Головна » Українська мова

Присвійні, вказівні, означальні займенники, їх відмінювання. Урок з української мови для 6 класу

Мета: Розвивати навички розпізнавання, правильного відмінювання та вживання названих займенників. Розвивати зв'язне мовлення, творчість, збагачувати словниковий запас учнів, виробляти вміння доводити правильність думки. Залучати учнів до планування навчальної діяльності. Виховувати любов до Батьківщини.

Тип уроку: Методи і прийоми: Комбінований урок

Репродуктивна та узагальнююча бесіда, робота з опорною схемою, метод вправ, творчі диференційовані завдання, словникова робота.

Обладнання: Рідна мова: підручник для 6 класу. М.І.Пентилюк, І.В.Гайдаєнко, А.І.Ляшукевич, С.А.Омельчук Г.Р.: Київ: Освіта, 2006. Опорні схеми «Відмінювання присвійних займенників», «Відмінювання вказівних займенників», «Відмінювання означальних займенників», картки, записи на дошці.

Культурознавча змістова лінія уроку: «Що значить - любити Батьківщину»

 

Епіграф до уроку;

 

«Можна все на світі вибирати, сину, Вибрати не можна тільки Батьківщину.»

В. Симоненко

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

І. Етап орієнтації

- Любі діти! Як ви себе почуваєте? Який у вас сьогодні настрій? Хвилюєтесь? Трішки! Адже у нас клас сьогодні завітали люди щирі. Не хвилюйтесь! Краще привітайте в добрий час гостей посмішкою й миром! А тепер за парту всі сідайте рівно, і до роботи візьмемось сумлінно.

До занять ви приготувалися. Тож почнемо робочий день та продовжимо працювати над великим розділом мовознавчої науки - морфологією. Запишіть, будь ласка, число. На полях зробіть позначку свого настрою.

II. Етап вивчення мети

Для успішного опрацювання й засвоєння матеріалу уроку вам треба
пригадати: що ж вивчає «морфологія»? (Слова як частини мови).
А які частини мови ми вже вивчили в 6 класі?
А про яку частину мови ми говорили протягом останніх уроків?
А про яку частину мови будемо говорили сьогодні?
А що називається займенником?
Наведіть приклади займенників. Уведіть їх у речення.

Мотивація навчальної діяльності

Так. Займенник у системі частин мови займає особливе місце. А тема нашого уроку «Присвійні, вказівні, означальні займенники, їх відмінювання».

Сформулювати мету заняття до снаги кожному з нас. Адже подібне формулювання ми мали на попередньому уроці. Давайте, дивлячись на тему уроку, скористуємося формулою «Сьогоднішній урок навчить мене ...» і висловимо мету заняття, передаючи один одному уявний «мікрофон», яким буде ця ручка. (Відповіді учнів)

А тепер я прикріплю аркуш із конкретнішими очікуваними результатами.

          - А навіщо нам потрібні знання цієї теми? (Відповіді учнів)

  - Добре. Ці знання та вміння потрібні для поліпшення усного й письмового мовлення, формування відповідних орфографічних навичок.

III. Етап проектування

- Зараз складемо план уроку. Ви мені допоможете? Із чого завжди починаємо роботу?

План уроку.

Організація учнівського колективу.
Створення психологічного настрою.
Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

IV. Актуалізація опорних знань.

Перевірка домашнього завдання.
Фронтальна бесіда.
Виконання вправи на закріплення та поглиблення знань.
Лінгвістична гра.

V. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу.

Словникова робота.
Спостереження над мовним матеріалом.
Робота з підручником.
Виконання вправ на застосування набутих знань.
Розвиток зв'язного мовлення.

VI.  Підсумок уроку.

VII. Домашнє завдання.

IV. Етап організації виконання плану діяльності.

1. Актуалізація опорних знань.

А.    Перевірка виконання домашнього завдання.

Б.     Фронтальне опитування.

Назвіть розряди займенників за значенням.
Назвіть морфологічні ознаки займенника.
Якими членами речення вони можуть виступати? (Такими ж членами речення, що й іменники, прикметники та числівники).

В.    Виконання вправи на закріплення та поглиблення знань.

Знай, що в житті є деякі речі, які ні з чим не можна порівняти й зіставити. Це рідний край, наша Вітчизна. Без будь-кого з нас Батьківщина може обійтися, але будь-хто без Батьківщини – ніщо. (За В. Сухомлинським). Коли не зможу я нічим рідній вітчизні прислужитися, намагатимуся ніколи ні в чому не шкодити. (Г. Сковорода).

– Виписати займенники з речень. Визначити, до яких розрядів вони відносяться. Пояснити правопис неозначених і заперечних займенників. Як розпізнати в складному реченні займенник «що» і однозвучний з ним сполучник? (Сполучне слово «що» можна замінити займенником «який»).

Г. Лінгвістична гра (Проводиться з метою мобілізації уваги учнів, активації їх мислення)

Який займенник складається з однієї букви? (Я)
Який займенник вживається тільки в непрямих відмінках?
Які займенники в непрямих відмінках творяться від інших основ? (У непрямих відмінках особові займенники мають іншу основу, ніж в називному відмінку).
Які займенники потрібні підлозі, щоб вона стала чистою . (Ви, ми, ти)
Коли в займенників з'являється початковий звук [н]? (Після прийменників у непрямих відмінках). Наведіть приклади.

(Ми - нас - за нами. Він - у нього. Вона - до неї. Вони - у них)

Молодці! Приємно, що всі активно включилися в гру. Продовжуємо!

2. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу.

Запишіть у зошитах тему уроку «Присвійні, вказівні, означальні займенники, їх відмінювання».

1. Записати речення, підкреслити займенники, визначити їх розряд за значенням.

Немає іншої благороднішої хвороби, ніж та, що є ностальгією за своєю рідною Батьківщиною. (О. Олесь)

– Прочитайте ще раз речення. Діти, чи всі слова зрозумілі?

А. Словникова робота

Ностальгія - 1) хвороблива туга за Батьківщиною; 2) туга за минулим, за пережитим.

Підкреслити займенники
Робота з підручником ст. 240. Прочитати.

Б. Спостереження над мовним матеріалом.

Виділіть закінчення у словосполученні «своєю рідною Батьківщиною». (Провідміняти біля дошка). На основі спостереження скажіть, як відмінюються такі займенники. (Як прикметники за родами, числами й відмінками)

В. Робота з підручником

Переконайтесь у правильності своїх міркувань, прочитавши теоретичний матеріал на сторінках 246 – 247.
Проаналізуйте таблицю відмінювання присвійних займенників, за поданим зразком «наш український народ» провідміняйте усно
Робота в парах

Кожен із вас отримав картку.
 

Будь ласка, порівняйте ті словосполучення. Поставте питання до займенників, визначте їх розряд. Зробіть висновок. (Ознайомитися із завданням, записати в зошит, поставити питання, визначити розряд. За сигналом (хлопок) учителя учні повертаються обличчям один до одного й висловлюються вголос. Спершу I варіант (30 с), а потім - ІІ варіант (30 с). + 30 с. для узгодження думок і визначення, хто буде висловлюватися перед класом. Час вичерпано. Слово представникам пар (по І відповіді) для кожного варіанта. Решта – уважно слухає, у разі потреби додати до відповіді).

Отже, опрацьовуючи відмінювання присвійних займенників, пам’ятайте, що при іменнику особові займенники: його, її, їх у формі родового відмінку набувають присвійного значення. Присвійні займенники, на відміну від особових, ніколи не мають приставного «н».

Розгляньте таблицю відмінювання вказівних займенників (с.246)

Провідміняйте займенник «стільки» (письмово).

Г. Виконання вправ на застосування набутих знань.

Робота з картками

- Прочитайте завдання, випишіть займенники, які щойно вивчили та визначте їх морфологічні ознаки.

 

І.

Приснилось, що я вернувсь додому ...

Іду, дивлюсь: мій край, моя земля,

Сміються в сонці золотому

Річки, і села, і поля.

Ось-ось прийду до хатоньки моєї,

Де мати жде мене й не жде.

Я скрикну: "Матінко!" до неї,

Вона на груди упаде.

(О.Олесь)

 

II.

Дай дожити, подивитись,

О Боже мій милий!

На лани тії зелені

І тії могили.

А не даси, то донеси

На мою країну

Мої сльози: бо я, Боже!

Я за неї гину!

(Т. Шевченко)

5. Творча робота

- Дітки! Із кожним днем ви дорослішаєте, дізнаєтеся все більше нового. Вірю, що станете справжніми патріотами своєї Батьківщини, її славних традицій, історії та рідної мови. Десь там у найпотаємніших куточках мого серця приховалося одне запитання: «А ви б хотіли коли-небудь залишити свою Батьківщину?» Але не хочу зараз слухати ваші відповіді. Про це ми будемо говорити в старших класах.

Зовсім недавно в нашій школі відзначалася річниця з Дня народження поета-земляка. Пам'ятаєте? Ви готували поезії. Провели конкурс виразного читання. Про кого йде мова? Хто змушений був залишити рідну землю через обставини, які склалися, і виїхати за кордон? Так, О. Олесь. Він дуже любив свою Батьківщину. А любов до Батьківщини - це найпотаємніше почуття кожної людини, і це почуття загострюється, коли ти в розлуці з рідним краєм.

Можливо, ви – майбутні поети й прозаїки. І вам завдання різнорівневе. Тема – «Що значить любити Батьківщину?»: на 12 балів – скласти поезію (4 рядки); на 9 балів – зв'язний текст (2-3 речення); на 6 балів – 1 речення. Чи вдалося вам скласти вірші? Молодці! Із завданням справилися.

V. Етап контрольно-оціночний

– Як ви гадаєте, чи виконали ми ті завдання, що поставили на початку уроку?

– Що вам допомогло опанувати складним граматичним матеріалом?

– Які труднощі виникли протягом уроку?

– А як настрій? Поліпшився? Погіршився? Замалюйте.

Працювали всі добре. Молодці!

Дякую вам, діти, за допомогу. Залишайтесь такими ж щирими, а серця ваші хай ніколи не черствіють. Мир і злагоди вам і вашим сім'ям!

Оцінки за урок ...

Домашнє завдання § 42. Група А - вправа № 446. Група Б - вправа № 443


Теги: Займенник, Фесенко В.П.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 711/30


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar