикметники з числовим значенням».

v Усне відтворення матеріалу за опорною таблицею та відповідним матеріалом підручника.

    Коментар учителя. Отже, якщо слово складається з двох                   числівників, то це складний числівник, а якщо – з числівника та іменника, то це складне слово із числовим значенням(прикметник).

v Розподільне письмо: записати у дві колонки – числівники і прикметники з числовим значенням, поставивши до них питання.(слайд №32)

[*]     Сімнадцятий, восьмиповерховий, трьохсотий, тризубий, сім- десятий, десятитисячний, шестиденний, двоскладне, чотирьохмільйонний, тризначне.

2. Творча робота: скласти  речення із записаними словами, визначити у них синтаксичну роль числівників.

v 3. «Я - конструктор». Словосполучення замінити складними прикметниками, написати  разом і через дефіс..(слайд №32)

            Коментар учителя. У прикметниках з числовим значенням перші числівники мають форми  одно-, дво-, три- чотири-(перед голосними – двох-, трьох-, чотирьох-); від п’яти і більше – Р.в.(виняток дев’яносто, сто). Такі прикметники пишуться разом, а якщо перша частина – цифри, то після них ставимо дефіс.

[*]     Вулиця в 3 кілометри, мороз 20 градусів, бочка вагою 250 кілограмів, чоловік 80 років, історія в 2 тисячі літ, народ чисельністю 47 мільйонів.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Робота в парах. «Я редактор»: виправити помилки в написанні числівників і прикметників у поданих реченнях на картках чи мультимедійній дошці.

[*]     На відзначення двохсот-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка у школі було проведено ряд цікавих заходів. Ми пройшли п’ятьох- кілометрову відстань. У мого друга брат народився у двітисячному році. Дев’ятнадцятьохрічний юнак завоював першість у змаганнях з веслування.

2. «Хто швидше?». Записати подані слова, замінюючи числівники словами.

[*]     300-й, 700-й, 2-горбий, 4-кутний, 3-елементний, 7-денний, 70-річний, 500-мільйонний.

V. Підведення підсумків уроку. Оцінювання. Домашнє завдання.

Вправи за підручником або твір-роздум «Краще на п’ять хвилин раніше, ніж на хвилину пізніше»

 

Урок №9

Тема уроку:  Творення  числівників.

Мета уроку:

·        навчальна –  поглибити та узагальнити знання учнів про числівник; пояснити походження і творення числівників; формувати вміння правильно визначати твірні слова(основи), від яких утворено числівник.

·        розвивальна – удосконалювати культуру усного та писемного мовлення учнів; розвивати творчі вміння використовувати утворені числівники у власних висловлюваннях; пояснювати морфологічні ознаки числівника та його написання. 

·        виховна – виховувати інтерес до історичних фактів, до мовного багатства українського народу; викликати бажання поглиблювати свої знання.

 Обладнання:

·        мультимедійна презентація «Творення числівників»;

·        дидактичний матеріали, фото пам’ятника арахісу;

·        індивідуальні картки;

·        підручник.

  Тип уроку:  урок формування практичних умінь і навичок, застосування знань.

 

Перебіг уроку

І. Організаційний момент.  Мотивація навчання: повідомлення теми  та мети уроку, визначення основних завдань.

ІІ. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань.

1. Пояснювальний диктант (числівники підкреслити, визначити розряд, будову, написання). (слайд №33)

[*]     Системою зв’язку Інтернет нині користуються понад сорок мільйонів чоловік. Ця комп’ютерна мережа була створена у шістдесятих роках ХХ ст. як засіб зв’язку на випадок війни. На початку 80-років ХХ ст. розвиток комп’ютерної техніки зробив можливим створення мобільних телефонів.

2. Пояснити фразеологізми, ввести їх у речення та визначити синтаксичну роль. (слайд №33)

[*]     Під трьома замками тримати; у чотирьох стінах; бути на сьомому небі; одна нога тут, а друга там; наче три дні не їв; як дві краплі води.

ІІІ.  Вивчення нового матеріалу.

·        Підготовка до сприйняття нового матеріалу. Бесіда:

-         Чи є тотожними за значенням слова й словосполучення: шістдесят – шість десятків; триста – три сотні?

-         Від яких слів утворені складні числівники на позначення десятків і сотень?

·        Коментар вчителя. Числівники утворилися протягом довгого історичного розвитку. Ось як, наприклад, здавна пояснюються основні числа: 1(один) – символ єдності, цілості: Бог, Всесвіт, космос.  2(два) – символ парності, бінарності: небо і земля, ніч і день, добро і зло та ін.  3(три)- основа життя й мислення: на трьох китах, три виміри, три часи, три образи Бога – Трійця тощо. 4(чотири) – символ сталості: чотири стихії, чотири сторони світу, чотири Євангелія, чотири пори року. 7(сім) – символ святості, здоров’я, небесне число: сім чудес світу, сім днів тижня, сі смертних гріхів. 12(дванадцять) – пов’язане з євангельськими притчами: дванадцять апостолів Христа, дванадцять страв, дванадцять місяців. Числівники часто зустрічаються в назвах фольклорних і літературних творах, у фразеологізмах, що збагачують нашу мову, роблять її образнішою.

·        Розгляд таблиці «Творення числівників». Слайд №34

·        Робота з підручником. Вправи на вибір учителя з поясненням будови числівників.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Робота в парах за Збірником українських прислів’їв (змагання «Хто швидше?»). Навести до десяти прислів’їв, у складі яких є числівники, записати їх, пояснити значення одного з них.

2. Хвилинка відпочинку. Читання інформації про арахіс, демонстрація фото пам’ятника. Вибір числівників і пояснення їх будови. Слайди №35, 36, 37

    

        Арахіс прийшов у Європу з Індії чи Китаю ще в ХVІ ст. А  в ХІХ ст. французи, а за ними італійці, мешканці Балкан та середземноморських островів навіть почали промислове виробництво цієї культури. Фермери американських південних штатів захопилися екзотичною рослиною десь з середини ХІХ ст., тоді, коли їх бавовник масово почав нищити довгоносик. Заміна культури виявилася настільки вдалою, що мешканці міста Ентерпрайз в Алабамі поставили за це пам’ятник арахісу в 1919 р. У Росію земляний горішок завезли в 1792 р. з Туреччини. Перші спроби його акліматизації були зроблені в 1825 році в Одеському ботанічному саду. Арахіс є надзвичайно цінною олійною культурою, бо містить до 60 відсотків жиру і понад 30 відсотків білка.

VІ. Систематизація й узагальнення знань.

1. На які групи за будовою поділяються числівники?

2. Що слід пам’ятати про числівники на –дцять?

3. Назвіть особливості творення складених числівників.

 VІІ. Підведення підсумків уроку. Оцінювання. Домашнє завдання.

Вправи за підручником або твір - мініатюра «З історії мого міста» з використанням числівників.

Урок №10

Тема уроку:

       Вживання числівників у мовленні. Морфологічний розбір числівників (узагальнюючий урок).

Мета уроку:

·        навчальна –  поглибити та узагальнити знання учнів про числівник, зокрема його граматичні форми, про вживання числівників у мовленні.

·        розвивальна – удосконалювати культуру усного та писемного мовлення учнів; розвивати творчі вміння визначати  граматичні форми числівників, правильно вживати числівники у мовленні; розвивати кмітливість та уважність.

 

·        виховна – виховувати інтерес до історичних фактів, до мовного багатства українського народу; викликати бажання поглиблювати свої знання про рідне місто.

 Обладнання:

·        мультимедійна презентація «Числівник як частина мови»;

·        дидактичний матеріали (картки, фото Одеси, слайди «З історії Одеси»);

·        підручник.

  Тип уроку: урок  перевірки і корекції знань, умінь, навичок та їх практичне застосування.

 

Перебіг уроку

І. Організаційний момент.  Мотивація навчання: повідомлення теми  та мети уроку, визначення основних завдань.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

     Актуалізація опорних знань.

 1. Робота з текстом. Прочитати текст, виписати словосполучення з числівниками, замінивши цифри словами, визначити розряд і будову числівників (текст на картках чи мультимедійній дошці. Слайд №38).

 

[*]                                               З історії Одеси

З 1794 р. на місці Хаджибею за розпорядженням Катерини ІІ  починається спорудження нового порта та міста, яке отримує грецьке ім’я Одеса. 2 вересня цього ж року під керівництвом Дерибаса були закладені перші портові споруди. Ця дата 2 вересня 1794 р. і є днем народження міста Одеси. Місто бурхливо будується за планом, складеним інженером-полковником російської армії Францем Деволаном. Вже до 1803 р. тут проживало 9 тисяч осіб.

 

Фото «Старая Одесса»

 

2. Бліц-опитування «Ти – мені, я – тобі».

Ø Яка частина мови називається числівником?

Ø На які групи за значенням поділяються числівники?

Ø Як відмінюються кількісні числівники, а як – порядкові?

Ø Коли пишемо м’який знак у числівниках?

Ø Яку синтаксичну роль виконує числівник?

ІІІ.  Практичні вправи узагальнюючого типу.

1. Самостійна робота на відтворення знань. (слайд №40)

ü Подані числівники записати словами у Н.в., Д.в., М.в. та визначити їх будову:

                      7, 56, 328, 1/5

ü Утворити від них порядкові числівники, де можливо – збірні. 

ü Увести у речення деякі з цих числівників.

 2. Робота в парах. Розіграти діалог (до 10 реплік), використовуючи числівники на позначення часу і дати. («Прогулянка до парку», «Екскурсія до Приморського бульвару»)  Показ слайдів №41,42(фото) Одеси.

 

 3. Творча робота в групах. 1-ша група складає твір-мініатюру на тему: “Одна голова добре, а дві  -    краще”, 2-га - зв’язну відповідь «Числівник як частина мови». Старший кожної групи презентують роботи.

 

4. Робота біля дошки. Записати речення, виконати синтаксичний розбір, числівник розібрати як частину мови за схемою:

Послідовність розбору

1.Частина мови.

2. Початкова форма (Н.в.)

3. Розряд за значенням.

4. Група за складом.

5. Рід(якщо є), число( якщо є).

6. Відмінок.

7. Синтаксична роль.

 

[*]     Одеський морський торгівельний порт – найбільший на Україні. Його транспортні лінії пов’язують місто майже з 600 портами світу.

  Слайди №43, 44

 

5. Хвилина відпочинку. Відгадай загадки-жарти.

 

v У сімох братів по одній сестрі. Чи багато сестер? ( одна )

v Ішли син з батьком та дід з онуком. Скільки їх? ( троє )

v У двох матерів по п’ять синів, одне ім’я у всіх. ( руки і пальці )

v Шість ніг, дві голови, один хвіст. (вершник на коні )

v Одне просить дня, друге просить ночі, третє каже: ”А мені все одно: що вдень, що вночі витріщати очі”.( ліжко, двері, вікно )

v Яке слово складається з семи однакових літер? (сім’я)

 

ІV. Підведення підсумків уроку.

Рефлексія

·        Що на сьогоднішньому уроці вам сподобалось найбільше?

·        Чи досягли ми поставленої мети?

·        Оцініть свій емоційний стан.

V. Оцінювання. Домашнє завдання.

       Вправи за підручником або повідомлення на основі вивченого про числівник: «Правильне використання відмінкових форм числівників на уроках математики» чи «Числівники у фразеологізмах».


Теги: Федулова Г.Ф., числівник
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 8344/333


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar