Головна » Українська мова

Розробка уроку «Другорядні члени речення» з української мови у 8-му класі

Мета уроку: навчальна –  узагальнити та систематизувати знання учнів про другорядні члени речення; поглибити знання дітей про  другорядні члени речення;

розвивальна - розвивати вміння визначати головні та другорядні члени, робити синтаксичний розбір речень; формувати орфографічну та пунктуаційну грамотність; удосконалити  навики доречного використання другорядних членів речення в усному та писемному мовленні учнів;

виховна – виховувати людяність у дітей.

Очікувані результати:       

учні повинні знати: визначення понять  головні та другорядні члени речення, способи їх вираження; основні правила орфографії та пунктуації;  учні повинні вміти: визначати головні та другорядні члени у реченні; робити синтаксичний розбір речень; висловлювати свої думки грамотно і  чітко, цінувати: людяність

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації вивченого.

Обладнання: підручник, аудіовізуальний матеріал (слайди), відеоролики «Розсипані яблука», «Людині погано» (соціальний експеримент журналістів телеканалу 1+1), роздатковий матеріал (картки), тестові завдання на ПК.

Соціокультурна лінія: людяність.

 

 

                                         Перебіг уроку

      Епіграф уроку:                 

                     Ти знаєш, що ти - людина?

 

                     Ти знаєш про це, чи нi?

 

                     Усмiшка твоя-єдина,

 

                     Мука твоя - єдина,

 

                     очi твої - однi.

 

                                В. Симоненко 

 

І. Організація учнів до уроку

(Привітання, побажання хорошого настрою і плідної роботи, представлення груп).

Клас поділено на три групи:

1-ий – «Мовознавці»,

2-ий –«Редактори», 

3-ій - «Творці слова».

 

Вступне слово вчителя

    Інколи нам доводиться чути або й самим говорити про когось: «Це людина з великої літери!». Що ми маємо на увазі, коли так говоримо? Чи насправді хтось може заслуговувати на таке звання, а хтось його не гідний?  Отже, сьогодні ми поговоримо про людяність і разом з тим вдосконалимо свої знання з теми «Другорядні члени речення»
ІІ. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання.

 Мовна вправа «Пінг-понг» (Учень однин одному задає запитання, вживаючи звертання. Якщо дав правильну відповідь, має право поставити запитання іншому учневі)

1. До другорядних членів речення належить додаток, означення, обставина.

2. Що таке додаток?

3. Як називаються речення, у яких є другорядні члени?

4. Яке означення називаємо узгодженим?

5. Які є види обставин?

6. Що таке порівняльний зворот?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми і мети уроку

Запис у зошити теми уроку.

ІV. Виконання системи практичних завдань, удосконалення загально- пізнавальних і творчих умінь з теми

1. Вибіркова робота.

Знайти речення, у яких є однорідні другорядні члени речення. Вказати які.

   Бути Людиною з великої літери не так уже й легко. Потрібно вміти любити, поважати, жертвувати своїми інтересами заради інших, бути  безкорисливим. Того, хто по-справжньому вміє це робити, називають людяним. Звісно, кожен з нас любить свою сім’ю, друзів, однодумців, і це абсолютно нормальне почуття. Однак слід уміти любити не лише тих, хто близький по крові або духовно. Справжнім виявом любові до ближнього є доброзичливе ставлення і до противників, і до просто незнайомих людей. Саме вміння щиро, чуйно ставитися до інших, бути уважним до їхніх потреб, бачити, визнавати й поважати їхні позитивні якості, а головне - не чинити їм шкоди за будь-яких обставин і є справжньою людяністю.

1.     Гра «Аукціон»

До поданих слів дібрати якнайбільше означень.

Учитель, друг, незнайомець

2.     Вправа «Прямо в ціль»

З’єднайте стрілочками означувані слова і прикладки.

Воїн                                    «Соняшник»

Бульвар                             озеро

Поема                                Львів

Світязь                              герой

Конкурс                           «Тополя»

місто                                Тараса Шевченка

3.     Завдання-пошук.

Виписати із афоризмів додатки,  означення,  обставини.

 

Талмуд

Добра людина — та, котра пам'ятає свої гріхи і забуває свої добрі справи; зла людина — та, котра пам'ятає свої добрі справи і забуває свої гріхи.

Федр

Наших недоліків ми не бачимо, а чужі помічаємо одразу.

Конфуцій

Не сумуй, що люди не знають тебе, але сумуй, що ти не знаєш людей.

4.     Вибіркова робота. Метод «Прес»

Довести, що речення не є поширеними

Модель відповіді

Я вважаю, що…      (висловіть свою думку)

Тому, що…            (аргументуйте думку)

Наприклад,…          (поясніть свою позицію, спираючись на конкретні приклади)

Таким чином…   (узагальніть думку)

Людянiсть, доброта, здатнiсть до спiвпереживання, спiвчуття - синонiми.

Людянiсть i жорстокiсть - антонiми.

Слова не були почуті

5.     Творче конструювання. Скласти речення за схемами

~~~~~  ______  ======  ­·­·­·­·­·­.
­·­·­·­·­·­  ~~~~~  _______  ======   ~~~~~  - - - - -.
======  ~~~~~  _______.

6.     Вправа «Я редактор».  Виправ помилки

   Не слiд забувати, що як непрагнуть люди до добра, людяностi, жорстокiсть i байдужiсть ще є дуже живучими. Ми бачимо що дня їх прояви.Зневагу до бiдних, старих i не мiчних. Презирство до iнвалiдiв, що iнколи змушенi жебракувати. Байдужiсть чиновникiв, що хiба через суд виконуватимуть власнi обовязки, у тому числi покладенi наних саме для допомоги най незахищенiшим з людей. Просто тих, хто проходить повз чужої бiди – най бiльше, можна сказати, що їх безлiч.

7.     Презентація домашньої творчої групи

  Учні зачитують складені вдома вірші про людину, кращі моральні якості, добрі вчинки.

 

8.     Творча робота

   Напишіть міні-роздум «Ти знаєш, що ти -людина?»

                                                                              В. Симоненко

10. Робота з підручником.  Алгоритм синтаксичного розбору речень

Користуючись  опорними схемами, зробити синтаксичний розбір речень.

Троє учнів працюють над синтаксичним розбором  біля дошки.

Добра людина заслуговує найбільшої поваги та поцінування.

Я з гордістю згадую про особливий поступок, вчинений минулого тижня

Зі злими і брехливими людьми, на мою думку, краще не спілкуватися.

11.Виконання завдань на ПК

12. Перегляд відеороликів за проектом журналістів телеканалу 1+1 «Розсипані яблука», «Людині погано».

V. Домашнє завдання (диференційоване).

1. Написати замітку до газети «Людяність в українському суспільстві», використовуючи матеріали відеороликів.

2. Вправа 117

VІ. Підсумок уроку. Рефлексія.  

  -  Якою була мета уроку?

 - Чи досягли ви її?

-  Що нового дізналися?

 -  Чи змінився ваш настрій?

 -  Який вид роботи вам найбільше сподобався?

 -  Що запам'яталося найкраще?

VІІ. Виставлення й мотивація оцінок з допомогою карток взаємооцінювання.

 

Самооцінка

Оцінка товариша

Оцінка вчителя

Загальний бал

 

         Додаток 1.

1 Укажіть речення, у яких наявні узгоджені означення.

А  З вітром весняним сосна розмовляла  (Леся Українка).✔
Б  Бажання  вчитися  було  у  нього  ще  змалку  (М.  Коцюбинський).
В  Вгорі висіла лампа під абажуром  (З підручника).
Г  Шлях праворуч був хибним.

2  Позначте речення, у яких відсутні прикладки.

А  Бог послав на землю пісню-чарівницю. (В.  Самійленко).
Б  Я жив колись в  готелі «Інтурист».
В  Боже великий,  єдиний! Нам Україну храни!  (О. Кониський).✔
Г  Наш  учитель, Роман Ілліч, скасував  рішення колективу.

3  Укажіть прямі додатки.

А  Вітчизні хочу я своїй  зрости достойним сином.
Б  З хлібом у нас  зустрічають  гостей…  (П. Воронько).
В  Народе мій, до тебе я ще верну!  (В. Стус).
Г  Він знову щось швидко записував.

4  Укажіть речення, у якому наявний порівняльний зворот.

А  Дмитро поводив себе як мудрий наставник.
Б  Любити  людство  легше,  ніж  зробити  добро  рідній матері, говориться у старовинному українському вислові… (В. Сухомлинський).
В  Дівчина  говорила майже як доросла.
Г  Мов зачарований, стоїть Бахчисарай (Леся Українка).✔

5  Укажіть вид відокремленої обставини, вжитої у реченні Незважаючи на несприятливу погоду, ми вирушили в дорогу.

А  Способу дії.
Б  Міри  і ступеня.
В  Умови.
Г  Допустові.✔

6  Укажіть вид обставини, вжитої у реченні Був Микола від щастя п’яний, від хмільного людського добра (В. Симоненко).

А  Часу.
Б  Причини.✔
В  Мети.
Г  Умови.

7  Укажіть правильні ознаки другорядних членів речення.

А  Пояснюють  головні члени речення.✔
Б  Відповідають  на  одне  питання,  виконують  одну  синтаксичну функцію.
В  Залежать від одного слова у реченні.
Г  Обов’язково належать до однієї частини мови.

8  Укажіть вид обставини, вжитої у реченні І як усі лечу з землею в далечінь… (Є. Плужник).

А  Міри  і ступеня.
Б  Місця.✔
В  Мети.
Г  Умови.

9  Укажіть вид обставини, вжитої у реченні Нові люди міркують по-новому.

А  Способу дії.✔
Б  Міри  і ступеня.
В  Місця.
Г  Часу.

10 Укажіть речення, у якому правильно розставлені розділові знаки.

А  Після грози в оту ніч, випали ще дощі тихі з сонцем (А. Головко).
Б  Сонце  зійшло,  і не пекло, як по обіді.
В  Залишившись наодинці він довго міркував про життя.
Г  І буде так: пшеницями зійде кров, і пізнають, яка на смак любов  (Є. Плужник).✔

11  Укажіть речення, у якому наявний порівняльний зворот.

А  Дмитро поводив себе як мудрий наставник.
Б  Любити  людство  легше,  ніж  зробити  добро  рідній матері, говориться у старовинному українському вислові… (В. Сухомлинський).
В  Дівчина  говорила майже як доросла.
Г  Мов зачарований, стоїть Бахчисарай (Леся Українка).✔

12  Укажіть вид обставини, вжитої у реченні Чому і задля чого ми робили ці вчинки?

А  Способу дії.
Б  Міри  і ступеня.
В  Мети.✔
Г  Умови.


Теги: другорядні члени, Стрілець Г.Б.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 841/53


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar