Головна » Українська мова

Розробка уроку «Однорідні члени речення. Речення з кількома рядами однорідних членів речення» з української мови у 8-му класі

Мета:

Навчальна: розширити та поглибити знання восьмикласників про однорідні члени речення(поширені і непоширені), ознайомити  з поняттям про речення з кількома рядами однорідних членів, сформувати вміння знаходити однорідні члени, різні ряди однорідних, правильно розставляти розділові знаки та інтонувати речення з однорідними членами;

Розвивальна:  розвивати творчі вміння складати речення з однорідними членами та використовувати їх в усному та писемному мовленні, навчити моделювати схеми речень з однорідними членами;

Виховна: виховувати інтерес до вивчення української мови, любов і пошану до життєвого шляху, творчої спадщини великого митця XX століття - Олександра Петровича Довженка.

Обладнання: підручник, мультимедійний проектор, екран, опорні  схеми, портрет О.П.  Довженка, картки «Поетична посвята О. Довженку», фото із зображенням Десни

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Епіграфи до уроку:

«Довженко поєднав в собі і художника, і письменника, і кінорежисера, і громадського діяча, бо мистецтво і будівництво нового життя для нього нероздільні»

                                                                                                            Юрій Смолич
«Я народився і жив для добра і любові»

Олександр Довженко

Хід уроку

І. Організаційний момент

Визначення емоційної налаштованості учнів до уроку

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку

(На дошці розміщено портрет Олександра  Петровича Довженка, на окремих плакатах записано вислови про митця)

1. Слово вчителя.

     Діти, сьогоднішній наш урок незвичайний. Вивчаючи мовну тему, ми водночас його присвятимо видатній людині, безмірний талант якої зробив Україну відомою на весь світ. 10 вересня 2014 року виповнилося 120 років від дня народження видатного кінорежисера, письменника, одного з основоположників національного кінематографа, класика світового кіно – Олександра Петровича Довженка.  Народжений Україною, палко люблячи і щиро несучи її в своєму серці на протязі всього свого життя, він був грубо позбавлений права жити і працювати на рідній землі. Та попри все, весь світ побачив геніальні фільми «Арсенал», «Звенигора», «Земля»… центральною фігурою яких був український народ з його щирим і відкритим відчуттям справедливості, величезною любов’ю до батьківської землі й надзвичайним розумінням рідної природи.

2. Робота з епіграфами до уроку. Змалювати психологічний портрет митця.

3. Визначення теми та мети уроку.

 Ви, мабуть, здогадалися, що граматичні завдання уроку ми пов'яжемо із життєвим і творчим шляхом Олександра Довженка. Сьогодні ми розпочинаємо працювати над темою «Однорідні члени речення». Вона є для вас вже достатньо

 

відомою, адже своє знайомство з однорідними членами речення ви розпочали ще в початкових класах. У 8 класі ми поглибимо наші знання. Отже, я пропоную вам спробувати визначити, якими науковими стежками попрямуємо ми з вами сьогодні, про що будемо дізнаватися, що повинні вивчити та навчитись робити. Погляньте ще раз на тему уроку та сформулюйте мету.

4.  "Незакінчене речення". 

Будь ласка, продовжіть: "На сьогоднішньому уроці ми поглибимо... узнаємо… розвиватимемо..." 

(учні формулюють мету уроку)

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Лінгвістичне  дослідження. Прочитати уривок з тексту, сказати із якого твору він взятий. Які людські чесноти возвеличує письменник в образі батька? 

      Який же він був красень! Які мав інтелігентні руки! Тепер його руки обважніли й набрякли, а я ж їх пам'ятаю витонченими й ніжними. Ці руки все життя заробляли нам хліб і ні разу не покарали мене, шибеника! Золоті й добрі батькові  ручечки…

     Пам'ятаю батька молодим, смаглявим, з тонкими рисами обличчя та ніби  нетутешніми, надто ввічливими й доброзичливими манерами.

 

Визначте  члени речення. Сформулюйте відповідь на такі запитання:

- які члени речення називають однорідними?

- на які питання відповідають однорідні члени речення?

- які члени речення можуть бути однорідними?

- які ознаки мають однорідні члени речення?

 

ІV. Сприймання й усвідомлення учнями навчального матеріалу

1. Робота в групах.

Вчитель. А зараз ми попрацюємо в групах. У нас їх три. Ваше завдання: користуючись опорною схемою та підручником пояснити своїм однокласникам тему нашого уроку, дібрати власні приклади.

І група – Однорідні члени речення, їх ознаки.

ІІ група – Види зв’язку між однорідними членами речення.

ІІІ група – Смислові відношення між однорідними членами речення.

Вчитель.  Таблиці та опорні схеми розглянуто, матеріал підручника опрацьовано. Прийшла черга заслухати доповідачів.

2. Звіт представників груп про виконану роботу. Оцінка роботи групи.

( виступ представників груп)

V. Осмислення знань у процесі практичної роботи

1. Краплини Довженкової мислі: афоризми.

Пояснити значення афоризмів.  Які з наведених висловів, на вашу думку, найбільше відповідають характерові Довженка?

 Як ви оцінюєте життєве і мистецьке кредо митця?

Який вислів ви обрали б для себе як девіз у житті?

Записати їх, підкреслити члени речення, вказати, які члени речення виступають однорідними.

«Життя — це безупинний і найскладніший процес прагнень, ідей, думок…».

«Як я ненавиджу душевну  мізерність і розумову бідність».

«Мистецтво не може розвиватися за наперед визначеними еталонами. В його творчій природі – і шукання, і експеримент, і навіть іноді сміливі крайності в шуканнях, спрямовані на досягнення справжнього синтезу реалістичного мистецтва».

2. Творче моделювання «Конструктор». За поданими схемами скласти і записати речення (диференційоване завдання).

І варіант (середній рівень)

ІІ варіант (достатній рівень)

ІІІ варіант (високий рівень)

(Перевіряє виконання вчитель, зачитує кращі речення)

3. Рольова гра. Виразно прочитати вірші, присвячені О. Довженкові (читають 3 учні). Інші учні повинні оцінити виступи  (дібравши для оцінки якомога більше однорідних членів речення).

Читаються поезії «Довженків світ» М. Сингаївського, «За Черніговом хмурі дуби» К. Журби, «Пам'яті О.П. Довженка» І. Гончаренко.

Поетична посвята О. Довженку

Довженків світ…

Краса. Людина. Творчість.

Снага Дніпра і думи Кобзаря.

Де все було правдивим, як пророчість.

Де все було високим, як зоря.

Де все народжувалось і літало,

Щоб обізватись піснею здаля.

Де проростало все і розцвітало,

І в яблуках гойдалася земля.

Довженків світ…

Жага. Шукання. Пристрасть.

Володар там один — всевладний труд.

Де наші ріки — і Десна, і Прип’ять

З-під серця десь початок свій беруть.

Де паморозь і паросль розів’ються,

Де чесне слово — наче сущий хліб.

Наснажене громами революцій

Воно карбує громохкий слід.

Довженків світ…

Сучасне і прийдешнє,

Де ми самі — творці і ковалі,

Де молодість квітує, мов черешня,

На всіх екранах неба і землі

Там він живе — у зорянім братерстві

Землі і людства полум’яний син.

Немов солдат стоїть на полі честі

Поет життя.

Творець.

Громадянин».

М. Сингаївський

Пам’яті О.П. Довженка

Низкий уклін чернігівській землі

І Сосниці над тихою Десною.

Він тут, з душею мрійною, ясною

Родивсь і ріс у цім простім селі.

Він тут ходив на зорі світанкові,

Вдихав життя, духмяний запах трав,

Тут щирим серцем, сповненим любові,

Він чари мови рідної вбирав.

В людських сердець незаймані глибини

Своїм він серцем глибоко проник —

Співець краси, природи і людини,

Душі людської дивний чарівник.

І. Гончаренко

***

За Черніговом хмурі дуби,

Придеснянські заплакані луки.

Тут Довженко навік полюбив

Рідну землю за всі її муки.

І по дальніх дорогах пішов

До річок, до держав, до народів,

І росла в його серці любов,

Де б не був і куди б не проходив.

Та настала осіння пора,

Закінчилась його кіноповість,

В ній і пісня, і слава Дніпра,

І митця не захмарена совість.

Він із нею й сьогодні іде

На людські весілля і скорботи.

 

І звучить його слово святе

У найдальші серця і широти.

Стала глибшою борозна

Ним проорана так не легко.

Та сумує, сумує Десна,

Що її чарівник десь далеко.

К. Журба

Всі учні отримують  тексти поезій. Завдання: виписати поширені та непоширені однорідні члени речення.

4. Творча робота (завдання диференційоване). На екрані показано фото річки Десни. Скласти зв'язне висловлювання опису річки, використовуючи речення з кількома рядами однорідних речень.

І варіант (середній рівень). Учні використовують картки-підказки.

Манить, чарує, приваблює.

Дивовижна, таємнича.

Безкрая, глибока.

ІІ варіант (достатній та високий рівень). Учні складають висловлювання самостійно, без підказок.

Зачитування  й оцінювання робіт учнів.

VІ.     Рефлексія

Робота в парах «Ти мені – я тобі» (учні по черзі ставлять запитання з опрацьованої теми).

Вправа   «Мікрофон» 

Олександ Довженко для українців…

Моє життєве кредо…

 

VIІ.    Домашнє завдання

Вивчити параграф 20 «Однорідні члени речення. Речення з кількома рядами однорідних членів»
написати твір на тему «Неосяжний світ О. Довженка»


Теги: Ратушняк Т.М., однорідні члени
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 395/28


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar