Головна » Українська мова

Розробка уроку до спецкурсу «Ділова українська мова». «Резюме. Автобіографія. Особливості їх укладання» в 11-му класі

Мета: навчальна: поглиблювати знання про побутування ділових документів у професійній діяльності людини та про правила ділового спілкування, ознайомити учнів із призначенням та формою вказаних ділових паперів, навчати складати їх за зразком, удосконалювати вміння працювати з документами, ознайомити із реквізитами та  вимогами до оформлення ділових паперів;

розвиваюча: розвивати професійні якості, пам’ять, увагу; продовжувати роботу щодо удосконалення усного та писемного мовлення, збагачувати словниковий запас учнів;

виховна: виховувати в учнів усвідомлення важливості високих професійних якостей, культуру ділового спілкування та мовлення, шанобливе ставлення до рідної мови

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвих вмінь.

Форма: використання інтерактивних та комп’ютерних технологій.

Обладнання: допоміжні картки, дидактичні матеріали, презентація Power Point.

Хід уроку:

І. Організаційний момент

Цей урок матиме для вас досить незвичну форму, але сподіваюсь, що у процесі роботи ви зможете якнайкраще засвоїти нові знання, систематизувати уже набуті та розвивати культуру мовлення та навички ведення ділової документації.

 

Отже, ми раді вітати вас на співбесіді щодо прийому на роботу у фірму «Професіонал» на посаду фахівців з укладання ділової документації.

         Наша співбесіда сьогодні у формі тестування. Виконавши завдання тесту, ви продемонструєте власні теоретичні знання, потрібні у майбутній професійній діяльності.

ІІ. Актуалізація знань

Перевірте себе, розв’язуючи кросворд і спираючись на раніше отримані знання.

                                                                                                              

Неодмінний реквізит більшості документів.
Документ колегіальних органів,у якому фіксують місце, час, мету й результат проведення зборів, нарад.
Зафіксована на матеріальному носієві інформація з реквізитами, які дозволяють її ідентифікувати.
Документ, у якому особа власноручно в хронологічному порядку подає стислий виклад життя та діяльності.
Необхідні елементи будь-якого документа.
Сукупність вимог щодо форми та змісту документів.
Документ, що містить  відомості про результати діяльності за певний період часу.
Письмове уповноваження, за яким особа чи організація надає право іншій особі на законних підставах здійснювати певні дії від її імені.
Документ, що містить  необхідну інформацію щодо події, заходу, навчання, послуг, пропозицій тощо.
Різновид документа, за допомогою якого громадяни реалізують через державні, громадські чи приватні організації надані їм права чи захищають свої інтереси.
Реквізит, що відображає головну ідею документа, розкриває його зміст.

Перевірка кросворду.

Рада повідомити вам, що за результатами тестування  ви виявили глибокі теоретичні знання.

Тепер ви отримаєте своє перше завдання. А яке воно, вам треба розшифрувати за допомогою клавіш мобільного телефону. Завдання зашифроване у вигляді цифр, під якими розміщені букви.

 Справді, тут зашифровано слово резюме.

З метою перевірки практичних навичок пропоную вам скласти власне резюме, у якому ви обґрунтуєте ваш професійний вибір. Про особливості написання резюме нам нагадає наш начальник відділу кадрів.

Повідомлення учня:

Резюме – це документ, в якому коротко викладаються особисті, освітні та професійні відомості про особу.

Реквізити документа:

Назва виду документа

Текст, що містить таку інформацію:

Домашня адреса, телефон, e-mail;

Прізвище, ім’я, по-батькові;

Мета написання документа;

Особисті данні (дата народження; сімейний стан; національність);

Відомості про освіту (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися; ступінь володіння іноземними мовами(при потребі);

Відомості про професійний досвід (яку посаду обіймає зараз, попередні посади, із зазначенням стажу роботи);

Відомості про публікації (якщо потрібно);

Інша інформація на вимогу роботодавця.

Дата (при потребі)

Підпис (при потребі)

Дотримуйтесь таких порад:

Резюме повинно бути детальним, і, водночас, лаконічним. Кожне нове повідомлення пишеться з абзацу. Для того, щоб досягнути успіху, під час складання варто дотримуватись певних правил:

Формулюйте свою мету зрозуміло, чітко, дохідливо.

Намагайтесь вжити якомога більше фахових слів, що відповідають посаді, яку ви хочете обійняти.

Для кожного конкретного конкурсу складайте окреме резюме.

Намагайтесь не вживати такі слова, як “я”, “ми”. Замість них вживайте на початку речення активні дієслова: організував, створив, керував, вивчав, обізнаний з.

Не надсилайте своєї фотокартки, якщо цього спеціально не передбачено.

Не вказуйте розмір заробітної плати й особисті відомості.

Для передруку використовуйте якісний папір стандартного розміру.

Якщо ви обіймаєте не надто високу посаду, то під час складання резюме краще зосередитися на великому досвіді роботи й набутих навичках.

 

Виправте недоліки у резюме, укладеному одним з наших клієнтів:

РЕЗЮМЕ

Прізвище, ім'я, по батькові: Сіненко Оксана Павлівна,

Дата і місце народження: 30 вересня 1980 p., м. Київ.

Професійний досвід: 2009-2012 — дизайнер-флорист у фірмі «Мій дім».

2013-2014 — продавець-консультант у  магазині «Ромашка».

Сімейний стан: заміжня, маю дитину (2 роки).

 Додаткові дані: вільно володію англійською мовою.

(підпис)  В. А. Коваль

 

Ви впорались із завданням і тепер справді маєте перше замовлення: тепер ви піар-менеджери, тому повинні професійно укласти автобіографію для нашого клієнта. Ось відомості, які він нам про себе повідомив:

У мене нема жодного сумніву в тому, що я народився, хоч і під час мого появлення на світ білий і потім — років, мабуть, із десять підряд — мати казали, що мене витягли з колодязя, коли напували корову Оришку. Трапилася ця подія 1 листопада (ст. стилю) 1889 року в містечку Груні, Зіньківського повіту на Полтавщині... Власне, подія ця трапилася не в самім містечку, а в хуторі Чечві, біля Груні, в маєткові поміщиків фон Рот…

Батьків батько був у Лебедині шевцем...

Потім — оддали мене в школу. Школа була не проста, а Міністерства народного просвещенія... Оддали мене в школу рано. Не було, мабуть, мені й шести літ. Скінчив школу. Повіз батько мене в Зіньків, хоч і тяжко йому було тоді, бо вже нас було шестеро чи семеро, а заробляв він не дуже. Проте повіз і віддав мене у Зіньківську міську двокласну школу.Зіньківську школу закінчив я року 1903-го, з свідоцтвом, що маю право бути поштово-телеграфним чиновником дуже якогось високого (чотирнадцятого, чи що) розряду. Потім повезла мене мати аж у Київ, у військово-фельдшерську школу, бо батько як колишній солдат мав право в ту школу дітей оддавати на «казьонний кошт». Та й закінчив школу, та й зробився фельдшером. А потім до університету вступив...

Писати в газетах я почав 1919 року за підписом Павло Гунський. Почав з фейлетону. У 1921 році почав працювати в газеті «Вісті» перекладачем. Перекладав я, перекладав, а потім думаю собі: «Чого я перекладаю, коли ж можу фейлетони писати! А потім — письменником можна бути. Он скільки письменників різних є, а я ще не письменник. Кваліфікації, — думаю собі, — в мене особливої нема, бухгалтерії не знаю, що я, — думаю собі, — робитиму». Зробився я Остапом Вишнею та й почав писати. І пишу собі...

(Учні укладають автобіографію, використовуючи відомості з тексту)

Робота окремої групи учнів

А поки творча група виконує своє перше завдання, вам пропонується прослухати майстер-клас на тему «Складні випадки перекладу прийменникових конструкцій у діловому мовленні»

Для українського ділового мовлення важливе правильне вживання прийменника по, особливо тоді, коли йдеться про переклад з російської мови на українську. Адже російські конструкції з прийменником по в українській мові перекладаються цілим рядом конструкцій з прийменниками:

за: за свідченням; за власним бажанням; за дорученням; за наказом; за вказівкою; менеджер за професією і т. д.;

з: з питань комерційної торгівлі; з ініціативи; дослідження з уфології; курс лекцій з української мови; з багатьох причин; з певних обставин; з нагоди (чогось) і т. д.;

на: на замовлення; на вимогу; на пропозицію; на мою адресу;

для: курси для вивчення; комісія для складання актів;

після: після одержання посвідчення; після повернення; після від'їзду; після розгляду (чогось) і т. д.;

у (в): викликати у службових справах; у вихідні; в усіх напрямках;

по: черговий по району; наказ по відділенню; спеціаліст по проектуванню споруд; колеги по роботі; по можливості; комітет по сприянню малим підприємствам і підприємцям і т. д.

Колективна робота. Перекладіть українською:

В адрес — на адресу

Ввести в состав — ввести до складу

В защиту — на захист

В двух шагах — за два кроки

В семь часов — о сьомій годині (на сьому...)

Войти в комнату — зайти до кімнати

На протяжении дня — протягом дня

На следующий день — наступного дня

Не глядя на... — не дивлячись на...

Несмотря на... — незважаючи на...

Не по силам — не під силу

По заказу — на замовлення

По закону — згідно з законом

По моим сведениям — за моїми відомостями

По поручению — за дорученням

По приказу — за наказом

По просьбе — на прохання

По собственной воле — з власної волі

*ВПРАВИ на картках

 Запишіть прийменникові сполучення українською мовою:

прийти по делу; по собственной воле; при любой погоде; в рассрочку; не по силам; по закону; приняться за работу; поставить в пример; по указанию; по всем правилам; речь по вопросу; пришлось по вкусу; по последней моде; принять во внимание; принять к сведению; работать по схеме; на следующий день;

 по моим сведениям; идти по улице; в двух шагах; послать по почте; в адрес; по прибытии; поступать в университет; читать на украинском языке; войти в аудиторию; в лесу; в столе; у дома; у моря; по широкой реке; по мосту;

 по заказу; в пять часов; по причине; в течение; журнал по медицине; благодаря случайности; выйти из отдела; врач по призванию; охота на крупного зверя; с марта по июнь; добрый по природе; по истечении времени; папка для бумаг; войти в контакт; вопреки желанию.

Сподіваюсь, що наш майстер-клас допоможе вам у майбутній професійній діяльності.

Рада повідомити вам, що сьогоднішню співбесіду ви пройшли успішно. Тому завтра чекаю вас  о 8.20 на робочих місцях. Звертаю вашу увагу на те, що фірма отримала велике замовлення на укладання анотацій, тому рекомендую відновити ваші знання про цей вид документів. Дякую за увагу.

Підведення підсумків.

Домашнє завдання: укласти біографію одного з видатних українців


Теги: Мохтан І.Ю., Ділові папери
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 670/42


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar