Головна » Українська мова

Пряма й непряма мова, її призначення та граматично-смислові особливості. Урок з української мови для 11 класу

Мета: повторити основні відомості про пряму та непряму мову, її призначення та граматично – смислові особливості;наголосити на важливості способів передачі чужого мовлення;

   розвивати вміння передавати чужі думки за допомогою прямої та непрямої мови, правильно їх оформляти на письмі, розвивати логічне мислення, самостійність суджень, вміння узагальнювати;

     за допомогою  мовленнєво -  комунікативного дидактичного матеріалу виховувати  толерантність, критичність і оригінальність мислення, дати можливість замислитися над сенсом життя.

. Цілі (очікувані результати) Після уроку учні зможуть:

давати визначення понять теми уроку;
пояснювати правила розстановки розділових знаків при прямій та непрямій  мові; правильно їх оформляти  на письмі;
виконувати вправи на закріплення;
давати власну оцінку запропонованого тексту;
узагальнювати свої знання щодо прямої і непрямої мови;

-   набудуть  навиків  самостійної  роботи  над  опорною  схемою та  « Довідковим бюро», « Картою пам'яті»...

Методи, прийоми і форми роботи:   Методи „ Мікрофон", бесіда, робота в групах, прийом створення проблемної ситуації, робота з таблицею, метод тренувальних вправ, робота з текстом, лінгвістична гра, прийом «Обери позицію »..

Тип уроку: урок формування практичних умінь  і навичок.

Обладнання: роздруки текстів, підручники, таблиці, схеми, ПК, схема - алгоритм, ілюстрації, мультимедійна установка….

Внутрішньопредметні зв’язки:

Пунктуація: засоби оформлення прямої мови.

Міжпредметні зв’язки:

Література: виразне читання.

Опорні поняття:

Спілкування

Дискусія

 

Способи передачі чужого мовлення

Пряма і непряма мова

 Невласне пряма мова

Діалог, полілог, репліка

 Цитата, епіграф

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

ІІ. Стимулювання та мотивація навчально-пізнавальної діяльності. Ознайомлення  школярів із темою, метою і завданнями уроку.

Епіграф:                            Є тисячі доріг, мільйон людських стежинок.

                            Є тисячі ланів, але один лиш мій.

                                                      В.Симоненко

Вступне слово вчителя (Поетичний вступ )

Як не любить той край, де вперше ти побачив

Солодкий дивний світ, що звав життям,

Де вперше став ходить і квіткою неначе

В його теплі зростав і усміхавсь квіткам

                                 В. Бичко

Давайте  розв’яжемо  проблемне  питання.

 Зверніть увагу на дошку.

Спитайте у будь-кого, чи любить він життя, і неодмінно почуєте: «Та

хто ж його  не любить?»

Як ви гадаєте?

> Метод „Мікрофон" (учні по черзі висловлюють свої думки)

> Так, дійсно, питання про життя є найбільш актуальним у наш час. Людські відповіді різноманітні, оскільки прояв життя і умови життя в людей різні. А життя – це ваше невідоме майбутнє. Хай воно буде завжди прекрасним.

І ось стоїте ви на порозі школи

Між двох світів, між різних берегів.

Бо за порогом цим складні лежать дороги,

В широкий світ з дитячих мрійних снів.

Тому я пропоную сьогодні порушити цю тему. Згодні?

Але для початку, давайте з'ясуємо, що між нами щойно відбулось?

Яким мовним терміном ми називаємо нашу розмову?

( діалог, дискусія, полілог, спілкування…)

Отже, під час нашого спілкування відбувся діалог, який базується з речень з прямою мовою.

Діалог є одним із найважливіших видів мовленнєвої діяльності, так само вміння створювати речення з прямою мовою є шляхом до успіху у людському спілкуванні. Отож ми сьогодні маємо змогу повторити, та закріпити знання про пряму мову, іі різновиди, удосконалимо вміння і навички розпізнавати речення з прямою та непрямою мовою… Закріпити  навички розстановки розділових знаків при прямій мові і діалозі, що розвиває логічне мислення, самостійність суджень, вмінню узагальнювати, виховуючи при цьому толерантність. Критичність, оригінальність мислення, дасть можливість замислитись над сенсом життя; отримати задоволення від уроку…

 Як  ви   розцінюєте важливість цієї теми в програмі курсу 11 класу?

Тому давайте запишемо тему уроку у зошити разом з епіграфом, представленим словами поета XX століття, творчість якого  ви зараз вивчаєте з літератури.

 

Перед вами стоїть завдання «Обери позицію»

На дошці  ( на мультимедійному проекторі, ПК ) записати продовження культурологічної теми уроку, вам потрібно обрати власну позицію, приклеївши «сердечко» біля позиції, і коротко пояснити свій вибір. Зрозуміло?

 

Звертаю вашу  увагу! У кожного на парті є аркуш результативності  «Рефлексія», тобто аналіз, мета якого - осмислити результати та почуття у процесі діяльності, звертаю вашу увагу, що в кінці уроку ви зможете самі поставити собі оцінку  (див. додаток 1)

 

II. Актуалізація  опорних  знань.        ( інформаційна презентація термінів)

А зараз логічно буде пригадати відомі вам правила про способи передачі чужого мовлення. Для допомоги я пропоную  скористатись презентацією  проекту: «Способи передачі чужого мовлення»  ( робота в парах на ПК ).

Пропоную вам «Аукціон »

Господарі й гості, глядіть, не минайте!

Аукціон відкрився враз, щоб перевірить вас.

На аукціон прошу гуртом, поодинці.

Чекають на всіх вас чудові гостинці!

На аукціоні нашім багатім

Є чим дивуватись і є що придбати.

Мершій – бо  сюди крокуйте,

Та не сидіть мовчки – знання демонструйте.

На моніторах тлумачення значень необхідних термінів у «Довідковому бюро».

Довідкове бюро:

Аукціон  - це спосіб розпродажу, при якому сповіщається початкова ціна і покупці стараються за придбання товару. Виграє той, хто запропонує найвищу ціну.
Лот – розпродаж будь – якого предмету.
Брокер ( викладач) зачитує і складає запитання.

Давайте в такий спосіб відновимо знання з теми «Пряма  та непряма мова та розділові знаки при ній ». я купуватиму акції. Ви – демонструватимете свої знання.    Починаємо:

Що ми називаємо мовою  іншої особи, не автора, не мовця?
Чи зберігає непряма мова лексичні, синтаксичні особливості  висловлювання
Що таке пряма мова?
Який вид складного речення становить непряма мова? 
У конструкції з прямою мовою змістове ядро  становлять слова автора?)
Невласне пряма мова поєднує в собі елементи прямої та непрямої мови?
Різновидом  якої  мови є діалог? 
Нова репліка діалогу записується з нового рядка? 
Коли репліки  діалогу  беруться  в  лапки? 

10. Цитати завжди беруться в лапки?

11.Коли цитата пишеться з малої літери?

12.Епіграф є різновидом цитати?

 

Зверніть увагу на оформлення епіграфа до уроку:

                     Є тисячі доріг, мільйон людських стежинок

                     Є тисячі ланів, але один лиш мій.

                                               В.Симоненко

 

1. Що таке діалог?

2.Чи береться він в лапки?

3. Де пишеться вказівка на джерело, чи ставиться крапка?

 

 III.   Формування й удосконалення практичних умінь і навичок

Я запрошую  учнів до дошки попрацювати над  мовознавчим дослідженням. пригадайте вивчене про вживання розділових знаків при прямій мові ( за схемами – опорами), «Картою – схемою пам’яті »

А: « П ».  2.  А: « П! »   3. А: « П?»   4. А: « П…»

« П», - а.        6. « П?» - а           7. « П, - а, - п ».

 8. « П, - а. – П ».   9. « П? – а. – П ».  10. « П! – а.- П ».

11. « П! – а: - П ».  12.  « П… - а. – П »  

Завдання:

За допомогою схем сформулюйте правила про розділові знаки в реченнях із прямою  мовою. Свої висновки зробіть попрацювавши  ще за  одним уривком з твору Ліни Костенко. Причитайте виразно. Знайдіть пряму мову, слова автора, спробуйте самостійно накреслити його схему.

І якби на те моя воля, написала б скрізь курси вами:

« Так  багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими!»

Л. Костенко

Схема  речення:    А: «П?»

Спробуйте кількома словами пояснити думку авторки.

 «Три біди є у людини: смерть, старість і погані діти », -

говорить українська народна мудрість.

( схема речення: «П », - а).

   3.Коли мене питають: «Любиш ріки, річки, і річечки, і потічки?» - відмовчуюсь: вони в мені навіки, а для мого народу на віки...

Схема речення: А: «П?» - а.

 

Продовжуємо мовознавче дослідження:

Розгляньте таблицю і розкажіть про особливості заміни прямої мови непрямою в різних за метою висловлювання реченнях

 

Яку роль відіграють при заміні прямої мови  непрямою займенники та дієслівні форми?

( При заміні прямої мови непрямою займенники і дієслівні форми 1ї і 2ї осіб замінюються займенниками і дієслівними формами 3ї особи).

Пропоную вам мовну трансформацію.

Перебудуйте подані речення з прямою мовою непрямою.

1.Великий вітчизняний педагог Василь Сухомлинський писав: «Що найголовніше  було в моєму житті? Без роздумів відповідаю: любов до дітей».

    2.Мене навчала мати ще колись: «Як виростеш, моя мала дитино, то мудрим будь і мужнім будь в житті»

Синтаксичний конструктор. А мені знову потрібен учень до дошки. Твоє завдання ще раз поглянути на «Карту-схему пам'яті», звернути увагу на позиціях слів автора відносно прямої мови, виконати наступне завдання: поставити при прямій мові  ( 1 ) слова автора  ( 2 ) в усіх можливих позиціях і записати.

«Що таке людина? Велика розумом людина, та не може осягнути вона всіх чудес землі». 2. Писав майже 900 років тому Володимир Мономах.

 

Поговоримо про діалог, проведемо термінологічну розминку:

Що таке діалог? (розмова, яка відбувається між двома

особами ), монолог (мовлення однієї особи ),  полілог ( мовлення групи осіб, більше двох),  репліка( кожне висловлювання учасника розмови )

 

Пунктуаційний практикум

Спишіть діалог, розставляючи розділові знаки. Поясніть пунктограми.

Ти мене любиш? – питає.

Люблю.

Віддай мені радість свою?

 

Я віддав.

І тепер мене любиш?

Люблю.

Віддай мені силу свою.

Віддав.

І ще мене любиш?

Люблю.

Віддай мені мужність свою.

Віддав.

Інформаційна хвилинка. Поясніть пунктограми при діалозі.

(  - Кожна репліка починається з нового рядка, перед нею ставиться тире

( лапки не  вживаються ).

Діалог може бути і в лапках?

Діалог може бути і в лапках Тоді кожна репліка записується одна за одною в рядок, а між репліками ставиться тире.

 Запишемо та розіграємо в особах.

« Що найкрасивіше в світі?» - «Фіалка в горах» - «Що красивіше, ніж фіалка в горах?»- «Любов» - «Що найкрасивіше в світі?» - «Сонце ранкове в горах» - «Що яскравіше  від сонця ранкового  в горах?» - «Любов». (Р.Гамзатов)

 

 Продовжіть  « Синонімічний  ланцюжок»

. Діалог – розмова …

( Діалог - розмова - дискусія - полілог - суперечка - спілкування - говоріння - сварка - обговорення - балаканина - перемова - порозуміння... )

 

Творча робота. Групова робота ( групи учнів отримують уривки запропонованого тексту, а потім звіряють свої відповіді із слайдами на мультимедійній презентаційній дошці, ПК ).

1.  Відреставруйте  вірш, складіть на його основі речення з прямою

мовою.

              «Якщо ти віриш у майбутнє»

Якщо ти віриш у майбутнє,
    В його прийдешність, у         

  Дзвони у дзвони,           людям,

Бо більш не буде вороття.

                          Віддай забуту____________травам,

  Відмий від бруду всі хмарки,

 Відреставруй нам           небо

І дощ крізь           проціди.

Бережімо,               , землю,

Кожну квітку й деревце,

Нищити              не треба,

Пам'ятайте всі про це.

Запрошую всіх до творчої лабораторії.

Наступне завдання: скласти речення з прямою мовою за схемами спроектованими на екран, скориставшись довідкою.

 

ДОВІДКА:

Ввічливість, життя, навчання, творчість, спів солов’я, фауна, флора, піклування, обов’язок, сенс життя…

 

А: «П…»      «П…» - а.      «П!» - а.

«П, - а, - п ».  «П?, -а. - П.»    «П,-а.- П».

 

Творче конструювання

Складіть пам’ятку – пораду «Яким має бути   життя ?

Завдання: складіть за поданим реченнями    поради,    вживаючи звертання та пряму мову( складання вірша )

Пам'ятка – порада:

Дивіться на цей світ очима своєї любові - і він буде прекрасним!
Будуйте цей світ руками своїх надій – і…
Несіть цей світ у долонях добра - і...

Будіть цей світ світлом своєї віри - і...        

Складання вірша на основі складених порад:

Хотілося б звернутися до вас: «В добру путь, дорогі мої однокласники, в суєті не згубіть доброти,________________, хоч не легко вам буде іти, не цурайтесь рідного слова, ______________________, правда є у житті лиш єдина - ________________!»        

 

ІV.   Домашнє   завдання.

 Підготуйте презентацію « Моя майбутня професія » у формі інтерв’ю. Візьміть  інтерв’ю, підготувавши запитання. ( Чим приваблює вас  ця професія? Наскільки вона важлива? Які професійні якості допомагають вам у професійній діяльності?...)

Підводимо підсумки, завершивши роботу над  «Обери позицію »

На дошці (або мультимедійному проекторі) записати  продовження культурологічної теми уроку, обравши власну позицію, приклеївши «сердечко» біля позиції, і коротко пояснити свій вибір

Що  є життя?

Життя – це краса: милуймося нею.
Життя – це удача, знайдімо її. Це мрія, здійснімо її…

 

Прийом «Логічне завершення»

Пригадайте, що стало початком нашого уроку? Так, ця дивовижна троянда, невід’ємна частина живої природи і така розкішна частина життя людини. Ця квітка як і життя – сама досконалість і їх  можна зробити ще кращими. Частіше посміхайтеся, упевнено дивіться у майбутнє, вірте в себе і не бійтеся втілювати свої мрії в реальність.

Попереду в ціле життя переліт:

Будуть незгоди і спрага в дорозі;

Як стомишся й очі щипатиме піт,

Як ти засумуєш в дорозі,

Згадай те гніздо, де ти ріс, де мужнів,

Згадай наші верби, і луки, і трави,

І вічну тривогу своїх матерів,

І школу, і друзів своїх нелукавих,

Хай буде щаслива дорога твоя

У раннім, і пізнім світанку.

Тебе зберігає тривога батьків від першого подиху і до останку….

 

Сміливо йдіть, дорослі наші діти, в шляхи життєві від шкільних порогів.

 

     У Систематизація й узагальнення знань, умінь, навичок.

     Бесіда « Мікрофон »

У чому особливість речень з прямою мовою?
Які розділові знаки властиві реченням з прямою мовою7
Якими ознаками характеризуються речення з непрямою мовою?

  VI. Оцінювання учнів.   Рефлексія

 

  УІІ.  Підсумок уроку.

 

Додаток №1

Мета рефлексії - пригадати і усвідомити цілі та процес діяльності, співвіднести отримані результати із запланованими, осмислити свої почуття у процесі  діяльності.

 

Рефлексія.

Щодо процесу діяльності:

 

2.  Щодо почуттів:

Чи задоволений результатом?
Чим запам'ятався урок найбільше?
Що я зрозумів сьогодні про себе?
Що найбільше зацікавило? Що здивувало?

 

Додаток 2

12 правил до теми

Пряма мова - це спосіб передачі чужої мови, при якому мовець або автор тексту повністю зберігає її лексичні, синтаксичні та стилістичні особливості, тобто відтворює її дослівно.

 

2.Непряма мова - це спосіб передачі чужої мови, при якому відтворюється тільки її зміст,без збереження лексичних та синтаксичних особливостей.

 

Конструкції з прямою мовою складаються з двох компонентів:  чужої мови, як змістового ядра, та слів автора, які її вводять

 

4.Непряма мова зі слова автора становить одне складнопідрядне речення і виступає у ньому підрядною частиною.

 

5.Невласне пряма мова поєднує в собі елементи прямої та непрямої мови.

 

Пряму мову записуємо з великої літери й беремо з обох боків у лапки. Після слів автора ставимо двокрапку. Слова автора після прямої мови записуємо з малої літери.

 

7.Якщо слова автора стоять в середині прямої мови, то можливі 3 варіанти розділових знаків:

«П, - а, - п». «П, - а. - П». «П, - а: - П».

 

8.Цитати завжди беруться в лапки, крім випадків, коли цитата є частиною речення, тоді вона пишеться з малої літери. Вказівку на автора цитати беремо в дужки, після другої дужки ставимо крапку.

 

Віршований текст у лапки не береться, оформляється як звичайна цитата.

 

Кожну репліку діалогу записуємо з нового рядка, перед нею ставимо тире.

 

11Я кщо репліки записуються не з абзацу, а підряд, то кожна з них береться в лапки, аміж ними ставиться тире:

«П, - а. - П?» - «П, - а. -П.»

 

12..    Різновид цитати - епіграф. Він в лапки не береться. Вказівка

на джерело пишеться під епіграфом справа без дужок, крапка після

 неї не ставиться.

 

Література:

 1. Гуманітарні технології.  – К.: КМ Academia, 1994.  – С.35; Н.Голуб,

Л.Дяченко, Н.Остапенко, В.Шляхова Технологія сучасного уроку рідної мови. – Черкаси: Відлуння, 1999.

 2. Донченко Т.К. Уроки мови мають стати уроками словесності // Дивослово. – 1995. – №4. – С.36-38.

 3. Дорошенко О. Використання моделі навчальної теми на уроках української мови в 5-9 класах середньої школи // Українська мова та література в школі. – 1990. – № 6. – С. 13.

 4. Забашта Л. Узагальнення й систематизація знань з української мови.

11 клас. – К.: Освіта, 1991.

 5. Омельчук С.А. Вивчення безсполучникового складного речення за модульною технологією (Система уроків) // Дивослово.  – 2003. –№11. – С.29-35.

 6. Пентилюк М.І. Особливості технології уроку // Дивослово  – 1998.  –№4. – С.17-18.

 7. Педагогічні технології у безперервній професійній освіті / За ред. Сисоєвої С.О. – К., 2001. – С.44.

  8. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково-методичний посібник. – К.: А.С.К., 2004. – С.9

  9. Загнітко А.П. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис. – Донецьк: ТОВ «ВКФ «БАО», 2011.- 992.

10. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К.: Наук. думка, 2008. -288 с.

11. Копитіна І.В. Українська мова у визначеннях, таблицях і схемах. Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2004. 112 с.


Теги: Безкровна В.Г., пряма мова, непряма мова
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 1413/106


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar