Головна » Українська мова

Розробка уроку „Однорідні члени речення” з української мови у 8-му класі

Мета: Поглибити знання учнів про однорідні члени речення (непоширені й поширені); дати поняття про речення з кількома рядами однорідних членів, виробляти вміння і навички знаходити однорідні члени речення, використовувати їх у мовленні, правильно інтонувати та ставити розділові знаки при однорідних членах речення; розвивати усне і писемне мовлення; виховувати відчуття краси рідного слова, бажання вивчати мову.

Тип уроку: Урок засвоєння нових знань (технологічний урок розвитку критичного мислення)

Обладнання: підручник, опорна схема, тлумачний словник, дидактичний матеріал.

Хід уроку:

Актуалізація знань.

Слово вчителя

«Мова – то цілюще народне джерело, і хто не припаде до нього вустами, той сам усихає від спраги». Автором цих слів є В.О.Сухомлинський, талановитий педагог, який своє серце віддав дітям.

Сьогодні на уроці ми розпочинаємо вивчення нового тематичного блоку, який називається «Однорідні члени речення». На його вивчення передбачається 11 год. і завершиться  він написанням контрольного диктанту.

Сьогодні на уроці перед нами стоїть важливе завдання: на основі висловів про мову пригадати відомості про однорідні члени речення, вживання розділових знаків у реченнях з однорідними членами, а також поглибити свої знання з даної теми.

Запишіть у зошитах дату, а також тему уроку.

(Учитель записує тему на дошці)

1.Робота з текстом (тексти роздати 1 на парту)

Прочитайте текст. Визначте, до якого стилю і типу мовлення він належить, його тему та ідею, підберіть заголовок.

(Таємниця мови)

Надзвичайна мова наша є таємницею. У ній всі тони і відтінки, всі переходи звуків від твердих до найніжніших… Дивуєшся дорогоцінності нашої мови: в ній що не звук, то подарунок, все крупно, зернисто, як самі перли. І справді, інше слово є часом дорогоцінніше самої речі.

Пригадаймо такі слова, як «Оксамит», «Перли», «Намисто», «Рушник», «Хустка», «Знамено». Кожне слово має свій сенс, свою красу. У мене особисто народжується почуття радості при згадці таких слів, як «Світанок», «Сонячний промінь», «Веселий струмок», «Голуба далечінь», «Блакитна високість»… А скільки таких слів існує і за кожним – глибинна суть і краса! Той, хто не знає материнської мови або цурається її, сам засуджує себе на злиденність душі, стає безбатченком…( В.О.Сухомлинський)

(Текст публіцистичного стилю, тип мовлення – роздум. Ідея тексту в останньому реченні: заклик Сухомлинського вивчати материнську мову, не цуратися її, щоб не бути бездуховним безбатченком.)

2. Словникова робота.

Лексичне значення усіх слів вам зрозуміле? От, наприклад, що означає слово «Оксамит»?

Оксамит – шовкова тканина з густим, низько стриженим ворсом на лицьовому боці. Слово вживається як у прямому, так і в переносному значеннях.

Складіть словосполучення з цим словом: (Оксамитова тканина, оксамитова трава, оксамитові очі).

У тексті, який ми щойно читали, знайдіть речення з однорідними членами. Зачитайте їх.
Пригадайте, які члени речення називаються однорідними? (Мозковий штурм, учні, які говорять, записують на дошці)

Однорідні члени речення:

Відповідають на одне питання;

Відносяться до одного слова в реченні;

Виступають одним членом речення.

ІІ. Усвідомлення (Осмислення)

а) Робота з підручником (прочитайте теоретичний матеріал на стр. 158-159 за допомогою системи поміч)

V – я це знаю;

+ - нова інформація;

_ - прочитана інформація відрізняється від тої, що я вже знаю.

б) Зачитати нову інформацію.

Чи відрізняється прочитана інформація від того, що ви вже знали?

в)Систематизуйте прочитаний  матеріал за допомогою опорної схеми ( роздати на парту)

г) сформулюйте очікуванні результати ( запис на дошці)

д) Давайте зараз простежимо на конкретних реченнях із творів В.О. Сухомлинського, як сполучаються однорідні члени речення і чи залежать від цього розділові знаки

Пояснювальний диктант (біля дошки)

Знай, бережи, збагачуй велике духовне надбання свого народу – рідну українську мову.

Схема поєднання однорідних членів

О,о,о.

Українською мовою написані невмирущі твори Котляревського і Шевченка, Франка і Лесі Українки, Нечуя – Левицького і Коцюбинського.

О і о, о і о, о і о.

Без поваги, без любові до рідного слова, не може бути ні всебічної людської вихованості, ні духовної культури.

Речення з кількома рядами однорідних членів (стр. 162, підручник)

е)Орфографічна фізкультхвилинка

Наша фізкультхвилинка не звичайна, а орфографічна. Ми повторимо з вами вживання апострофа. Я вам буду читати слова. Якщо у слові треба писати апостроф, то ви піднімаєте руки вгору і плескаєте в долоні, якщо не треба, то присідаєте.

Солов’їна, об’єднує, Святослав, пів’ України, торф’яний, буряк, цвях, здоров”я, cузір’я, різьбяр, голуб’ята, морквяний, свято.

 

є) Творча робота (робота в парах, наслідуючи автора)

Місце пропуску заповніть однорідними членами, зробіть синтаксичний розбір речень із однорідними членами.

Як парость виноградної лози, плекайте мову.

 Пильно й ненастанно (означено-особове)Політь бур’ян.

 Чистіше від сльози вона хай буде.

Вірно і слухняно нехай вона щоразу служить вам…

 Максим Рильський

Твір – реклама «Вивчайте українську мову»

Редагування тексту

Із поданих слів запишіть речення, використовуючи однорідні члени

Мова веде нас до вершини знань і відчиняє двері до духовної скарбниці людства. Вона – найкращий друг, наставник і постійний порадник.

є) Розподільний диктант

Випишіть однорідні члени речення у три колонки залежно від того, якими сполучниками вони з’єднані:

Одиничними           Повторювальними             Парними

Радість і смуток         то свистить, то виє       Не тільки піт, а й кров

Сонце і небо             ні сосна, ні дуб            Хоч повалить, та не зігне

Синє або голубе       Або пан, або пропав   

Знайдіть фразеологізм, поясніть його значення

ж) Проблемне запитання

Чи можна вважати  речення з однорідними членами конструкційного типу: Все згадала вона в ту хвилину.

Рости, рости моя пташко, мій маковий цвіте.

Відповідь обґрунтуйте

Висновок. Не є однорідними членами:

Повторювані слова
Повторювані однакові форми, об’єднані частками не, так;
Стійкі сполучення з парними сполучниками
Уточнюючі пояснюючі члени речення

ІІІ. Рефлексія

а) лінгвістичний диктант ( продовжіть речення)

Однорідними можуть бути (головні і другорядні члени речення).

Між собою однорідні члени речення (рівноправні).

За будовою однорідні члени можуть бути (поширені і непоширені).

Розділові знаки, які ставляться між однорідними членами речення(,; - )

(Взаємоперевірка)

б) Творча робота

А зараз я вам запропоную виявити свої творчі здібності, відчути себе поетом, і одночасно перевірити знання із сьогоднішньої теми

Пропоную скласти сенкан, бо саме така форма поезії дає можливість у другому і третьому рядочках використовувати однорідні члени речення

(По рядах)

Україна                                      Мова                                              Пісня

Велична, прекрасна              Барвінкова, солов’їна                Ніжна, мелодійна

Вабить, чарує, манить                 Оберігає, навчає, виховує          Тремтить, переливається, бринить

Велика країна на карті світу        Об’єднує всю українську           Ззвучить, як чисте джерело

                                                        родину  

Батьківщина                            Символ                                               Оберіг                                                                                                                                                                

 

  в) Повертаємося до очікуваних результатів (бесіда)

г) Оцінювання

д) Домашнє завдання:

Вивчити теоретичний матеріал параграфа 22

Використовуючи речення з однорідними членами, створити зв’язне письмове висловлювання на одну з тем: «Слово - зброя»(у художньому стилі) або

«Однорідні члени речення» (у науковому стилі), або виписати 7 – 8  речень з однорідними членами з художньої літератури ( диференційовані завдання).


Теги: однорідні члени, Горін Л.Ф.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 911/36


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar