Головна » Українська мова

Розділові знаки в складному реченні

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації вивченого матеріалу

Методи і прийоми:  метод «Прес», лексична пауза, робота творчими групами, кодування речень, різні види роботи з текстами

Мета уроку:

Навчальна:

узагальнити й систематизувати знання учнів про пунктограми в складному реченні;
формувати вміння та навички ставити потрібні розділові знаки в складному реченні та правильно вживати такі речення в мовленні;
виявити прогалини в знаннях, уміннях та навичках із пунктуації складаного речення і здійснити відповідну корекцію їх.

Розвиваюча:

розвивати комунікативні компетенції;
розвивати самостійність мислення, вміння робити висновки за аналогією, наводити аргументи на підтвердження власних думок;
формувати навички ведення дискусії.

Виховна:

виховувати любов до рідної мови, повагу до звичаїв та традицій людей різних національностей; патріотизм; шанобливе ставлення до обраної професії.

Обладнання :  презентація, підручник із української мови, проектор

Міжпредметні зв’язки: географія, майбутня професія, історія, етика та естетика

 

Хід уроку

І Фаза актуалізації

Емоційне налаштування на роботу. Лексична пауза        1,5 хв.                                                     
Мотивація навчальної діяльності. Вправа з ключем       1 хв.

ІІ Фаза побудови знань

Удосконалення мовних знань, умінь і навичок шляхом лінгвістичного  спостереження

Метод «Прес»;                                                                 3 хв.
Метод «Синтез думок»;                                                2 хв.
Творче завдання.                                                             5 хв.

Удосконалення мовних знань, умінь і навичок шляхом виконання тренувальних вправ

Пояснювальний диктант;                                             10 хв.
Робота з таблицею.                                                         2 хв.

Удосконалення мовних знань, умінь і навичок шляхом виконання творчих завдань

Робота з підручником. Створення схемно-знакових моделей 7 хв.
Творча робота з текстом.                                                 10 хв.

ІІІ Фаза консолідації

Кодування речень                                                               3 хв.
Домашнє завдання.                                                             0,5 хв.

 

Методика проведення уроку із використанням технології розвитку критичного мислення

І Фаза актуалізації

Емоційне налаштування на роботу                            0,5 хв.

Епіграф уроку: «Ногами людина повинна стояти на землі своєї батьківщини, але її очі нехай бачать увесь світ» (Д. Сантаяна)

Слово викладача. Кожен народ, кожна нація має свої звички й традиції, які передаються із покоління в покоління, від батьків до дітей, із роду в рід. Але сьогодні у світі відчувається прагнення до зближення, навіть уніфікації. У цьому є свої переваги, бо воно принесе взаєморозуміння між народами та країнами (особливо у справах бізнесу), але існують і недоліки, так як є багато особливостей, якими славетна кожна нація, кожний народ. Сьогодні ми  на уроці будемо «подорожувати» світом звичок і традицій.

                  Лексична пауза                                                                0,5 хв.

-         Пояснити значення слова «уніфікація»

Уніфікація – зведення чого-небудь до єдиної форми, системи, єдиних нормативів.

 

   Мотивація навчальної діяльность                              1 хв.

Методичний коментар. Мотивація-дуже важливий етап уроку, це місточок до сприймання нового матеріалу. Саме тому викладачу  треба чітко усвідомити,  як розпочати урок, заохочувати учнів до того, щоб вони самі окреслювали цілі, передбачали результати своєї діяльності. Тобто потрібна мотивація уроку. «Мотивації – головні сили, що рухають дидактичний процес. Вони посідають перше місце серед факторів, що визначають його продуктивність», - пише Іван Підласий.

Слово викладача. Між народами й націями багато відмінностей. Наприклад, англієць, обурений діями свого конкурента, шле йому листа: «Шановний сер, ви шахрай…», без «шановного сера» він не в змозі почати лист… Або до європейця приходять гості  та захоплюються картиною на стіні чи іншою річчю, то господар задоволений. Коли ж у домі китайця почати захоплюватися річчю, господар зобов’язаний подарувати її – цього вимагає ввічливість.

Як бачимо, кожен народ має свої традиції, так й українська мова має свої правила. Сьогодні на уроці ми не лише будемо знайомитися зі звичка людей різних народностей, а  й  закріпимо  та узагальнимо набуті знання із пунктуації. Щоб конкретизувати, розділові знаки яких речень розглянемо, ви повинні виконати вправу з ключем.

Вправа з ключем

Методичний коментар. Ця вправа не пов’язана із темою уроку, вона готує учнів до роботи, образно кажучи, «розігріває» їх.

Запишіть слова, вставляючи пропущені букви та розподіляючи у дві колонки: у першу – з пропущеною буквою Е, у другу – з И.

Ст_рилізоване молоко, конс_рви, р_бина, ер_троцити, чайн_к, лік_р, енергоспож_вання, ніж_нські огірки, нач_нки, антр_кот, д_серт, напол_он, екл_р, ялов_чина.

 

Стерилізоване молоко. Консерви. Лікер. Антрекот. Десерт. Наполеон. Еклер.

Рибина. Еритроцити. Чайник. Енергоспоживання. Ніжинські огірки.

 

Начинка. Яловичина.

            Лексична пауза  

Антрекот – шматок яловичини завтовшки 1,5—2 см із спинних м’язів

Еритроцити -  невеликі без’ядерні клітини крові червоного кольору, завдання яких – транспорт кисню і вуглекислого газу.

 

ІІ Фаза побудови знань

Удосконалення мовних знань, умінь і навичок шляхом лінгвістичного  спостереження

Текст для дослідження

Англійці з особливою повагою ставляться до етикету. Вирушаючи до Англії, слід пам’ятати такі правила.

За столом руки необхідно тримати на колінах, а ніж та виделку не прибирати зі столу. Чай ніколи не п’ють із вершками, а сандвіч беруть рукою. У ресторані чайові не прийнято давати нав’язливо, але треба гроші непомітно покласти на край тарілочки. Рукостискання використовується лише при знайомстві, і далі треба обходитися поклонами.

            Етикет англійців можна назвати «скромною ввічливістю»; а вони кажуть: «Джентльмен той, хто не промовляє цього слова»

            Метод «Прес»

Методичний коментар. Використання даного методу сприяє розвитку в учнів критичного мислення, дає можливість висловити власну позицію, формулює вміння висловлювати власні думки у виразній та стислій формі, навички дискутування. Викладач вважає за необхідне використання даного методу саме на цьому етапі, щоб учні шляхом проб і помилок через дискутування дійшли логічного висновку.

Пояснити розділовий знак у другому реченні.
Назвати прості речення у поданому тексті.
Назвати складносурядні речення. Довести, що вони є складносурядними.
Пояснити розділові знаки в складносурядних реченнях.
Які ще норми етикету англійців ви знаєте?

Метод «Синтез думок» «Розділові знаки в складносурядному реченні»

Методичний коментар. Даний метод розвиває навички спілкування  в групі, вміння висловлюватися, критично мислити, сприяє активному обговоренню матеріалу з метою його осмислення та закріплення. Застосовуючи даний метод, викладач намагається розвивати в учнів комунікативну компетентність.

Творче завдання

Складіть складносурядне речення про етикет англійців, в якому ставиться тире.

Зразок. Вичерпалася в англійця тема про погоду – і розмова звелася нанівець.  Надто емоційно розповідаєш англійцю, при цьому розмахуючи руками, – і ти невихована людина. Розпочав розмови про роботу після трудового дня – і не маєш співрозмовника.

 

Удосконалення мовних знань, умінь і навичок шляхом виконання тренувальних вправ

Поянювальний диктант

Методичний коментар. На даному етапі уроку викладач проводить пояснювальний диктант. Після запису тексту учні виправляють допущені помилки, обговорюють правопис відповідних орфограм і повторюють правила. Певна річ, під час проведення пояснювального диктанту цим способом необхідно забезпечити цілковиту самостійність у роботі учнів, а то диктант може перетворитися у списування і не досягне своєї мети. Після перевірки учні виконують завдання.

Пригадати, які речення називаються складнопідрядними, пояснити вживання розділових знаків у них. Пояснити орфограми у виділених словах. Побудувати структурну схему передостаннього речення.

Китай – дуже специфічна країна, в якій під час встановлення стосунків головне – «формування духу дружби».

На початку розмови діє правило, за яким гість говорить першим. Якщо вас запитали про вік, про справи в родині, поцікавились здоров’ям дітей, то не ображайтесь, так як це щирий інтерес до вас.

Вас із радістю запросять у гості або в ресторан на обід, де подадуть не менше двадцяти страв. Якщо ви не готові пригоститися запропонованою екзотичною стравою, не відмовляйтеся демонстративно. Спробуйте з’їсти хоча б маленький шматок. Що залишиться,  змішайте на тарілці. Якщо подають до столу суп – це знак того, що обід іде до закінчення. Гість встає із-за столу першим.

Робота з таблицею «Розділові знаки в складнопідрядних реченнях»

Підсумувати, які розділові знаки ставляться в складнопідрядних реченнях

Удосконалення мовних знань, умінь і навичок шляхом виконання творчих завдань

Творча робота з підручником по групам. Створення схемно-знакових моделей

Методичний коментар. Метод роботи в групах розвиває навички спілкування в групі, вміння висловлюватися, переконувати, ґрунтовно аналізувати, осмислювати та узагальнювати, а саме це необхідно зробити на цьому етапі уроку: систематизувати знання учнів. Використання схемно-знакових моделей потрібне там, де дослідження мовного явища є складним для учнів.

Прочитайте матеріал підручника про вживання розділових знаків у безсполучникових складних реченнях і розробіть алгоритми:

група – «Вживання тире між частинами безсполучникового речення»;
група – «Вживання двокрапки»;
група – «Вживання коми й крапки з комою».

Тире у безсполучниковому реченні

Схеми, виконані  учнями:

[     ] – [    ]. (зміст частин протиставляється)
[час, умова] – [       ].
[       ] – [наслідок, висновок]

 

Двокрапка в безсполучниковому реченні

Схеми, виконані  учнями:

·        [     ]: [розкриває зміст].

·        [     ]: [  причина].

·        [ є слова «бачити,чути розуміти» ]: [      ].

 

Тире у безсполучниковому реченні

Двокрапка в безсполучниковому реченні

Творча робота з текстом

Завдання: у даному тексті знайти складнопідрядні речення й перебудувати їх у безсполучникові, поставивши потрібні розділові знаки (1, 2, 3, 4-5, 6, 7)

            Французький етикет є одним із найбільш традиційних на європейському континенті, так як у минулому Франція мала неабиякий вплив на формування дипломатичного протоколу та етикету.

Для французів кухня – це предмет національної гордості, тому завжди доречними будуть будь-які компліменти з приводу якості їжі та напоїв. Під час їди слід пам’ятати про деякі особливості, а саме не треба залишати їжу на тарілці, досолювати страви та використовувати прянощі. За столом про справи можна розмовляти тільки за кавою. До цього моменту треба вести бесіду про культуру та мистецтво. Французи не можуть похвалитися пунктуальністю та точністю, тому на прийоми вони запізнюються. Чим вищий статус гостя, тим пізніше він приходить.

Бути запрошеним на вечерю у Франції вважається великою честю. У такому випадку слід прибути на 15 хвилин пізніше призначеного часу, принісши з собою в подарунок квіти, коробку цукерок і пляшку шампанського.

ІІІ Фаза консолідації

Методичний коментар. На даному етапі уроку необхідно обговорити роботу на уроці, а саме участь кожного в спільній діяльності, проаналізувати здобуті знання, узагальнити основні ідеї, поставити додаткові запитання.

Гра «Кодування речень»

            У поданих складних реченнях необхідно поставити розділові знаки, записавши лише код (0 – не потрібно ставити ніякого розділового знака; 1 – двокрапку; 2 – кому; 3 - тире). Відповідь – 2012

            Німецький етикет асоціюється зі словом «порядок», бо характерними рисами німців є дисципліна і пунктуальність.  Це позначається й на столовому етикеті. Слід пам’ятати: виделку необхідно весь час тримати лівою рукою. Ніколи не слід знімати руки зі столу, зап’ястя повинні торкатися краю столу.

            Домашнє завдання

            Скласти міні-твір про звичаї й традиції українців, використовуючи складні речення.

 

5.Рекомендації щодо подальшого використання даної методичної розробки

Підсумовуючи, можна зробити наступні висновки:

1. Запропонована технологія відрізняється перевагою інтерактивних методів, формуванням комунікативної культури, акцентом групову форму роботи, що розвиває соціальні навички.

2. Критичне мислення учнів розвивається шляхом засвоєння розумових навичок,  виявлення і заперечення припущень; перевірки фактичної точності і логічної послідовності; розгляду контексту; вивчення альтернатив; дослідницьких навичок (спостерігати, описувати, порівнювати, визначати, асоціювати, узагальнювати, прогнозувати, застосовувати).

3. Формування основних компетентностей на основі критичного мислення сприяє розумінню і продуктивній взаємодії між людьми; полегшує розуміння інших поглядів; дозволяє учням використовувати знання в ситуаціях з високим рівнем невизначеності, протистояти інтелектуальному шахрайству.

4.  Даний педагогічний досвід можна використовувати на уроках з предметів гуманітарного циклу в навчальних закладах з метою активізації творчого потенціалу учнів, розвитку мисленнєвої діяльності, формування комунікативної компетентності. Представлена технологія потребує подальшої доробки. Але досвід її застосування на уроках української мови демонструє її безумовну перспективність та високу навчальну і розвиваючу ефективність.

 

Перелік використаної літератури.

1. Вукіна Н.В., Дементієвськаа Н.Л., Суизенко І. М. Критичне мислення: як цього навчити: Науково-методичним посібник / За наук. ред. О. 1. Пометун. –Х, 2007.-190 с.

2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології.- К.: Академвидав, 2004.

3. Евдокшюв В.И., Олейник Т.А., Горькова С. А. Практикум по развитию критического мышления.- X.: Торнадо,2002,- 144 с.

4. Тягло О. В. Критичне мислення,- X.: ВГ «Основа», 2008,- 190 с.

5.Технологія розвитку критичного мислення учнів. Кроуфорд А., Саул В. та інші – К.: Плеяди, 2006. – 220 с.


Теги: Корчукова М.Ю., Складне речення
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 812/56


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar