Головна » Українська мова

Розробка уроку «Узагальнення знань з теми «Односкладні речення» з української мови у 8-му класі

Мета. Узагальнити знання учнів про односкладні речення. Міцність навичок забезпечити системою творчих вправ (у тому числі з використанням ноутбуків).

Розвивати зв’язне усне і писемне мовлення школярів, уміння зіставляти й узагальнювати.

Виховувати шанобливе ставлення та любов до природи

Тип уроку. Узагальнення знань, умінь та навичок

Обладнання. Схеми, зошити,  інтерактивна дошка, ноутбуки, роздаткові матеріали

Форма проведення. Сходинки пізнання

Ім’я уроку. «Наші друзі – односкладні речення» 

Перебіг уроку

Організаційний момент
Повідомлення теми, форми та імені уроку

      Тема уроку – «Узагальнення знань з теми «Односкладні речення». Ім’ям заняття буде вислів «Наші друзі – односкладні речення». Протягом уроку ми піднімемося сходинками пізнання, повторимо та узагальнимо ваші знання. Для плідної роботи ви об’єднались у  групи. А ваші відповіді мені будуть допомагати оцінювати експерти.

    3. Проблемне запитання: “Як відрізнити просте односкладне називне    речення від двоскладного з іменним складеним присудком?” (На інтерактивній дошці з’являються пари речень. Учні за допомогою методу дослідження-зіставлення висловлюють свою думку щодо проблемної ситуації, пояснюють, у чому полягає їхня точка зору).

         Безмежний прекрасний степ. (Односкладне речення з узгодженим означенням).

Безмежний степ прекрасний. (Двоскладне речення з іменною частиною складеного присудка).

Довга дорога. (Односкладне речення з узгодженим означенням.)

Дорога довга. (Двоскладне речення з іменною частиною складеного присудка).

Коментар учителя: на визначення типу синтаксичної конструкції – двоскладне речення чи односкладне називне впливає порядок слів. Так, прикметник, що стоїть перед означуваним іменником, виконує синтаксичну функцію узгодженого означення, а прикметник, що стоїть після іменника, виконує роль іменної частини складеного присудка.

4. Створення ситуації успіху.

Учитель звертається до учнів: молодці, ви гарно попрацювали із цим завданням. Сподіваюсь, що ви й надалі так плідно працюватимете!

Виконання системи дослідницьких завдань, спрямованих на розвиток пунктуаційних умінь і навичок, мовної та загальної ерудиції та творчих здібностей. Робота в групах

I сходинка пізнання «Вивчаймо односкладне речення!»

Вступне слово вчителя.

       Ось ми з вами підійшли до I сходинки пізнання, яка називається

«Вивчаймо односкладне речення!».

      А що ж ми знаємо про односкладне речення?

(Відповідь учня біля дошки, коментар до схеми)

а) Вибірково – розподільна робота

        Пропоную вам завдання, суть якого полягає у тому, щоб з поданого тексту вибрати і розподілити у дві колонки речення з головним членом підметом та присудком

       1. Холод. 2. Невеличкий сніжок. 3. Зранку він знов почав падати усе більше. 4. Почало колесом світ крутити. 5. Світу білого не видно. 6. Кругом хати наче сто коней гасало, торохтіло оселею, жалібно співало в димарі! 7. Не вітер, а буря завіяла, метучи цілі гори снігу по землі, здіймаючи густу кашу в повітрі. 8. Не стало видно ні неба, ні землі. 9. По дворах понавертало кучугури. 10. Вулиці забиті, занесені. 11. По дворах у рівень з хатами стоять страшенні снігові баби.

                                                                                            За Панасом Мирним

б) «Зайве» речення

      Перед нами постало цікаве завдання – «Зайве» речення. А допоможе вам у цьому – ноутбук. Виділіть «зайве» речення з кожної групи, назвіть автора і назву твору.

Все ожило, усе загомоніло.

Зелений шум, веселая луна!

Співало все, сміялось і бриніло,

А я лежала хвора й самотна.

                                                  (Леся Україна «Давня весна»)

А те лазурове море.

Воно гріється на сонці.

А внизу морська гладь б’ється о скали,

І хлюпочеться, й реве.

                                                        (Іван Франко «Іван Вишенський»)

Красне сонечко!

Усміхається

Небо яснеє.

Дзвонить пісеньку

Жайвороночок.

                                          (Іван Франко «Гріє сонечко»)

II сходинка пізнання «Складне стає доступним»

 

а) «Перекладачі»

       Зараз теж завдання з опорою на ноутбук. Перекладіть текст, укажіть вид односкладних речень, виконайте синтаксичний розбір 2 – го речення.

Летом

       Раннее летнее утро. Иду к лесу через луг по мокрой от росы тропинке. Траву уже скосили. Приятно пахнет свежим сеном.

      Лето – лучшее время года!

Які види односкладних речень зустрілися?

(Відповідь учня)

Виконаймо біля дошки синтаксичний розбір 2 – го речення

(Запис учня біля дошки)

Слово експертам за вибірково – розподільну роботу, «зайве» речення та переклад тексту.

б) Лінгвістичне змагання

     Запишіть за 1 – у хвилину якомога більше прислів’їв та приказок на тему природи, які виступали б узагальнено – особовими реченнями.

     Зачитуємо.

III сходинка пізнання «Односкладні речення – наші помічники і друзі?»

а) Твір – опис

       III сходинка – найбільш складна. Вас очікує творче завдання: скласти твір – опис зимового ранку. Дати заголовок називним реченням.

(Опорні слова: ясний ранок, тихо, мальовничі краєвиди, ніщо не шерехне, ніщо не писне, ходімо…)

   Зачитуємо твори. Яка робота була найбільш вдалою? Прокоментуйте. А експерти згодні з думкою класу?

Закріплення вивченого матеріалу. Тестування

Тестові запитання з’являються на інтерактивній дошці, учні читають запитання, варіанти відповідей і вписують правильний код-варіант у табличку, потім обмінюються аркушами, перевіряють їх і вираховують свій бал, отриманий на уроці

 

Домашнє завдання

Середній рівень: вправа  236, стор.150.

Достатній - виписати із художньої літератури приклади односкладних речень.

Високий-написати коментар з використанням односкладних речень до вислову Г.Сковороди «Друг вірний - захист міцний».

Підсумок уроку. Оцінювання

      Дуже вдячний  вам за активну роботу, гарні відповіді і знання, за вашу підтримку і позитивний настрій. Бажаю, щоб односкладні речення стали вашими вірними друзями на все життя.

      Дякую за увагу!

 

Додатки до уроку

Кодовий тест

1. На які типи поділяються односкладні речення:

а) прості, складні, неускладнені, неповні;

б) безособові, узагальнено-особові, неозначено-особові, означено-особові;

в) безособові, узагальнено-особові, неозначено-особові, означено-особові, називні;

г) повні й неповні.

2. Знайдіть серед запропонованих варіантів односкладне речення з головним членом присудком:

а) Зима. Криниця. Стук обмерзлого вікна.

б) Повний місяць похилився над гаєм.

в) Вовчицею ніч за вікном чигала.

г) Не оплакуй ні мрій, ні згадок…

3. Знайдіть узагальнено-особове речення:

а) Прилітають до нашого поля із далеких країв журавлі.

б) Не корю, не нарікаю, прикрих слів не говорю;

в) Ой, поділять тебе, земле, поділять.

г) Більше думай і тоді вирішуй!

4. Позначте називне речення:

а) Немає пісні без любові.

б) Людська творчість – це найбільша мука.

в) Життя без книги – це хата без вікна.

г) Пізнє літо.

5. Яке серед запропонованих речень є означено-особовим:

а) По радіо повідомляють про готування польоту на Місяць.

б) Лови летючу мить життя!

в) Добре діло твори сміло.

г) Літа вже немає, сніг, дими навколо.

6. У якому із запропонованих безособових речень присудок виражається прислівником:

а) Вітерцем дихнуло з долини.

б) Хай слово мовлено інакше – та суть в нім наша зостається.

в) Чудово, просторо й радісно на придеснянських луках.

г) Темної ночі перевезено його в темний покій.

7. Знайдіть рядок, у якому в реченні головний член вказує на дію, що виконується невизначеною особою:

а) Силою не хвались – краще трудись.

б) Як було гарно відчувати себе маленькою хазяйкою у цьому лісі!

в) Будь високий, як верба, а багатий, як земля.

г) Мені бажали здоров’я, успіхів, гарних учнів – не без деякого лукавства.

8. Установіть відповідність між односкладними реченнями та їх видами:

а) Не взявшись за сокиру, хату не збудуєш.

б) Про успішний виступ Остапа Вересая довідалися і в царському дворі.

в) Хлюпіт хвиль, рівне дихання моря.

г) Уже неозброєним оком стало видно зграї птахів.

ґ) Скажемо відверто хоч би  сьогодні про наші помилки й безвідповідальність.

А – Означено-особове;

Б – Неозначено-особове;

В – Узагальнено-особове;

Г – Безособове;

Ґ – Називне.

 

Індивідуальні завдання

Картка 1

Замінити безособові речення особовими.

1) Заморосило осінь у сльозу. (Л. Костенко)

2) Скасовано угоду. (Л. Костенко)

3) Пахло чебрецем, свіжою травою. (А. Шиян)

 

Картка 2

Поширити називні речення.

1) Ранок. Морозець. Чудесна київська осінь.

2) Славнозвісне місто Чигирин. Зелений луг над річкою Тясмин. Неділя.

3) Ставок... Або Дніпро... Або Ворскла, Псьол, Десна. (Остап Вишня)

 

Картка З

Визначити типи односкладних речень, назвати їх специфічні риси.

1) Сльозами горю не поможеш.

2) Любиш їздити — люби й санчата возити. (Нар. творч.)

3) За одного битого сім небитих дають.

4) Боїшся вовка — не йди до лісу. (Нар, творч.)   


Теги: односкладні речення, Кітлінський В.В.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 712/32


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar