Головна » Українська мова

Розробка уроку «Творення та правопис складноскорочених слів» з української мови в 6-му класі

Мета: 
- навчальна: поглибити знання учнів про творення й правопис складних і складноскорочених слів; формувати вміння й навички правильно писати складноскорочені слова; 

- розвивальна: розвивати творчі вміння використовувати складноскорочені слова при побудові власних висловлювань;

- розвивальна: розвивати навички грамотного письма; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу збагачувати словниковий запас учнів; відпрацьовувати навики роботи в групі;
- виховна: виховувати інтерес до української мови, української символіки.
Тип уроку: практичне застосування знань, вмінь та навичок.

Форма уроку: гра-змагання.


ХІД УРОКУ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ПРИВІТАННЯ.

 

Доброго здоров’я, любі діти!

Вас покликав дзвоник в рідний клас.

Будемо навчатись і радіти,

Тож ростіть здорові, в добрий час!

Всі сідайте тихо, діти, домовляймось не шуміти.

Руки гарно піднімати, чітко влад відповідати.

На уроці не дрімати, а знання мерщій хапати.

Тож гаразд, часу не гаєм і урок розпочинаєм.

 

 

МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І   ЗАВДАНЬ УРОКУ.

Колективне визначення мети та завдань уроку.

На попередньому уроці ми вивчали… (складні слова).
Сьогодні нам треба пригадати… (які слова називаються складними).
Вміти пояснити… (як вони утворюються).
Вміти розбирати… (їх за будовою).
Вміти їх… (утворювати та вживати у своєму мовленні).
Отже, на цьому уроці ми ще раз повторимо та закріпимо свої знання про правопис складних слів та вміння їх утворювати. Запишіть тему уроку.

ІІІ.      АКТУАЛІЗАЦІЯ ТА КОРЕКЦІЯ ВИВЧЕНОГО.

     - Давайте пригадаємо, який розділ науки про мову ми зараз вивчаємо.

                  Знайдіть його в переліку:

              морфологія, словотвір, лексикологія, фразеологія, синтаксис.

Лінгвістичний диктант з подальшою взаємоперевіркою.

- Погодьтеся, що для засвоєння будь-якої теми необхідно володіти певними знаннями. Тому пригадаємо основні поняття, які ми вже вивчили, написавши лінгвістичний диктант.

1. Розділ науки про мову, що вивчає способи творення слів (словотвір)..

2. Спільна частина споріднених слів. (корінь).

3. Змінювана частина слів (закінчення).

4. Слова, які утворені від інших слів, називаються (похідними).

5. Основа, від якої утворюється інше слово, називається (твірною).

6. Нові слова утворюються від твірних за допомогою словотворчих афіксів (суфіксів та префіксів).

7. Спосіб творення нових слів шляхом «укорочення» твірної основи (усічення морфем) (безафіксний).

8. Слово «землекоп» утворено способом (складання основ).

9. Запишіть слово, утворене від слова зелений безафіксним способом (зелень).

10. Слово «дощовий» утворилося за допомогою (суфікса -ов-).

11. Слово «міць» утворилося від слова (міцний).

12. Вираз «Людина, яка любить працювати» можна замінити одним словом (працелюб).

 

ІУ. РОБОТА З ТЕОРЕТИЧНИМ МАТЕРІАЛОМ ЗАДЛЯ ЗІСТАВЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ІЗ БАЗОВИМИ.

Пояснення вчителя.

1. Якщо складноскорочені слова називають одиничні установи, то їх пишемо з великої літери: Херсоноблгаз, Укрдніпроенерго.

2. Якщо складноскорочені слова є загальними назвами, то їх пишемо з малої

літери, наприклад: медколедж, завгосп, начсклад, зоопарк.

3. Складноскорочені слова, утворені з початкових (ініціальних) букв, пишемо великими літерами: КЄТ (Комісія європейських товариств), РУВС (районне управління внутрішніх справ), УМВБ (Українська міжбанківська валютна біржа).

4. Скорочення змішаної форми (сполучення ініціальної абревіатури з усіченою частиною слова) пишемо разом тоді, коли воно при читанні вимовляється як одне слово: санбат.

5. Разом пишемо складноскорочені назви, які є частковими скороченнями всіх складових компонентів (універсам) чи поєднанням скорочень та повних слів (медінститут).

 

У. ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК, РОБОТИ В ГРУПІ.

Інструктаж з виконання завдань. Умови проведення гри-змагання.

Чи любите ви грати?
Тому проведемо зараз мовні змагання.
Спочатку поділимося на команди, кожна з яких обере собі капітана та придумає назву.
Протягом уроку ви повинні зібрати за допомогою прямокутників жовтого та синього кольору український прапор.

 

Для цього вам потрібно отримати завдання, виконати його в зошитах та на дошці. Команда отримує обидві картки (синю та жовту), якщо впоралася швидше і виконала все правильно. Капітани обирають завдання для своїх команд та розподіляють ролі у групі. На місцях працюють всі, біля

дошки – один представник.

Отже, починаємо мовні змагання.

Візитки команд.

Сьогодні змагаються команди «Патріоти» та «Україночки».

 

І тур: теоретичний.

Завдання для команд:

Дайте визначення поняття «Складні слова».
Що таке абревіація?

 

ІІ тур: словотворчий.

Від наведених словосполучень утворіть складноскорочені слова.

1. Головний бухгалтер, автобусний вокзал, засоби масової інформації, атомна електрична станція, Українська академія аграрних наук

2. Дитяча музична школа, державний бюджет, державна автомобільна інспекція, Українська повстанська армія, завідуючий гаражем.

 

ІІІ тур: творчий.

Утворити якомога більше слів зі словами іншомовного походження:

Фото-, авто-.
Кіно-, мото-.

 

ІУ тур: орфографічний.

Утворіть нові слова від поданих слів, замінивши їх одним словом.

1.Північ, схід; жовтий і гарячий; подібний до шовку; возити воду,сніг білий.

 2. Ліс і степ; глухий і німий; західні слов’яни; возити молоко, ходить всюди.

 

У тур: корекційний.

Виправте помилки у творенні та правописі складних слів:

Житєздатний, півкиєва, фото-альбом, ДАі.
Смітєзбірник, свинєпас, півяблука, ООн.

 

УІ тур: мовленнєвий.

Напишіть міні-твір на тему «Золота осінь», використовуючи  в ньому якомога більше складних слів на позначення предметів та їх ознак.

 

Підведення підсумків змагань. Оголошення переможців.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО.

Подумайте та дайте  відповіді на запитання:

1. Як творять складноскорочені слова?

2. Як пишемо складноскорочені слова, якщо вони називають одиничні установи?

3. Як пишемо складноскорочені слова, якщо вони є загальними назвами?

4. У чому особливості правопису складноскорочених слів, утворених з початкових (ініціальних) букв?

 

VІ.  ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ОЦІНЮВАННЯ (лінгвістичний диктант, участь у змаганнях, взаємооцінювання).
         

«Закінчіть речення».

Словотвір вивчає… (творення слів)
Складними називаються слова, які… (мають декілька основ).
Для творення складних слів використовуються сполучні… (о,е).
Після твердого приголосного першої основи при творення складного слова використовуємо сполучний…(о).
Після м’якого приголосного першої основи вживається сполучний…(е).
Якщо складне слово означає відтінок кольору, то його пишемо … (через дефіс).
Слово жовто(гарячий) пишемо… (разом).
Якщо складні слова утворені від залежних слів, вони пишуться… (разом).
Слово м'ясо-молочний пишеться…(через дефіс).

     10)Скорочення від загальних назв пишуться…(з малої букви).

      11)Слово тихо-тихо утворене способом …(повторення слова).

      12)Сполучні о,е називають ще… (інтерфіксами).

Рефлексія
 Проаналізуйте свої знання з теми «Словотвір. Орфографія», закінчивши речення.
- Вивчаючи цю тему, я дізнався...
- Я навчився...
- Тепер я можу...
- Незрозумілим для мене залишилось...
- Я вважаю, що у групі…

 

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР). 

Виконайте будь-яку вправу з  параграфа 11 підручника.
Випишіть з підручника географії чи біології п’ять речень зі складноскороченими словами.
Складіть тестові завдання на правопис складних слів.


Теги: Дудова Л.О., слово
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 2049/66


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar